Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTUZ İ K İ FARZ Mustafa Teke.   İ slam Dini 32 Farz İ manın Şartları- 6 Alah’a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ahiret gününe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTUZ İ K İ FARZ Mustafa Teke.   İ slam Dini 32 Farz İ manın Şartları- 6 Alah’a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ahiret gününe."— Sunum transkripti:

1 OTUZ İ K İ FARZ Mustafa Teke

2

3  İ slam Dini 32 Farz İ manın Şartları- 6 Alah’a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ahiret gününe iman Kadere iman İ slamın Şartları-5 1- Kelime-i Şehadet Namaz Kılmak (Farzları-12) Dışındaki farzlar-6 Hadesten Taharet Abdestin Farzları-4 Elleri dirseklere kadar yıkamak Yüzü yıkamak Basın ¼ ünü mest etmek Ayakları yıkamak Guslün Farzları-3 A ğ ıza su vermek Burna su vermek Bütün bedeni yıkamak Teyemmümün Farzları-2 Niyet etmek İ ki darp ve yüzü mesh, iki darp ve kolları mesh etmek Necasetten Taharet Setr-i Avret İ stikbali Kıble Vakit Niyet İ çindeki Farzlar-6 İ ftitah Tekbiri Kıyam Kıraat Ruku Secde Tahiyyat Oruç tutmak Zekat Vermek Hacca Gitmek

4  OTUZİKİ FARZ 12 Namazın Farzı 6 Dışındakiler 6 İçindekiler 6 İmanın Şartı 5 İslamın Şartı 4 Abdesttin Farzı 3 Guslün Farzı 2 Teyem mümün Farzı

5 İ MANIN ŞARTLARI 1. Allah Varlı ğ ına inanmak 2. Allah'ın meleklerine inanmak 3. Allah'ın kitaplarına inanmak 4. Allah'ın peygamberlerine inanmak 5. Ahiret gününe inanmak 6. Kader ve kazaya inanmak

6 İ SLAMIN ŞARTLARI  1. Kelime-i şehadet getirmek 5. Hacca gitmek 4. Zekat vermek 3. Oruç tutmak 2. Namaz kılmak

7 Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Şehadet: Bir insanın, anlamını bilerek ve inanarak söylediği halde kişinin Müslüman olduğunu gösteren bir sözdür.

8 Kelime-i Şehâdet Nedir? EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÛ VE RESÛLÜH. Anlamı: ŞAHİTLİK EDERİM Kİ ALLAH’TAN BAŞKA BİR İLÂH YOKTUR; YİNE ŞAHİTLİK EDERİM Kİ, MUHAMMED ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ’DİR

9  1) Hadesten Taharet:  2) Necasetten Taharet:  3) Setr-i Avret:  4) İ stikbal-i Kıble:  5) Vakit:  6) Niyet:  1) İ ftitah Tekbiri:  2) Kıyam:  3) Kıraat:  4) Rükû‘:  5) Sücûd:  6) Ka'de-i Ahîre: Namazın 12 farzı vardır. Bunların6 tanesi namaza başlamadan önce yapılır. Di ğ er 6 taneside namaza başladıktan sonra yerine getirilir. 32 FARZIN 12’S İ NAMAZIN FARZI

10 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)  Namaz kılmadan önce abdest almak ve bedenen temizlenmek. 1) Hadesten Taharet: Hades, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır. ABDEST VE GUSÜL

11 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, elbisede ve namaz kılaca ğ ı yerde pislik varsa bunları temizlemektir. Vücudun, Elbisenin ve Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması.

12 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)  Erkeklerin: Göbek ile diz kapa ğ ı arasını (dizkapa ğ ı dahil), Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir. 3) Setr-i Avret:( Örtünmek ) Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir. ÖRTÜNMEK

13 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 4) İ stikbal-i Kıble: (Kıbleye Yönelmek) Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kabe’ye Dönerek Namaz Kılmak

14 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır. Namaz vaktinin girmesi veya ezanın okunması

15 Namazın Dışındaki Şartlar. (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)  Namaza başlamadan önce yapılması gereken son şart niyet etmektir. 6) Niyet: Hangi namazı kıldı ğ ını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir. “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.”

16 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) Başlama, Açılış Tekbiri 1) İ ftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir. Namaza Tekbir ile başlanır. “ALLAHU EKBER” Allah En Büyüktür.

17 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) Gücü yetenin namazda gerekti ğ i yerlerde gerekti ğ i kadar ayakta durması. 2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.

18 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) 3) Kıraat: Namazda ayakta iken Kur'andan bir ayet veya sure okumaktır. Elhamdü lillahi Rabbil Alemin ……….

19 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) 4) Rükû': Namazda eller diz kapa ğ ına erişecek kadar e ğ ilmektir. Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” (Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.)  Do ğ rulurken “Semi Allahü li-men hamideh ”deriz. Tam do ğ rulunca da “Rabbenâ leke’l hamd ”

20 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) 5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır. Rükûda üç defa “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” (En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.)

21 Namazın İ çindekiler ( Rukün ) 6) Ka'de-i Ahîre : Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir. (Son Oturuş)

22 ABDEST İ N FARZLARI  1. Yüzü yıkamak  2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak  3. Başının dörtte birini meshetmek  4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

23 GUSLÜN FARZLARI  1. A ğ ıza dolu dolu su vermek  2. Buruna dolu dolu su vermek 3. Bütün bedeni yıkamak

24 TEYEMMÜMÜN FARZLARI 1. Niyet etmek 2. Elleri Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.


"OTUZ İ K İ FARZ Mustafa Teke.   İ slam Dini 32 Farz İ manın Şartları- 6 Alah’a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ahiret gününe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları