Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ERFELEK ŞEHİT ÖZKAN ÇELİLLKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ERFELEK ŞEHİT ÖZKAN ÇELİLLKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ERFELEK ŞEHİT ÖZKAN ÇELİLLKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenci başarısının tespiti, derslerin özelliklerine göre; yazılı, sözlü, ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayanır.

3 Bir dersin dönem puanı o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Elde edilen puanın nota çevrilmesi ile dönem puanı ve notu verilebilir.

4 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “beşli not düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı not ile değerlendirilir

5 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; 2. dönem notunun en az “geçer” (2) olması, Ancak 1. dönem notu eğer “etkisiz” (0) ise, 2. dönem notunun en az “orta” (3) olması gerekmektedir.

6 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2 – GEÇER30 1 – KALIR20 3 – KALIR15 14 2 – KALIR13 12 2 – GEÇER21 YILSONU NOTU 2. DÖNEM NOTU 1. DÖNEM NOTU

7 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla 4 dersten Ortalama Yükseltme Sınavı’na girebilir. Ortalama Yükseltme Sınavı’na girecek öğrencilerin sınava gireceği ders/dersler; öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve yazılı olarak okul idaresine bildirilir.

8 Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Dil ve anlatım dersi dışında her hangi bir dersten başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 2.5, olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerler. (RG.19/10/2005-25971 ) DOĞRUDAN SINIF GEÇME

9 SORUMLU OLARAK SINIFGEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden 9. sınıfta en fazla 3, 10 ve 11, sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

10 Ortalama Yükseltme Sınavları sonunda başarısızlığı bulunup, yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, Devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır. ÖĞRENCİ BAŞARISININ ÖĞRENCİ BAŞARISININ

11 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 9. Sınıfı, 2. ders yılının ortalama yükseltme sınavı sonunda da başaramayan öğrencilerin öğrenim gördükleri program ile ilişikleri kesilir.

12 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur.(Md.31)

13 Takdir - Teşekkür 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

14 Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine verilmesi zorunludur.

15 İLGİNİZE TEŞEKKÜREDERİZ. SİNAN KAYMAK Rehber Öğretmen


"SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ERFELEK ŞEHİT ÖZKAN ÇELİLLKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları