Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Outdoor- Indoor Reklam

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Outdoor- Indoor Reklam"— Sunum transkripti:

1 Outdoor- Indoor Reklam

2 Açıkhava Reklam Ortamları

3 Açıkhava Reklam Ortamları
Geçmişi Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarına kadar giden açıkhava reklamcılığı hedef kitleyi dışarıda bulunduğu zamanlarda yakalamak ve reklam mesajı ile buluşturmak mantığında işlemektedir.

4 Açıkhava Reklam Ortamları
Ülkemiz için son yıllarda etkin bir reklam mecrası olarak görülmeye başlanan açıkhava reklam ortamı, Amerika’da 1835’lerde reklamcılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise ilk billboard reklamı, yaklaşık 150 yıl sonra yani 1985’te kullanılmıştır.

5 Açıkhava Reklam Ortamları
Afişler: Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu açıkhava reklam uygulamalarıdır. Dış ya da iç mekânlara asılabilen afişler bir ürünü ya da hizmeti tanıtan reklam afişleri, festival, seminer, konser vb. kültürel etkinlikleri tanıtan kültürel afişler sağlık, ulaşım, sivil savunma gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerle siyasi bir partiyi ya da düşünceyi tanıtan sosyal afişler olmak üzere üç türe ayrılmaktadır.

6 Günümüzde afişlerin üretimlerinde fotoğraf, illüstrasyon, kolâj, tipografi ve bilgisayar görüntüleri gibi birçok teknikten yararlanılmaktadır

7 Açıkhava Reklam Ortamları
Döviz ve Pankartlar: Afişlere göre daha küçük boyutlu olan döviz ve pankartlar, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen kısa mesaj ve sloganları, yeni bir yerin açılışı gibi ilanları duyuran bez ve sertleştirilmiş naylon üzerine baskılı açıkhava reklam materyallerdir.

8 Açıkhava Reklam Ortamları
Billboardlar: En yaygın olarak kullanılan açıkhava uygulamaları olan billboardlar belli ebatlardaki panolar üzerinden reklam mesajlarının hedef kitlelere iletilmesini sağlayan ortamlardır. Türkiye’de billboard’lar çoğunlukla 3,5 m. x 2 m., ABD’de yaklaşık 7,3 m. x 3, 7 m. ve İngiltere’de yaklaşık 76 cm. x 51 cm. boyutlarındadır

9

10

11

12

13 Açıkhava Reklam Ortamları
Işıklı İlanlar High Rise/Totemler: Işıklı ilanlar; reklam mesajlarını taşıyan panoların ışıklandırılması ile oluşturulmaktadır. Özellikle reklam mesajlarının gece de gözükmesinde ve ışıkların sağladıkları avantajlarla tüketicilerin reklama dikkatinin çekilmesinde ışıklı ilanlar önemli katkılar sağlamaktadırlar.

14 Açıkhava Reklam Ortamları
Mega Boardlar: Bill-boardlardan daha büyük ölçülere sahip, bu nedenle de maliyetleri daha yüksek olan ve genellikle şehir dışı yollara veya büyük alışveriş merkezlerine yakın yerlere konumlandırılan açık hava reklam araçlarıdır.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Açıkhava Reklam Ortamları
Duvar ve Çatı Reklamları: Oldukça eski açıkhava reklam uygulamalarından olan duvar ve çatı reklamları, apartmanlar, iş merkezleri gibi binaların dış mekânlarına ya da çatılarına yerleştirilen reklam uygulamalarıdır. Çoğunlukla boyama yoluyla yapılan bu reklamlarda son yıllarda üç boyutlu uygulamalar da yer almaya başlamıştır.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Açıkhava Reklam Ortamları
Durak Reklamları: Otobüs durakları, metro, tren, vapur istasyonları gibi alanlarda yer alan açıkhava reklamlarıdır. Amaç belli bir kitle ulaşım aracının gelmesini bekleyen tüketicilerin bu bekleme sürecinde reklam mesajlarına ilgi göstermesini sağlamaktır.

35

36

37

38

39

40

41

42 Açıkhava Reklam Ortamları
İç ve Dış Mekânlarda Kullanılan Yer Grafikleri: Faaliyet alanı marketlerde; yer reklamları, alışveriş arabaları, raf reklamları, market kasa bantları üzeri market içi ışıklı-ışıksız board uygulamaları olarak gerçekleştirilen ve ışıklı (light animasyon) ve sesli olarak da (interactive floor sound) dizayn edilebilen reklam uygulamalarıdır

43

44

45

46 Açıkhava Reklam Ortamları
Cam Grafikleri: Outdoor reklamcılığının uygulama alanı açısından sınır tanımaz boyutu, binaların cam yüzeylerinin de bir reklam mecrası olarak kullanılmasında önemli bir etken olmuştur. Bu doğrultuda özel bir cam grafiği folyosu ile binaların geniş dış cephe cam alanları açıkhava reklam ortamı olarak giydirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ilk cam grafiği uygulaması 1996 yılında Milliyet Gazetesi Binası üzerine yapılmıştır. Günümüzde de binaların geniş alanlı cam yüzeylerinin dışında belediye otobüslerinin camları, mağazaların vitrin camları da cam grafiği ile süslenmektedir

47 Açıkhava Reklam Ortamları
Eskavizyon: Hareketli reklam imajlarını hedef kitlelere taşıyan ekranlardır. Çizim, animasyon vb. görsel unsurlar eskavizyonlar aracılığıyla yayınlanabilmekte, böylelikle hareketli görüntünün yarattığı avantajlar sayesinde hedef kitlenin dikkatinin reklama çekilmesi kolaylaşabilmektedir.

48 Açıkhava Reklam Ortamları
RAKET REKLAM

49

50

51

52 Açıkhava Reklam Ortamları
Bu ortamların kullanımının avantajlarına değinilecek olursa, öncelikle açıkhava reklam ortamlarının biçimsel görünümleri ile dikkat çekmede oldukça işlevsel olduklarını, farklı yaratıcı uygulamalara, üç boyutlu, ışıklı çalışmalara elverişli olduğunu söylemek mümkündür.

53 Açıkhava Reklam Ortamları
Açıkhava reklam ortamları çoğunlukla basılı ya da yayın yapan reklam ortamlarının dominant olduğu reklam kampanyalarında destekleyici amaçlarla kullanılmaktadır. Bu nedenle markaların ve reklam mesajlarının akılda kalıcılığını arttırmada faydalar sağlamaktadır. Ayrıca reklam mesajının güçlü görsel öğeler ve kısa, akılda kalıcı metinlerle aktarılması nedeniyle sunulan mesajın hedef kitle tarafından algılanması daha kolay olmaktadır.

54 Açıkhava Reklam Ortamları
Açıkhava reklam ortamlarının bir diğer avantajı, hedef kitleye ulaşmada sağladığı faydalardır. Zamanının çoğunu dış mekânlarda geçiren birçok kişiye açıkhava reklamları ile ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Ayrıca bir firmanın ya da ürünün hedef kitlesini belli bir coğrafyada yaşayan insanların oluşturduğu durumlarda da açıkhava reklam ortamları önemli faydalar sağlamaktadır. Belli bölgelere yerleştirilen panolar, afişler vb. aracılığıyla o bölgenin insanına ulaşmak mümkün olmaktadır.

55 Açıkhava Reklam Ortamları
Açıkhava reklam ortamlarının kullanımı maliyet açısından da avantajlar taşımaktadır. Zira bu ortamlar aracılığıyla düşük maliyetle çok sayıda kişiye, defalarca ulaşmak mümkün olmaktadır. Finansal açıdan güçlü firmaların yanı sıra küçük ve orta boy işletmeler de açık hava reklam ortamlarını kullanabilmekte, hedef kitlelerine seslerini duyurabilmektedirler.

56 Açıkhava Reklam Ortamları
Açıkhava reklam ortamlarının kullanımının reklamcılar açısından çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Gündelik koşuşturmaca arasında kimi zamanlar kişilerin açıkhava reklamlarını görmeden yollarına devam edebilmeleri, açıkhava reklamlarının mesaj etkililiğini ölçmede karşılaşılan güçlükler, yağmur, aşırı sıcak vb. nedenlerle reklamların fiziksel olarak zarar görebilmeleri, açıkhava reklamlarının görsel kirliliğe neden olduğu yönündeki eleştiriler açıkhava reklam ortamlarının kullanımının yaratabileceği olası dezavantajlar arasında sayılabilmektedir.

57 Transit Reklam Ortamları

58 Transit Reklam Ortamları
Transit reklam ortamları; taksi, otobüs, metro, tramvay vb. ulaşım araçlarının iç ya da dış kısımlarını kapsayan reklam ortamlarıdır. Bir nevi açıkhava reklam ortamı olarak da nitelendirilebilen transit reklam ortamlarının en temel farkı, belli bir mobiliteye yani hareket edebilme yeteneğine sahip olması ve böylelikle gün içinde farklı bölgelere ve bu bölgelerde bulunan kişilere reklam mesajlarını taşıyabilmesidir.

59 Transit Reklam Ortamları
Transit reklamcılığın karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Jefkins, 1985:72–73): Alan ve Büyüklük Çeşitliliği Seçicilik Kısa Süreli Kampanyalar Hareketli Reklam Aracı

60 Transit Reklam Ortamları
Alan ve Büyüklük Çeşitliliği: Karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığı ve araçları sayesinde, reklamcılar lokal, ulusal, metropollere yönelik ve uluslararası kampanyaları için çeşitli alan ve büyüklükte bir reklam ortamına sahip olabilmektedirler.

61 Transit Reklam Ortamları
Seçicilik: Araç farklı bölge ve rotalarda bir kampanya için en uygun olabilecek bir tanesinin seçilebileceği oldukça fazla sayıda mevkiye sahiptir. Basılı reklamlarda en özel konum, radyo ya da televizyonda günün belli saatleri maliyet açısından önemliyken, transit reklamlarda trafiğin yoğun olduğu mevkiler değerlidir.

62 Transit Reklam Ortamları
Kısa Süreli Kampanyalar: Kısa süreli kampanyalar outdoor reklamlardan daha çok transit reklamlara uygundur. Transit reklamlar, lokal satışlar, her hafta afişleri değişen sinema ve tiyatrolar ya da kısa bir zaman dilimi içinde başlayıp biten kampanyalar için kullanışlıdır.

63 Transit Reklam Ortamları
Hareketli Reklam Aracı: Otobüsler, metro, taksi ve trenlerin en önemli özelliği, aracın içinde ve aracın devam ettiği güzergâhtaki birikmiş yolcuların araç içindeki ve dışındaki reklamları görmesini sağlamasıdır. Reklamı görebilenlerin bu eylem üzerinde bir kontrolü yokken, belli bir sürede çok sayıda insana hızlıca ulaşabilmektedir.

64 Transit Reklam Ortamları
Transit reklam ortamlarının en büyük avantajı belli bir mobiliteye sahip olmalarıdır. Bu özellikleri sayesinde transit reklam ortamları gün içinde farklı bölgelerde, farklı kişiler tarafından defalarca görülebilmektedir. Ayrıca özellikle araç içlerine uygulanan reklamlarla o anda aracın içinde bulunan, gideceği yere ulaşmayı beklemekten başka yapacak bir şeyi olmayan kişilere etkili bir şekilde ulaşılabilmektedir. Zira diğer reklam ortamlarından kanal ya da sayfa değiştirmek gibi yollarla kaçmaya çalışan kişiler, transit reklam ortamlarına daha fazla dikkat gösterebilmekte, yolculuk boyunca reklam mesajlarını defalarca okuyabilmekte ve inceleyebilmektedir.

65 Transit Reklam Ortamları
Transit reklam ortamları yaratıcılık açısından da oldukça esnek ortamlardır. Farklı renklerden ve boyutlardan oluşan yazılar, fotoğraf ya da illüstrasyon gibi görsel öğeler, üç boyutlu tasarımlar, araç içi elektronik tabelalar vb. birçok unsur transit reklam ortamlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca gerek reklam uygulamalarının üretimi gerekse de transit ortamlarında kullanılması için ödenen maddi bedeller diğer reklam ortamları ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır.

66 Transit Reklam Ortamları
Transit reklam ortamlarının reklamcılar açısında çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Özelikle modern kentlerde gözlemlenen görsel yoğunluk kimi zamanlar transit reklam ortamlarının da gözden kaçabilmesine neden olmaktadır. Ayrıca reklam kampanyalarında çok spesifik bir hedef kitleye ulaşmak istendiği durumlarda transit reklam ortamlarının kullanımı yetersiz kalabilmektedir. Bunlar dışında tıpkı açıkhava reklam ortamlarının olduğu gibi transit reklam ortamlarının da hava, iklim vb. dışsal koşullar nedeniyle yıpranma, zarar görme riskleri bulunmaktadır.

67

68

69

70

71

72

73 Satış Yeri Uygulamaları P.O.P.

74 Satış Yeri Uygulamaları
Satış yeri reklam uygulamaları (Point Of Purchase -P.O.P.) malların ya da hizmetlerin tüketicilerle buluştukları mağazalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler vb. alanlarda yapılan reklamları kapsayan çalışmalardır. “Yapılan araştırmalar günümüzde tüketicilerin yaptıkları alışverişlerin % 66’sında satın alma noktalarında karar verdiklerini, alışverişlerinde % 53 oranda daha önce planlamadıkları şeyleri satın aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle firmalar açısından satış yeri reklam uygulamalarını dikkate almakta büyük yararlar bulunmaktadır”

75 Satış Yeri Uygulamaları
“Satış noktasında yapılan reklam etkinliklerinin içine, mağaza içinde ya da dışında yapılan çeşitli sergiler, belirli bir ürünü tanıtmak amacıyla yapılan özel vitrin düzenlemeleri, elektronik aletlerle yapılan tanıtım faaliyetleri, mağaza çıkışlarında kasaların yanına konulan özel stantlar, mağaza içinde çeşitli yerlere asılan posterler, mağaza içinde belirli bir ürünle ilgili yapılan anonslar, ya da reklam spotu gibi sesli bir takım etkinlikler, mağazalara konulan özel raflar veya satış makineleri girmektedir.

76 Satış Yeri Uygulamaları
Sayılan P.O.P. reklam malzemelerine ek olarak ayrıca, Üstüne basıldığı zaman ışık ya da ses çıkaran üç boyutlu görünüme sahip yer grafikleri (floor graphics) de söz konusudur. Faaliyet alanları market içlerinde yer reklamları, alışveriş arabaları, raf reklamları, market kasa bantları, market içi ve dışı ışıklı-ışıksız board reklamları olarak sıralanabilen bu reklam malzemeleri, ışıklı (light animasyon) ve üzerine basıldığında ses çıkaran reklamlar (interactive floor sound) olarak oluşturulabilmektedir

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88


"Outdoor- Indoor Reklam" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları