Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKGENLER EŞLİK VE BENZERLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKGENLER EŞLİK VE BENZERLİK."— Sunum transkripti:

1 ÇOKGENLER EŞLİK VE BENZERLİK

2 ÇOKGENLER Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere çokgen adı verilir. ÜÇGEN DÖRTGEN BEŞGEN Bir çokgenin iç bölgesiyle dış bölgesini ayıran her bir doğru parçasına çokgenin bir kenarı adı verilir. Çokgenin kenarlarının kesişim noktalarına çokgenin köşeleri adı verilir. İç bölge Dış bölge

3 Çokgende ardışık iki doğru parçasının bir açı oluşturduğuna dikkat ettiniz mi?
Bir çokgenin tüm kenar uzunlukları eşit ve tüm açı ölçüleri eşit ise bu çokgen düzgün çokgendir.

4 EŞLİK VE BENZERLİK

5 5 birim 3 birim 10 birim 6 birim 10:5=2 6:3=2
Yukarıdaki izometrik kağıtta verilen iki dikdörtgenin kenarları arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?

6 Yukarıdaki açıları inceleyip karşılaştırınız.
75o K 75o B 70o E 155o 70o L P 155o 160o 160o C M 80o 80o N D Yukarıdaki açıları inceleyip karşılaştırınız. Verilen şekiller benzer midir? Yukarıda görüldüğü gibi benzer şekillerin karşılıklı açıları eşit ölçüye sahiptir.

7 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME Şimdi de öteleme hareketini inceleyelim:
Örüntü: Örüntü kelimesi Türk Dil Kurumu’nca “Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi” şeklinde tanımlanır. Süsleme: Süsleme; bir düzlem parçasının boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir. Süsleme yapılabilmesi için her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360o olmalıdır. Yani süslemede açık köşe kalmamalıdır. Şimdi de öteleme hareketini inceleyelim:

8 4 birim sağa 2 birim aşağı öteleyelim.
Öteleme: Bir nesnenin istenen birim ve yönde hareket ettirilmesidir. A B D C A B D C 4 birim sağa 2 birim aşağı öteleyelim. Öteleme sonunda şeklin geldiği yerde görüntüsü vardır.

9 Bir şeklin ötelenmesiyle süsleme elde edilirse bu süslemeye ötelemeli süsleme adı verilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

10 Sayı örüntülerini inceleyelim:
Örüntünün tanımı gereğince sayı örüntüleri sayıların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi ile elde edilir. Örnek: … Örüntünün nasıl geliştiğini söyleyiniz. Örnek: … Örnek: … Örnek: …

11 DÖRTGENLER DÖRTGENLER

12 [AD]//[BC]  |AD|= |BC| [AB]//[CD]  |AB|= |CD|
PARALELKENAR ÖZELİKLER: [AD]//[BC]  |AD|= |BC| [AB]//[CD]  |AB|= |CD| A D B C Bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir ? Yukarıdaki şekilde paralel kenar [AC] (köşegen) ile kaç üçgene ayrılmıştır? Paralel kenarın iç açıları toplamı kaç derecedir? Çizilen köşegenlerin birbirini ortaladığına dikkat ediniz. A a D Paralel kenarda, bir kenara karşısındaki köşeden çizilen dik doğru parçası o kenara ait yüksekliktir. hb b ha b B a C

13 DİKDÖRTGEN Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm köşeleri 90o olsun. Çizdiğimiz şeklin bir dikdörtgen olduğuna dikkat ediniz. A D Sizce paralel kenara ait olan tüm özelikler dikdörtgen için de geçerli midir? B C Ayrıca dikdörtgenlerin köşegen uzunlukları eşittir. KARE Öyle bir dikdörtgen çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun. A D Çizdiğimiz şeklin bir kare olduğuna dikkat ediniz. Sizce dikdörtgene ait olan tüm özelikler dikdörtgen için de geçerli midir? Ayrıca karelerin köşegenleri birbirini dik keser. B C

14 EŞKENAR DÖRTGEN Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun. A Eşkenar dörtgenlerin de kareler gibi köşegenleri birbirini dik keser. Ayrıca köşegenler uç noktalarındaki açıları iki eş parçaya böler. B D C YAMUK B A Uzunlukları farklı, paralel iki doğru parçasının uç noktalarını birleştirerek bir dörtgen çiziniz. Oluşan dörtgen bir yamuktur. C D

15 Aşağıdaki şekli ele alalım:
ha B a C Görüldüğü gibi paralelkenarın tam yarısı ABC üçgenini verir.

16 SEDAT ÇELİKOĞLU 2-B (GÜNDÜZ)


"ÇOKGENLER EŞLİK VE BENZERLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları