Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL VE 8. SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ İLE ORTAÖĞRETİM 9 VE 10. SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK YAPILACAK OLAN TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

2 GÜNDEM MADDELERİ Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Sayın Selim DİLER’in konuşmaları, Eğitim-Öğretim Yılının, Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları açısından ilçe değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Yılı İlçemiz Eylem Planı çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedeflerinin görüşülmesi, Ankara MESBİL sayfasının tanıtılması, Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi’nin tanıtılması, Öğretmenlere Motivasyon ve İnnivasyon Eğitimi (Eğitimciler Eğitimi) Dilek, temenniler ve kapanış. İkram.

3 İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ SAYIN SELİM DİLER’İN KONUŞMALARI
Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının ilçe bazında değerlendirilmesi, Eğitim Öğretim Yılı hedefleri.

4 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Meslekî ve Teknik Eğitim kurumlarımız öğrencilerimize; ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür dersleri ile çağdaş bir dünya görüşü vermeyi hedeflemektedir. Endüstrinin ve hizmet sektörlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda istihdamını sağlayacak meslek alanlarında mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik kazandırarak gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.

5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Kalkınma Planları ve Millî Eğitim Şurasında alınan kararlar gereği, Ortaöğretimde Mesleki ve Teknik Eğitimin Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi çağ nüfusunun % 65’nin Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde, % 35’inin ise Genel Ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir.

6 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL VE ORTAOKUL RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENCİ SAYILARI

7 2010-2011-2012 YILLARI ORTAÖĞRETİM RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENCİ SAYILARI

8

9

10

11 PURSAKLAR İLÇESİNDEKİ MESLEK LİSELERİ
PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE MEHMET SÖNMEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ PURSAKLAR İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ŞEHİT BÜYÜKELÇİ DANIŞ TUNALIGİL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PURSAKLAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ GÜZİDE ÜLKER ANADOLU TURİZM OTELCİLİK VE TİCARET MESLEK LİSESİ PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Bu hedeflere ulaşabilmek için; OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ve ORTAÖĞRETİM seviyesinde “MESLEKİ REHBERLİK VE YÖNELTME” çalışmaları önemlidir. Mesleki Rehberlik ve Yöneltme çalışmaları ile geleceğe hazırlamaya çalıştığımız gençlerimizin İLGİ, İSTEK ve YETENEKLERİ doğrultusunda öğrenim görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri amaçlanmaktadır.

13 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLÇEMİZ EYLEM PLANI; Bakanlığımız 2007/30 Sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu Eylem Planı çerçevesinde okullarımızda oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri çalışmalarını yapmış ve halen çalışmalarına devam etmektedir Eğitim Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında var olan programlar ve bu programlarda yer alan Alanlar ve Dallar hakkında toplam 19 toplantı yapılmıştır. Bu örnek uygulamalarla İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında eğitimlerine devam eden 3750 öğrenciye yönelik, bilgilendirme-danışma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda “ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ” ile “ANKARA MESBİL” sayfası tanıtılmıştır.

14 İLÇEMİZ EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA;
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLÇEMİZ EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA; Mesleki ve Teknik Eğitimi tanıtmak amacı ile tüm İlköğretim okullarında sınıf öğrencilerimize ve Ortaöğretim okullarında 9. sınıf öğrencilerimize düzenlenen örnek seminerler Görsel ve Yazılı Basında yer almış, toplam 12 tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. SONUÇ OLARAK: Eğitim Öğretim yılında yaklaşık 4750 kişiye Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

15 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Eğitim Öğretim yılından itibaren Ortaöğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır. SINAVLA ÖRENCİ ALAN PROGRAMLARIN DIŞINDA KALAN ÖĞRENCİLERİMİZ; Genel Liseler ile Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumlarında Ortak sınıf olan 9. sınıfa kayıt yaptırarak eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerimiz BAŞARI, İLGİ, İSTEK ve YETENEKLERİ doğrultusunda 10.sınıfta herhangi bir Alana 10. Sınıf sonunda ise Dal seçimi yaparak 11. sınıfta eğitimlerine devam etmektedirler.

16 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER:
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: İlimiz Tanıtım ve Yöneltme Toplantısı Perşembe günü Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda tüm ilçelerin Tanıtım ve Yöneltme Ekiplerinin katılımı ile yapılmış ve toplantıda Eğitim Öğretim yılına ait çeşitli kararlar alınmıştır. İlçe Tanıtım ve Yöneltme Ekibimiz çalışmalarına başlamış ve Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İlçe Eylem Planı doğrulusunda sırasıyla;

17 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER:
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: Okullarımızda oluşturulan OKUL TANITIM VE YÖNELTME EKİPLERİ OKUL EYLEM PLANINI İlçemiz Tanıtım ve Yöneltme Ekibine teslim etmeleri ve en kısa sürede çalışmalarına başlamaları konusunda bilgilendirilmiştir. Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında görevli her okulun; TANITIM VE YÖNELTMEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCILARI ile OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİNE 06/12/2012 tarihinde İlçemiz Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

18 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER:
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: İlçe ekibimiz, Ortaokul Sınıf Rehber Öğretmenlerine ve Ortaöğretim 9 ve 10. Sınıf Rehber Öğretmenlerine GENEL BİLGİLENDİRME ile “ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ” ve “ANKARA MESBİL” portallarını tanıtmak üzere bugün toplanmış bulunmaktayız.

19 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER:
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: İlçe ekibimiz ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında görevli; Alan Şefleri ile Atölye ve Laboratuar Şeflerine, Özel Öğretim Kurumlarında Tanıtım ve Yöneltmeden Sorumlu Müdür Yardımcıları ile Okul Rehber Öğretmenlerine,Dershane Yöneticilerine, Okullarımızın; Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurullarına, Okul Meclis Başkanlarına, Yerel Yönetim Yöneticileri ile Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite ve İŞKUR temsilcilerine ve ilgili Sivil Toplum Örgütü Yöneticilerine, GENEL BİLGİLENDİRME ile “ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ” ve “ANKARA MESBİL” portallarını tanıtmak üzere toplantılar düzenleyecektir.

20 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER:
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: İlimiz Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tanıtım ve Yöneltme Ekibi tarafından düzenlenen toplantıda alınan karar gereği; her ilçede eğitim verilmekte olan bir Alan tanıtılacaktır. Pursaklar ilçemize verilen görev ise Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa AHŞAP TEKNOLOJİLERİ (MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI) ALANININ tanıtılmasıdır. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ön görüşme yapılmış, 03/01/2013 Tarihinde Pursaklar ve Altındağ İlçelerimizde görevli Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölüm Şefleri ile toplantı yapılacaktır. Alanın tanıtımı ile ilgili önerisi olan tüm öğretmenlerimizin desteklerini bekleriz.

21 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR: Veliler ile Öğrencilere yönelik meslek seçimi, meslekî ve teknik eğitim sistemi, öğretim yapılan alan- dallar, ortaöğretim kurumları arasında geçiş gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. İlçe MESBİL sayfası oluşturulacak, MESBİL bilgileri tanıtıcı kitapçık haline getirilecek, Okul WEB sayfalarında Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarına yer verilmesi sağlanacak, Üst öğrenim olan Üniversitelere geçişlerle ilgili çalışmalar yapılacak, Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları kapsamında Şiir, Resim ve Slogan yazışmaları düzenlenecektir.

22 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR: Ortaöğretim okullarımızda eğitimlerine devam etmekte olan 9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek seçimi, alan yöneltme tavsiye formu ve teknik liseye geçiş hakkında bilgilendirme çalışmaları yapacaktır. Ortaöğretim okullarımızda eğitimlerine devam etmekte olan 10. Sınıf öğrencilerine yönelik dal seçimi ve dal tercih ve ön kayıt formu hakkında bilgilendirme ve danışma etkinliklerinin yapılacaktır.

23 Tüm Sınıf Rehber Öğretmenlerimiz öğrencilerimize,
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Tüm Sınıf Rehber Öğretmenlerimiz öğrencilerimize, “ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ” ve “ANKARAMESBİL” portallarını tanıtacaklar. Meslekî ve Teknik Eğitim Sistemi ile başta İlimiz olmak üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları hakkında bilgi vereceklerdir. Ortaokullarda Sınıflar ile Ortaöğretimde 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin “Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi” ne girişlerini Yapmaları sağlanacaktır. Değerlendirme sonuçlarını Velilerle paylaşmaları istenecektir. EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR:

24 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR: Yerel Basın, Görsel Medya Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerle ile işbirliği yapılarak yayınlarında ve eğitim dergilerinde, Okulların WEB sayfalarında Meslekî ve Teknik Eğitimi tanıtıcı bilgi, haber, makale ve projelere yer vermeleri, yayınlamaları sağlanacaktır. Meslekî ve Teknik Eğitim ile ilgili WEB sayfalarından İlgili sitelere link verilecektir. Bu faaliyetler Eylem planına uygun olarak bütün bir yıla dengeli olarak dağıtılacak ve faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır.

25 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDETANITIM VE YÖNELTME VE HEDEFLERİ,
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDETANITIM VE YÖNELTME VE HEDEFLERİ, Pursaklar İlçemiz Stratejik Planında yer alan, yılı performans hedeflerini yılında geliştirerek Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarına devam edilecektir. Stratejik Plana göre bu sene ‘Tanıtım Faaliyetleri Sayısı’ 456 ‘Tanıtım Faaliyetleriyle Ulaşılacak Kişi Sayısı’ olarak belirtilmiştir. Tanıtım faaliyetleri Sınıf Rehber Öğretmenleri aracılığı ile yapılacaktır.

26 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR: Yapılan her faaliyetten sonra etkinlikler sorumlu kurum/kişi tarafından ‘‘Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme (Ek-1) Formuna işlenecek. Yıl Sonunda her okul ve kurum faaliyetlerine ilişkin (Ek-1) Formunu 10 Haziran 2013 tarihine kadar ilçe komisyonuna ulaştıracaktır.

27 Ek- 1 Görüş ve öneriler: 1- 1- 2- 3- HEDEF GRUPLAR
HEDEF GRUPLAR İlköğretim 7-8. Sınıf Öğrenci Sayısı Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrenci Sayısı TOPLAM ETKİNLİKLER KIZ ERKEK Eğitim Kurumları ve Program / Alan Hk. Bilgilendirme Danışma Ortaöğretimde Programlar / Alanlara Geçiş Hk. Bilgilendirme Danışma Kurum Ziyareti Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı K E Aile Seminerleri Oturum Sayısı Katılımcı Sayısı METEF, Proje Tabanlı Beceri Yarışması ve diğer sergi ziyaretleri Mesleki ve Teknik eğitimi tanıtıcı seminer, konferans, sempozyum, panel vb. etkinlikler Görsel ve yazılı basında yer alan tanıtım faaliyetleri Tanıtım gün sayısı Görsel Yazılı Meslekler, meslek alanları bölgedeki sektörler, iş olanakları vb. bilgilendirme faaliyetleri Tüm Öğrenciler Görüş ve öneriler: 1- Mesleki ve Teknik Eğitime yönelen öğrencilerin istihdam edilebilmeleri sağlanmalarıdır. 2- Meslekler Yarışıyor şeklinde yapılan yarışmalar artırılmalıdır. 3- İlçemizde 8. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri tanıtma ve yöneltme çalışmaları sonrası METEF 2011 fuarına yönlendirilmiştir. Tarih Adı Soyadı Ünvan

28 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME İLÇE EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPACAĞIMIZ İŞLER: İlçemiz kendi MESBİL sayfasını oluşturacak ve ankaramesbil (http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html) ile bağlant sağlayacaktır.

29 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi yaşam boyu sürecek öğrenme ve gelişim yolculuğunda gençlerimize rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu sistemin amacı, bireyin kendisini tanıma, yapmaktan hoşlandığı şeyleri ve yeteneklerini fark etme, meslek seçimi ve iş değiştirme gibi konularda bireye destek olmaktır. Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı; kişiliğe uygun meslek seçmektir. Kendine uygun meslek seçmiş olan kişilerin işlerini severek yaptığı, mesleğinde ilerlediği, mutlu ve verimli olarak yaşamlarını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

30 YANLIŞ İŞ ve MESLEK SEÇİMİ
DEĞİŞTİRME VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ ÖZEL HAYATA YANSIMA İŞİNDEN MEMNUN OLMAMA MESLEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEMEME MALİ ZARARA YOL AÇMA İSTEKSİZ ÇALIŞMA ......

31 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN;

32 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

33 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

34 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

35 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

36 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
MBS’de yer alan başlıklar nelerdir? “Mesleğimiz” başlığında mesleki gelişim, meslek seçimi, hedef belirleme vb. “Eğitim Fırsatlarımız” başlığında farklı okul türleri, burs bilgileri, örgün ve yaygın eğitim konularında bilgi alınabilir. “İş Olanaklarımız” başlığında çalışma koşulları, özgeçmiş hazırlama, işten ayrılma, iş piyasası bilgileri gibi konular yer almaktadır. “Aileler”, “Eğitimciler/Uzmanlar” başlıklarında ise Ana babalar ve eğitimciler uzmanlar için çocuklarının ya da öğrencilerinin mesleki gelişimlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgiler sunulmaya çalışılmış ve gelişimlerini destekleyebilecek kaynaklar önerilmiştir. “Uluslararası Hareketlilik” bölümünde ise Avrupa Birliği Eğitim Gençlik programları ve uluslar arası düzeydeki eğitim fırsatlarına ilişkin bilgilere ulaşılabilir. “Kaynaklar” bölümünde çalışma hayatına ilişkin mevzuata ve meslekler ile ilgili sunumlara ulaşılabilir. Sayfanın sol üst bölümünde bulunan sıkça sorulan sorular (SSS), Bizi Tanıyın ve İletişim bölümlerini kullanarak da MBS ile ilgili merak ettiğiniz konularda cevaplar bulabilirsiniz.

37 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
Meslek seçimi açısından bir kişinin kendini tanıması; Hangi alanda ne düzeyde yeteneğe sahip olduğunu (YETENEK) Nasıl bir çalışma ortamında ne gibi işleri yapmaktan hoşlanacağını (İLGİ) Mesleğinden ne gibi yararlar beklediğini bilmesi gerekir. (DEĞER)

38 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
Her bölümde 70 civarında anket soru vardır. Toplam 210 civarında soru yanıtlandıktan sonra ‘PROFİLİMİ GÖSTER’i tıklanarak PDF formatında rapor bilgisayara kaydedilecek. İki nüsha olarak çıktıları alınacak. Bir nüshası mutlaka öğrenci velisine verilecek, diğer nüsha rehber öğretmende kalacak. Alan/dal seçimleri sırasında yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kullanılacak. Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi’ne ulaştıktan sonra sol tarafta yer alan menülere girerek meslekî gelişim, bireyi tanımaya destek olabilecek ölçme araçlarına, eğitim ve iş piyasasına ilişkin bilgi ve kaynaklara ulaşılabilir.

39 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

40 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

41 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

42 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

43 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

44

45 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

46 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

47 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
İlgi ölçeği için kullanılan ölçme aracının alt boyutları; eğitim-öğretim, ziraat-açık alan, siyasal mali bilimler, sağlık, iletişim-medya, yabancı dil, Türk dili, psikoloji, hukuk, bilgisayar, matematik, fen bilimleri, mühendislik, görsel sanatlar

48 Hoşlandığım şeyler, benim ilgilerimdir

49 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
Yetenek ölçeği için kullanılan ölçme aracının alt boyutları; sözel-dilbilimsel, mantıksal, matematiksel, görsel-uzamsal, bedensel-devinimsel, müziksel, sosyal kişilerarası ritmik, kişisel-içsel, doğacı

50 Yapabildiğim şeyler, benim yeteneklerimdir

51 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

52 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
Mesleki değer ölçeği için kullanılan ölçme aracının alt boyutları; yeteneğini gösterme, yaratıcılık,başarı, ekip çalışması, çalışma koşulları, liderlik, gelir durumu,tanınma, kişisel gelişim, özerklik

53 Önceliklerim, benim değerlerimdir

54 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

55 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

56 Profilinizde yer alan özellikler;
4-5 arasında değer aldığında ilgi, yetenek ve mesleki değerinizin tamamen belirginleştiğini, 3-4 arasında değer aldığında ilgi, yetenek ve mesleki değerinizin orta düzeyde belirginleştiğini göstermektedir. İlgi, yetenek ve mesleki değerinizin yeterince ayrışmadığı durumda sistem bir profil sunmayacaktır. Bu durumda rehber öğretmenlerin birey ile yüz yüze rehberlik hizmetinde bulunması ve mesleki olgunluğa yönelik bir çalışma yapması beklenmektedir.

57 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

58 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

59 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

60 İletişim Bilgileri: İlçe Meslekî ve Teknik Eğitim Bölümü
Telefon: Faks: İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu Selim DİLER : Haydar ÇELEBİ : Semra AL : Hülya YILMAZ :

61 GENÇLİK GELECEĞİMİZSE! ONLARI YARINA HAZIRLAMAK
BİZİM GÖREVİMİZ!

62 KATKILARINIZ İÇİN; TEŞEKKÜRLER.
Pursaklar İlçe mİllİ eğİtİm müdürlüğü meslekİ ve teknİk eğİtİm tanItIm ve yöneltme ekİbİ


"PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları