Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

2 AKTS Nedir? 1 AKTS Sisteminin Özellikleri 2 AKTS Kredisi Nedir ? 3 AKTS Notlandırma Sistemi 4 Örnek AKTS hesabı 5

3 AKTS’yi Gerekli Kılan Neden FARKLILIKLAR •Ortaöğretim süresi, türü, kapsamı •MYO benzer kısa süreli yükseköğretim kurumlarının mevcut olması •Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar •Programlardaki farklılıklar •Akademik takvim, derslerin nitelikleri ve değerlendirme yöntemleri •Eğitim programlarının yapısı, süresi, ve verilen diplomaların türleri arasındaki farklılıklar •Ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki yapısal farklılıklar

4 Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (European Credit Transfer System –ECTS) geliştirilmiştir.

5 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında; birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. AKTS kredisi Öğrenme ve öğretme yöntemleri değerlendirme teknikleri Öğrenme çıktıları

6 AKTS Nedir? Öğrencilerin yurt dışından aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine sorunsuz transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Akademik tanınma için AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir dildir. Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlar. Kendi başına akademik programların içeriği, yapısı ya da eşdeğerini düzenlemez, çünkü bunlar üniversitelerin kendi programlarını ve müfredatlarını oluştururken belirlemeleri gereken kalite konularıdır.

7 AKTS Kredisi Nedir? Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

8 Aslında, her dersin, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. Aslında, her dersin, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. AKTS KREDİSİ 1 akademik yıl = 60 AKTS kredisi 1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl) 1 AKTS kredisi = 25-30 çalışma saati

9 AKTS KREDİSİ Öğrenci iş yükü Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir

10  1 yarıyıllık eğitim30 AKTS kredisi  1 yıllık eğitim60 AKTS kredisi  3 yarıyıllık uygulaması olan programlar90 AKTS kredisi  3 yıllık programlar 180 AKTS kredisi  4 yıllık programlar240 AKTS kredisi

11  Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir.  İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir.  AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur.  Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

12 Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak AKTS’nin AMACI AKTS’nin AMACI

13 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Öğrenci iş yükü iş yükü Teorik (ders saati) Seminerler Alan çalışmaları Sınavlar Projeler Uygulama (Lab. Atölye) Ödevler Sözlü sunum Bireysel çalışmalar

14 İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Hedeflenen öğrenme çıktıları  Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri  Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri  Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.)  Öğrencinin yeteneği ve çabası  Öğrenim süresi

15 Yeterlilikler Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS •Tanınma •Hareketlilik •Ortak Dereceler

16 AKTS Kredisinin Hesaplanması:  AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse toplam 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 ECTS’in saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.  Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için ders başına haftada ortalama 5 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.

17 Örneğin: 3 Kredilik bir ders: 10 ödev veriliyor 1 ara sınav var öğrencinin kendi kendine çalışma saati de haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir: Ders için: (14 hafta) x (3 saat) = 42 Saat (öğrencinin derste geçirdiği zaman) (14 hafta) x (ortalama 5 saat) = 70 Saat (öğrencinin ders dışında harcadığı zaman) TOPLAM = 112 saat 1 ECTS = 25 Saat Bu dersin ECTS dersi kredisi: (112 saat/25 ECTS) = 4,48 ~ 5 ECTS olarak hesaplanabilir.

18 AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Haftalar1234567891011121314 TOPLA M Haftalık Ders Saati 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Saat) 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü TOPLAM 000000000000000 AKTS Kredisi0

19 Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi HTR301/302 2 AKTS kredisi TKL201/202 2 AKTS Kredisi HUM101/102 3 AKTS Kredisi 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi HTR301/302 2 AKTS kredisi TKL201/202 2 AKTS Kredisi HUM101/102 3 AKTS Kredisi

20 Tavsiyeler 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi

21 Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi

22 Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle önemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle önemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması

23 Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz... T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri


"Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları