Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredisi Hesaplama. Giriş Üniversitemiz senatosunun 3 Mayıs 2013 tarihinde aldığı karar gereği 2013-2014 eğitim öğretim yılından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredisi Hesaplama. Giriş Üniversitemiz senatosunun 3 Mayıs 2013 tarihinde aldığı karar gereği 2013-2014 eğitim öğretim yılından."— Sunum transkripti:

1 Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredisi Hesaplama

2 Giriş Üniversitemiz senatosunun 3 Mayıs 2013 tarihinde aldığı karar gereği 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak üzere tüm öğretim programları öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredilerini kullanmaya başlayacaktır. AKTS kredileri 2013-2014 yılında birinci sınıfa başlayan tüm öğrenciler için kullanılmaya başlayacak, ikinci ve daha üst sınıfta olan mevcut öğrenciler kredi değişiminden etkilenmeden mezun edileceklerdir.

3 Gerekçe 25 Şubat 2011 tarihli “ torba yasa” nın 171, 172 ve 173 maddeleri 07/07/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı' nda alınan karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde yapılan değişiklikte yer alan ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından tespit edilir.

4 Programlar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 5. Düzey (Ön Lisans) için 120 Kredi; 6. Düzey (Lisans) için 240 Kredi; 7. Düzey (Yüksek Lisans) için asgari 90 Kredi 8. Düzey (Doktora) için asgari 180 Kredi esas alınır. Tıp Doktorluğu Programı 360 Kredi; Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik ile Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programları 300 Kredi

5 Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması İş yükü, öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için ders saati içinde ve ders saati dışında yaptığı tüm çalışmaları kapsamaktadır. Öğrenci iş yükü planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir. Dersle ilgili olarak Fiili olarak işlenen teorik ve pratik ders saatleri sunum hazırlıkları ve seminerler alan çalışmaları bireysel çalışmalar sınav ve hazırlıkları (kısa sınavlar, vize ve final sınavları) ödev ve projeler

6 AKTS hesaplama AKTS hesaplanmasında 30 AKTS1 dönem 60 AKTS 1 yıllık iş yükü

7 AKTS hesaplama Bir dersin iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin ders içi ve dışındaki aktivitelere harcadığı süre rol oynar. Bu kapsamda derste hedeflenen öğrenme kazanımları, seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri ve ölçme/değerlendirme teknikleri iş yükünü doğrudan etkiler. Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin tamamından yararlanılacağından, haftalık ders saati görece az olan bir ders evde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa, kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Yani dersin kredisi öğrenci iş yüküyle orantılı olarak belirlenir.

8 AKTS hesaplama AKTS kredisi tam sayı olarak verilmelidir. AKTS hesaplama aşamasında, ondalıklı çıkan AKTS kredisi tamsayıya çevrilmelidir. Zorunlu ve seçmeli derslere, proje, tez, bitirme ödevi, tasarım uygulamaları, staj, alan çalışması gibi çalışmaların tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Her öğretim elemanı kendi dersini eğitim faaliyetlerinin öğrenciye ne kadar iş yükü getirdiğini en iyi kendisi bilebilir. Bölüm/Anabilim Dalı kurullarında derslerin öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredileri tartışılarak, gözden geçirilmelidir. AKTS kredileri öğrenci anketleri ile kontrol edilmelidir.

9 AKTS - İş yükü belirleme tablosu ETKİNLİKLERSayısı Süresi (Saat)Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (teorik) Haftalık ders saati (uygulama) Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) Kütüphane çalışması- internet araştırması Ödev Proje (Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil) Rapor (Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil) Sunum (Hazırlık süresi dahil) Kısa sınav Kısa sınav hazırlık Arasınav Arasınav Hazırlık Final Final Hazırlık Toplam İş Yükü AKTS Kredisi (İş Yükü /25-30)

10 AKTS HESAPLAMA SÜRECİ: Bölüm Öğretim Üyesi AKTS Güncelleme

11 Bölüm Program çıktıları ve hedeflere yönelik olarak dersler tüm eğitim etkinlikleri göz önünde bulundurularak tanımlanır. Tüm dersler göz önünde bulundurularak her dönem 30 olacak şekilde derslerin AKTS değerini belirler. Bölüm/Anabilim dalı kurullarında her dönem için hazırlanılan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredileri tartışılarak, gözden geçirilir.

12 Öğretim Üyesi Belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrenme- öğretme etkinlikleri belirlenir teorik anlatım ödev, rapor proje vb Öğrenme çıktılarına ulaşıldığına dair ölçme ve değerlendirme teknikleri belirlenir Sınav, sunum vb. Beyan edilen faaliyetler için gerçekçi yaklaşımla tahmini iş yükü hesaplanır.

13 AKTS Güncelleme Dönem içinde veya sonlarında yapılan AKTS anketleri ile AKTS değeri kontrol edilir. Öğretim üyesinin görüşleri ve değerlendirmeleri dikkate alınır. İş yükü dayanakları kayıt altına alınır 1 yıllık eğitim dönemi sonunda AKTS değerleri revize edilir.

14 AKTS ve İş Yükü Hesaplama - Özet AKTS kredisi ancak belirli bir zaman içinde ölçülen öğrenci iş yüküne göre hesaplanır. AKTS dersin düzeyini ve zorluk derecesini belirtmez ve kredi miktarı ile düzey ve zorluk derecesi arasında bir ilişki yoktur AKTS krediler statü veya prestije bağlı değildir; Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz. Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir. İş yükü sadece teorik ders saatine dayandırılamaz. Stajlara, bitirme çalışmalarına ve tüm kredisiz derslere AKTS verilmesi şarttır.

15 AKTS Hesaplama Örneği: Dersin Adı: Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler Türü: teorik anlatım Öğrenme Etkinlikleri: derslere katılım, ödev yapma Değerlendirme türleri: ödev, kısa sınav, yazılı sınav,

16 AKTS Hesaplama Örneği ETKİNLİKLERSayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (teorik)14342 Haftalık ders saati (uygulama)--- Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)101 Kütüphane çalışması- internet araştırması-- - Ödev5315 Proje (Hazırlık ve varsa sunum süresi dahil)--- Rapor, tez, bitirme ödevi (Hazırlık ve sunum süresi dahil)--- Sunum (Hazırlık süresi dahil)--- Kısa sınav (Quiz)5-- Kısa sınav hazırlık51,57,5 Arasınav122 Arasınav Hazırlık155 Final122 Final Hazırlık188 Toplam İş Yükü 94 İş Yükü /2591,5/25=3,66 AKTS Kredisi4


"Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredisi Hesaplama. Giriş Üniversitemiz senatosunun 3 Mayıs 2013 tarihinde aldığı karar gereği 2013-2014 eğitim öğretim yılından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları