Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal İletişim:  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal İletişim:  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal İletişim:  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur.  İç ve dış iletişimin tüm türlerinin ilişki içinde olunması gereken kişi ve kuruluşlara etkin bir biçimde uyumlulaştırıldığı bir yönetim aracıdır

2 Kurumsal İletişimin bileşenleri  Yönetim İletişimi  Organizasyonel İletişim (finansal iletişim lobicilik,genel çevre iletişim vb.)  Bütünleşik Pazarlama İletişimi (kişisel satış, reklam, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, pazarlama halkla ilişkileri, satın alma noktası iletişimi)

3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi  Doğru mesajları, doğru kanallarla, doğru zamanda, doğru hedef kitleye entegre olarak iletmek hedeflenen amaçların gerçekleşmesini sağlar.  Tek seslilik ve entegrasyon  Kanallar ve mesajlar arasında tutarlılığın yarattığı Sinerji

4 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Amaçları:  Gereksinim oluşturma ve geliştirme  Marka farkındalığı sağlama  Marka bilgisi oluşturma  Marka tutumu yaratma  Satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme  Satın almayı kolaylaştırma  Satın almayı sağlama  Satın alma sonrası tatmin sağlama  Marka bağlılığı sağlama

5 Bütünleşik Pazarlama İletişimi  İletilerin daha etkili olmasını sağlar  Farklı söylemlere dayalı iletilerin olumsuzluğunu önler  Tüketici ve işletme arasında çift yönlü iletişime olanak sağlar  Tüketici ve marka arasında uzun soluklu ilişkilerin kurulmasına katkı sağlar

6 Bütünleşik Pazarlama İletişimi  Kişisel satış,  Reklam,  Satış geliştirme,  Doğrudan pazarlama,  Pazarlama halkla ilişkileri,  Satın alma noktası iletişimi

7 Reklam:  Belirli bir kişi ya da kuruluşun bir bedel ödeyerek, kitle iletişim araçları aracılığıyla bir fikri, malı ya da hizmeti duyurumudur.  Kelime, ses, resim, görüntü, ve simge formatındaki mesaj oluşması amaçlanan bir etkiyi meydana getirmek için hedef kitlesine çeşitli kanallar yolu ile iletilir.

8 Reklamın Amaçları :  “1. Tüketicilerde ürün ve marka gereksinimi oluşturma  2. Ürün ve markaların tanınmasını ve hatırlanmasını sağlama  3. Ürün ve marka hakkında bilgi verme  4. Ürün ve marka tutumu oluşumuna destek olma  5. Ürün ve markaya yönelik satın alma niyeti yaratma  6. Ürün ve markanın satın alınmasını kolaylaştırma  7. Ürün ve markanın satışını sağlama  8. Satın alma sonrası tatmini gerçekleştirmeye yardımcı olma  9. Marka bağlılığı yaratmayı destekleme”

9 Reklamın Sınıflandırılması:  Hedef Kitleye Yönelik Reklamlar  Coğrafi Alana Yönelik Reklamlar  İletişim Araçlarına Yönelik Reklamlar  Amaca Yönelik Reklamlar

10 Hedef Kitleye Yönelik Reklamlar  Tüketici Reklamları Bu reklamlarda ürünü alan ya da alma ihtimali olan kişilere seslenilir. Ticari olmayan reklamlarda bu kategori içinde değerlendirilir  İşletme Reklamları Üreticilere ve dağıtım kanallarını meydan getiren toptancılara, perakendecilere ulaşmak için yapılan işletme reklamlarıdır. Genelde sektörel yayınlarda ve işletme yayınlarında yer alırlar

11 Coğrafi Alana Yönelik Reklamlar  Yerel (lokal)  Ulusal  Uluslararası

12 İletişim Araçlarına Yönelik Reklamlar  Elektronik Reklamlar  Gazete ve dergi Reklamları  Açık Hava Reklamları  Satın Alma Noktası Reklamları  Doğrudan Posta Reklamları

13 Amaca Yönelik Reklamlar:  Ürün ve marka reklamları  Kurumsal reklamlar  Ticari reklamlar  Ticari olmayan reklamlar  Aksiyon (anında satışa yönelik) reklamlar  İmaj farkındalık reklamları

14

15

16

17

18

19

20


"Kurumsal İletişim:  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejileri ve planladıkları iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları