Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi Tıp Fak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi Tıp Fak."— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fak.
Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Uz.Dr.Sedat Öktem Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. B.D

2 Neden küçük çocuklar akut solunum yetmezliği açısından daha çok risk altındadır?
Gelişmekte olan solunum sisteminin rölatif olarak stabil olmaması Toraks duvarının yumuşak olması, İnterkostal kaslarının daha az gelişmiş olması, Diyaframların daha kısa olması, Solunum yollarının daha dar olması Daha az sayıda bronşiyol ve alveollerinin olması, 1. Durmowicz A. Kendig’s,1998; 2. Teague WG. Pediatr Pulmonol 2003; 35:

3 Solunum sıkıntısı: Solunum işinin artması
Slide 9: Rapid Cardiopulmonary Assessment: Classification of Physiologic Status Rapid cardiopulmonary assessment allows classification of the patient’s respiratory status. Respiratory distress is characterized by increased effort/increased work of breathing. Respiratory failure indicates the presence of inadequate pulmonary gas exchange, resulting in inadequate oxygenation or ventilation. Note that respiratory failure may be present with or without respiratory distress. A video shown later in this course includes images of infants and children in respiratory distress and respiratory failure.

4 Yetersiz oksijenizasyon veya ventilasyon
Solunum yetmezliği Yetersiz oksijenizasyon veya ventilasyon

5 Akut solunum yetmezliğinin klinik bulguları
Solunum düzeninde değişiklik (derin, yüzeyel, apne, irregüler) Hızlı soluma Retraksiyonlar Burun kanatlarının solunuma katılması İnleme Ekspiryumda uzama ya da wheezing Siyanoz Solunum seslerinin azalması

6

7 Akut solunum yetmezliğinin klinik bulguları
Solunum paterninde değişiklik (derin, yüzeyel, apne, irregüler) Hızlı soluma Retraksiyonlar Burun kanatlarının solunuma katılması Ortopne İnleme Ekspiryumda uzama ya da wheezing Siyanoz Solunum seslerinin azalması

8

9

10

11

12 Akut solunum yetmezliğinin klinik bulguları
Solunum paterninde değişiklik (derin, yüzeyel, apne, irregüler) Hızlı soluma Retraksiyonlar Burun kanatlarının solunuma katılması İnleme Ekspiryumda uzama ya da wheezing Siyanoz Solunum seslerinin azalması

13

14

15 Oksijen Tedavisi Çocuk strese sokulmamalı
Yöntem çocuğu rahatsız etmemeli Gerekiyorsa solunuma destek olunmalıdır. Always look before touching Oxygen is the most common and most important therapeutic agent in the management of hypoxemia and tissue hypoxia. Oxygen added to the inspired gas is especially helpful in the treatment of hypoxemia caused by ventilation-perfusion ( / ) mismatching with low / ratios. Oxygen may also improve arterial oxygenation caused by an alveolar-pulmonary capillary diffusion defect, although this mechanism is uncommon as the major or sole underlying pathophysiology in infants and children. When the pathophysiologic mechanism is pure intrapulmonary right-to-left shunting of blood, oxygen therapy is of very limited benefit, if at all. Although the living organism uses oxygen all the time, when oxygen is administered at enriched concentrations, it may cause severe complications and thus should be viewed as any other drug. Therefore oxygen should be used only when clinically indicated and in the amount required, which should be closely monitored.

16

17

18

19

20

21

22 Y.O 5 yaş E West Sendromu, Tekrarlayan ASYE öyküsü (+) GER (+)

23 Öksürük-hırıltı  hastaneye başvurdu. FM:
DSS:65 SpO2:88 (oda havasında) Yardımcı solunum kaslarını kullanıyor. Belirgin solunum sıkıntısı, wheezingi mevcut idi. Bilateral yaygın krepitan raller işitiliyor.

24

25 KG:7.40/31.2/46.5/19.3/-4.2 IV Ab, nebul tedavisi düzenlendi. Nazal kanül ile 2L O2 verilmeye başlandı. SpO2: 97’ye yükseldi.

26

27 S.Ö 12 yaş,K Büyük B hücreli lenfoma
Öksürük, balgam, hırıltı, efor dispnesi(+) SFT: FVC:% FEV1:% FEV1/FVC: 108.9

28

29

30 SpO2:87 (OH) Nazal kanül ile 3 L O SpO2:96

31

32 NAZAL KANÜL İLE CPAP

33

34

35 U.B 5 ay, E Ateş, öksürük, hırıltı, solunum sıkıntısı
FM:DSS:52, SpO2:93 Wheezing, expirium uzun, bilateral kaba ralleri ve çekilmeleri mevcut. 7.42/52.7/32.1/33.5/7.3 Nazal kanül ile 2L O2 başlandı

36

37

38 Salbutamol 8x1/2, Ipratropium Bromid 4x1/2
7.41/43.2/29.9/27.3/2.4 DSS:44-48, çekilmeleri ve solunum sıkıntısı azaldı.

39 Ancak ertesi gün, solunum sıkıntısında artma, DSS:52, SpO2:92 (OH)
KG: 7.36/52.2/49.3/29.4/4.4 Nazal kanül ile CPAP başlandı. CPAP sonrası DSS:40-48 KG: pCO2: arasında seyretti, solunum sıkıntısı azaldı. 5 gün sonra CPAP sonlandırıldı.

40

41 Non invaziv mekanik ventilasyon
Entübasyona gerek yok İnfeksiyon daha az Daha az sedasyon Komplikasyon Konfor Ayrılma daha kolay Hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi kısa

42 Maskeler Nazal maske Yüz maskesi Avantaj Dezavantaj Yeme ve konuşma
Uyum İyi ventilasyon Kaçak az Deri lezyonu Akut sol. yetmezliği Dezavantaj Daha az etkili Ağızdan kaçak Gastrik distansiyon Aspirasyon Klostrofobi Konuşamaz Asfiksi

43

44

45 İ.G 17yaş 9ay-E ITP Ateş ve solunum sıkıntısı, takipne gelişmesi üzerine konsülte edildi.

46 Fizik Muayene AA:39.2 C, SPO2: 96 (OH) DSS : 48, KTA: 160/dk
Takipneik, yardımcı solunum kaslarını kullanıyor. Bilateral kaba ve krepitan raller işitiliyor.

47

48 Bunun üzerine hastaya nazal kanül ile 2 L O2 verilmeye başlandı.
Pnömoni  IV Antibiyotik başlandı.

49 Solunum sıkıntısı 2 gün sonra daha da arttı.
Ortopne gelişti. SpO2: % 86 (OH), 3 L O2 SpO2: %93-94 KG (kap): 7.49/33.8/43.8/25.6 Bunun üzerine hastaya Nazal BIPAP başlandı.

50 pH pCO2 pO2 HCO3 SpO2 Hız IPAP EPAP O2 (L) Öncesi 7.49 33.8 43.8 25.6 86 18 6 4 8 1. saat 7.47 37.6 41.6 27.3 98 5 6.saat 7.42 38.9 35.1 25 100 12 24.saat 42.7 27.5 14 Çıkış

51 pH pCO2 pO2 HCO3 SpO2 Hız IPAP EPAP O2 (L) Öncesi 7.49 33.8 43.8 25.6 86 18 6 4 8 1. saat 7.47 37.6 41.6 27.3 98 5 6.saat 7.42 38.9 35.1 25 100 12 24.saat 42.7 27.5 14 Çıkış

52

53 N.K 45 gün K Solunum sıkıntısı, emmeme
FM sağ akciğerde solunum sesleri azaldığı ve kalbinde üfürüm Kongenital kalp hastalığı + pnömoni Entübe edilerek mekanik ventilatör EKO VSD, PDA tespit edildi.

54 Ekstübe solunum sıkıntısı entübe VSD ve PDA nedeniyle opere olan hasta
Takibinde GD düzeldi Ekstübe solunum sıkıntısı entübe VSD ve PDA nedeniyle opere olan hasta Mekanik ventilatörde stabil iken Tüpü çıkarıldığında sağ akciğerin kapandığı, solunum sıkıntısı geliştiği kan gazında bozulma Trakeostomi istenmemesi BIPAP

55

56

57 BIPAP öncesi KG:7.31/58/49/29.2, SpO2: % 94 (3 lt O2 ), DSS: 50 BIPAP sonrası KG:7.43/36.2/33.6/24, SPO2: %99 (1 lt O2)

58 BIPAP öncesi KG:7.31/58/49/29.2, SpO2: % 94 (3 lt O2 ), DSS: 50 BIPAP sonrası KG:7.43/36.2/33.6/24, SPO2: %99 (1 lt O2)

59

60 GÖ 4 Y, E SCID nedeniyle takipli Ateş ve solunum sıkıntısı
SPO2: 74 (2 lt 95) 7.44/28/86/19/-3.3 Yoğun bakım nazal kanülle O2 verildi, Takipne nazal kanül CPAP Entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı.

61 MV düşük parametrelerde izlenerek hasta stabil hale geldi.
Ancak daha sonra hastanın oksijen ihtiyacı arttı. KG: 7.19/54.3/50.1/20.3/-8.3, SpO2: 95 (Fi02: 90)

62

63 ARDS Sıvı kısıtlaması Diüretik PEEP arttırılması Vazopressör Sürfaktan

64

65 5 gündür öksürük, giderek artan solunum sıkıntısı
A.D 5 ay, E 28 hf,60 gün entübe Ekokardiyografi: hafif-orta aort darlığı biküspid aorta ASD sol kalp boşluklarında genişleme 5 gündür öksürük, giderek artan solunum sıkıntısı

66 FİZİK MUAYENE GD kötü, letarjik, siyanotik, ateşØ
SSSubkostal-interkostal çekilme(+) DSS 80 SP02=81 Bilateral krepitan ralleri ve hafif wheezing (+) KVSS1 N, S2 N, S3(+), taşikardik

67 ACİL SERVİS Damar yolu açıldı. Monitörize edildi Ventolin nebul
Prednol 2 mg/kg İV Lasix 1 mg/kg İV (2 kez)

68 Maske ile 7 lt/dk 02 alırken SpO2=98 oldu ancak solunumu yüzeyelleşti.
Hasta entübe edildi

69 Entübasyon sırasında *0.1 mg/kg midazolam yapıldı Hasta pediatri YBÜ’ne götürülürken kardiak arrest oldu

70 0.01 mg/kg adrenalin İV puşe
(1:10000, 0.1 ml/kg) resüsitasyonun sonuna kadar 3 dk’da bir tekrar edildi 0.1mg/kg adrenalin ETT’ten verildi 0.02 mg/kg atropin İV puşe 1 cc/kg=1 meq/kg HCO3, 1:1 SF ile sulandırılarak 2 kez verildi. 20 μgr/kg/dk dozda dopamin ve dobutamin

71

72 Oksijenizasyon ve ventilasyon sorunsuz
Ekokardiyografi; Kritik aort stenozu; aortik anulus 7,5 mm Sol ventrikül ileri derecede dilate, kontraksiyonları azalmış EF:%12 Oksijenizasyon ve ventilasyon sorunsuz

73 Çocukların solunum sistemi erişkinden farklıdır.
Bebekler ve küçük çocuklar akut solunum yetmezliği açısından daha çok risk altındadır Oksijen tedavisi uygun yöntemle ve mümkün olduğu kadar yüksek konsantrasyonda verilmelidir Solunum zorluğu olan çocuklar, optimal havayolu açıklığı ve minimal solunum eforu için uygun rahat pozisyonda ve yöntemde tedavi edilmelidir. Eğer spontan solunum yetersizse yardımcı ventilasyon uygulanmalıdır.

74

75 Teşekkürler… 75


"Marmara Üniversitesi Tıp Fak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları