Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKTS Hesaplaması Prof.Dr. İlgi K.KAPDAN 26 Eylül 2011 DEÜ Mühendislik Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKTS Hesaplaması Prof.Dr. İlgi K.KAPDAN 26 Eylül 2011 DEÜ Mühendislik Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 AKTS Hesaplaması Prof.Dr. İlgi K.KAPDAN 26 Eylül 2011 DEÜ Mühendislik Fakültesi

2 AKTS neden hesaplanmalı ?  Öğretim etkinliklerinde Avrupa kapsamında bütünlük sağlamak,  Tek tipleştirme değil akademik tanınma aracıdır  Öğrencilerin değişim programlarında eğitim kurumlarında aldıkları derslerin ve bu derslerdeki değerlendirmelerin denkliğinin sağlanması Öğrencilerinin derslerde kazandıkları öğrenme çıktılarının karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

3 İş yükü İş yükü: Öğrencinin herhangi bir eğitim faaliyeti için harcadığı ortalama süre  Eğitim faaliyetleri Derse katılım Ders içi ve dışı yaptıkları eğitim etkinlikleri, Proje hazırlamaya ayrılan süre Birlikte ve bireysel çalışma süresi, Sınavlara hazırlanma ( sözlü yada yazılı) Ödev hazırlama Quiz sınavları. Arazi çalışmaları Atölye çalışmaları Laboratuvarlar Seminer- sunum hazırlama vb

4 İş yükü 1. Bir öğrencinin bir yıllık tahmini iş yükü: 1500 ile 1800 saat aralığındadır. 2. Bir dönem=30 AKTS kredisi=750-900 saat iş yükü 3. Bir yıl=60 AKTS kredisi=1500-1800 saat iş yükü 4. 1 AKTS kredisi = 25 – 30 saatlik iş yükü

5 Temel ilke  İş yükünün gerçekçi bir bakış açısıyla ve dayanaklarıyla tahmin edilmesi gerekmektedir

6 Gerçekçi bakış açısı!!  AKTS kredisi ancak belirli bir zaman içinde ölçülen öğrenci iş yükünü ifade eder  Dersin düzeyini belirtmez.  Dersin zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur  Krediler statü veya prestije de bağlı değildir.  Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz  İş yükü teorik ders saatine dayandırılamaz

7 Gerçekçi olmayan bakış açısı  Dersin öğrenme çıktıları ile uyumlu olmayan faaliyetler verilmesi  Aynı ders için iş yükünü çok arttıracak bir çok ödev, sunum, proje vb faaliyetlerinin olması  Yüksek kredili dersin iş yükünün ek faaliyetlerle arttırılması  Kredi saatini 1.5 ile çarpılıp AKTS hesaplanması

8 İş yükü dayanakları!!  Öğrenme faaliyetleri beyan edilmelidir. Sınav sayısı Sunum sayısı Proje sayısı Ödev sayısı vb Laboratuvar Rapor Ders bilgi formlarına bu bilgiler gerçekçi bakış açısı ile girilmeli

9 İş yükü dayanakları!!  Beyan edilen öğrenme faaliyetlerinin kayıtları tutulmalı. Her bir faaliyet değerlendirilmeli Faaliyetlerin her birinden örnekler toplanmalı ( iyi- orta kötü) Dönem sonlarında faaliyet dosyası hazırlanmalı ve arşivlenmeli

10 İş yükü dayanakları!!  Öğrenciye her ders için iş yükü sorulması gerekir Araçlar:  Anket  Öğrencilerle görüşme  Odak gruplarının seçilmesi  Rastgele öğrenci grubu seçilmesi İş Yükü ve anketler öğrencilere çok iyi anlatılmalı Öğretim üyesinin beyanı ile öğrenci anketleri eşleştirilmeli Anket değerlendirme yöntemleri geliştirilmeli Çıktılar İş yükü hesabına aktarılmalı AKTS hesaplamasında başarıları öğrencilerin görüşleri dikkate alınmalı.

11 AKTS Hesaplama Süreci- Bölüm 1. Program Çıktıları ve hedefler belirlenmiştir. 2. Her ders tüm eğitim etkinlikleri göz önünde bulundurularak tanımlanır. Dersin türü: Teorik anlatım, seminer, araştırma semineri, uygulama dersi, laboratuar çalışması, proje esaslı, rehberli kişisel çalışma, bağımsız çalışma, staj, arazi çalışması, proje vs Öğrenme etkinliklerinin türleri: Derslere katılım, ödev yapma, sunum, araştırma ödevi, teknik ya da laboratuar pratiği, makale yazma, kitap/makale okuma, eleştiri yapma vs. Değerlendirme türleri: Sözlü sınav, yazılı sınav, sözlü sunum, çoktan seçmeli test, makale, dosya hazırlama, tez, staj raporu, arazi çalışması raporu, sürekli değerlendirme vb.

12 AKTS Hesaplama Süreci-Öğretim Üyesi 1. Öğrenme çıktıları belirlenir. 2. Öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrenme-öğretme etkinlikleri belirlenir; Ödev-rapor vb. 3. Öğrenme çıktılarına ulaşıldığına dair ölçme ve değerlendirme teknikleri belirlenir; Sınav, sunum vb. 4. Beyan edilen faaliyetler için gerçekçi yaklaşımla tahmini iş yükü öğretim üyesi tarafından hesaplanır. 5. Bölüm her dönem 30 ve toplam 240 AKTS olacak şekilde dersin AKTS değerini belirler.

13 AKTS Hesaplama Süreci-İyileştirme 1. Dönem içinde veya sonlarında yapılan AKTS anketleri ile AKTS değeri hesaplanır 2. Öğretim üyesinin görüşleri ve değerlendirmeleri dikkate alınır. 3. İş yükü dayanakları kayıt altına alınır 4. 1 yıllık eğitim dönemi sonunda AKTS değerleri revize edilir. 5. Bölüm/Anabilim dalı kurullarında her dönem için hazırlanılan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredileri tartışılarak, gözden geçirilmelidir

14 AKTS Hesaplama Süreci- Örnek Öğrenme Çıktısı FaaliyetSayısıİş yükü süresi AKTSMateryal Etkin iletişim kurabilme Sunum224 örnekleri Tasarım yapabilme Proje110 Proje Örnekleri Bilgiye ulaşabilme Ödev236Her bir Ödevden örnekler Bilgileri bütünleşik olarak yazılı ifade edebilme Rapor133 örnekleri

15 Haftalar1234567891011121314TOPLAM Öğrenme Çıktıları IIIIIIIVVVI VII VIIIIXX, XI Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 22222222222222 28 saat Haftalık Ders Saati (Uygulama) 22222222222222 28 saat Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Uygulamalarl a İlişkili) Ok um a İntern et taram a, Okum a Kütüp hane araş. Mater yal tasarl ama Mater yal tasarl ama Ara sınav hazırlı k Mater yal tasarl ama Mater yal tasarl ama, uygula ma Mater yal tasarl ama, uygula ma Rapor hazırl ama Sunu hazırlam a SunumFinal sınavı hazırlık 64 saat 334433633388310 TOPLAM7788771077712 714 120 saat AKTS Hesaplama tablosu- Örnek

16 Toplam İş Yükü Hesabı EtkinliklerSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (Kuramsal)14228 Haftalık ders saati (Uygulama)14228 Okuma,236 İnternette tarama, kütüphane çalışması248 Materyal tasarlama, uygulama5315 Rapor hazırlama188 Sunu hazırlama188 Sunum133 Ara sınav ve ara sınava hazırlık166 Final sınavı ve final sınavına hazırlık110 Toplam İş Yükü120 Toplam İş Yükü / 30120/30 Dersin AKTS Kredisi4

17 Dikkat edilmesi gerekenler  AKTS kredisi tam sayı olarak verilmeli, ancak zorunlu ise buçuklu sayılar kullanılmalıdır. (1,63 gibi küsurlu sayılardan kaçınılmalıdır.)  Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi gerekir.  Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir.  Stajlara, bitirme çalışmalarına ve tüm kredisiz derslere AKTS verilmesi şarttır.  Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmamasına dikkat edilmelidir.  Bir yarıyıldaki derslerin toplam AKTS kredisi mutlaka 30 ve bir yılda verilen derslerin toplam AKTS kredisi mutlaka 60 olmalıdır. .

18 Hedefler  Bütün birimlerin AKTS hesaplarının uygun hesaplama yöntemlerine göre tamamlaması  AKTS’ye bağlı olarak Diploma Eki’nin her birimde verilmesi  AKTS etiketi ve Diploma Eki etiketi başvurusunun yapılması ve alınması.


"AKTS Hesaplaması Prof.Dr. İlgi K.KAPDAN 26 Eylül 2011 DEÜ Mühendislik Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları