Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ R E H B L İ K S V HOŞ GELDİNİZ. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Soru : Pamuk tarlasındaki pamukları sulamak için suyu alıp pamuk diplerine kovayla mı taşırsınız? Sanırım siz de, suyun akmasını istediğiniz yerlere ulaşması için suya uygun yollar/kanallar (mandal-bölme) yapıyorsunuzdur. Çocuğunuz için de aynı şeyi yapabilirsiniz! Çocuğunuza, öyle bir ortam hazırlayınız ki o ortam içinde Çocuğunuz kendisine iyi/yüksek hedefler belirlesin ve hedefi uğruna kendisinin çok çalışmak zorunda olduğunu algılasın, sonuçta da güdülensin. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

3 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

4 Öğrencilerin başarısı;
SINIF GEÇME SİSTEMİ Öğrencilerin başarısı; Yazılı sınavlar,  Uygulamalı sınavlar, Performans çalışmaları ve Proje puanlarına göre tespit edilir. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

5 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Puanla değerlendirme Puan Derece 85,00 – 100……………..Pekiyi 70, ,99………İyi 60, ,99………Orta 50, ,99………Geçer ,99………Geçmez ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

6 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Dönem puanı MADDE 51- Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir (2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

7 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Bir dersin yılsonu puanı MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

8 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. (2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

9 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Yılsonu başarı puanı MADDE 55- Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. (2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

10 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

11 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- Ders yılı sonunda; Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

12 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir." ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

13 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı MADDE 59- Öğrencilerden; a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

14 Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun:
SINIF GEÇME SİSTEMİ ÖRNEK Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun: Yazılı puanları : 62,56 / 40,35 / 50,21 Sözlü puanları : 60 / 50 Ödev Puanı : 65,24 Puanlar Toplamı : 328,36 Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı 328,36 ÷ 6 = 54,72 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

15 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ HESAPLANMASINA ÖRNEK ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

16 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÖRNEK ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

17 ÖRNEK Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati toplamı 2821,79 = ,99 34 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

18 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Sınavlara katılmayanlar MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

19 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını, Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışmayı, ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

20 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

21 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ Devam-devamsızlık ve ilişik kesme MADDE 36- Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. (2) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir. (3) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. (4) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. (5) Telafi programlarına devam zorunludur. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

22 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

23 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

24 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

25 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÇALIŞMALARI ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

26 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ NEREDE BULUNMAKTADIR? Okulumuzda, Rehberlik Hizmetleri Odaları binanın Zemin Katta bulunmaktadır. OKULUMUZUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE GÖRÜŞMELER NE ŞEKİLDE YAPILIR? Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile, Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik servisine yönlendirmesi ile, Velinin görüşme talebinde bulunması ile, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veliyi davet etmesi şeklinde görüşmeler yapılır. Görüşmelerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ile birlikte randevu alınması görüşmelerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından uygundur. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

27 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR? BİREYSEL GÖRÜŞMELER; Veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılarak danışmanlık hizmeti verilir. EĞİTSEL REHBERLİK; Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri, Öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar, Motivasyon teknikleri ve zamanı iyi kullanabilme, Sınıf geçme sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. MESLEKİ REHBERLİK; Sınav sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar, Ders seçimleri, Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine yönelik çalışmalar, Meslek tanıtım çalışmaları, Üst Öğrenim kurumlarını tanıtmaya yönelik seminer, gezi çalışmaları yapılmaktadır. KİŞİSEL REHBERLİK; Bireyin kendini anlamasına ve çevresine uyum sağlamasına yönelik yardım çalışmaları, Özgüven ve karar verebilme, İletişim becerileri kazanma, olumsuz duygularla baş edebilme(kaygı, stres vb.) , Aile içi sorunlar, sağlık sorunları, akran ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

28 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

29 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

30 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

31 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

32 “İSTEDİĞİNİZİ ELDE ETMENİN TEK YOLU NE İSTEDİĞİNİZİ BİLMEKTİR”
ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

33 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Meslek Seçerken YANLIŞ TERCİH “1” YIL YANLIŞ ÜNİVERSİTE “4” YIL YANLIŞ MESLEK “40” YIL Kaybı demektir. Öğrencinin yıl kaybını önlemek için İlgilerine Yeteneklerine Değerlerine Uygun Alan ve Meslek Seçimi ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

34 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
HANGİ MESLEĞE? FEN SOSYAL TM DİL - Bilgisayar Müh. - Biyoloji - Çevre Müh. - Deri Müh. - Diş Hekimliği - Ebelik - Eczacılık - Elektrik Müh. - Fizik - Gıda Müh. - İşletme Müh. -  Kimya Müh. -  Maden Müh. - Tıp - Veteriner -Ana Okulu Öğrt. -Basım ve yayımcılık -Coğrafya Öğrt. -Gazetecilik -Görme Eng. Öğrtm. -Halkla İlişkiler -İlahiyat -İletişim -Kütüphanecilik -Radyo, TV ve Sinm. -Sanat Tarihi -Sosyal bilgiler Öğrt. -Tarih Öğretmenliği -Tv. Gazeteciliği -Türkçe Öğretmenliği -Avrupa Birliği İlş. -Bank. ve Finans -Ekonomi -Finans -Felsefe Öğrt. -Hukuk -İşletme - İktisat -Kamu Yönetimi -Psikoloji -Reklamcılık -Sigortacılık -Siyaset Bilimi -Turizm İşletmeciliği -Uluslararası İlişkiler -Yönt. Blşm. Sist. Alman Dili ve Edb. Dil Bilimi Fransız Dili ve Kült Fransızca Öğrt. İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edb. İngilizce Öğrt. Japonca Öğrt. Karşılaştırmalı Edb. Kore Dili ve Edb. Latin Dili ve Edb. Mütercim-Tercm. Turist Rehberliği Urdu Dili ve Edb. Yunan Dili ve Edb. ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

35 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
S O N U Ç ALAN SEÇİMİNDE 9. ve 10. Sınıftaki Ders Başarısı İlgiler Yetenekler Değerler Mesleğin sağladığı olanaklar ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

36 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

37 ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Düş gücü, bir insanın en yükseklere uçurabildiği bir uçurtmadır. Birkaç hafta önce başıma çok değişik bir şey geldi.Yatak odamda bebeklerden birinin altını değiştirirken, beş yaşındaki kızım Alyssa yanıma geldi ve kendisini yatağa attı. "Anneciğim, büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun?"dedi. Önce bir tür oyun oynadığını düşündüm ve oyunu sürdürmek için, "Hımmm. sanırım büyüdüğüm zaman anne olmak istiyorum." dedim. "O sayılmaz,çünkü zaten annesin. Ne olmak istiyorsun?" Peki, belki büyüdüğüm zaman papaz olurum." dedim bu kez. "Anneciğim, o da olmaz, zaten öyle sayılırsın!" Bağışla ama hayatım," dedim" ne söylemem gerektiğini anlamadım." Anneciğim, sadece büyüdüğün zaman ne olmak istediğini soruyorum sana. Ne olmak istiyorsan o olabilirsin!" O anda o kadar şaşırmıştım ki, hemen bir yanıt bulamadım.Alyssa da bunaldı ve odadan çıktı. O birkaç dakikada yaşadığım deneyim beni çok derinden etkiledi.Çok etkilenmiştim, çünkü kızımın gözünde ben hâlâ istediğim bir şey olabilirdim! Yaşım, kariyerim, beş çocuğum, kocam, üniversite diplomam, master derecem; hiçbirinin önemi yoktu. Onun gözünde ben hâlâ düşler kurabilir ve yıldızlara uzanabilirdim. Onun gözünde benim hâlâ bir geleceğim vardı. Onun gözünde ben hâlâ astronot, piyanist, hatta opera sanatçısı bile olabilirdim. Onun gözünde ben hâlâ büyüyecek ve bir şeyler olacaktım. Çok dürüst ve masum olduğunu anladığım zaman, yaşadığım o olayın gerçekten çok güzel olduğunu far kettim; aynı soruyu büyükannelerine ve büyükbabalarına da sorabilirdi. O kadar içtendi. Bir yerlerde okumuştum: "Yıllar sonra olacağım yaşlı kadın, şimdiki benden çok farklı olacak. İçimde bir başka benin varlığını hissetmeye başladım." Evet... siz büyüdüğünüz zaman ne olacaksınız? Rahibe Teri Johnson Lauren Bacall (TAVUK SUYUNA ÇORBA ADLI KİTAPTAN)  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ


"ERYAMAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları