Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri"— Sunum transkripti:

1 Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon

2 METROLOJİ, AKREDİTASYON
AB Sisteminin Temel Unsurları TEKNİK MEVZUAT: AB veya ULUSAL MEVZUAT STANDARDİZASYON, METROLOJİ, AKREDİTASYON TEST ve BELGELENDİRME UDK ve OK PİYASAYA ARZ: GÜVENLİ ÜRÜN STANDARD: İmalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. STANDARDİZASYON: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Metroloji ölçüm bilimi olup, belli bir alanda en yüksek seviyedeki doğruluğu temsil eder. PİYASA ve İTHALAT DENETİMLERİ DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

3 İthalat Denetimleri Üçüncü ülkelerden gelen riskli ürünlerin gümrüklerde temel gerekler (insan can ve mal sağlığı, çevrenin korunması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) açısından ürün güvenliği denetimine tabi tutulmasıdır. (339/93 sayılı AB Konsey Tüzüğü) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

4 İthalat Denetimlerinde
Sadece üçüncü ülkelerden gelen ürünler ithalatta denetlenir, AB üyesi ülkelerden gelen ürünler piyasada denetlenir Ürünlerin denetiminde ulusal standartlar yerine AB direktifleri esas alınır DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

5 İthalat Denetimlerinde
Mevzuatı olsun yada olmasın tüm ürünler denetime tabi tutulur İthalatta sadece riskli ürünler denetlenir İthalatta ürün denetlensin veya denetlenmesin piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ithalatçının sorumluluğu devam eder DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

6 Risk Analizi Piyasa denetimleri ve diğer bilgilerden faydalanarak ürün, ülke, firma ve/veya dönem gibi unsurlar bazında ithalatta denetime tabi tutulacak ürünlerin listesinin oluşturulmasıdır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

7 Risk Analizi Bilimsel bulgular AB mevzuatı
AB acil uyarı bildirimleri (RAPEX Sistemi) Tüketici ve üretici şikayet ve ihbarları Piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları Gümrüklerce yapılan bildirimler Denetim birimlerinin edindiği tecrübeler DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

8 Standardizasyon Rejimi Yenileniyor
Mevcut haliyle; Zorunlu standart denetimi, Kontrol belgesi Uygunluk belgesine dayanan Standardizasyon Rejimi “ürün güvenliği” denetimi esas alınarak değiştirilmektedir. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

9 Karşılaştırma Yeni sistem Mevcut sistem Var.
Etkin kaynak kullanımı yok. İthalatçının sorumluluğu PGD sayesinde devam ediyor. İthalatçının sorumluluğu gümrükte son buluyor. RAPEX AB ile temas yok. Süre: 3 gün (istisnai durumlar hariç) Süre: Belirsiz Dinamik Statik Güvenlik esastır. Standart, kalite, kısmen güvenlik İthalat denetimi: Sadece riskli ürünler ( ) a) Tebliğ kapsamı ürünler (  ) b) Diğer ürünler ( - ) PGD, ürün güvenliği ( ) PGD, ürün güvenliği ( ? ) Yeni sistem Mevcut sistem DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

10 Uygulama Başladı √ Kişisel Koruyucu Donanımlar (CE) (Mayıs 2005)
√ Kozmetikler (Haziran 2005) √ Deterjanlar (Temmuz 2005) √ Oyuncaklar (CE) (Aralık 2005) √ Telekom Ürünleri (CE İşareti) (1 Mayıs 2006) √ Pil ve Akümülatörler (3 Temmuz 2006) √ Tıbbi Cihazlar (3 Direktif) (CE İşareti) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

11 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

12 KKD’lerin İthalat Denetimleri
2005/14 sayılı DTS Tebliği ile 16/5/2005 tarihinden itibaren kişisel koruyucu donanımların ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. Söz konusu Tebliği güncelleyen 2006/13 sayılı DTS Tebliği ise 10/3/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

13 KKD- Denetim Sonuçları
16/5/2005-3/5/2006 tarihleri arası kişisel koruyucu donanımların denetimleri: Toplam Uygun Uygun Değil Parti Sayısı 533 393 140 Oran (%) %100 %74 %26 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

14 KKD-Denetim Raporu 16/5/2005-3/5/2006 tarihleri arasında yapılan denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen 140 parti ürünün ülkelere göre dağılımı: DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

15 Oyuncaklar Piyasa Gözetimi ve Denetimi İthalat Denetimi
- İç piyasada denetim (Sağlık Bakanlığı) İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

16 Oyuncakların İthalat Denetimleri
2005/35 sayılı DTS Tebliği ile 12/12/2005 tarihinden itibaren oyuncakların ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

17 Oyuncaklar-Denetim Sonuçları
12/12/2005-3/5/2006 tarihleri arası oyuncakların denetimleri: Toplam Uygun Uygun Değil Parti Sayısı 817 774 43 Oran (%) %100 %95 %5 DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

18 Oyuncaklar-Denetim Raporu
12/12/2005-3/5/2006 tarihleri arasında yapılan denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen 43 parti ürünün ülkelere göre dağılımı: DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

19 Telekomünikasyon Ekipmanları (TTTE)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi - İç piyasada denetim (Telekomünikasyon Kurumu) İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

20 TTTE İthalat Denetimleri
2006/8 sayılı DTS Tebliği ile 01/5/2006 tarihinden itibaren telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

21 Pil ve Akümülatörler Piyasa Gözetimi ve Denetimi İthalat Denetimi
- İç piyasada denetim (Çevre ve Orman Bakanlığı) İthalat Denetimi - Gümrük kapısında denetim (Dış Ticaret Müsteşarlığı) DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

22 Pil ve Akümül.-İhalat Denetimleri
2006/23 sayılı DTS Tebliği ile 03/7/2006 tarihinden itibaren pil ve akümülatörlerin ithalattaki güvenlik denetimleri Müsteşarlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılacaktır. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

23 Ürün Güvenliği Sistemi (UGS)
Müsteşarlığımız Bilgi İşlem Merkezince geliştirilmiştir KKD, Oyuncaklar ve TTTE’nin ithalat denetimlerinde kullanılmaktadır UGS’ye, kullanıcı kodu ve şifresi ile girilmektedir Yapılan denetimler eş zamanlı olarak UGS’den takip edilmektedir DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

24 Ürün Güvenliği Sistemi - Faydaları
UGS sayesinde bilginin standartlaşması sağlanmaktadır UGS sayesinde ürün, üretici ve ithalatçı firma bazında risk analizi yapılmaktadır Sistem üzerinden denetmenlerin performansları izlenmektedir Sistem üzerinden raporlama yapılmaktadır Ortaya çıkan gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sistemde güncelleme yapılabilmektedir DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

25 Ürün Güvenliği Sistemi - Bilgi Değişimi
PGD Kuruluşları yetkililerine kullanıcı kodu ve şifresi tahsis edilmiştir PGD Kuruluşlarına, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi için bilgi sağlanmaktadır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde UGS’yi kullanmaya başlamıştır Gümrük Müsteşarlığı BİLGE Sistemi ile UGS’yi birleştirme çalışmalarına devam edilmektedir. DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

26 ÜGS- Eşleştirme Projesi
Ürün Güvenliği Sisteminin Kurulması İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi 2005 yılı AB Katılım Öncesi Mali Yardım Paketinde yer almaktadır Amacı, Türkiye’nin AB Acil Uyarı Sistemi RAPEX’e katılımını kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı güçlendirmektir Hollanda Hükümeti ile birlikte yürütülecektir Eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin 2006 sonbaharında başlaması öngörülmektedir DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

27 TEŞEKKÜRLER Tel: 0312 212 58 99 E-mail:karaborkluh@dtm.gov.tr
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü


"Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları