Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal İletişim: İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal İletişim: İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal İletişim: İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur. İç ve dış iletişimin tüm türlerinin ilişki içinde olunması gereken kişi ve kuruluşlara etkin bir biçimde uyumlulaştırıldığı bir yönetim aracıdır

2 Kurumsal İletişimin bileşenleri
Yönetim İletişimi Organizasyonel İletişim (finansal iletişim lobicilik,genel çevre iletişim vb.) Bütünleşik Pazarlama İletişimi (kişisel satış, reklam, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, pazarlama halkla ilişkileri, satın alma noktası iletişimi)

3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Doğru mesajları, doğru kanallarla, doğru zamanda, doğru hedef kitleye entegre olarak iletmek hedeflenen amaçların gerçekleşmesini sağlar. Tek seslilik ve entegrasyon Kanallar ve mesajlar arasında tutarlılığın yarattığı Sinerji

4 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Amaçları:
Gereksinim oluşturma ve geliştirme Marka farkındalığı sağlama Marka bilgisi oluşturma Marka tutumu yaratma Satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme Satın almayı kolaylaştırma Satın almayı sağlama Satın alma sonrası tatmin sağlama Marka bağlılığı sağlama

5 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
İletilerin daha etkili olmasını sağlar Farklı söylemlere dayalı iletilerin olumsuzluğunu önler Tüketici ve işletme arasında çift yönlü iletişime olanak sağlar Tüketici ve marka arasında uzun soluklu ilişkilerin kurulmasına katkı sağlar

6 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kişisel satış, Reklam, Satış geliştirme, Doğrudan pazarlama, Pazarlama halkla ilişkileri, Satın alma noktası iletişimi

7 Reklam: Belirli bir kişi ya da kuruluşun bir bedel ödeyerek, kitle iletişim araçları aracılığıyla bir fikri, malı ya da hizmeti duyurumudur. Kelime, ses, resim, görüntü, ve simge formatındaki mesaj oluşması amaçlanan bir etkiyi meydana getirmek için hedef kitlesine çeşitli kanallar yolu ile iletilir.

8 Reklamın Amaçları : “1. Tüketicilerde ürün ve marka gereksinimi oluşturma 2. Ürün ve markaların tanınmasını ve hatırlanmasını sağlama 3. Ürün ve marka hakkında bilgi verme 4. Ürün ve marka tutumu oluşumuna destek olma 5. Ürün ve markaya yönelik satın alma niyeti yaratma 6. Ürün ve markanın satın alınmasını kolaylaştırma 7. Ürün ve markanın satışını sağlama 8. Satın alma sonrası tatmini gerçekleştirmeye yardımcı olma 9. Marka bağlılığı yaratmayı destekleme”

9 Reklamın Sınıflandırılması:
Hedef Kitleye Yönelik Reklamlar Coğrafi Alana Yönelik Reklamlar İletişim Araçlarına Yönelik Reklamlar Amaca Yönelik Reklamlar

10 Hedef Kitleye Yönelik Reklamlar
Tüketici Reklamları Bu reklamlarda ürünü alan ya da alma ihtimali olan kişilere seslenilir. Ticari olmayan reklamlarda bu kategori içinde değerlendirilir İşletme Reklamları Üreticilere ve dağıtım kanallarını meydan getiren toptancılara, perakendecilere ulaşmak için yapılan işletme reklamlarıdır. Genelde sektörel yayınlarda ve işletme yayınlarında yer alırlar

11 Coğrafi Alana Yönelik Reklamlar
Yerel (lokal) Ulusal Uluslararası

12 İletişim Araçlarına Yönelik Reklamlar
Elektronik Reklamlar Gazete ve dergi Reklamları Açık Hava Reklamları Satın Alma Noktası Reklamları Doğrudan Posta Reklamları

13 Amaca Yönelik Reklamlar:
Ürün ve marka reklamları Kurumsal reklamlar Ticari reklamlar Ticari olmayan reklamlar Aksiyon (anında satışa yönelik) reklamlar İmaj farkındalık reklamları

14

15

16

17

18

19

20


"Kurumsal İletişim: İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları