Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTERNET VE HUKUK INTERNET VE HUKUK Zeynep Derman Hukuk Müşaviri SUPERONLINE A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTERNET VE HUKUK INTERNET VE HUKUK Zeynep Derman Hukuk Müşaviri SUPERONLINE A.Ş."— Sunum transkripti:

1 INTERNET VE HUKUK INTERNET VE HUKUK Zeynep Derman Hukuk Müşaviri SUPERONLINE A.Ş.

2 İnternet ile ilgili İşlemler • Erişim • E-posta transferi • İçerik sağlama ve edinme • Hosting hizmeti • E-ticaret • SMS • Streaming Media • Sohbet ve benzeri

3 Türk Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler • İnternet Cafeler hakkında Genelge • Çıkar amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Yönetmeliği (gizli dinleme) • 4502 sayılı Telekomünikasyon Kanunu ve ilgili Lisans Yönetmeliği • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Değişiklik metni • Bilgi Güvenliği Teşkilatı Kanun Tasarısı • Türk Ceza Kanunu Md. 525a/b

4 İnternet Hukuku yaratılmasına ihtiyaç var mı? • Genel kanıya göre, İnternet hukuku yaratılmasına ve İnternet kanununun çıkartılmasına gerek olmayıp mevcut düzenlemelerin yeni yapı ve düzene ihtiyaçlar doğrultusuna göre revize edilmesi gerekmektedir.

5 E-Ticaret yaparken hukuki anlamda karşılaşılaşılabilecek sorunlar • Dijital İmzanın Hukukumuzda geçerli olmaması • Vergilendirme • Tüketici Kanunun mesafeli satış sayılan elektronik ortamda yapılan satış ve verilen hizmetlerin şartlarını düzenlememiş olması • Kişisel Bilgilerin Korunması hakkında düzenleme eksikliğinin olması • Domain nameler ile Ticari ünvan ve markaların farklı olmaları sebebiyle haksız rekabetin doğması

6 Dijital İmza • Mevcut Borçlar Kanunu hükümlerinde belirtilen “..imza el ile atılır.” hükmü mevcuttur. Dijital İmza ile yapılan işlemlerin geçerliliğinden söz edilemez. TALEP: * Yeni bir düzenleme yapılarak Dijital imzaya geçerlilik kazandırılması * Elektronik İmza makamının tayini ve yetki verilmesine dair düzenleme yapılması

7 Dijital Sözleşmeler • Dijital İmza geçerli olmadığından elektronik ortamda yapılan sözleşmeler de batıldır. • Geçerli olduklarını varsaysak veya düzenleme olmamasına karşın yine de uygulamada yapılanları incelersek; * Mesafeli satış/hizmet statüsünde olduğundan hangi ülke hukukunun uygulanacağı sorunu * İcap ve kabulün yapıldığı zaman ile sözleşmenin yürürlük ve imza tarihinin ne olduğu (gönderilen zaman mı, alıcının serverına ulaştığı an mı, inboxa ulaştığı an mı, yoksa okunduğu an mı?)

8 Vergilendirme • E-ticaret vergilendirmesinin, klasik ticaretin vergilendirmesinden farkı bulunmamaktadır. Ancak sorunları vardır. SORUNLAR: * E-paranın izinin sürülememesi * Alıcı/Satıcı kimliklerinin gizlenmesi * Off-shore web sitesinin varlığı * Kayıtların gizlenmesinin kolaylığı * Mükelleflerin mobil oluşu * Çifte Vergilendirme ÇÖZÜM: Uluslararası vergi politikalarıyla uyumlu bir sistem oluşturulması gerekmektedir.

9 Tüketicinin Korunması SORUN: 4077 sayılı TKHK hükümlerinin e- ticareti destekleyen hükümler olmamaları ve mevcut düzenlemnin de uygulanmasının mümkün olmaması

10 Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Korunması • Türk hukuk sisteminde, özel hayatın korunması TC. Anayasa hükümlerine tabidir. Ancak kişisel bilgilerin korunmasına bu hükümlerde atıf yapılmamıştır. • Kişisel bilgilerin korunması, elektronik ticaretin gelişmesi ve güvenli olması için önemlidir. • Özellikle AB’de “Privacy ve Data Protection” direktifleri mevcuttur.

11 İncelenmesi Önerilen Dökümanlar • ETTK – E-ticaret Raporu ; www.kobinet.org.tr www.kobinet.org.tr • AB’nin 1999/93/EC sayılı E-imza Direktifi • ABD’nin E-imza yasası(Digital Signature Act) • AB’nin 20/5/1997 tarih ve 97/7/EC sayılı “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması” Direktifi


"INTERNET VE HUKUK INTERNET VE HUKUK Zeynep Derman Hukuk Müşaviri SUPERONLINE A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları