Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

2 SİBEL KAPLAN Daire Başkanı
Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi)

3 Ticarette Teknik Engeller
Dünya Ticaret Örgütü ve Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi İzmir, 29 Haziran 2006

4 İçerik DTÖ-TBT Anlaşması Türkiye Bilgi-Bildirim Merkezi
Amacı İşleyişi Türkiye Bilgi-Bildirim Merkezi Görevleri Faaliyetleri Ticarette Teknik Engeller Sitesi Kapsam Temel İlkeler

5 Dünya Ticaret Örgütü Ticaret kuralları (Anlaşmalar)
Müzakere forumu (Komiteler) Mevzuatın gözden geçirilmesi (TPRM) Anlaşmazlıkların halli (DSB) Serbest Ticaret Ayrım Yapmama (En çok kayrılan ülke, Ulusal muamele) Şeffaflık, Rekabet Ortamı, Ekonomik Kalkınma

6 Ticarette Teknik Engeller (TBT) Anlaşması
Sanayi ve tarım ürünlerinin tümü

7 Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
Ulusal güvenlik gerekleri İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması Uygun görülen düzeyde alınacak önlemler Bitki ve hayvan yaşam ve sağlığının korunması Çevrenin korunması Aldatıcı uygulamaların engellenmesi …ve diğerleri… Ülkelerarası ayrım Ticarette gereksiz kısıtlama

8 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
Anlaşmanın Kapsamı TBT ANLAŞMASI Standartlar Teknik Düzenlemeler Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

9 Ürün özellikleri veya üretim metodları
Standartlar Ürün özellikleri veya üretim metodları Yetkileri tanınan bir kuruluş tarafından oluşturulan kurallar, yöntemler ve özellikler uyumu gönüllü belgedir Yetkileri tanınan kuruluş: TSE

10 Teknik Düzenleme - Ürün özelliklerini - İşleme veya üretim metodlarını - İdari hükümleri kapsayan uygulanması zorunlu mevzuattır

11 Ürün Özellikleri hacim şekil renk dayanıklılık yoğunluk
terimler semboller paketleme işaretleme etiketleme

12 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
Teknik düzenleme/standartlar/diğer gereklerin yerine getirildiğinin tespiti için yapılan işlemler UDP test, belgelendirme, inceleme, değerlendirme, kayıt, akreditasyon...

13 TBT Anlaşması Temel Prensipleri
- Gereksiz engel yaratmama - Ayrım yapmama - Uyumlaştırma - Karşılıklı Tanıma - Denklik - Şeffaflık

14 Gereksiz Engel Yaratmama
Amaç uygun mu Önlem gerekli mi Ticareti kısıtlıyor mu Alternatifleri var mı

15 Gereksiz Engel Yaratmama
Düzenleme Amaç meşru mu? Alternatifi var mı? Ticareti gereksiz kısıtlayıcı mı Çelik kapı Yangına karşı korunma Alevlere 30 dakika dayanan her türlü kapı Evet Alevlere 30 dakika dayanan kapı tercih edilmeli

16 BİLGİ BİLDİRİM MERKEZİ
Şeffaflık Taslak mevzuatın bildirilmesi Metinlerin sunulması Yorum için zaman verilmesi Önlemin yayımlanması BİLGİ BİLDİRİM MERKEZİ

17 Bildirim - Hangi hallerde?
Uluslararası standart yoksa veya Uluslararası standarttan sapma varsa ve Ticaret üzerinde önemli bir etki olacaksa BİLDİRİM

18 TEKNİK ENGEL YARATILMAMASI
Bildirim – Amaç Dış pazarlara giriş koşullarının bilinmesi Üretim süreci için zaman kazanılması Aykırı uygulamaların değiştirilebilmesi Ülkeler tarafından uygulanan ve ticari etkisi olan önlemlerin tanımlanması için önemli bir araçtır. İhracatçıların ihraç ülkesindeki piyasaya giriş koşullarını önceden öğrenmesine imkan sağlar. Üretim sürecinde gerekli değişikliklerin yapılması için zaman kazandırır. Ülkeler arasında diyalog ortamı yaratır. Ülkelerin teknik engel yaratması engellenir. Ülke çıkarlarına aykırı uygulamalar değiştirilebilir/durdurulabilir. TEKNİK ENGEL YARATILMAMASI

19 TBT Bildirimleri (örnekler)
Tütün mamulleri bileşenleri Kimyasal ürünlerde etiketleme Gemi yakıt boruları Portakallarda asgari boyut Otomobillerde güvenlik şartları Çelik yapıların dizaynı BUrada değişik bakanlıklarımızı ilgilendiren bildirimleri görüyoruz. Aylık ortalama 100 civarında bildirim geliyor. Çok değişik konularda olabiliyor. KOnunun somutlaşması için burada bazı örneklere verdik. Bunlar biraz önce sözünü ettiğimiz şartlar varsa bildirilir. (Tebliğ, Yönetmelik, BKK, Kanun)

20 TÜRKİYE BİLGİ-BİLDİRİM MERKEZİ
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 TBT Bilgi ve Bildirim Merkezi
Kamu Sektörü Özel Sektör DTS Genel Müdürlüğü BBM’imiz Kamu ve özel sektör kuruluşları, DTÖ ve diğer ülkelerin bildirim merkezleri arasında koordinasyon görevi görüyor. Birimler arasında bilgi alışverişini sağlıyor. İşte bu noktada, yapılan çalışmaları daha etkin hale getirmek için internet sistemi oluşturuldu. Kurulan sistemin, BBM’izin işlevinini daha etkin bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri DTÖ Sekretaryası

22 Gelen Bildirimler Bildirim Merkezi www.teknikengel.gov.tr
Diğer ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri Taslak düzenlemenin bildirimi DTÖ Sekretaryası Yayım DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N) Bilgi talebi Bilgi internet Bildirim Merkezi Sistemi kısaca şöyle açıklayabilirim: İnternet Sitemiz, yapılan bildirimleri DTÖ,’nün sisteminden günlük olarak kendi sistemine alıyor, biz de bu ham haldeki bildirimleri işleyip, kısaca açıklayarak dağıtıma hazır hale getiriyoruz. Bilgi Bilgi talebi Otomatik bildirim İlgili Taraflar Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri

23 TÜRKİYE’NİN BİLDİRİM SÜRECİ
İlgili Bakanlıkça hazırlanan Taslak Mevzuat Bilgi Bildirim Merkezi Taslak düzenlemenin bildirimi DTÖ Sekretaryası burada da, ülkemizin yapacağı bildirimlerde izleyeceği yolu görüyoruz. Yayım DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N)

24 Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

25 İnternet Sitesi-Hedefler
Bildirim sisteminin hızlandırılması Bildirimlerin üretici ve ihracatçılara ulaştırılması Bildirimlere yorum yapar hale gelinmesi İhracatımızın önündeki teknik engellerin takibi

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Şehirlere göre üyeler

43

44 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı e-posta:


"DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları