Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk önce yeni sistemimizi tanıtan bir video izleyelim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk önce yeni sistemimizi tanıtan bir video izleyelim."— Sunum transkripti:

1

2 İlk önce yeni sistemimizi tanıtan bir video izleyelim

3 Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime Paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. ortaöğretime geçiş modeli Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. MODELİN TEMEL NİTELİĞİ MODELİN TEMEL NİTELİĞİ, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

4  Yeni sistem 2013-2014 eğitim-öğretim 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.  Sonraki yıllarda ise kademeli olarak 6 ve 7. sınıflar için de uygulanacak.

5

6 Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak

7 Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek

8

9

10

11 Ortak Sınav Tarihleri ve Kazanım Konuları DERSBİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV Türkçe28 Kasım 2013 (09:00)Nisan 5. Hafta Matematik28 Kasım 2013 (10:30)Nisan 5. Hafta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi28 Kasım 2013 (12:00)Nisan 3-5. Hafta Fen ve Teknoloji29 Kasım 2013 (09:00)Nisan 3-5. Hafta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 29 Kasım 2013 (10:30)Nisan 5. Hafta Yabancı Dil29 Kasım 2013 (12:00)Nisan 5. Haftası

12 NASIL UYGULANACAK  6 temel dersten 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Yani “MERKEZİ YAZILI YAPILACAK”

13 NASIL UYGULANACAK  Her dönem;  iki yazılısı olan dersler TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük birincisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  üç yazılısı olan derslerden ise. Türkçe Matematik ikincisi ortak yapılacak Fen ve Teknoloji Yabancı Dil  Sınav soruları işlenen müfredatı kapsayacak şekilde seçilecek.

14 NASIL UYGULANACAK  Sınavlar iki güne yayılacak ve o günler okul tatil olacak.  Sorular çoktan seçmeli (test) olacak.  Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek.

15 NASIL UYGULANACAK  Her öğrenci sınava kendi okulunda girecek.  Öğretmenler ise farklı okullarda görevlendirilecek.  Geçerli bir mazereti olup sınava giremeyen öğrenci telafi sınavına girecek.  Telafi sınavları Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ve Bakanlık tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak.

16

17

18 ORTAK SINAVLAR

19 Bu sistemde 3 farklı puan sistemi vardır. Bunlar: 1.Yıl Sonu Başarı Puanı 2.Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 3.Yerleştirmeye Esas Ortak Sınav Puanı

20 Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

21 Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

22 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır

23 Yerleştirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

24 www.kisiselbasari.com

25 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5 Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500 2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161 3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137 2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446 Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

26 AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 540.5556 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778 + 540.5556 ) / 2 = 519.1667

27 Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2 = 371.1179

28

29

30

31

32 KISACA…  MERKEZİ sınav puanlarının etkisi %70… Dolayısıyla çok iyi hazırlanmak, düzenli çalışma ve takip ŞART!  Öğrenci daha fazla sınavla karşılaşacak. Bu sınavlarda başarılı olabilmesi için doğru bir şekilde hazırlanması, eksiklerini gidermesi gerekli.  Sınav değerlendirmeleri MERKEZİ yapılacak.  Yerleştirmeler MERKEZİ yapılacak. Yani Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi vb. fazla rağbet gören okullara MERKEZİ sistemle puan üstünlüğüne göre öğrenciler yerleşecek.

33 YIL SONU BAŞARI PUANLARINA NASIL ULAŞILABİLİR !!! Öğrenciler 6 ve 7.sınıflardaki yıl sonu başarı puanını 2 farklı şekilde öğrenebilir. 1.Yol: Veli Bilgilendirme sistemi 2.Yol :E Okul Yönetim Bilgi Sistemi

34 ÖĞRENCİNİN 6 ve 7. SINIF YBP’Sİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

35

36

37

38 2.YOL

39 İstersek bunu toplu halde e okuldan rahatça alabilrirz Buradan Okul şifresiyle Giriş yapıyoruz…

40 Buraya tıklıyoruz

41

42 Listele diyerek sonuçları toplu bir şekilde görebiliyoruz

43 Son olarak OGES’i anlatan videomuzu izleyelim

44 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi? 1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi? Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı çok olmamakla birlikte (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı 376’dır.) bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi değerlendirmede muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerimiz açısından bir sorun teşkil etmeyecektir. 2. Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi? Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan merkezi ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

45 3. Telâfi sınavına kimler girebilecek? Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir. 4. Öğretmenlerin izinli, raporlu veya görevli olmaları durumunda işlenmeyen konuların telafisi nasıl sağlanacak? Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvim hazırlayarak okullarla paylaşacaktır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. Ayrıca tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilecektir. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini hâlihazırda takip edebilmekte olup orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında, öğrencilerin müfredata uygun modülleri tabletlerinden takip ederek eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.

46 5. Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak? Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda; tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır. Tek okul bulunan bölgelerde gözetmen öğretmen görevlendirilmesi, öğretmenlerin görev yerlerine ulaşımı vb. sorunlar nasıl aşılacak? 6. Tek okul bulunan bölgelerde gözetmen öğretmen görevlendirilmesi, öğretmenlerin görev yerlerine ulaşımı vb. sorunlar nasıl aşılacak? Tek okullu olan bölge sayımız az olmasına rağmen böyle bir durumun olması halinde İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce belirlenen yetkililer sınavın uygulanmasında görevlendirileceklerdir. Öğrenciler için ise İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce sınav salonları belirlenecektir. 7. Merkezi değerlendirmelerde kitapçık türleri olacak mı? Soru kitapçıkları kişiye özgü mü hazırlanacak? Merkezi değerlendirme yazılılarında sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacaktır. Bu aşamada kişiye özgü kitapçık uygulanması düşünülmemektedir. Sistemin orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içermesi planlandığından o dönemde barkot benzeri sistemlerle yazılıların değerlendirilmesi düşünülmektedir.

47 8. Açık uçlu sorular sisteme nasıl dâhil edilecek? İlk yıllar itibari ile merkezi ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Ancak FATİH projesi tüm bileşenleriyle birlikte uygulamaya geçtiğinde her öğrencimizde tablet bilgisayar ve her sınıfımızda akıllı tahta bulunacaktır. Bu imkân sağlandığında öğrencilerimizin elindeki tablet bilgisayarlar açık uçlu sorular sormamıza imkân sağlayacak, bu sayede hem açık uçlu sorularla kazanımların ölçülmesi hem de çoklu ortam değerlendirmesi yapmak mümkün olacaktır. Yapılan merkezi değerlendirmelerde sorulacak açık uçlu sorular o yaş grubu çocuğun bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Bütün bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, oluşturulacak modül üzerinden, öğrencilerin kimlik bilgileri gizli tutularak elektronik ortamda farklı öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalamalarıyla o derse ait puan verilmesi planlanmaktadır. 9. Öğrenciler kendi sınıflarında sınava girecek diyor. Öğrenciler sıralarda üçerli oturuyor. Bu durumda kopyanın önüne nasıl geçilecek? Öğrenciler, ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında kendi okullarında gireceklerdir. Ortak sınava girmeyecek öğrenciler sınavların yapılacağı günler okulda bulunmayacakları için sınavın uygulanmasına yönelik fizikî olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Öğrenciler sıralarında tekli oturma düzeninde ortak sınava gireceklerdir. Sınavda iki farklı kitapçık türü uygulanacak ve sınavların yapılacağı sınıflarda 2 öğretmen bulunacağından kopyanın önüne geçilmiş olacaktır.

48 10. Merkezi değerlendirme sorularını kimler hazırlayacak? Öğretmenlerin soru havuzuna katkısı olacak mı? Merkezi değerlendirme sınavları için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturulmaktadır. Soru havuzu oluşturulması için mevcut soru hazırlama ekipleri çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca bu soru havuzu hazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecektir. Modül aracılığıyla gelen sorular alanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru havuzuna dâhil edilecektir. Öğretmenlere soru havuzuna katkıda bulunmaları amacıyla teşvik tedbirleri üzerinde çalışılmaktadır. 11. Doğu illeri kış dolayısıyla 1 ay zorunlu tatilde oluyor. Peki Batı illeriyle aralarında eksik kalan kazanımlar nasıl dengelenecek? Akademik takvim belirlenirken sınav dönemlerinin mümkün olduğunca ağır kış şartları yaşanan dönemlere denk gelmemesi üzerinde durulmuştur. Buna rağmen okulların hava koşulları nedeniyle tatil olması durumunda öğrencilerin ders eksikliklerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde yer alan içeriklerle gidermeleri sağlanacaktır. Ayrıca okullarda ders eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak telafi dersleri yapılabilecektir. Orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında öğrencilerin tabletleriyle EBA üzerinden müfredata uygun modülleri izlemesine yönelik altyapı çalışmaları devam etmektedir.

49 12. Mazeret sınavlarına girme şartları neler olacak? Mazeret sınavları istismar edilmez mi? Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav getirmeksizin eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen yazılılardan bir tanesinin merkezi yapılmasıdır. Dolayısıyla normal dönemde geçerli olan mazeret şartları, ortak sınavlar içinde geçerli olacaktır. Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer nitelikte farklı sorularla, öğrencilerin kendi okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacağı için öğrenciler tarafından tercih edilmeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden öğrenciler gerçekten mazeret sahibi olmadıkları durumlarda mazeret sınavlarına girmek istemeyecektir. 13. Bütün öğretmenler aynı düzeyde konu işleyebilecek mi? Öğretmenler konuları yetiştiremediğinde durum ne olacak? Ortak sınavlar ülke çapında aynı anda yapılacağından müfredat uyumu ve takvimi çok önemlidir. Bakanlık bürokrasisi, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin olarak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan akademik takvimi bütün okullarla paylaşılmış ve bu takvime riayet edilmesi gerekliliğini duyurmuştur. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. Ayrıca tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eş zamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilecektir. Öğrenciler halihazırda ders eksikliklerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden giderebilmektedirler. Orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında öğrenciler tabletleriyle EBA üzerinden müfredata uygun modülleri izlemesine yönelik altyapı çalışmaları devam etmektedir.

50 14. Yeni uygulama öğretmenin meslekî performansını nasıl etkileyecek? Yeni uygulama, öğretmenin eğitim ve öğrenci üzerindeki etkinliğini artırdığı için okula olan aidiyet duygusu artacaktır. Diğer yandan yeni modele intibak, mesleki donanım, ölçme ve değerlendirme konularındaki olası eksiklikleri gidermek üzere hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenerek öğretmenlere katkı sunulacaktır. Bakanlığımızın rutin olarak düzenlediği hizmet içi faaliyetler gerek nitel gerek nicel açıdan daha etkin hale getirilecektir. Ayrıca merkezi değerlendirmelerde fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için müfredatın eşzamanlı uygulanma zorunluluğu da meslekî performansa olumlu etki edecektir. 15. Öğrencinin ders notu başarısının %30 olduğu bu uygulamada, öğretmenin verdiği notlarda objektiflik nasıl sağlanacak? Ortaöğretime geçişte bugüne kadar kullanılan SBS sisteminde öğrencinin yerleştirmeye esas puanı üzerinde ders başarısı %30 etki etmekteydi. Yeni uygulama, ders başarısının %30 etkilemesi açısından önceki uygulamadan herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Ayrıca merkezi ortak yazılı sonuçları ile öğretmen yazılıları arasındaki not makası belli aralıklarla izlenip değerlendirileceğinden, okul idareleri, veliler ve diğer öğretmenlerin sosyal değerlendirmesi de öğretmeni etkileyeceğinden, not vermede objektiflik süreç içerisinde kendiliğinden sağlanacaktır.

51


"İlk önce yeni sistemimizi tanıtan bir video izleyelim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları