Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi"— Sunum transkripti:

1 AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi
Frederic Gielen Kıdemli Finans Yönetim Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

2 Avrupa Birliği müktesebatı nedir?
AB kanunlarının tamamı, ortak olarak, AB müktesebatı ibaresiyle isimlendirilir. Büyüme görüşmeleri için AB müktesebatı 31 bölüme ayrılmıştır. 5. Bölüm (Şirket Hukuku) şirketler kesimi muhasebe ve denetimini en çok ilgilendiren kısımdır. Tüm AB Üye Devletler, AB müktesebatına bağlı kalmak yükümlülüğündedir.

3 AB müktesebatı nelerden oluşmaktadır?
Birincil yasama (Sözleşmeler) İkincil yasama (Yönetmelik, Yönerge, Karar, vs.) İçtihad hukuku (Avrupa Adalet Mahkemeleri ve Avrupa Asliye Mahkemeleri’nin almış olduğu kararlar)

4 AB müktesebatı devamlı bir evrim sürecindedir…

5 AB muhasebe müktesebatı: Anahtar Bileşenler
Dördüncü AB Şirket Hukuku Yönergesi (78/660/EEC) Şirketler için muhasebe, raporlama ve yayım yükümlülüklerini belirler. Denetimin gerekliliğini empoze eder. KOBİler finansal raporlama ve denetim yükümlülüklerinden hariç tutulabilir. Birçok küçük ve orta büyüklükteki işletme için uyumluluk maliyetlerinin, sağlayacağı faydalardan daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Listede yer alan işletmelerin, büyüklüğe bakılmaksızın, hariç tutulmaları söz konusu değildir.

6 AB muhasebe müktesebatı: Anahtar Bileşenler (2)
Yedinci AB Şirket Hukuku Yönergesi (83/349/EEC) En az bir sınırlı sorumlu şirketten oluşan gruplar için konsolide hesaplar gerekmektedir. KOBİlerin bazı durumlarda hariç tutulmasına olanak tanır. Sigortacılık Yönergesi (91/674/EEC) Sigorta şirketlerinin yıllık ve konsolide finansal tablolarına dair mevzuat. Bankacılık Yönergesi (86/635/EEC) Mali kurumların yıllık ve konsolide finansal tablolarına dair mevzuat.

7 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Benimsenmesi (IFRS)
Muhasebe Talimatlarına rağmen, AB şirketlerini daha çekici kılabilmek amacıyla finansal raporlamanın daha fazla uyumlaştırılması gerekmektedir  uyumlaştırma =  karşılaştırılabilirlik =  anlaşılabilirlik =  yatırım

8 Parlamento ve Konsey’in 1606/2002 sayılı Düzenlemesi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Benimsenmesi (IFRS) – devam Parlamento ve Konsey’in 1606/2002 sayılı Düzenlemesi Bankalar ve sigortacılık şirketleri dahil olmak üzere liste (halka açık) şirketlerin, 2005 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre konsolide finansal tablolarını hazırlamaları gerekmektedir. IFRS tek tek Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmalıdır.

9 Avrupa Birliği müktesebatı – Ana Nokta
Gerçek ve doğru görünüm ilkesine dayanır. NAS liste dışı şirketler ile hem liste hem liste dışı şirketlerin solo finansal tablolar için geçerlidir. IFRS liste şirketlerin konsolide finansal tabloları için geçerlidir. Üye Devletler, liste dışı şirketler için solo finansal tablolar isteyebilir. KOBİler için istisnalar.

10 Avrupa Birliği denetim müktesebatı : Anahtar Bileşenler
Sekizinci AB Şirket Hukuku Yönergesi (84/253/EEC) Yasal denetimciler için asgari gereklilikleri belirler.

11 Ancak… Parmalat Tyco Ahold Worldcom Enron

12 AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol
Tüzel skandallar, daha gelişmiş düzenlemeler ve daha iyi gözetim ile beraber pazarlarda duyulan güvenin artırılması için etkili eylem gerekliliğini desteklemiştir.

13 AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol (2)
Muhasebe: 4. ve 7. Yönergeler için önerilen iyileştirmeler: Mali tablolar ve mali olmayan anahtar bilgiler konusunda kurul üyelerinin ortak sorumluluğu İlgili şahısların işlemlerinin daha detaylı açıklanması Tüm işletmeler için bilanço dışı anlaşmalar açıklanması Liste şirketleri şirket yönetişim ana sözleşmesi bulunmak yükümlülüğündedir.

14 AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol (3)
Denetim: yeni bir 8. Yönerge teklifi: Yasal denetimcilerin görevlerine açıklık getirir. Tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanması amacıyla ahlaki ilkeler belirler. Denetimcilik mesleğinin kamu gözetimi gerekmektedir. Yasal denetimler için Uluslararası Denetim Standartları’nın uygulanması Üçüncü dünya ülkeleri düzenleyici/denetimcileri ile sağlanacak daha iyi bir uluslararası işbirliği

15 AB muhasebe ve denetim müktesebatı – Bizleri bekleyen zorluklar
Üye Devletlerde muhasebeci ve denetimcilerin yeteneklerine dayanarak çok türellik – her biri günümüzdeki ve gelecekteki AB müktesebatının tüm boyutlarıyla uyum gösterebilecek kadar profesyonel bağlamda yetenekli midir? Onaylama Destek olma


"AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları