Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlaç Kaplı Balon: Klinik uygulamalar ve güncel veriler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlaç Kaplı Balon: Klinik uygulamalar ve güncel veriler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İlaç Kaplı Balon: Klinik uygulamalar ve güncel veriler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Giriş IN.PACT İKB teknolojisi Bilimsel çalışmalar Fem-pop periferik arter hastalarının girişimsel tedavisinde IN.PACT İKB Klinik uygulamalar

3 IN.PACT periferik arter hastalığında yeni, güvenilir ve etkin bir tedavi seçeneği Hızlı ve etkin ilaç aktarımı: K endini kanıtlamış bir balon platform üzerine FreePac ® kaplama teknolojisi Kanıtlanmış balon platform Invatec ® Antiproliferatif etkinliği kanıtlanmış hidrofobik, lipofilik ilaç Paclit axel Doğal, hidrofilik, nontoxic Üre Uniform + stabil + aktarım Kontrollü ve ölçülebilir Medtro nic Platform İlaç Taşıyıcı Kaplama İşlemi

4 G 0 Cell prepares for mitosis DNA synthesis Mitosis Protein synthesis. Cell prepares for mitosis DNA synthesis MitosisProtein synthesis İKB için uygun bir çözüm: Paclitaxel Paclitaxel DNA sentezi gerçekleştikten sonra, hücre bölünmesinin M fazında etkin Rapamycin DNA sentezi öncesi, hücre büyümesinin G1/S geçişinde etkin Replication prep Growth Factor mTOR Sirolimus Paclitaxel nedir…? Kanıtlanmış Antiproliferatif olarak uzun zamandır kullanılıyor Potent Güçlü hücre bölünmesi inhibitörü Uzun ömür Kalıcı etkiye neden oluyor Tutulum Dokuda 6 aya dek tutulum 1 1 Scheller B. et al. Paclitaxel Balloon Coating, a Novel Method for Prevention and Therapy of Restenosis Circulation. 2004;110:810-814; Apoptosis Paclitaxel

5 İKB Teknolojisi İKB Matriks kaplama: Paclitaxel + Üre Lezyona taşınırken: Matriks balonun kıvrımları arasında saklanır İKB infasyonu: Matriks kanla temas eder Kan üreyi hidrate eder Üre paclitaxeli salar Hidrofobik ve lipofilik özellikleri nedeniyle, paclitaxel damar duvarına bağlanır Paclitaxel penetrasyonu: Damar duvarından derine media ve adventisyaya dek ilerler Düz kas hc proliferasyonuna müdehale eder Damar duvarında 180 gün üzeri süre tedavi dozunda kalır 1.Data on file at Medtronic (GLP Study FS208; GLP Study PS516) Mekanizma

6 İlaç Kaplı Balon Çalışmalarında ilk kanıtlar THUNDER (G.Tepe et al. - NEJM 2008) FEMPAC (M.Werk et al. - Circulation 2008) Randomize Paccocath™ İKB vs. PTA * Kladikasyo / Dinlenme ağrısı Fem-popliteal Lezyon boyu 6  7 cm Stentleme (4% - 9%) Primer Endpoint: 6-ay Geç Lümen Kaybı (GLK) (LLL) Randomize Paccocath™ İKB vs. PTA * Kladikasyo / Dinlenme ağrısı Fem-popliteal Lezyon boyu 6  7 cm Stentleme (4% - 9%) Primer Endpoint: 6-ay Geç Lümen Kaybı (GLK) (LLL) *THUNDER 3 kollu: DCB vs. PTA vs. Paclitaxelli kontrast

7 İlaç Kaplı Balon Çalışmalarında ilk kanıtlar Paccocath™ İKB 6. ayda, PTA’ya göre GLK’nı (LLL), restenoz oranlarını ve hedef organ revaskülarizasyonu (TLR) azaltıyor Hedef Lezyon Revaskülarizasyonu (HLR: TLR) kazancı 5. yıla dek izleniyor 5-yıl TLR 6-ay GLK G.Tepe ISET 2012 Late Lumen Loss

8 İKB Fem-Pop kanıt değerlendirmesi 7 (Kavramsal ispat) [1-7] 1 (2 yıllık fonksiyonel sonuç ile çok merkezli çalışma) [8] 3 Eksploratif çalışmalar (DCB, Atherectomy, Ca++) [9-10-11] 2 Temel RCT DCB vs. PTA [12-13] 3 Meta-analiz [14-15-16] [1] G.Tepe et al. THUNDER, NEJM 2008; [2] M.Werk et al. FEMPAC, Circulation 2008; [3] D.Scheinert et al. LEVANT I, JACC CI 2014; [4] M.Werk et al. PACIFIER Circulation CI 2012; [5] D.Scheinert BIOLUX, EuroPCR 2012; [6] D.Scheinert ADVANCE PTX, LINC 2013; [7] S.Duda ILLUMENATE, EuroPCR 2013; [8] A.Micari et al. DCB SFA IT Registry, JACC CI 2013; [9] A.Cioppa et al. Card. Rev. Med. 2012; [10] S.Sixt et al. J Vasc Surg 2013 (in press); [11] F.Fanelli, LINC 2013; [12] IN.PACT SFA; [13] LEVANT 2; [14] S.Cassese et al. Circulation CI 2012; [15] M.Fusaro et al. Int J Cardiol 2013; [16] Kaerns British Journal of Surgery 2013 TASC A √ TASC B √ 25 Klinik Çalışma + 3 meta-analiz

9 İKB Fem-Pop kanıt değerlendirmesi 4 Uzun lezyon [17-18-19-20] 1 retrospektif İKB vs. İSS ve 1 RCT İKB+MS vs. MS 5 in-Stent-Restenoz için İKB [21-22-23-24-25] 3 Registry ve 2 RCT [17] F.Fanelli et al. DEBELLUM, JEVT 2012; [18] A.Schmidt LINC 2013; [19] T.Zeller Charing Cross 2013; [20] F.Liistro et al. JACC CI 2013 [21] E.Stabile et al. IN.PACT ISR JACC 2012; [22] F.Liistro DEBATE ISR JEVT 2014; [23] JC Van Den Berg J Cardiovasc Surg 2012; [24] J.Lammer PACUBA preliminary results LINC 2012; [25] H.Krankenberg FAIR LINC 2014 TASC C √ TASC D √ ISR √ 25 Klinik Çalışma + 3 meta-analiz

10 SFA’da kanıt İKB vs. diğerleri MS İSSAther. İKB  Randomize  Tek kol 19 çok merkezli, bağımsız denetimden geçmiş* * independent Clinical Event Committtee ve/veya Corelab 123456789 10 1112 13141516171819 TASC A  TASC B  TASC C  TASC D  İKB çalışmalarının niteliği SFA’daki diğer endovasküler tedavilerden üstün [1] FAST; [2] RESILIENT; [3] COMPLETE SE; [4] STROLL; [5] SUPERB; [6] DURABILITY I; [7] DURABILITY II; [8] SIROCCO I; [9] SIROCCO II; [10] STRIDES; [11] ZILVER PTX RCT; [12] ZILVER PTX Registry; [13] DEFINITIVE LE; [14] PACIFIER; [15] LEVANT 1; [16] IN.PACT SFA; [17] LEVANT 2; [18] IN.PACT GLOBAL; [19] LUTONIX GLOBAL SFA Registry

11 İKB Çalışmaları [1] G.Tepe et al. - NEJM 2008; [2] M.Werk et al. - Circulation 2008; [3] D.Scheinert - TCT 2012 oral presentation; [4] M.Werk et al. - Circulation CI 2012; [5] D.Scheinert – EuroPCR 2012 oral presentation; [6] D.Scheinert – LINC 2013 oral presentation; [7] S.Duda – EuroPCR 2013 oral presentation 7 Çalışma / 6 İKB Teknolojisi (6-aylık “Geç Lümen Kaybı” Primer Endpoint) LUTONIX PTX 2µgr/mm 2 + Polysorbate & Sorbitol PACCOCATH PTX 3µgr/mm 2 + Ultravist IN.PACT PTX 3µgr/mm 2 + Urea PASSEO-18 LUX PTX 3µgr/mm 2 + BTHC ADVANCE PTX PTX 3µgr/mm 2 NO Excipient STELLAREX PTX / Excipient (?) p=NS single-arm

12 İKB Çalışmaları Metanaliz DCB vs. PTA 4 proof of concept RCT, 433 Hasta (ortalama takip: 10.3 ay) İKB klinik ve anjiografik olarak restenozda PTA’ya üstün. Geç lümen kaybında, restenozda azalmaya neden oluyor. Cassese S et al. Paclitaxel-coated versus uncoated balloon angioplasty reduces target lesion revascularization in patients with femoropopliteal arterial disease: a meta-analysis of randomized trials. Circ Cardiovasc Interv. 2012 Aug 1;5(4):582-9.

13 İKB Çalışmaları Metanaliz DCB vs. BMS 11 RCT: 1464 patients Ortalama takip: (DCB) 24ay, (BMS) 12ay DCB ve BMS: PTA’ya üstün DCB en az BMS kadar etkin Fusaro M et al. Paclitaxel-coated balloon or primary bare nitinol stent for revascularization of femoropopliteal artery: A meta-analysis of randomized trials versus uncoated balloon and an adjusted indirect comparison. Int J Cardiol. 2013 Jul 23

14 İKB Çalışmaları IN.PACT: PACIFIER 85 hasta RCT (Primer Endpoint 6ay LLL-GLK):  Restenozun engellenmesi vs. PTA  PTX’e bağlı yan etki yok  2. yılda hedef lezyon revaskülarizasyonu (TLR) (Werk M et al. Circulation CI 2012) Prospektif Çok merkezli Randomize Corelab Yayın

15 IN.PACT: PACIFIER ( 3 yıl) Sonuçlar 6. ay re-stenoz engellenmesinde IN.PACT vs. PTA, p=0.0014 IN.PACT Pacific için 3. yıla dek etkinlik ve güvenlik (Werk M CIRSE presentation Sept 2014)

16 IN.PACT ± Stent: DEBELLUM (Fanelli F et al. J Endovasc Ther. 2012 ) Randomize, 50 Hasta / 122 lezyon ( SFA & BTK):  6-12. aylarda SFA’da ↓ LLL & ↑ Primer açıklık  Stent İKB sonuçlarını etkilemiyor Prospektif Randomize Yayın

17 IN.PACT IT Registry: Fonksiyonel Çalışma Çok merkezli, 105 hasta:  % 83.7 (1y) & %72.4 (2y) Prim. Açıklık  2 yıllık Sürdürülebilir Yürüyüş & Yaşam Kalitesi (QoL) kazancı 3.5-fold ↑ in walk capacity at 2-year2y Sustained QoL improvement (Micari A et al. J Am Coll Cardiol Intv 2013) Prospektif Çok merkezli Yayın

18 Uzun SFA lezyonlarında IN.PACT : Leipzig (Schmidt. A CIRSE 2013) Gerçek dünya 260-Hastalık Registry  Yüksek primer açıklık  %23.3 olası stentleme 1 yıllık primer açıklık 77.6% (tüm fem-pop) 82.4% (sadece SFA) 85.2% (sadece ISR) Lezyon boyu ~24 cm days

19 Uzun SFA lezyonlarında IN.PACT vs. İlaç Kaplı Stent (Zeller T. et al. JEVT 2014: 21: 39-368) Lezyon ~19 cm 228-Hasta retrospektif  Uzun SFA lezyonlarında IN.PACT İKB ile Zilver PTX arasında fark yok  İKB sonrası olası stentleme %18.3

20 IN.PACT + sistematik stentleme:DEBATE SFA (F.Liistro et al. J Am Coll Cardiol Intv 2013) Randomize, 104 hasta, İKB+Stent vs. Stent  İKB stent sonuçlarını belirgin iyileştiriyor  Lezyon boyu ve kullanılan teknikten bağımsız olarak Restenoz ↓↓ Prospektif Randomize Yayın

21 IN.PACT SFA 1. derece Kanıt, Randomize Kontrollü Çalışma √

22 Head-to-head, unbiased assessment Level 1 / Gold Standard Real-world Allow for ample subset analysis Ability to detect low rate event Randomize Çalışma vs. Registry RKÇREGISTRY RKÇ ve Registry = birbirini tamamlar ve ikisine de ihtiyaç var Registry RKÇ kalitesine ve tutarlılığına ulaşmalıdır 1.Concato J, Shah N, Horwitz RI. Randomized, controlled trials, observational studies, and the hierarchy of research designs. N Engl J Med. 2000 Jun 22;342(25):1887-92 2.Ligthelm RJ et al. Importance of observational studies in clinical practice. Clin Ther. 2007;29 Spec No:1284-92 3.Jaillon P. Controlled randomized clinical trials. Bull Acad Natl Med. 2007 Apr-May;191(4-5):739-56 4.Blair E. Gold is not always good enough: the shortcomings of randomization when evaluating interventions in small heterogeneous samples. J Clin Epidemiol. 2004 Dec;57(12):1219-22 İhtiyaca göre seçici Tüm sorulara yanıt vermez Çoğunlukla kişisel raporlama ve düzenleme Güvenilirlik ve güç eksiği var Birebir bias olmadan değerlendirme Level 1 / Altın Standart Gerçek Dünya Alt grup çalışmalarına uygun Nadir olaylar saptanabilir

23 IN.PACT GLOBAL Study Largest Real-World, independently adjudicated fem-pop Study Steering Committee: G.Tepe, M.Bosiers, P.Gaines, D. Dai-Do, A.Razuk, G. Ansel 1500 Patients 67 Sites in EU, Mid-East, Latin America, Asia Independent Adjudication by Clinical Event Committee Corelab adjudicated (450-patient imaging cohort of Long lesions, ISR and CTOs) Patient monitoring: up to 5 years Bilateral disease Multiple lesions SFA and Popliteal TASC A TASC B TASC C TASC D Ca ++ ISR √ √ √ √ √ √ √ √ √ All-comers (RC-2-3-4)

24 IN.PACT İKB fem-pop Klinik Programı 24 IN.PACT Çalışması* (10 RKÇ), 4200+ Hasta tüm fem-pop hastalık spektrumunu içeriyor [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] TASC A  TASC B  TASC C  TASC D  Ca ++  Popliteal  ISR  [1] IN.PACT SFA; [2] IN.PACT SFA Japan; [3] IN.PACT SFA China; [4] IN.PACT SFA Italian Registry; [5] PACIFIER; [6] DEBELLUM; [7] ISAR STATH; [8] IN.PACT Long Lesions; [9] IN.PACT + Ather Ca++; [10] IN.PACT Ca++; [11] IN.PACT GLOBAL; [12] IN.PACT SFA Real World Leipzig; [13] DEBATE SFA; [14] IN.PACT Flexion; [15] DEB vs. DES retrosp; [16] DEB vs. DES Italy; [17] BE Diabetic IN.PACT Trial; [18] IN.PACT SFA ISR; [19] PHOTOPAC; [20] FAIR; [21] ISAR PEBIS; [22] PLAISIR; [23], DEBATE ISR; [24] IN.PACT ISR CDN  randomize  Tek kol  EksploratifBağımsız değerlendirme * Medtronic and Investigator sponsored trials

25 İKB ile tedavi: Kanıttan Pratiğe Klinik Uygulamalar Sub-intimal recan. Tedavi: IN.PACT Admiral 5 x 120 mm Pre-dil: Admiral 4 x 120 mm *F. Fanelli MD Takip: 12. ay kontrol

26 Optimal Balon Anjioplasti Inflation times of 180 sec improve immediate infrainguinal PTA results vs. to a short dilation strategy Significantly fewer major dissections and a modest reduction of residual stenoses are observed N. Zorger et al. Peripheral Arterial Balloon Angioplasty: Effect of Short versus Long Balloon Inflation Times on the Morphologic Results. J Vasc Interv Radiol 2002 Uzun balon inflasyon süresi diseksiyon oluşmasını azaltır ve stent kullanımı azalır

27 İKB ve devamında stentleme [1] Rosenfield K TCT 2013; [2] Tepe G et al. N Engl J Med 2008; [3] Tepe CX 2014; [4] Werk M et al. Circulation 2008; [5] Micari A et al. J Am Coll Cardiol Intv 2012; [6] Zeller T CX 2013 oral presentation; [7] Werk et al. Circ Cardiovasc Interv. 2012; [8] Schmidt A LINC 2013 oral presentation Provisional stent rates in DCB Trials are a function of lesion length Lezyon zorluğuna bağlı olarak iskelet kullanımı halen gerekli görünüyor

28 İKB ve Kalsiyum 60-hasta registry SFA de-novo (  6 cm) KTO: 31.7% IN.PACT İKB ve PTA predilatasyon Kalsiyum dağılımı BTA (çevresel) ve DSA (uzunlamasına) ile ölçülmüş (F.Fanelli LINC 2013) Kalsifikasyon dağılımı ve şiddeti GLK ve primer patensiyi etkiliyor Kalsiyum optimal ilaç emilimine engel oluyor

29 İKB ve Optimal Balon Anjioplasti Lezyon Lokalizasyonuna Dikkat pre-Dil. İKB post-Dil. Spot Stent İKB alanında kal 1.Pre-dilatation (KTO, sub-okl., Ca++) a.Standart balon Ø 1 mm az b.Balon boyu > lezyon boyu ve < planlanan İKB boyu c.İnflasyon süresi ~ 2 dk d.İnflasyon basıncı < RBP 2.İKB a.İKB Ø: Damar Çapı = 1:1 b.İnflasyon zamanı ≥ 3 dk c.İnflasyon basıncı { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/17/5582208/slides/slide_29.jpg", "name": "İKB ve Optimal Balon Anjioplasti Lezyon Lokalizasyonuna Dikkat pre-Dil.", "description": "İKB post-Dil. Spot Stent İKB alanında kal 1.Pre-dilatation (KTO, sub-okl., Ca++) a.Standart balon Ø 1 mm az b.Balon boyu > lezyon boyu ve < planlanan İKB boyu c.İnflasyon süresi ~ 2 dk d.İnflasyon basıncı < RBP 2.İKB a.İKB Ø: Damar Çapı = 1:1 b.İnflasyon zamanı ≥ 3 dk c.İnflasyon basıncı

30 Fem-pop tedavi algoritması de-novo, kısa (<4 cm), KTO-yok Restenoz Pre-Dilatasyon KTO / sub-oklüzyon / Ca++ Akım kısıtlayan diseksiyon / residü stenoz >%50? standart PTA Evet Post-Dilatasyon: Başarılı? Evet Hayır Stent Hayır İKB

31 Son Söz Çok geniş spektrumda ve kalitede çalışmalar : IN.PACT İKB 24 klinik çalışma, 7 majör yayın 12 ayrı çalışma (kavramsaldan RKÇ’e) ile uygulanabilirlik, güvenlik ve etkinliği kanıtlanmış IN.PACT GLOBAL ile İKB’ların gerçek hayattaki zor-kompleks fem-pop lezyonlarındaki yeri Fem-pop periferik arter hastalarının girişimsel tedavisinde IN.PACT İKB İKB’ların sonuçları sınıfsal genellenmeye uygun değil: Her İKB kendine ait klinik verilerin sonuçları ile değerlendirilmeli

32 Te ş ekkürler… *Dr.M.Werk


"İlaç Kaplı Balon: Klinik uygulamalar ve güncel veriler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları