Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜÇGENLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜÇGENLER."— Sunum transkripti:

1 ÜÇGENLER

2 İÇİNDEKİLER Üçgen çizme Üçenin yardımcı elemanları Kenar orta dikme
örnekler

3 ÜÇGEN ÇİZME Bir üçgeni çizebilmek için bu üçgene ait bazı elemanların ölçülerini bilmemiz gerekir: üçgenin bütün kenar uzunlukları veya üçgenin iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açı veya üçgenin iki açısı ve bir kenar uzunluğu

4 - ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI -
1) Yükseklik: Üçgenin bir köşesinden karşı kenarına veya karşı kenarının uzantısına çizilen dik doğru parçasıdır. “h” ile gösterilir. h h

5 ! NOT ! 1) Bir ABC üçgeninde üç kenara ait yükseklikler A
a kenarına ait yükseklik ha c ha b hc Diklik Merkezi hb B C a

6 2) Üçgen DİK AÇILI bir üçgense; DİK KENARLARIN İKİSİDE üçgenin yüksekliğidir.
a kenarına ait yükseklik c kenarı A A c kenarına ait yükseklik a kenarı b c ha b B B C a C hc

7 3) Geniş açılı bir üçgende yükseklikler çizildiğinde iki yüksekliğin üçgenin dışında diğer yüksekliğin içinde olduğu görülür.

8

9

10 YÜKSEKLİK DURUMU ! 1-) Bir ABC ninde a,b ve c kenar uzunlukları olmak üzere a < b < c ise ha > hb > hc dir. Terside doğrudur. EN UZUN KENARA AİT YÜKSEKLİK EN KISADIR.

11 ! 2-) Bir ABC ninde s(A) > s(B) > s(C) ise ha < hb < hc dir. AÇILARLA YÜKSEKLİKLER DE TERS ORANTILIDIR. SORU

12 2) Kenarortay : Üçgenin bir köşesinden karşı kenarı iki eş parçaya ayıracak şekilde çizilen doğru parçasıdır. “V” ile gösterilir. V // //

13 NOT: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir
NOT: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Üçgenin ağırlık merkezi Va a kenarına ait kenarortay Vb b kenarına ait kenarortay Vc c kenarına ait kenarortay A / /// Va Vc / /// Vb // // C B SORU

14 C) Açıortay Dış açıortay İç açıortay
Üçgenin bir köşesindeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasıdır. “n” ile gösterilir. n Dış açıortay İç açıortay

15 A na a kenarına ait açıortay nb b kenarına ait açıortay na nc nb B C

16 KENAR ORTA DİKME TANIM : Bir kenarı dik olarak iki eş parçaya böler. NOT : Bir üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası dış teğet çemberin merkezidir.

17 Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Üçgenlerin kenarlarıyla açıları arasında bazı bağıntılar bulunmaktadır. Kenar uzunlukları her istenen değeri alamaz.

18 Açı-Kenar İlişkisi: a>b>c s(A)>s(B)>s(C)
1.) Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar vardır. Yada büyük kenar karşısında büyük açı, küçük kenar karşısında küçük açı vardır. A a>b>c s(A)>s(B)>s(C) 70° b c 60° 50° C B a

19 s(B)=s(C)>s(A) b=c>a dır.
2.) Bir üçgende eş uzunluklar karşısında eş açılar ya da eş açılar karşısında eş uzunluklar vardır. A s(B)=s(C)>s(A) b=c>a dır. 40° b c 70° 70° C B a

20 Bir üçgende açılardan biri dik açı ya da geniş açı ise, o açı karşısındaki kenar en büyüktür.
c c 120° C B a B C a SORU

21 SON

22 ÖRNEKLER

23 Örn: Önce [KL]’i çizelim. K noktasını merkez alarak açı ölçerle 70°yi
LKM çizelim. ΙKMΙ = 4 cm olsun. L ve M noktalarınıbir doğru parçası ile birleştirelim. K L M 4 Cm 70° GERİ K L 5 Cm

24 Örn: A ABC üçgeninde s(C) < s(A) ise |BC|’nin en küçük tam sayı değeri için yükseklikler nasıl sıralanır? 5 br 7 br B C CEVAP

25 ÇÖZÜM |AB|-|AC|<|BC|<|AB|+|AC| 7-5<|BC|<7+5 2<|BC|<12 Açılara göre |BC|<7 |BC|=8 br. a=8 br, b=5 br, c=7 br ha<hc<hb’dir. GERİ SORU

26 Örn: A ABC’nde |AD|=12 br. olduğuna göre |AG| kaç br. dir? / E G / // // B C D CEVAP

27 ÇÖZÜM |AG|=2|GD| |GD|= k ise |AG|=2k |AD|=|AG|+|GD| = 2k + k =3k 12=3k k=4 |AG|= 2k = 2.4 = 8br. dir GERİ SORU

28 En uzun kenar hangisidir?
Örnek: En uzun kenar hangisidir? CEVAP

29 ÇÖZÜM b > d > e a > b > c En uzun kenar [BC] dir. GERİ
SORU

30 KAYNAKÇA Altun, M., Matematik Ö¤retimi 1-5, Alfa Yayınları, Bursa, 2001. MEB, 5. S›n›f Matematik Ders Kitab›, Ankara, 2008.

31 Dinleyicilere beni dinledikleri için çok teşekkür ederim

32 KAZANIMLAR Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
• Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir. • Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. • Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. • Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişki de ele alınır.

33 AHMET KAPLAN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ A


"ÜÇGENLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları