Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

2 MESLEK SEÇİMİ İlgi ve yetenekler İş bulma olanakları Çalışma koşulları
Maddi olanaklar Statü

3 Unutmayın! Meslek seçiminiz geleceğinizi ve yaşam biçiminizi belirleyecektir.

4 İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ Üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumları Üniversiteye ve Mesleğe hazırlayan ortaöğretim kurumları İş alanlarına,hayata,mesleğe hazırlayan kurumlar

5 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI GENEL(DÜZ) LİSE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ(düz) SOSYAL BİLİMLER LİSESİ FEN LİSESİ ANADOLU LİSESİ POLİS KOLEJİ

6 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
HEM ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAYAN HEM DE MESLEĞE HAZIRLAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEK LİSESİ KIZ MESLEK LİSESİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ TİCARET MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE İMAM HATİP LİSESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

7 İŞ ALANLARINA,HAYATA,MESLEĞE HAZIRLAYAN KURUMLAR
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ İŞ ALANLARINA,HAYATA,MESLEĞE HAZIRLAYAN KURUMLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ) DEVLETE AİT İŞ EDİNDİRME KURSLARI ÖZEL MESLEKİ KURSLAR HALK EĞİTİM MERKEZİ

8 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
GENEL(DÜZ) LİSELER Üniversite programlarına öğrenciyi hazırlar. Öğretim programlarında sayısal,sözel,eşit ağırlık,yabancı dil alanlarında derslere yer verilir. Bu okullar sınavsız öğrenci alır.(Bazı okullar diploma puanına göre öğrenci alabilir.) Karatay ilçemizde Karatay lisesi bulunmaktadır. Üniversite başarı oranları Anadolu Liselerine göre düşüktür.

9 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
FEN LİSELERİ Üniversite kazandırma oranı en yüksek liselerdir. Matematik ve fen derslerine ağırlık verilir.Sadece sayısal bölüm bulunmaktadır. Yatılı ve karma okullardır. Sınıflar 24 kişiliktir. Giriş şartları:(ön şart)*6,7 ve 8.sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olmak*6 ve 7.sınıflarda Türkçe,Matematik ve Fen derslerinin her birinin yıl sonu notu en az ‘3.00’ ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az ‘4.00’ olması*OYP puanının, tercih edeceği Fen Liselerine girmede yeterli olması. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, bu okulların amaçları arasındadır.

10 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık + 4” yıldır(toplam 5 yıl). Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar(Ekonomi,Yönetim, Tarih,Felsefe,Hukuk v.b. Üniversite programlarına öğrencileri temel düzeyde hazırlar.) Okulda en az iki yabancı dil öğretilir. Bu liselerde sözel,eşit ağırlık,yabancı dil programları uygulanır. Giriş şartları:(ön şart)*6 ve 7.sınıflarda Türkçe,Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az ‘3.00’ ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olması*OYP puanının, tercih edeceği Sosyal Bilimler Liselerine girmede yeterli olması.

11 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ Üniversiteye öğrenci hazırlar.Ayrıca öğretmenlik mesleğine aday öğrenci yetiştirmek de okulun amaçları arasındadır. Üniversitelerin öğretmenlik bölümleri tercih edildiğinde bu okullardan mezun olan öğrenciler ek puan alırlar.Öğretmenlik dışındaki diğer bölümler(tıp,mühendislik v.b.) tercih edildiğinde puan kaybına uğranılmaz. Bu okulların bazılarında pansiyon/yurt imkanları mevcuttur.

12 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
ANADOLU LİSELERİ Üniversite programlarına öğrencileri hazırlar. Fen Lisesi,Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Öğretmen Liselerinden sonra üniversite sınavlarında en başarılı liselerdir. Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır..

13 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Herhangi bir sebeple liseye devam edemeyen öğrencilerin hangi yaşta olursa olsun uzaktan eğitim yoluyla kendi kendilerine çalışarak okudukları lise türüdür. Genel lise ve mesleki lisede okutulan derslerden sorumlu olunur. Üniversite sınavında başarılı olunduğu takdirde istenilen alanda üniversite bölümlerinde öğrenim görme imkanı vardır.

14 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
POLİS KOLEJİ Emniyet teşkilatına üst amir yetiştiren Polis Akademisi’ne öğrenci sağlamak amacıyla lise düzeyinde eğitim veren yatılı ve parasız okullardır. Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Kız öğrenciler de Polis Kolejine başvurabilmektedir. Ankara ve Bursa’da olmak üzere iki tane Polis Koleji bulunmaktadır. Mezunlar Polis Akademisi’nde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

15 Polis Koleji sınavları iki aşamalı olarak yapılmaktadır:
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ Polis Koleji sınavları iki aşamalı olarak yapılmaktadır: 1.POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVI(SBS’YLE AYNI) 2.POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI 2-a)YAZILI(TEST) SINAV 2-b)BEDEN EĞİTİMİ SINAVI 2-c)MÜLAKAT

16 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
ASKERİ LİSELER Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim programlarına(Kara,Hava,Deniz Harp Okulları)hazırlayan, öğrenim süresi hazırlık + 4 yıl(toplam 5 yıl) olan ve liselerin fen programlarını uygulayan liselerdir. Sadece erkek öğrenciler başvurabilirler. Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanan yatılı ve parasız okullardır. Ülkemizde İstanbul Kuleli Askeri Lisesi,Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi,İzmir Maltepe Askeri Lisesi ve Heybeliada Deniz Lisesi bulunmaktadır. Mezunlar Harp Okullarında öğrenim görmeye hak kazanırlar.

17 Askeri Lise sınavları üç aşamalı olarak yapılmaktadır:
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ Askeri Lise sınavları üç aşamalı olarak yapılmaktadır: Yazılı(Test) Sınav Beden Eğitimi Sınavı Mülakat

18 MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELER
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELER Bu okullardan Endüstri Meslek Liseleri sınavsız(diploma notuna göre) öğrenci alırlar. Teknik Liseler ise sınavla(OYP puanına göre) öğrenci alırlar.Bu okullarda yabancı dil ders saati daha fazladır. Bu okullarda bulunan programlarda belli meslek dallarında öğrenciler yetiştirilir. Mezun öğrenciler aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girebilirler.Bu sınavda başarılı olanlar iş yeri açmak için şart koşulan ustalık belgesini almaya hak kazanırlar. Teknik Lise mezunları ise doğrudan ‘iş yeri açma belgesi’ almaya hak kazanırlar.

19 İMKB ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
OKUL BÜNYESİNDE HEM KIZ TEKNİK HEM DE MESLEK LİSESİ BULUNMAKTADIR. Meslek lisesi bünyesinde bulunanlar(sınavsız) Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Fotoğraf ve Grafik Alanı Giyim ve Üretim Teknolojisi Alanı Güzellik ve Saç Bakım Alanı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı El Sanatları ve Teknolojisi Alanı Kız Teknik Bünyesinde Bulunan Bölümler(sınavla grilenler) Gıda Teknolojileri Alanı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Giyim ve Üretim Teknolojisi Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı

20 İMKB ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
REHBERLİK SERVİSİ

21 KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK LİSESİ
 Konaklama-Seyahat Hizmetleri Alanı Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı

22 KARATAY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Bilişim Teknolojileri Alanı Ayakkabı ve Saraciye Alanı İklimlendirme Alanı

23 Karatay Ticaret Meslek Lisesi
Muhasebe ve Finansman alanı REHBERLİK SERVİSİ

24 SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
İMAM-HATİP LİSELERİ İmam Hatip Liselerine sınavsız(bazen diploma puanıyla), Anadolu İmam Hatip Liselerine ise sınavla(OYP puanına göre) öğrenci alınır. Bu okullarda genel derslerin yanında dini derslere de yer verilir. Mezun öğrenciler İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü Öğretmenliğini tercih ettiklerinde ek puan alır. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Mevlana İmam Hatip Lisesi

25 KARATAY MEVLANA İHL MERKEZ İHL

26 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Liselerinde bulunan bölümler: Acil Tıp Teknisyenliği Çevre sağlığı Teknisyenliği Radyoloji Teknisyenliği Laboratuar Teknisyenliği Hemşirelik Tıbbi Sekreterlik Toplum Sağlığı

27 ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ Bu okullar Anadolu Lisesi statüsünde olup yatılı,gündüzlü ve karma olarak eğitim vermektedir. Sınıf mevcutları 30 kişiliktir. İlköğretim okulunu bitiren öğrenciler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler.Okullarda oluşturulan komisyon tarafından iki aşamalı yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapılır. Konya çimento anadolu güzel sanatlar ve spor lisesi

28 MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Herhangi bir sebeple liseye devam edemeyen öğrencilerin hangi yaşta olursa olsun öğrenim gördükleri lise türüdür. Derslerin bir kısmı uzaktan eğitimle bir kısmı ise yüz yüze eğitimle ilgili okullarda yapılmaktadır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Mesleki Açık öğretim Lisesinde;Endüstri Meslek,Kız Meslek,Ticaret Meslek ve İmam Hatip Lisesi programları uygulanmaktadır. İrtibat bürosu İlçe Halk Eğitim müdürlükleridir.

29 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ)
SULTANBEYLİ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ) İlköğretimden mezun olduktan sonra herhangi bir liseye devam etmeyen ve bir meslek öğrenmek amacıyla değişik işyerlerinde çalışan gençlere çeşitli mesleklerle ilgili teknik ve bilimsel bilgi kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır. Çıraklık Eğitimi mesleğin özelliğine göre 2-4 yıl arasındadır. Öğrenci, eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibiyle çıraklık sözleşmesi imzalaması gerekir. Haftanın bir günü mesleki eğitim merkezinde dersler alınır.Haftanın beş günü ise işletmeler ve işyerlerinde eğitici ustanın denetiminde mesleki eğitim görür. Çıraklık eğitim süresi sonunda sınavla kalfalık belgesi,devamında ustalık sınavına girilerek ustalık belgesi alınır. Ustalık belgesi alanlar kendilerine ait işyeri açabilirler.

30 TEŞEKKÜRLER


"İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları