Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon."— Sunum transkripti:

1 Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon

2 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü TEKNİK MEVZUAT: AB veya ULUSAL MEVZUAT STANDARDİZASYON, METROLOJİMETROLOJİ, AKREDİTASYONAKREDİTASYON TEST ve BELGELENDİRME UDK ve OK PİYASAPİYASA ve İTHALATİTHALAT DENETİMLERİ PİYASAYA ARZ: GÜVENLİ ÜRÜN AB Sisteminin Temel Unsurları

3 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Üçüncü ülkelerden gelen riskli ürünlerin gümrüklerde temel gerekler (insan can ve mal sağlığı, çevrenin korunması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) açısından ürün güvenliği denetimine tabi tutulmasıdır. (339/93 sayılı AB Konsey Tüzüğü) İthalat Denetimleri

4 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü İthalat Denetimlerinde  Sadece üçüncü ülkelerden gelen ürünler ithalatta denetlenir, AB üyesi ülkelerden gelen ürünler piyasada denetlenir  Ürünlerin denetiminde ulusal standartlar yerine AB direktifleri esas alınır

5 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Mevzuatı olsun yada olmasın tüm ürünler denetime tabi tutulur  İthalatta sadece riskli ürünler denetlenir  İthalatta ürün denetlensin veya denetlenmesin piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ithalatçının sorumluluğu devam eder İthalat Denetimlerinde

6 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Risk Analizi  Piyasa denetimleri ve diğer bilgilerden faydalanarak ürün, ülke, firma ve/veya dönem gibi unsurlar bazında ithalatta denetime tabi tutulacak ürünlerin listesinin oluşturulmasıdır.

7 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Bilimsel bulgular  AB mevzuatı  AB acil uyarı bildirimleri (RAPEX Sistemi)  Tüketici ve üretici şikayet ve ihbarları  Piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları  Gümrüklerce yapılan bildirimler  Denetim birimlerinin edindiği tecrübeler Risk Analizi

8 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Standardizasyon Rejimi Yenileniyor Mevcut haliyle;  Zorunlu standart denetimi,  Kontrol belgesi  Uygunluk belgesine dayanan Standardizasyon Rejimi “ürün güvenliği” denetimi esas alınarak değiştirilmektedir.

9 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Var. Etkin kaynak kullanımı yok. İthalatçının sorumluluğu PGD sayesinde devam ediyor. İthalatçının sorumluluğu gümrükte son buluyor. RAPEX AB ile temas yok. Süre: 3 gün (istisnai durumlar hariç) Süre: Belirsiz DinamikStatik Güvenlik esastır. Standart, kalite, kısmen güvenlik İthalat denetimi: Sadece riskli ürünler (  ) İthalat denetimi: a) Tebliğ kapsamı ürünler (  ) b) Diğer ürünler ( - ) PGD, ürün güvenliği (  ) PGD, ürün güvenliği ( ? ) Yeni sistemMevcut sistem Karşılaştırma

10 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü √ Kişisel Koruyucu Donanımlar (CE) (Mayıs 2005) √ Kozmetikler (Haziran 2005) √ Deterjanlar (Temmuz 2005) √ Oyuncaklar (CE) (Aralık 2005) √ Telekom Ürünleri (CE İşareti) (1 Mayıs 2006) √ Pil ve Akümülatörler (3 Temmuz 2006) √ Tıbbi Cihazlar (3 Direktif) (CE İşareti) Uygulama Başladı

11 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)  İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

12 KKD’lerin İthalat Denetimleri  2005/14 sayılı DTS Tebliği ile 16/5/2005 tarihinden itibaren kişisel koruyucu donanımların ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.  Söz konusu Tebliği güncelleyen 2006/13 sayılı DTS Tebliği ise 10/3/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

13 KKD- Denetim Sonuçları ToplamUygun Uygun Değil Parti Sayısı 533393140 Oran (%) %100%74%26  16/5/2005-3/5/2006 tarihleri arası kişisel koruyucu donanımların denetimleri: DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

14 KKD-Denetim Raporu DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  16/5/2005-3/5/2006 tarihleri arasında yapılan denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen 140 parti ürünün ülkelere göre dağılımı:

15 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Sağlık Bakanlığı)  İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Oyuncaklar

16 Oyuncakların İthalat Denetimleri  2005/35 sayılı DTS Tebliği ile 12/12/2005 tarihinden itibaren oyuncakların ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

17 Oyuncaklar-Denetim Sonuçları ToplamUygun Uygun Değil Parti Sayısı 81777443 Oran (%) %100%95%5  12/12/2005-3/5/2006 tarihleri arası oyuncakların denetimleri: DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

18 Oyuncaklar-Denetim Raporu DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  12/12/2005-3/5/2006 tarihleri arasında yapılan denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen 43 parti ürünün ülkelere göre dağılımı:

19 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Telekomünikasyon Kurumu)  İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Telekomünikasyon Ekipmanları (TTTE)

20 TTTE İthalat Denetimleri  2006/8 sayılı DTS Tebliği ile 01/5/2006 tarihinden itibaren telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

21  Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Çevre ve Orman Bakanlığı)  İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Pil ve Akümülatörler

22 Pil ve Akümül.-İhalat Denetimleri  2006/23 sayılı DTS Tebliği ile 03/7/2006 tarihinden itibaren pil ve akümülatörlerin ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılacaktır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

23 Ürün Güvenliği Sistemi (UGS)  Müsteşarlığımız Bilgi İşlem Merkezince geliştirilmiştir  KKD, Oyuncaklar ve TTTE’nin ithalat denetimlerinde kullanılmaktadır  UGS’ye, kullanıcı kodu ve şifresi ile girilmektedir  Yapılan denetimler eş zamanlı olarak UGS’den takip edilmektedir DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

24  UGS sayesinde bilginin standartlaşması sağlanmaktadır  UGS sayesinde ürün, üretici ve ithalatçı firma bazında risk analizi yapılmaktadır  Sistem üzerinden denetmenlerin performansları izlenmektedir  Sistem üzerinden raporlama yapılmaktadır  Ortaya çıkan gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sistemde güncelleme yapılabilmektedir DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği Sistemi - Faydaları

25  PGD Kuruluşları yetkililerine kullanıcı kodu ve şifresi tahsis edilmiştir  PGD Kuruluşlarına, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi için bilgi sağlanmaktadır  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde UGS’yi kullanmaya başlamıştır  Gümrük Müsteşarlığı BİLGE Sistemi ile UGS’yi birleştirme çalışmalarına devam edilmektedir. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği Sistemi - Bilgi Değişimi

26 ÜGS- Eşleştirme Projesi DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü  Ürün Güvenliği Sisteminin Kurulması İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi  2005 yılı AB Katılım Öncesi Mali Yardım Paketinde yer almaktadır  Amacı, Türkiye’nin AB Acil Uyarı Sistemi RAPEX’e katılımını kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı güçlendirmektir  Hollanda Hükümeti ile birlikte yürütülecektir  Eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin 2006 sonbaharında başlaması öngörülmektedir

27 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Tel: 0312 212 58 99 E-mail:karaborkluh@dtm.gov.tr


"Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları