Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi Frederic Gielen Kıdemli Finans Yönetim Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi Frederic Gielen Kıdemli Finans Yönetim Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası."— Sunum transkripti:

1 AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi Frederic Gielen Kıdemli Finans Yönetim Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

2 Avrupa Birliği müktesebatı nedir? AB kanunlarının tamamı, ortak olarak, AB müktesebatı ibaresiyle isimlendirilir. Büyüme görüşmeleri için AB müktesebatı 31 bölüme ayrılmıştır. 5. Bölüm (Şirket Hukuku) şirketler kesimi muhasebe ve denetimini en çok ilgilendiren kısımdır. Tüm AB Üye Devletler, AB müktesebatına bağlı kalmak yükümlülüğündedir.

3 AB müktesebatı nelerden oluşmaktadır? Birincil yasama (Sözleşmeler) İkincil yasama (Yönetmelik, Yönerge, Karar, vs.) İçtihad hukuku (Avrupa Adalet Mahkemeleri ve Avrupa Asliye Mahkemeleri’nin almış olduğu kararlar)

4 AB müktesebatı devamlı bir evrim sürecindedir…

5 AB muhasebe müktesebatı: Anahtar Bileşenler Dördüncü AB Şirket Hukuku Yönergesi (78/660/EEC) Şirketler için muhasebe, raporlama ve yayım yükümlülüklerini belirler. Denetimin gerekliliğini empoze eder. KOBİler finansal raporlama ve denetim yükümlülüklerinden hariç tutulabilir. Birçok küçük ve orta büyüklükteki işletme için uyumluluk maliyetlerinin, sağlayacağı faydalardan daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Listede yer alan işletmelerin, büyüklüğe bakılmaksızın, hariç tutulmaları söz konusu değildir.

6 Yedinci AB Şirket Hukuku Yönergesi (83/349/EEC) En az bir sınırlı sorumlu şirketten oluşan gruplar için konsolide hesaplar gerekmektedir. KOBİlerin bazı durumlarda hariç tutulmasına olanak tanır. Sigortacılık Yönergesi (91/674/EEC) Sigorta şirketlerinin yıllık ve konsolide finansal tablolarına dair mevzuat. Bankacılık Yönergesi (86/635/EEC) Mali kurumların yıllık ve konsolide finansal tablolarına dair mevzuat. AB muhasebe müktesebatı: Anahtar Bileşenler (2)

7 Muhasebe Talimatlarına rağmen, AB şirketlerini daha çekici kılabilmek amacıyla finansal raporlamanın daha fazla uyumlaştırılması gerekmektedir.  uyumlaştırma =  karşılaştırılabilirlik =  anlaşılabilirlik =  yatırım Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Benimsenmesi (IFRS)

8 Parlamento ve Konsey’in 1606/2002 sayılı Düzenlemesi Bankalar ve sigortacılık şirketleri dahil olmak üzere liste (halka açık) şirketlerin, 2005 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre konsolide finansal tablolarını hazırlamaları gerekmektedir. IFRS tek tek Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmalıdır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Benimsenmesi (IFRS) – devam

9 Avrupa Birliği müktesebatı – Ana Nokta Gerçek ve doğru görünüm ilkesine dayanır. NAS liste dışı şirketler ile hem liste hem liste dışı şirketlerin solo finansal tablolar için geçerlidir. IFRS liste şirketlerin konsolide finansal tabloları için geçerlidir. Üye Devletler, liste dışı şirketler için solo finansal tablolar isteyebilir. KOBİler için istisnalar.

10 Sekizinci AB Şirket Hukuku Yönergesi (84/253/EEC) Yasal denetimciler için asgari gereklilikleri belirler. Avrupa Birliği denetim müktesebatı : Anahtar Bileşenler

11 Ancak…

12 Tüzel skandallar, daha gelişmiş düzenlemeler ve daha iyi gözetim ile beraber pazarlarda duyulan güvenin artırılması için etkili eylem gerekliliğini desteklemiştir. AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol

13 Muhasebe: 4. ve 7. Yönergeler için önerilen iyileştirmeler: Mali tablolar ve mali olmayan anahtar bilgiler konusunda kurul üyelerinin ortak sorumluluğu İlgili şahısların işlemlerinin daha detaylı açıklanması Tüm işletmeler için bilanço dışı anlaşmalar açıklanması Liste şirketleri şirket yönetişim ana sözleşmesi bulunmak yükümlülüğündedir. AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol (2)

14 Denetim: yeni bir 8. Yönerge teklifi: Yasal denetimcilerin görevlerine açıklık getirir. Tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanması amacıyla ahlaki ilkeler belirler. Denetimcilik mesleğinin kamu gözetimi gerekmektedir. Yasal denetimler için Uluslararası Denetim Standartları’nın uygulanması Üçüncü dünya ülkeleri düzenleyici/denetimcileri ile sağlanacak daha iyi bir uluslararası işbirliği AB muhasebe ve denetim müktesebatı - İleriye götürecek yol (3)

15 AB muhasebe ve denetim müktesebatı – Bizleri bekleyen zorluklar Üye Devletlerde muhasebeci ve denetimcilerin yeteneklerine dayanarak çok türellik – her biri günümüzdeki ve gelecekteki AB müktesebatının tüm boyutlarıyla uyum gösterebilecek kadar profesyonel bağlamda yetenekli midir? Onaylama Destek olma


"AB Müktesebatı dahilinde Şirketler Kesimi Muhasebe ve Denetimi Frederic Gielen Kıdemli Finans Yönetim Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları