Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Akut bronşiolit  2 yaşın altında  Sıklıkla viral etkenler  Hışıltı ‘wheezing’  Öksürük  Takipne  Retraksiyonlar  Ekspiryumda uzama  Bronşiollerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Akut bronşiolit  2 yaşın altında  Sıklıkla viral etkenler  Hışıltı ‘wheezing’  Öksürük  Takipne  Retraksiyonlar  Ekspiryumda uzama  Bronşiollerin."— Sunum transkripti:

1

2  Akut bronşiolit  2 yaşın altında  Sıklıkla viral etkenler  Hışıltı ‘wheezing’  Öksürük  Takipne  Retraksiyonlar  Ekspiryumda uzama  Bronşiollerin inflamasyonu

3  <1 yaş  Kış aylarında  Düşük sosyoekonomik seviye  Kalabalık yaşam koşulları  Anne sütü alamama  Sigara maruziyeti

4  En sık RSV  Özellikle geç sonbahar ve kış aylarında  Parainfluenzavirus  İnfluenzavirus  Adenovirus  Human metapnömovirus  Nadir etkenler  Mycoplasma, chlamydia, ureaplasma, pneumocystis türleri

5  Hedef doku: bronşial epitel  Solunum yolunda ödem  Nekrotik döküntüler  Siliyaların ve sekresyonları taşıma kabiliyetinin kaybı  Artmış mukus yapımı  Sonuç: bronşiol lümeninde tıkanma

6  Bronşiol lümeninin tıkanması  Check-valve sistemi ile havalanma artışı  Tam tıkanma ile atelektazi  Neden <1 yaş  Hava yolları dar  Yoğun ve bol sekresyon  Kollateral ventilasyon etkisiz  Solunum mukozası gevşek-ödem oluşumu kolay

7  İlk bulgular – ÜSYE benzeri  Öksürük  Hafif ateş  Burun akıntısı  Takibinde  Hışıltılı solunum  Öksürük  Takipne  Retraksiyonlar  Ağırlaşan klinik  Huzursuzluk, beslenme güçlüğü, kusma

8  Takipne  Taşikardi  Ateş +/-  Konjonktivit, otit, farenjit  Oskültasyonda: sibilan ronküs ve raller  Ağır vakalarda  Siyanoz ve apne  Karaciğer kosta sınırını geçebilir: kalp yet ve/veya akc aşırı havalanma

9  Beyaz küre: n/hafif yükselmiş  Periferik yayma: lenfosit hakimiyeti  Grafi:  Havalanma artışı  Peribronşial infiltrasyonlar  Atelektaziler  Yama tarzı konsolidasyon:ikincil bakteriyel enfeksiyon

10 Akut bronşiyolit tanısı öykü ve fizik muayene bulgularıyla konulur, ağır vakalar dışında radyolojik tetkikler ve etkenin gösterilmesi için laboratuvar incelemelerinin yapılmasına gerek yoktur.

11  Astım  Kistik fibrozis  Yabancı cisim aspirasyonu

12  Genelde hafif orta şiddette  Semptomlar 7-10 gün içinde azalır  Siliya rejenerasyonuna bağlı öksürük uzun süre devam edebilir

13  Altta yatan kardiyopulmoner hastalık  Kistik fibrozis  Bronkopulmoner displazi  Konjenital kalp hastalıkları  Prematür bebekler  İmmün sistemi baskılanmış hastalar  Daha ağır klinik, yüksek mekanik ventilasyon ve yoğun bakım oranları

14  Tekrarlayan hışıltı atakları görülebilir.  Akut bronşiolitin immün yanıtı değiştirerek astım ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı etkisi  Astım hastalarının sık akut bronşiolit geçirmesi  Tekrarlayan hışıltı atakları geçiren hastalarda astım göz önünde bulundurulmalı.

15  Çocukta ve ailede atopi ve alerji öyküsü  Doğuştan solunum yollarının darlığı  Pasif sigara içiciliği

16

17  Aşağıdaki bulgulardan biri;  Üç aydan küçük bebekler  Gestasyonel yaşı 34 haftadan küçük, 1 yaşın altında olanlar  Orta-ağır dereceli bronşiolitler

18  Ağır bronşiolitler  Toksik görünümlü bebekler  Takipnesi olan, beslenemeyen bebekler  Oral alımı yetersiz bebekler (<%50)  Altta yatan kardiyopulmoner hastalık/immünyetmezlik olan bebekler  Akciğer grafisinde atelektazi, konsolidasyon varlığı  Sosyal endikasyon  35 haftadan küçük bebekler ve 3 ayın altındaki bebeklerde hastalık hızlı ilerleyeceği için dikkatli olunmalı!

19  Hidrasyon ve beslenmenin devamı önemli!!  Aspirasyon riski beslenmeye ara verilmeli  >60 solunum sayısı  O2 tedavisine rağmen beslenme sırasında O2 saturasyonu <%90  Emme-yutma-nefes alma eşgüdümlü yapılamıyorsa  En kısa sürede ağızdan beslenmeye dönülmeli!

20  Destekleyici tedavi  Oksijenizasyon  Hidrasyon  Komplikasyon açısından izlem

21  Hastalığı şiddetinin izlenmesi açısından yakın oksijen saturasyonu takibi  Nabız oksimetre  >%93 oksijen saturasyonu  Nazal kanül (max 2lt/dk O2)  Maske (min 4lt/dk O2)  Oksijen desteği olmadan >%93 saturasyon + oral beslenme taburcu

22  Bronş obstruksiyonu nedenlerine yönelik sınırlı etki  Mukozal ödem  Sekresyonların artışı  İntraluminal inflamatuar hücreler  Bronkospazm  Salbutamol inh.  Klinik skoru düzeltir  Hastanede yatış süresi ve oksijenizasyonu düzeltmede etkisiz  Hışıltı ve solunum sıkıntısını arttırabilir  Tek sefer denenip fayda görülmezse devam edilmemeli

23  Alfa adrenerjik etkiyle vazokonstriksiyon yaparak ödem ve mukus salgısını azaltır  Beta2 adrenerjik etki ile bronkodilatatör etki  Kısa süreli iyilik hali acil poliklinikten hızlı taburculuk  Ancak;  Takipteki klinik skor  Oksijenizasyon  Hastaneye yatış gereksinimi/süresi  Rölaps oranı üzerine plasebo ya da albuterol tedavisinden etkin değil.

24  İnhale ve sistemik steroidlerin kısa ve uzun dönemli iyileştirici etkisi olmadığı gözlenmiş.  Rutin kullanımı önerilmemekte.  Ağır bronşiolit ataklarında  1mg/kg/gün tek doz birkaç gün

25  Özel nebülizatörlerle 6g/gün 12-18 saat süren inhalasyon yoluyla  Sağlık personeli için teratojenik  Mortaliteye etkisiz  Mekanik ventilasyon süresini kısaltıcı etki

26  Toksik tablo  Yüksek ateş  Akc grafisinde konsolidasyon  Lökositoz ve sola kayma durumlarında gerekli kültürler alındıktan sonra başlanmalı.

27

28  Etkisiz  Vitamin A  Ifn-alfa  IVG  Recombinant human DNAse  Montelukast  Klaritromisin  Etkili  Surfaktan  Heliox

29  Sigara içiminin engellenmesi  El yıkanması  Maske kullanılması  Yüksek riskli bebeklerde RSV monoklonal antikoru (pavlizumab)


" Akut bronşiolit  2 yaşın altında  Sıklıkla viral etkenler  Hışıltı ‘wheezing’  Öksürük  Takipne  Retraksiyonlar  Ekspiryumda uzama  Bronşiollerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları