Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ile oğlu Hazret-i İsmail (aleyhisselâm) olduğu belirtilmektedir :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ile oğlu Hazret-i İsmail (aleyhisselâm) olduğu belirtilmektedir :"— Sunum transkripti:

1 ile oğlu Hazret-i İsmail (aleyhisselâm) olduğu belirtilmektedir :
“İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke’deki Kabe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir. Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim’in makamı vardır. Kim Beytullah’a girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah’ı ziyaret etmek, Allah’ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur, O bütün alemlerden müstağnidir.” (Al-i İmran, 96-97) Kur'an-ı Kerim'de, Kabe'yi inşa edenlerin Hazret-i İbrahim (aleyhisselâm) ile oğlu Hazret-i İsmail (aleyhisselâm) olduğu belirtilmektedir : “ İbrahim ve İsmail Beytullah’ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: “Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden! Hakkıyla işiten ve bilen ancak Sen’sin.” (Bakara, 2/127)

2 "Makbul haccın karşılığı cennetten başkası değildir." Hadis-i Şerif
“Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde bir hakkı vardır. Hacıların Ben’deki hakkı da, dünyada onlara afiyet vermem ve ahirette onları affetmemdir.” Kudsi Hadis “Şüphesiz Allah size haccı farz kıldı, haccı ifa ediniz.” Hadis-i Şerif “İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (aleyhissalâtu vesselâm) Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve haccetmektir.” Hadis-i Şerif Haccın farziyeti Mekke’nin fethinden, şirkin imhasından sonra olmuştur. "Makbul haccın karşılığı cennetten başkası değildir." Hadis-i Şerif "Umre, diğer bir umre ile arasında işlenen günahları siler." Hadis-i Şerif

3 “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinden doğduğu gibi günahlarından arınmış olarak döner.” Hadis-i Şerif “Bir kere hac yapan insan annesinden doğmuş, henüz dünyaya gelmiş gibi günahsız ve masum hale gelir.” Hadis-i Şerif “Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir, dua ederlerse Allah dualarını kabul eder, bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.” Hadis-i Şerif “Hacca gitmekte acele ediniz, çünkü sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceğini bilemezsiniz.” Hadis-i Şerif

4 Hac kelimesi sözlükte kast etmek, yönelmek anlamına gelmektedir
Hac kelimesi sözlükte kast etmek, yönelmek anlamına gelmektedir. Terim olarak hac; özel vakitleri içinde usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâ’be’yi tavaf etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Hac, aslında mekan ve zamanlar ötesinde Allah’a yönelmedir. Haccın eda şekilleri Hac ibadetini doğru ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek için haccın unsurlarını iyi bilmek gerekir. Bilmeden yapılacak yanlışlar, ibadetimizi zedeleyebilir. Ne için niyet ettiğimiz bu açıdan önemlidir. Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir. Haccın eda şekli üçtür: 1- İfrad haccı: İfrad haccı, umresiz yapılan hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur. 2- Temettu haccı: Temettu haccı, aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır. Temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkarlar. Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girerler. 3- Kıran haccı: Hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır. Kıran ve temettu haccı yapanların şükür kurbanı kesmeleri vaciptir. İfrad haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi gerekmez.

5 *Haccın farzları üçtür:
1. İhram: Hac veya umre niyetiyle, diğer zamanlarda helâl olan bir kısım, fiil ve davranışları, kişinin kendisine hac veya umre süresince haram kılması demektir Halk arasında ihramlı erkeğin örtündüğü iki parça örtüye de “ihram” denilir. 2. Vakfe: Vakfe, az bir zaman için de olsa, belirli bir yerde bir süre kalmak demektir. Hacda iki yerde (Arafat ve Müzdelife) vakfe vardır. Bunlar, Arafat vakfesi farzdır. 3. Tavaf: Tavaf, Mescid-i Haram içinde Kâbe etrafında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kere dönülür. *Haccın vacipleri 1. Müzdelife’de vakfe yapmak 2. Şeytan taşlamak 3. Saçları kesmek veya kısaltmak 4. Sa’y: Safa ve Merve denilen iki tepe arasında Safa tepesinden başlayıp Merve’de tamamlamak şartıyla dördü gidiş, üçü geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmeye denir. 5. Veda tavafı *Haccın sünnetleri 1. Kudum tavafı 2. Hac hutbeleri 3. Arefe gecesini Mina’da geçirmek 4. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek 5. Kurban kesme günlerinde Mina’da kalmak ve orada gecelemek. Bu, diğer üç mezhebe göre vaciptir. 6. Mina’dan Mekke’ye dönüşte Muhassab veya Batha vadisinde bir müddet dinlenmek.

6 Umre, teşrik günleri hariç (arefe günü sabahından Kurban Bayramının dördüncü günü güneş batıncaya kadar geçen zaman teşrik günleri olup, Hanefi mezhebine göre bu süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur.) ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnettir. Umrenin farzları, ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Umrenin Ramazan’da yapılması daha faziletlidir. Hac, eda şekline göre, umre yapılarak veya yapılmayarak eda edilebilmektedir.

7 Bir vuslattır hac, Hazret-i İbrahim (a. s
Bir vuslattır hac, Hazret-i İbrahim (a.s.) ile teslimiyet timsali oğlu Hazret-i İsmail’in (a.s.) hatırasına… Bu sevdayı taşıyanların dünyasında her sene ayrı bir heyecan belirir. Bir vuslattır hac, Rabb’in rızasına…

8 Yol hazırlıkları, akraba ziyaretleri, vedalaşma ve helalleşmeler, ihram, telbiye, tekbir ve tehlillerle bayram havası daha yollara dökülmeden hissettirir kendini. Kolay mı, günde beş defa el bağlayıp yöneldiğimiz Kâbe’ye yolculuk var! Bu heyecanın arkasında bir vuslat var. Çünkü günler sürecek bir bayram yaşanacak oralarda. Bayramlar ilk defa ihramın giyildiği, hatta giyilmeye niyet edildiği gün başlıyor Mekke’de. Dillerde Allah’ın adı, gönüllerde Habibi’nin yadı ile her yıl binler, yüz binler dökülür yollara. Vadilere akan seller misali, rengarenk bir insan manzarası dolar Harem’e… Mekke’ye… Kâbe’ye… Cennetteki sütten ırmak misali süt misal beyaz giysileriyle. Adeta, çevirmiş yüz ve yönlerini, dünyanın su yerine insan taşıyan nehirleri buraya..! Beytullah’a ilk vuslat unutulur gibi değil..! Varlık ağacının münteha meyvesine kucak açan beldedir kıblemiz Mekke. Binlerce yıldır süren bu ilahi çağrıya icabet edip kutsal topraklara gelen hacı kervanına üç milyona yakın kişi katılıyor.

9 Hac insanı ebedi aleme doğru çeken sırlı bir mıknatıs gibidir
Hac insanı ebedi aleme doğru çeken sırlı bir mıknatıs gibidir Bu semavi çağrının izini süre süre o kudsi beldeye Server-i Kainatın (aleyhissalâtu vesselâm) ayak izine yüz sürmek için Müslümanlar Ka’be yollarına düşer.

10 Mescid-i Haram Mukaddes mekanları ziyaret ederken geçmiş zaman önümüzde bir kitabın sayfaları gibi açılıyor, haccı yeniden ihya eden Hazret-i İbrahim’e (aleyhisselâm) varıyor, Hazret-i Hacer’i müşahade ediyor, Hazret-i İsmail’in zemzem kuyusu başındaki duruşunu görüyor gibi oluyoruz. Safa-Merve arasındaki dört gidiş, üç geliş esnasında Hazret-i Hacer annemizin duygularını yaşamaya çalışıyor, bir zamanlar Kâbe’nin içine doldurulmuş olan putlardan temizlenmesini hatırlıyoruz. Putlardan temizlenişe selam, gerçek tevhid buluşmasına selam ve bizim bu lütuf ve ihsana erişimize selam! Hayaliniz alıp götürüyor sizi maziye… Ümmetiyle veda ederken burada, O’nunla tavaf eden yanında kaç mü’min vardı..? O gün Mekke’den yükselen ses nerelere ulaşmıştı..?


"ile oğlu Hazret-i İsmail (aleyhisselâm) olduğu belirtilmektedir :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları