Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 20 EKİM 2004, ANKARA T. Uzm. Deniz YANIK Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKASI ALANINDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 20 EKİM 2004, ANKARA T. Uzm. Deniz YANIK Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKASI ALANINDA."— Sunum transkripti:

1 1 20 EKİM 2004, ANKARA T. Uzm. Deniz YANIK Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKASI ALANINDA AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI

2 2 BİRİNCİL MEVZUAT BAKIMINDAN ÖNEMLİ GELİŞMELER 29 Ocak 2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanun 23 Mayıs 2001 tarihli ve 4673 sayılı Kanun Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı Taslağı

3 3 KURUMCA YAPILAN DÜZENLEMELER  Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına Yönelik Yetkilendirme Yönetmeliği  Tarife Yönetmeliği  Tavan Fiyat Tebliği  Numaralandırma Yönetmeliği  Ulusal Dolaşım Anlaşması Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  00’ın Tek Bir Uluslararası Erişim Kodu Olarak Tahsisine İlişkin Karar  112’nin Acil Durumlar İçin İlgili Servislere Telekomünikasyon Şebekelerinden Tek Numarayla Erişim Kodu Olarak Tahsisine ilişkin Karar

4 4 KURUMCA YAPILAN DÜZENLEMELER  GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği  Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usûl ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik

5 5 KURUMCA YAPILAN DÜZENLEMELER  Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Kapsam ve İlkelerinin Belirlenmesi Konusunda Kurul Kararı  Milli Frekans Tablosuna ilişkin Kurul Kararı  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği  Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik  Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

6 6 KURUMCA YAPILAN DÜZENLEMELER  Kurum tarafından oluşturulan ikincil mevzuat, mevcut Kanunlarımıza dayanmaktadır.  Bu düzenlemeler, Kanunlarımızın çizdiği sınırlar çerçevesinde ve Kanunlarımızın elverdiği ölçüde, AB müktesebatına uyumlu olarak yapılmıştır.  Düzenlemelerimiz bakımından AB müktesebatına tam olarak uyumun temini için esas çözüm, söz konusu müktesebata uyumlu bir Kanunun yürürlüğe konmasıdır.  Bu çerçevede, halihazırda yürütülmekte olan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlık çalışmalarında, Kanun metni AB müktesebatıyla uyumlu olacak şekilde kaleme alınmaktadır.

7 7 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  Başbakanlığın 30 Kasım 2002 tarih ve 2002/55 sayılı Genelgesi ile başlatılan Acil Eylem Planında; “Telekomünikasyon alanında değişik kanunlarla düzenlenen mevzuatın toparlanması, dağınıklığın giderilmesi, sektörde liberalleşmenin hızlandırılması ve AB müktesebatına uyumlu lisans, arabağlantı, evrensel hizmet ve numaralandırma düzenlemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sektörü bütünüyle düzenleyen tek bir kanun çıkarılması”na ilişkin bir talimat yer almıştır.  Bu çerçevede başlatılan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlık çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

8 8 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  AB müktesebatı ile uyumluluğun sağlanması suretiyle, telekomünikasyon sektöründeki rekabetin ve hizmetlere erişilebilirliğin arttırılması, kaynakların etkin kullanılmasının temini, yeni elektronik haberleşme hizmetlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

9 9 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Taslakta esas itibariyle aşağıdaki konulara yer verilmiştir :  Elektronik Haberleşme Sektöründeki Mercilerin Görev ve Yetkileri  Yetkilendirme  Tarifeler  Erişim  Geçiş Hakkı  Numaralandırma ve İnternet Alan Adları

10 10 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  Evrensel Hizmet  Spektrum  Kullanıcı ve Tüketici Hakları  Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Denetim, İdari ve Cezai Hükümler

11 11 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  Kanun Tasarısı Taslağının hazırlanmasında AB müktesebatı (2002 tarihli Direktifler) esas alınmış, taslak metin söz konusu Direktiflerle birebir uyumlu olacak şekilde kaleme alınmıştır.  Taslak üzerinde görüş alınması aşaması tamamlanmış olup, görüşlerin değerlendirilmesini müteakip yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

12 12 TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TEŞEKKÜRLER.


"1 20 EKİM 2004, ANKARA T. Uzm. Deniz YANIK Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKASI ALANINDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları