Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi"— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İSKEMİK KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM ve TEDAVİ Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

2 YBÜ Hemodinamik dengesizlik, Elektrolit dengesizliği,
İnfeksiyon, İnflamasyon, Sespis İnstrümentasyon İlaç yan etkileri Anemi … Gereken ilaçların verilememesi Oral / IV zorluk Kontrendikasyon

3 KAH yelpaze Kararlı koroner arter hastalığı Akut koroner sendromlar
Semptomatik / asemptomatik Akut koroner sendromlar Kararsız angina Miyokard infarktüsü Koroner arter hastalığının komplikasyonları Kalp yetmezliği Aritmiler

4 Kararlı koroner arter hastalığı Semptomatik / asemptomatik
Hemodinamik dengesizlik, Elektrolit dengesizliği, İnfeksiyon, İnflamasyon, Sespis İnstrümentasyon İlaç yan etkileri Anemi … Akut koroner sendrom KAH / komplikasyonlar

5 Kararlı koroner arter hastalığı Semptomatik / asemptomatik
Beta bloker ACE inh / ARB Aspirin Diğer antiagreganlar Statin grubu ilaçlar Hemodinamik durum Diğer klinik / laboratuvar parametreler

6 Kararlı koroner arter hastalığı Semptomatik / asemptomatik
Beta bloker Antianginal / antihipertansif Duvar stresini azaltıcı etki Re-infarktüs / KAH hastaneye yatışta azalma Kardiyovasküler ve toplam mortalitede azalma

7 Beta bloker / klas I postMI LV disfonksiyon Aritmi hemen başlanmalı
İskemi Semptomatik / asemptomatik MI öyküsü olanlar yaşam AKS öyküsü olanlar boyu

8 ASPİRİN / tiyonopridin
Klas I Tüm KAH Aterosklerotik hastalarda yaşam boyu 75 – 300 mg Klas I YBÜ: % alamamakta !

9 ASPİRİN / tiyonopridin
İlaç kaplı stentler Restenoz riski çok düşük Klopidogrel kullanımı gerekli Yetersiz antiagregan tedavi ; akut oklüzyon AMI / ani ölüm Emniyetli sonlanım ? Girişimler Operasyon

10 ACE inh postMI tüm hastalar, erken
KAH varlığı / vasküler hastalık varlığı LV EF < % 40 Hipertansif DM yaşam boyu Renal hastalık

11 ARB / aldosteron ant ARB; Klas I MI, KY, HT, LV EF < % 40
ARB; klas IIb ACE inh ile birlikte Aldosteron blokajı Klas Ia Post MI EF < % 40 Kalp yetmezliği veya DM

12 YBÜ; KAH standart tedavi ?
Hastadan kaynaklanan nedenler Multisistem hastalığı Kanama Operasyon Uygunsuz hemodinami Polifarmasi Hekimden / kurumdan kaynaklanan nedenler

13 AKUT KORONER SENDROM Klinik EKG bulguları Kardiyak belirteçler ?

14 Kardiyak Belirteçlere göre MI tanısı
Eur Heart J 2007;28:

15 TANIM

16 KARDİYAK BELİRTEÇLER

17 EKG ST ELEVASYONLU MI ST ELEVASYONSUZ MI (Q DALGALI) (Q DALGASIZ)

18 Akut MI / AKS Aspirin Beta Boker ACE inh Heparin GP IIb3a
ST elevasyonlu MI Trombolitik Perkütan girişim (PCI) By-pas ST elevasyonu olmayan MI Agresif antiagregan Seçilmiş hastalarda PCI Aspirin Beta Boker ACE inh Heparin GP IIb3a Tromboliz süresi PCI süresi

19 Akut MI / AKS Altta yatan neden ? Önleyici tedavi ? Anemi
Taşiaritmi / bradiaritmi Hipoglisemi atakları İlaç etkisi Onkoloji, vb..

20 KARDİYAK İLAÇLAR hk. Proton pompası / ASA - tiyonepridin
Farmakolojik etkileşim (+) Klinik önemi ? Hangi tiyonopridin üstün ? STEM / NSTEM de klinik fark ?

21 DM ve KAH

22 STRES / ANEMİ / KB Hemoglobin > 10 gr / dl
İleri yaştaki, diyabetik hastalar KAH / KY / DM: KB kontrolünde daha az agresif olunması gerekebilir !

23 TEŞEKKÜR EDERİM..


"Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları