Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rehberlik Servisi Nasıl Test Çözülür? Soru çözerken dikkat edeceğimiz 3 nokta Yorum Bilgi Zaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rehberlik Servisi Nasıl Test Çözülür? Soru çözerken dikkat edeceğimiz 3 nokta Yorum Bilgi Zaman."— Sunum transkripti:

1

2 Rehberlik Servisi Nasıl Test Çözülür?

3 Soru çözerken dikkat edeceğimiz 3 nokta Yorum Bilgi Zaman

4 Test tekniğini iyi kavrayabilmek için: Yeni konulara ba ş larken kolaydan zora do ğ ru bir yol izlenmelidir. Ö ğ renilen her konu ile ilgili yeterince soru çözülmelidir.

5 Farklı kaynaklardan yararlanılmadır. Sınavlara hazırlanırken bir konu ile ilgili fazla ve farklı sayıda soru çözmeye gayret ediniz. Bütün sorular zamana ba ğ lı olarak çözülmelidir.

6 Soru kökleri iyi okunmalı, soruda sizden ne istendi ğ i iyi anla ş ılmalıdır. Soru kökleri iyi okunurken olumlu ve olumsuz ifadeler e dikkat edilmelidir. Hiçbir bilginizin olmadı ğ ı sorular bo ş bırakılmalıdır.

7 Bazen 3 yanlı ş ı bulmak 1 do ğ ruyu bulmaktan daha kolaydır. Eleme yöntemiyle do ğ ru cevaba ula ş abilirsiniz. Testlere en iyi oldu ğ unuz dersin sorularıyla ba ş layabilirsiniz.

8 Bütün ş ıklar okunmadan cevap i ş aretlenmemelidir. Daha do ğ ru bir cevap di ğ er ş ıkta olabilir. Yoruldu ğ unuzu hissetti ğ iniz anda bölümler arasında kısa molalar verebilirsiniz.

9 Hızınızı belli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Çözdünüz her testte kaydırma, kodlama veya yanlı ş i ş aretleme gibi klasik hatalar yapmamaya özen gösteriniz. Yapamadı ğ ınız soruları mutlaka ö ğ retmenize sorun.

10 Paragraf sorularında ilkönce soru kökünü daha sonra sonra paragrafı okumalısınız. Bu sizde metinde ne arayaca ğ ınızın ipuçlarını verecektir. Kar ş ıla ş tı ğ ınız zor sorularla inatla ş ıp zaman kaybetmeyiniz. Çünkü zor soruyu yapan de ğ il çok soru yapan sınavı kazanır.

11 Sınavlarda çevrenizdeki ki ş ilerin, hangi testi çözdü ğ ü, kaç soru cevapladı ğ ı sizi ilgilendirmemelidir. Test hızınızı tekrarlarla de ğ il, soru çözerek artırabilirsiniz.

12 Soru çözümünden sonra yanlı ş yaptı ğ ınız, bo ş bıraktı ğ ınız soruları inceleyerek hatanın bilgi eksikli ğ inden mi, yanlı ş bilgiden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandı ğ ını tespit ederek çalı ş malarınıza yön vermelisiniz.

13 Sınavlarda dikkatsizlikten yanlı ş yapılan soruların muhtemelen nedeni hazırlık sürecinde olu ş an dikkatsiz soru çözme alı ş kanlı ğ ıdır.

14 Bunu önlemenin yolu çözülen bütün sorularda dikkatli olmayı alı ş kanlık haline getirebilmektir. Ö ğ retmenlerinizle diyalog halinde olun.

15


"Rehberlik Servisi Nasıl Test Çözülür? Soru çözerken dikkat edeceğimiz 3 nokta Yorum Bilgi Zaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları