Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere çokgen adı verilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere çokgen adı verilir."— Sunum transkripti:

1

2 Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere çokgen adı verilir. ÜÇGENDÖRTGEN BEŞGEN İç bölge Dış bölge ÇOKGENLER Bir çokgenin iç bölgesiyle dış bölgesini ayıran her bir doğru parçasına çokgenin bir kenarı adı verilir. Çokgenin kenarlarının kesişim noktalarına çokgenin köşeleri adı verilir.

3 Çokgende ardışık iki doğru parçasının bir açı oluşturduğuna dikkat ettiniz mi? Bir çokgenin tüm kenar uzunlukları eşit ve tüm açı ölçüleri eşit ise bu çokgen düzgün çokgendir.

4

5 PARALELKENAR A B D C ÖZELİKLER: [AD]//[BC]  | AD|= |BC| [AB]//[CD]  | AB|= |CD| A B D C haha a a b b Paralel kenarda, bir kenara karşısındaki köşeden çizilen dik doğru parçası o kenara ait yüksekliktir. Bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir ? Yukarıdaki şekilde paralel kenar [AC] (köşegen) ile kaç üçgene ayrılmıştır? Paralel kenarın iç açıları toplamı kaç derecedir? Çizilen köşegenlerin birbirini ortaladığına dikkat ediniz. hbhb

6 DİKDÖRTGEN A B D C Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm köşeleri 90 o olsun. Çizdiğimiz şeklin bir dikdörtgen olduğuna dikkat ediniz. Sizce paralel kenara ait olan tüm özelikler dikdörtgen için de geçerli midir? KARE Öyle bir dikdörtgen çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun. A B D C Çizdiğimiz şeklin bir kare olduğuna dikkat ediniz. Sizce dikdörtgene ait olan tüm özelikler dikdörtgen için de geçerli midir? Ayrıca dikdörtgenlerin köşegen uzunlukları eşittir. Ayrıca karelerin köşegenleri birbirini dik keser.

7 EŞKENAR DÖRTGEN Öyle bir paralel kenar çizelim ki tüm kenarları eşit uzunlukta olsun. A B C D Eşkenar dörtgenlerin de kareler gibi köşegenleri birbirini dik keser. Ayrıca köşegenler uç noktalarındaki açıları iki eş parçaya böler. YAMUK A B C D Uzunlukları farklı, paralel iki doğru parçasının uç noktalarını birleştirerek bir dörtgen çiziniz. Oluşan dörtgen bir yamuktur.

8 D Aşağıdaki şekli ele alalım: haha a A B C Görüldüğü gibi paralelkenarın tam yarısı ABC üçgenini verir.

9 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME Örüntü: Örüntü kelimesi Türk Dil Kurumu’nca “Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek geli ş mesi” ş eklinde tanımlanır. Süsleme: Süsleme; bir düzlem parçasının bo ş luk kalmadan ve ş ekiller üst üste gelmeden örüntü olu ş turacak ş ekilde dö ş enmesidir. Süsleme yapılabilmesi için her bir kö ş ede olu ş an açıların ölçülerinin toplamı 360 o olmalıdır. Yani süslemede açık kö ş e kalmamalıdır. Şimdi de öteleme hareketini inceleyelim:

10 A B CD 4 birim sağa 2 birim aşağı öteleyelim. A B CD Öteleme: Bir nesnenin istenen birim ve yönde hareket ettirilmesidir. Öteleme sonunda şeklin geldiği yerde görüntüsü vardır.

11 Bir şeklin ötelenmesiyle süsleme elde edilirse bu süslemeye ötelemeli süsleme adı verilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim: Performans Görevi: Siz de bir şekil çizip ötelemeli süsleme yapınız.


"Doğrudaş (aynı doğru üzerinde) olmayan en az üç noktanın, doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere çokgen adı verilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları