Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALI Ş MAYI SÜRDÜRMEK 1 HAYAL KURMAK END İŞ ELELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALI Ş MAYI SÜRDÜRMEK 1 HAYAL KURMAK END İŞ ELELER."— Sunum transkripti:

1

2 ÇALI Ş MAYI SÜRDÜRMEK 1

3 HAYAL KURMAK

4 END İŞ ELELER

5 POSTERLER CC

6 Ö Ğ RENMEN İ N ÖN Ş ARTLARI Uyanıklılık ve dikkat Motivasyon Aktif katılım Geri bildirim

7 YATARAK ÇALI Ş MAK CCCC CC

8 MÜZ İ K D İ NLEYEREK ÇALI Ş MAK VE TELEV İ ZYON İ ZLEMEK

9 SINAV ÖNCESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER CCCC 2

10 TEKRAR SINAV YER İ N İ TANIMAK BEDEN İ N İ ZE ÖZEN GÖSTER İ N BESLENME CCCC SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE

11 SINAV SABAHI İ LE İ LG İ L İ DÜZENLEMELER CCCC

12 SINAV SIRASINDA YAPILACAK DÜZENLMELER SINAV YER İ N İ Z İ BEL İ RLEY İ N ZAMANINDA GEL İ N CEVAP KA Ğ IDININ DOLDURULMASI YÖNERGELER İ OKUYUN CCCC

13 ZAMANLAMAYI İ Y İ YAPIN KA Ğ IDINIZI GÖZDEN GEÇ İ R İ N EL YAZINIZ DÜZGÜN OLSUN SORULARI TEKRAR DÜ Ş ÜNMEK VE CEVAPLARI DE ĞİŞ T İ RMEK CCCC

14 TAHM İ NDE BULUNMAK KOPYA ÇEKMEK CCCC

15  SINAVLARDA BA Ş ARILI OLMAK KONUSUNDA İ PUÇLARI

16 Bir bölüme ba ş lamadan önce, o bölümü hızla gözden geçirin. Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. CCCC

17 Bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu bırakın. Herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık gözüktüğü için otomatik olarak atlamayın CCCC

18 Yanınızda bir saat bulundurun ve bunu test süresine göre ayarlayın. Zihninizin da ğ ılmasını önleyin.E ğ er bölümler arasında kısa bir dinlenme aralı ğ ı vermenize imkan varsa zihninizi programlı bir ş ekilde dinlendirin ve bu süreyi a ş mayın.

19 Geçen zamanla a ş ırı ilgilenmeyin. Sorulan sorulara cevap olmayacak seçenekleri eleyin. Tahmin etmeniz gerekirse hızlı bir tahminde bulunun ve fikrinizi de ğ i ş tirmeyin. CCCC

20  Üçlü bir zincir kurulabilir ama dörtlü zincirin bir yerinden kırılması gerekir.  Cevap ka ğ ıdında cevapları bütünüyle doldurarak,uygun bo ş lukları ta ş ırmadan ve koyu olarak i ş aretleyin.Cevap ka ğ ıdında makinenin yanlı ş okumasına sebep olacak her türlü i ş aretten kaçının.Her soru için sadece bir tek cevap i ş aretleyin.

21 Cevaplarınızı,cevap ka ğ ıdına gruplar halinde kodlayın. Özel bir kodlama sistemi geli ş tirerek soru kitapçı ğ ı üzerinde i ş aretleyin. Giri ş sınavında bazı güç sorular vardır.Bütün soruları do ğ ru cevaplama beklentisi içinde olmayın. Muhtemelen sınavda büyü bir zaman baskısı ile kar ş ıla ş acaksınız.Buna hazırlıklı olun.

22

23


"ÇALI Ş MAYI SÜRDÜRMEK 1 HAYAL KURMAK END İŞ ELELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları