Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNVİTRO FERTİLİZASYON VE AKUPUNKTUR UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNVİTRO FERTİLİZASYON VE AKUPUNKTUR UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İNVİTRO FERTİLİZASYON VE AKUPUNKTUR UYGULAMALARI
Prof.Dr.Banu ÇaycI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.ve Akupunktur Polikliniği

2 Fertilizasyonun oluşabilmesi için yin, yang, qi ve böbreğin kanının denge içinde olması gerekir.Bu faktörlerden birisinin dengesinin bozulması düzensizliğe neden olarak infertiliteyle sonuçlanır.

3 bATI TIBBINA GÖRE KADIN İNFERTİLİTESİNE SEBEP OLAN TIBBİ PATOLOJİLER
1.Ovaryan faktörler 2.Fallop tüpü ile ilgili faktörler 3.Uterin faktörler 4.Cervikal faktörler

4

5 ÇİN TIBBINA GÖRE KADIN İNFERTİLİTESİ
Fertilizasyonun oluşabilmesi için yin, yang, qi ve böbreğin kanının denge içinde olması gerekir.Bu faktörlerden birisinin dengesinin bozulması düzensizliğe neden olarak infertiliteyle sonuçlanır.

6 1. BOŞLUK A. Kan ve yin boşluğu
Karaciğer kanı ve böbrek yin’I boşsa, öz uterusu beslemek ve damarları kontrol etmek için yeterli olmaz.Bunlar ovum ile ilgili sorunlara, implantasyonun başarısızlığına neden olur.

7

8 B. Qi & yang BOŞLUĞU Dalak ve böbrek qi’si ve yang probleminde uterusun gebeliğe hazırlanması , ovumun gelişimi ve implantasyonu sorunlarına yol açar.

9 2. DOLGUNLUK patERNİ Soğuk , ısı, ödem, rüzar, nem ve qi stagnasyonu kan stazı , uterusun, tüplerin obstrüksiyonuna neden olur. Bu blokajda fertilizasyonu engeller.

10

11 akupunktur 1)Nörotransmitter (ß-endorfin, serotonin) salınımını düzenleyerek GnRH sekresyonunu uyarır ve gonadotropin, ve ovarian steroid sekresyonu üzerine etkilidir 

2) Uterusta sempatik aktiviteyi inhibe ederek uterin arter impedansını düşürür ve uterus kan akımını artırır. 

3) Endojen opioid salınımını uyararak merkezi sinir sistemi üzerinden stres yanıtını inhibe eder. 


12 IVF protokolu 1.Hormonların düzenlenmesi 2.Ovülsyonun stimülasyonu
3.Foliküler gelişimin monüterizasyonu 4.Oosit retrieval 5.Labaratuvar komponenti 6.Kültürde embriyo gelişimi 7.Embriyo transferi 8.Lüteal fazın izlenmesi

13 Çeşitli uygulama protokolleri bulunmakla beraber en yaygın uygulama şekli embryo transfer gününde transfer öncesi 25 dakika ve transfer sonrası 25 dakika olarak 2 seans yapılmasıdır.

14 Haftada 2 kez en az 21 seans (IVF öncesi).
1.Suzuki, H. Infertility and Acupuncture Treatment. The Japanese Journal of Acupuncture and Moxibustion Therapies, Vol. 65, No. 6, Kinoshita, H. Infertility, In Latest Clinical Acupuncture,  Ido no Nippon Sha, , 1986 Haftada 2 kez en az 21 seans (IVF öncesi). Embriyo transferi sırasında 2 uygulama

15

16 İĞNE DERİNLİĞİ VE STİMÜLASYON ŞİDDETİ
2-3 mm derinlik ve stimülasyon bir çok klinikteki uygulamadır. Yüzeyel iğnemeler, ciltteki ve sübcutenöz dokudaki reseptörleri uyarır, parasempatik uyarı oluşur. Özellikle gevşeme, parasempatik ve sempatik dengenin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Pelvik bölgenin iğnelenmesi uterus kan akımını destekler. . Ratlarda yapılan çalışmalarda α-adrenerjik reseptörlerin uyarılması uterus ve over kan akımını azalttığını göstermiştir.Parasempatik uyarı ise bunun tam tersi etki yapmaktadır.

17 Uterus ve Endokrin sağ kulakta
The effects of acupuncture on rates of clinical pregnancy among women undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. Hum. Reprod. June 27, 2013 The Craig protokolü: ET öncesi: GV-20, CV-6, ST-29, SP-8, PC-6, LV-3; Shenmen ve beyin sol kulakta ; Uterus ve Endokrin sağ kulakta ET sonrası :LI-4, SP-10, ST-36, SP-6, KI-3; Uterus ve Endokrin sol kulakta ; ve Shenmen ve beyin sağ kulakta

18 The Pacific Wellness Institute, Toronto, Ontario, Canada
Batı tıbbı anatomisine göre: T11 ve L2 düzeyindeki akupunktur noktaları sempatik sistemi uyarır , daha çok alt karın ve arka alt sırt bölgesiyle ilgilidir. S2 ve S4 dermatomları arasındaki uygulamalar parasempatik sistem , sakrum, bacaklar ve sırtla ilgilidir. Japonya ve İsviçre de yapılan çalışmalarda değişik spinal ve sakral segmentlerin uyarılmasının over ve uterus kan akımını düzenlediği

19 protokoller Foliküler fazda tedavi:Menstural siklusun 5,6,7,8 . Günlerinde Ovulasyon ‘dan önceki ve sonraki gün İmplantasyon zamanı tedavi (ovulasyonda 6 – 10 gün sonra)

20 IVF ‘e haZIRLIK NOKTALARI:HORMONAL DÜZENLEME
Zu San Li (St 36), San Yin Jiao (Sp 6), Tai Chong (Liv 3), He Gu (LI 4), Di Ji (Sp 8), Yin Tang (M-HN-3)

21 Zu San Li (St 36)sindirimi düzenler ve defansif qi’yidestekler (bağışıklık sistemi)
San Yin Jiao (Sp 6) karaciğer, böbrek ve dalak kanallarını birbirine bağlar ve kanı besler. Tai Chong (Liv 3) ve He Gu (LI4) 4 kapı olarak tanımlanır. Bu kombinasyon karaciğer qi’sini düzenler. Di Ji (Sp 8) hormonları regüle eder Yin Tang hastanın gevşemesini sağlar. Ming Men and Fu Liu böbrek yang’ını kuvvetlendirir. Tai Xi böbrek kanalının kaynağıdır, böbrek qi’sini destekler.

22 OVERLERİN STİMÜLASYONU
Menstrual siklusun başlamasıyla birlikte günde overler kimyasal olarak stimüle edilir ve daha çok folikül oluşturulur. Aynı zamanda akupunkturla böbrek ve dalak meridyeni desteklenir. Daha çok folikül oluşur ve uterus duvarı kalınlaşır.Bu aynı zamanda ilaçların yan etkilerini azaltır.

23 OVERLERİN STİMÜLASYONU
Zu San Li (St 36), San Yin Jiao (Sp 6), Tai Chong (Liv 3), He Gu (LI 4), Tai Xi (Ki 3), Yin Tang (M-HN-3), Bai Hui (GV 20), and Zi Gong Xue (M-CA-18)

24 IVF İÇİN EMBRİYO TRANSFER SÜRECİ
Serviksin dilate olmasına yardımcı olur.Embriyo transferi kolaylaşır.Hastayı sakinleştirir, uterus gevşer.Transfer sonrası uterus kramplarını azaltır, implantasyonu kolaylaştırır.

25 Zu San Li (St 36), San Yin Jiao (Sp 6), Tai Chong (Liv 3), He Gu (LI 4), Tai Xi (Ki 3), Yin Tang (M-HN-3), Qi Xue (Ki 13), Bai Hui (GV 20), and Si Shen Cong (M-HN-1). Kulak noktaları: Shen Men, Kidney, Liver, and Spleen.

26 Embriyo transferi sonrası uygulama
Embriyolar tarnsfer edildikten sonra uterus kan akımının düzenlenmesi, embriyonun implantasyonu ve büyümesinin desteklenmesi sağlanmalıdır. Uterusun gevşek olması ,kanama ve düşüge sebep olabilecek kasılmaları engelleyerek gebeliğin devamına yardımcı olur.

27 Embriyo transferi sonrası uygulama
Zu San Li (St 36),* Tai Xi (Ki 3),* Yin Tang (M-HN-3), Bai Hui (GV 20). Ear: Kidney, Shen Men, *Zu San Li and Tai Xi transfer sonrası kullanılmaz.

28 IVF & DÜŞÜGÜN ÖNLENMESİ
Inplantasyon ‘dan sonra düşüğün önlenmesi çok önemlidir. Hastarının %50 ‘ye yakını düşük yaşar.

29 Akupunktur uygulanmayacak noktalar
İnseminasyon ve IVF sonrası abdomino-pelvik bölgeye akupunktur uygulaması Hamileleik gerçekleşmişse şu noktalara akupunktur uygulanmaz: Gallbladder 21, Stomach 12, Large Intestine 4, Spleen 6, Bladder 60, Bladder 67, alt abdominal bölgedeki herhangi bir nokta.

30 Bai Hui (GV 20) Si Shen Cong (M-HN-1) uterus kontraksiyonunu önler Yin Tang (M-HN-3) gerğinliği azaltır. Kulak: Shen Men ,Kidney

31 Paulus W et al, Fertil Steril 2002 Vol 77, pg 721-724
Acupuncture + IVF = 42% IVF only = 28%

32 BMJ meta-analysis “The odds ratio of 1.65 suggests that acupuncture increased the odds of clinical pregnancy by 65% compared with the control groups”

33 Fertility and Sterility 2004 vol 74(4):721-72)
IVF + Acu = 51% pregnancy rate, 8% miscarriage rate • IVF only = 36% pregnancy rate, 20% miscarriage rate • The live birth rate for each IVF cycle was 23 % higher than the cycles for the control group.

34

35


"İNVİTRO FERTİLİZASYON VE AKUPUNKTUR UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları