Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REÇETE GÜNLER İ 2014 Kalp yetmezli ğ i Hipoksik nöbet Prof.Dr.Ertürk Levent.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REÇETE GÜNLER İ 2014 Kalp yetmezli ğ i Hipoksik nöbet Prof.Dr.Ertürk Levent."— Sunum transkripti:

1 REÇETE GÜNLER İ 2014 Kalp yetmezli ğ i Hipoksik nöbet Prof.Dr.Ertürk Levent

2 ÖYKÜ 17 aylık kız kilo alamama, beslenme güçlü ğ ü, terleme hızlı nefes alıp verme yakınmaları ile başvurdu.

3 Fizik Bakı Halsiz ve soluk görünümde, KN:165/dak, SS: 60/dak, dispne ve takipne, interkostal çekilmeler var. Ac oskültasyonunda bilateral bazallerde ince raller+ Kardiyak oskültasyonda MKO’da 2/6 sistolik üfürüm+ Karaci ğ er kot altında 4 cm palpabl

4

5 KKH ?? VSD, PDA Bronşiolit Konjestif Kalp yetmezli ğ i

6 Genel yaklaşım Tedavi Solunum sıkıntısını azaltmaya yönelik özel pozisyon veya oturma pozisyonu Oksijen %40-50 nemli Sedasyon Morfin sulfat veya fenobarbital Düşük tuz içeren formulalar ile tuz kısıtlaması (bebek Ø) Yatan hastalarda günlük kilo takibi Yüksek kalorili diyet Aşılama influenza, pnömokok, RSV

7 Diüretik tedavi Hızlı etkili diüretikler(loop diüretikler): Furasemid Furasemid, 1-2 mg /kg/gün IV, 3 veya 4 dozda Lasix amp 2 ml=20 mg (2 mg/kg) 4X5 dzm Iv puşe Furasemid, 1-4 mg /kg/gün po Desal/Lasix tab.40 mg 2X1/4 tab Diüretik kullanan hastalarda nelere dikkat edilmelidir ? İlaçların yan etkileri iyi bilinmelidir. Asid-baz denge bozukluğu ve elektrolit imbalansı Yüksek doz Lasix alan hastalarda Spiranolakton eklenmelidir Akut Kalp yetersizlikli bebek ve çocuklarda ilk seçenek her zaman Lasix İV olmalıdır…

8 Diüretik tedavi Spironolakton, 1-3 mg/kg/gün, 2-3 dozda ◦ Aldactone tab 25 mg 2X1/4 tab  K tutar bu nedenle  Kronik durumlarda ve kombinasyonda kullanılabilir..

9 Digoksin Yükleme dozları ◦ Prematür bebekler: 0.02 mg/kg ◦ Matür yenido ğ an: 0.03 mg/kg ◦ Süt çocu ğ u ve daha büyük çocuklar: 0.04 mg/kg ◦ Adolesan: 0.01 mg/kg ◦ Max doz: 1 mg ◦ Yüklemeyi toplam 12-16 saatte yapıp, son dozu verdikten 12 saat sonra idameye geçilir.

10 Digoksin Yükleme dozunun ½’si hemen, ¼ 6 saat sonra, ¼ 6 saat sonra. Son dozdan 12 saat sonra idame doz: Total dozun ¼’ü kadar, 2 dozda (2X1/8) IV dijitalize edilecekse yükleme dozunun %75’i verilir. IV D İ G İ TAL İ ZASYON YAPMA

11 Digoksin ( A ğ ırlık 10 kg, yaş: 17ay) Digoksin damla ◦ 60 damla=1 mg ◦ 0.04mg/kg’dan yükleme  Toplam: 24 damla  Saat 08.00 ½ hemen, 12 damla  Saat 14.00 ¼ 6 saat sonra, 6 damla  Saat 22.00 ¼ 6 saat sonra, 6 damla  Son doz verildikten 12 saat sonra idame (1/4)  Hergün 10.00-22.00=3+3 damla

12 . DİGOKSİN TOKSİSİTESİ Tedavi ve toksik doz çok yakın Toksisiteye klinik ve EKG ile karar verilir BAŞLICA SEMPTOMLAR G İ S ( iştahsızlık, bulantı, kusma), baş dönmesi ve göz kararması AR İ TM İ LER ( Ekstrasistol. SVT, VT A. fibrilasyon ve flutter)

13 Afterload azaltıcı ilaçlar ACE inhibitörleri: Kaptopril ve enalapril ◦ Enalapril 0.1 mg/kg/doz, günde 1-2 doz.  Enapril tab. 5mg, Enapril tab.10 mg ◦ Kaptopril 0.1-0.2 mg/kg/doz, günde 2-4 doz(max 6mg/kg/gün)  Kapril 25 mg tab

14 Pozitif inotroplar Özellikle acil KKY tedavisinde TA düşüklüğünde Digoksine tercih edilirler… Bu gruba giren hastaların yoğun bakım, solunum desteği ve İV inotropik ajanlara gereksinimi vardır ÇOCUKLARDA İV İNOTROPİK AJANLAR ve DOZLARI: DOPAMİN: 5-10  gr/kg/dk, TA çok  ise 10-15  gr/kg/dk DOBUTAMİN: 5 -10  g/kg/dk İSOPROTERENOL 0,01 - 0,5  g/kg/dk EPİNEPHRİN: 0,05 - 0,1  g/kg/dk. NOR- EPİNEPHRİNE 0,05 - 0,1  g/kg/dk.

15 ÖYKÜ Fallot tetralojisi tanısı + 1 yaşında erkek olgu Ailesi çocu ğ un sabah uyandıktan sonra a ğ ladı ğ ını ve ardından mosmor oldu ğ u ve 3-5 sn nefessiz kaldı ğ ını söylüyor

16 Fizik Bakı İ rritabilite ve konfüzyon + takipneik ve dispneik Santral siyanoz, O2 sat: %55 Kardiyak oskültasyonunda, daha önce poliklinik kontrollerinde sol 2. İ KA duyulan sistolik üfürüm duyulmuyor.

17 H İ POKS İ K NÖBET

18 TEDAV İ Diz gö ğ üs pozisyonu

19 TEDAV İ (10 kg) %100 Oksijen inhalasyonu Morfin 0.1 mg/kg SC veya IM ◦ Morfin amp 1cc=10 mg 1X1 dzm SC Asidozu düzeltmek için NaHCO3, 1 meq/kg ◦ NaHCO3 amp, 10 cc=10 meq 10 cc, 1/1 SF ile sulandırıp yavaş IV puşe, 15- 20 dak. sonra tekrar aynı doz

20 Beta Bloker ◦ Metaprolol ◦ Metaprolol, 0.1 mg/kg, aynı doz 5 dakika ara ile 3 kez tekrarlanabilir. Beloc amp 5 cc=5mg 1cc, 5 dakikalık IV infuzyon ◦ Propronalol ◦ Propronalol, hipoksik spell profilaksisi için Dideral tab 40 mg, 2-4 mg/kg/gün, 3 veya 4 dozda Ketamine, 1-3 mg/kg, yavaş IV puşe, amaç SVR’ı artırmak ve sedasyon ◦ Ketalar flk, 10 cc=500 mg 2 dzm yavaş IV puşe CERRAH İ


"REÇETE GÜNLER İ 2014 Kalp yetmezli ğ i Hipoksik nöbet Prof.Dr.Ertürk Levent." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları