Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-öğrenme ortamı kullanma kılavuzu. Genel Açıklama Ders ve çalışma alanı sekmeleri Ulaşmak istedi ğ iniz dersin sekmesine tıklamanız yeterlidir. Aktif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-öğrenme ortamı kullanma kılavuzu. Genel Açıklama Ders ve çalışma alanı sekmeleri Ulaşmak istedi ğ iniz dersin sekmesine tıklamanız yeterlidir. Aktif."— Sunum transkripti:

1 e-öğrenme ortamı kullanma kılavuzu

2 Genel Açıklama Ders ve çalışma alanı sekmeleri Ulaşmak istedi ğ iniz dersin sekmesine tıklamanız yeterlidir. Aktif olan di ğ erlerinden farklı olarak öne çıkar. Ekranda yer alanların dışındakiler açılır menüde yer alır. Kullanıcı işlem menüsü Seçili sayfaya ba ğ lı olarak gelen işlem menüsü. Menüyü gizlemek için kullanılır. İ lgili araç ya da araca ait sayfayı yenileme. Örnek: Tıklandı ğ ında duyurular aracının sayfasını yeniden yükler. Görüntülenen ö ğ e sayısı Açılır menüden listedeki eleman sayısı belirlenebilinir. Genel olarak: | Bir sonraki >| En sona git Sistemden güvenli çıkış Tüm sayfaların sa ğ üst köşesinde yer alır. Sistemden güvenli çıkış için tercih edilmelidir.

3 Sisteme Giriş Yaşar Üniversitesi Kurumsal Temel Dersler (UFND) için Uzaktan E ğ itim Ortamına http://e.yasar.edu.tr Adresinden giriş yapabilirsiniz. Size verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile ekranın sa ğ üst köşesinden giriş yapabilirsiniz. (Kullanıcı Adı ve Şifre, YaşarID yani Yaşar e-posta sistemi için kullandığınız ile aynısıdır) Site bilgilendirme ve genel işlemler menüsü

4 Çalışma Alanı

5 Kullanıcı Çalışma Alanı Her kullanıcının bir çalışma alanı mevcuttur. Solda kullanıcıya özgü işlem menüleri ve üstte derslere erişim için sekmeler yer almaktadır. Ana sayfa: Genel bilgilendirme ekranlarının yer aldı ğ ı açılış sayfası Profil: Kişisel bilgilerinizi, mesajlaşma ve gizlilik ayarlarınızı düzenleyebilece ğ iniz alan Üyelik: Sistemede açılan dersler,çalışma ve proje alanları ile katılım durumları Ders Programı: Katıldı ğ ınız dersler ve çalışma alanlarına ait program ve etkinlik takvimi Kaynaklar: Kişisel belge ve doküman yönetimi yapabilece ğ iniz bölüm Duyurular: Size ilgilendiren yöenetim ve katılım gösterdi ğ iniz sitelere ait duyuru bildirimleri Tercihler: Çalışma alanı sekmeleri özelleştirme, bildirim, zaman dilimi ve arayüz dili seçenekleri Hesap: Kullanıcı giriş bilgisi, bildirim epostası ve şifre düzenleme ekranı Kullanıcı işlem menüsü Katılmakta oldu ğ unuz kayıtlı dersleriniz. İ lgili sekmeye tıklayarak istedi ğ iniz derse geçebilirsiniz. Çalışma alanı bildirimleri Üç dersten fazlasına açılır menüden ulaşabilirsiniz. Soldaki Tercihler ba ğ lantısından hangilerinin gözükmesini istedi ğ inizi ve sıralarını belirleyebilirsiniz. Katılmakta oldu ğ unuz tüm derslere ait takvim, mesaj ve duyuru bildirimleri

6 Profil Kişisel bilgilerinizi ve iletişim bigilerinizi düzenleyebilece ğ iniz alandır. Sistem üzerinden iletişim için güncel tutmanız ve resim eklemeniz önerilir. İ şlem Menüleri Profilim bilgileriniz güncellemek için, Resimler kişisel galeri oluşturmak için, Arkadaşlar sistemde yer alan di ğ er kullanıcılarla arkadaşlık kurmak için, Mesajlar arkadaşlık kurdu ğ unuz di ğ er kullanıcılara mesaj iletebilmek için, Ara arkadaş aramak için, Gizlilik kişisel bilgilerinizin ne kadarının kimler tarafından görüntülenebilece ğ ini belirlemek için ve Tercihler arkadaşlık bildirim ve twıtter ayarlarınız içindir. Kişisel resminizi eklemek için üzerine fare ile gelip tıklamanız yeterlidir. Kişisel bilgileriniz Arkadaşlık kurdu ğ unuz kişilerin listesi İ lgili zamana ait etkinlik: Detaylarına ulaşmak için başlı ğ ına tıklamanız yeterlidir. Arkadaşlarınıza kısa mesaj iletimi varsa ba ğ ladı ğ ınız Twitter hesabınıza da mesajınızı iletir.

7 Ders Programı Dersin takvimine ba ğ lı olarak etkinlik, sınav, ödev ve di ğ er takvime ba ğ lı teslim ve uyarıların yer aldı ğ ı dersin programı. E ğ itmenin ve sistem yöneticilerinin bildirimlerine ba ğ lı olarak etkinlikler yansımaktadır. Kişisel etkinliklerinizi ajanda olarak üsteki menüleri kullanarak işleyebilirsiniz. İ şlem Menüleri Ekle: Yeni bir kişisel ajanda ö ğ esi ya da etkinlik girmek için Birleştir: Katılım gösterdi ğ iniz di ğ er çalışma alanlarına ait etkinliklerin takvime ba ğ lı bildirimlerinin ajandanızda yer alması için Alan: Kişisel ajanda ö ğ enize yeni alanlar eklemek için Yetkiler: Kişisel ajanda ö ğ enize erişim ve paylaşım konusunda izinleri düzenlemek için Görünüm Türü Yönlendirme Aracı Yazdırma ve varsayılan görünüm atama seçene ğ i İ lgili zamana ait etkinlik: Detaylarına ulaşmak için başlı ğ ına tıklamanız yeterlidir.

8 Tercihler Kişiselleştirme işlemlerini yapabilece ğ iniz alandır. Sekmeleri Özelleştir: Sisteme giriş yaptıktan sonara gelen sayfada görüntülenecek sekmeleri yönetmek için Bilgilendirme: Sistem bildirimleri ve bu bildirimleri nasıl almak istedi ğ inizi belirleyebilece ğ iniz alan Zaman Dilimi: Bildirimler ve etkinlikler için belirleyece ğ iniz zaman dilimi Dil: Sistem arayüz dili Yapılandırma seçenekleri Aktif ve Pasif sekmeler ve bunların sıralarının belirlenmesi

9 Hesap Kişisel hesabınızın bilgilerini ve şifresini düzenleye bilece ğ iniz alandır. Sistem yetkilisinin yapılandırmasına ba ğ lı olarak tüm düzenleme alanları aktif olmayabilir. De ğ işiklik yapmak için Açılan düzenleme alanından gerekli de ğ işiklikleri yaparak «Detayları Güncelle» demeniz yeterlidir.

10 Ders Sitesi

11 Kullanıcıların katılmakta oldu ğ u derslere ait sitedir. Üst sekmede di ğ er derslere ve çalışma alanına erişim vardır. Seçilen ders sekmesi di ğ erlerinden farklı olarak belirmektedir. E ğ itmenin yapılandırmasına ba ğ lı olarak farklı ihtiyaçlara yönelik araçlar sol menüde yer almaktadır. Ortada derse ait e ğ itmen tarafından sa ğ lanan bilgilendirme bulunmaktadır. Sa ğ tarafta dersin duyurları, dersin takvimi, derse ait mesaj bildirimleri ve dersin sohbet odası mesajları yer almaktadır.

12 Dersin İ zlencesi Dersin tanıtımını, hedef, amaç ve kazanımlarını belirten bilgilendirme sayfası İ ste ğ inize ba ğ lı olarak sayfayı yazdırabilirsiniz.

13 Dersin Duyuruları Derse ait e ğ itmen tarafından yapılan bilgilendirmlerin yer aldı ğ ı alandır. Tercihlerinize ba ğ lı olarak dersin anasayfasında da başlıkları gözükmektedir. Derse ait duyuru bildirimleri Sıralanabilir açıklama bilgileri Gösterilecek duyuru sayısı

14 Ö ğ renme İ çerikleri Dersin öürenme içeriklerinin yer aldı ğ ı alandır. Modüllerden oluşmaktadır. Her bir modülün altında etkinlikler yer almaktadır. Bu kısımlardan görüntülemek istedi ğ imiz içeri ğ i tıklıyorsunuz. İ çerikleri yazdırmak için (E ğ er e ğ itmen tarafından izin verildiyse) Seçilen bir Modul ya da Etkinlik sayfasına ait Ö ğ renme İ çeri ğ i Sıkça Kullanılanlara ekleme ve Yer imi seçenekleri Yönlendirme Menüsü ve tüm içeri ğ in listesine erişim için İ çindekiler E ğ itmen tarafından izin verilen görünüm tercihleri Ba ğ lı oldu ğ u Ders Modülüne erişim

15 Dersin Kaynakları Dersin e ğ itmeni tarafından paylaşılan kaynakların yer aldı ğ ı alandır. Klasör ve dosyalardan oluşmaktadır. Sistem ve e ğ itmen tarafından verilen yetkilere ba ğ lı olarak işlem yetkileriniz de ğ işiklik gösterebilmektedir. Aldı ğ ınız di ğ er derslerin kaynalarına erişim Ders ait kaynak dokümanlar İ ndirmek istedi ğ inizin üzerine tıklamanız yeterlidir. Yapabilece ğ iniz işlemler ve doküman detayları Çoklu Kaynak Yükleme- İ ndirme seçene ğ i

16 Dersin Forumu Derse ait tartışma forumu alanıdır. E ğ itmen tarafından oluşturulan konu ve tartışma başlıkları yer alır. E ğ itmenin yapılandırması ba ğ lı olarak işlem yetkileriniz bulunmaktadır. Mevcut konulardaki katılımcıların iletilerini görebilir, kendiniz ileti oluşturabilir ya da olanlara cevap yazabilirsiniz. E ğ itmenin tanımlamasına ba ğ lı olarak iletilerinizi düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Forum Tartışma Başlı ğ ı Mesaj sayısı ve okunma bilgisi Bildirim alma seçenekleri Forum Tartışma Konuları Başlı ğ a tıklayarak ilgili tartışmaya katılabilir ve yazılan iletileri görebilir ve ileti ekleyebilirsiniz. Önceki ve Sonraki başlıklara geçiş Bu başlı ğ a yeni ileti eklemek için Tıklandı ğ ında açılan tartışma başlı ğ ı

17 Dersin Forumu İ leti düzenleme Seçenekleri (E ğ itmenin size verdi ğ i yetkiye göre de ğ işiklik gösterebilir) Bu konuya bir yeni bir başlık altında ileti gönderme Seçilen Forum Tartışma Başlı ğ ı Başlı ğ a tıklayarak ilgili tartışmaya katılabilir ve yazılan iletileri görebilir ve ileti ekleyebilirsiniz. Önceki ve Sonraki başlıklara geçiş Gönderilen ileti başlıkları ve ileti bilgileri Bu mesaj cevap olarak ileti göndermek İ letiyi gönderene e- posta Derse ait di ğ er forum başlıklarına geçiş için tıklayabilirsiniz

18 Dersin Forumu İ letiye dosya eklemek için Mesajı göndermek ya da vazgeçmek için Yeni ilet ya da Cevaplaya tıklandı ğ ında ileti yazma ekranı karşınıza çıkar. UYARI: Farklı ortamlardan (Herhangibir Web Sayfası, Word Belgesi gibi) kopyaladı ğ ınız metinleri yapıştırırken bunlarla birlikte gelen kodların mesajınızın biçimini bozmaması için Word’den yapıştır seçene ğ ini tercih edin!!! İ leti için Başlık İ leti için Zengin Metin Girişi yapabilece ğ iniz metin alanı

19 Sohbet Odası Metin bazlı olarak dersin katılımcıları ve e ğ itmeni ile anlık görüşmeler yapabilece ğ iniz alandır. Burada yazılanlar geçmişe dönük olarak e ğ itmenin kontrolünde arşivlenir. Mesaj Gönderme Seçenekleri (Göndermek için Mesaj Ekle ve Silmek için Temizle dü ğ mesini kullanabilirsiniz) Katılımcıların yazdı ğ ı iletiler Görüntüleme seçenekleri Geçmiş sohbet mesajlarına erişim İ letinizi yazabilece ğ iniz alan Sohbette yer alan kullanıcılar Kendi iletinizi silmek için

20 Mesajlar Sistemde dersin katılımcılarına ve e ğ itmene mesaj göndermek ve gelen mesajları okumak için kullanılan alandır. Mesaj Kutuları Gelen, Gönderilen, Silinmiş ve Taslak mesajlar Mesaj Seçenekleri Yeni mesaj göndermek için Mesaj oluşturuö Mevcut klasörler dışında klasör açmak için Yeni Klasörü ve Mesaj ayarları Mesaj oluştur dedi ğ inizde Mesaj Gönderme Ekranı açılır. Mesaj gönderebilece ğ iniz dersin katılımcıları Mesajın konusu ve içeri ğ i Mesaj Gönderme Seöenekleri

21 Kısa Sınav ve Testler Dersin de ğ erlendirmesi ile ilgili test, sınav ve ölçme araçlarının yer aldı ğ ı alandır. Sınavınıza özgü olarak sonuç ve geri bildirimleri e ğ itmenin belirledi ğ i ölçüler dahilinde buradan ulaşabilirsiniz. Ders için belirlenen test ve sınavlar Üzerine tıkladı ğ ınızda sınav ekranına yönlendirilirsiniz İ lgili de ğ erlendirmeye ait geribildirimler Sınavla ilgili açıklamalar Sınavın türüne göre de ğ işiklikler ve kısıtlamalar söz konusu olmaktadır. Sınava başlamadan önce bu alanı dikkatli okuyunuz Sınavı Başlatmak için dü ğ meye basmanız gerekmektedir.

22 Kısa Sınav ve Testler Dersin de ğ erlendirmesine ba ğ lı olarak Notlarınızın Raporunun oldu ğ u alandır. Yapılan de ğ erlendirme ve notlamaya ba ğ lı olarak görüntülenir. E ğ itmenin yapılandırmasına ba ğ lı olarak de ğ erlendirmeler hakkında yorum ve teslim bilgileri yayınlanır. Mevcut ders için tanımlanmış De ğ erlendirme ve Notlandırma bilgisi Varsa de ğ erlendirme hakkında e ğ itmenin açıklaması

23 Sanal Sınıf

24 Sanal Sınıfa Katılım Dersin sesli görüntülü olarak yapılmasına imkan sa ğ layan alandır. E ğ itmen tarafından açılan toplantı oturumları ile yönetilmektedir. Mevcut oluşturulmuş toplantılar Belirlenen Başlangıç ve Bitiş tarihleri içerisinde erişim mümkündür. İ lgili toplantıya tıklanıldı ğ ında toplantı detayları gelmektedir. Durum seçene ğ i altından devam eden toplantı belirlenir. Toplantıya katıl ba ğ lantısına tıklandı ğ ında yeni bir pencerede sanal sınıf ortamı açılır.

25 Sanal Sınıf Ortamı Sanal Sınıf ortamı ayrı bir sekme ya da sayfada açılır. Sesli Görüntülü katılım seçenekleri Katılan Kullanıcılar Sesli Katılım Katılımcı Video Havuzu Sunuş ya da Doküman Paylaşım Alanı Dersin katılımcıları ve e ğ itmeni ile metin bazlı yazışma alanı Mesaj gönderme El kaldırma Söz İ steme Dü ğ mesi Farklı Dil Seçenekleri Güvenli Çıkış

26 Görüntülü ve Sesli Katılım Kamera ve Ses ayarları için onay verilir Ses ve Görüntü için Flash Player Ayarları Ekranda farenin sa ğ tuşuna tıklanarak gelen Menüdeki Ayaralar sekmesinden ulaşılır Sesli Görüntülü katılım seçenekleri


"E-öğrenme ortamı kullanma kılavuzu. Genel Açıklama Ders ve çalışma alanı sekmeleri Ulaşmak istedi ğ iniz dersin sekmesine tıklamanız yeterlidir. Aktif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları