Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER Dr. Baran ÖNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER Dr. Baran ÖNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER Dr. Baran ÖNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı

2 “Temel Venöz Erişim” Öğrenim Hedefleri USG eşliğinde ilk girim Geçici kateter yerleştirilmesi Tünelli kateter yerleştirilmesi Port kateteri yerleştirilmesi

3 Santral venöz erişim; GR pratiğinin %20-40’ı Klinisyenden hasta almak için dayanak olabilir..

4 Santral Venöz Erişim – Cerrahi Yaklaşım % 4.6-25 başarısızlık +. Birden fazla bölge denemesi %13-18 Komplikasyonlar – Ponksiyona bağlı: 4% – İşleme bağlı: %10 Kateter malpozisyonu % 10

5 Santral Venöz Erişim – GR Teknik başarı oranı Hasta güvenliği Doğruluk İşlem zamanı Zor vakalarda diğer erişim bölgelerine uygun

6 Santral Venöz Erişim- Kontraendikasyonlar Koagülopati? – INR > 1.4 – Trombosit < 50000 Sepsis ? Güvenli erişim yolu olmaması??

7 HANGİ YOLDAN? Sağ IJV en uygun Erişim planı (? Fistül planı varsa o taraftan uzak dur!) Erişim yolu açıklığını teyit et (Önceki kateter hikayesi)

8 Hasta Hazırlığı Venöz değerlendirme – İşlem öncesi US ile değerlendirmeyi JEL kullanarak yapma! Tam cerrahi giyinme ve yıkanma Hastanın steril boyanması ve örtülmesi Antibiyotik tartışmalı – 2. kuşak sefalosporin

9 Kateterizasyon aşamaları Lokal anestezi Ven ponksiyonu Kılavuz tel manipülasyonu Ven kateterizasyonu Tünel açılması Subkuten cep açılması ve port/ kat. yerleştirilmesi

10 USG Kılavuzluğunda İlk girim-TEKNİK

11 USG ile girim-TEKNİK Serbest el tekniği – Bir elde prob, bir elde iğne – Her ikisi de bağımsız olarak pozisyonlandırılır.

12 USG ile girim-TEKNİK Serbest el tekniği ile venin anterior duvarına kadar iğne yönlendirilir. Anterior duvara ulaşıldığında, iğneye kontrollü bir basınç uygulanır, iğne duvarı iter (bazen karşı duvara kadar) ve lümene girilir. Lokal anestezi yaparken damar duvarına dokunma!

13 USG ile girim-TEKNİK Prob paralel (uzun aks) tutulduğunda; – İğne; trasesi boyunca, anatomik yapılarla birlikte görüntülenir. – İğne ucunun takibi için iğne ses demeti düzleminde tutulur. – İğne girimi sırasında, açının değiştirilmesi diğer yapılardan sakınılmasını sağlar. Sagittal USG-igne görüntüsü KOY.

14 SUBKLAVYAN VEN PONKSİYONU

15 USG ile girim-TEKNİK Prob transvers (kısa aks) tutulduğunda; - iğne trasesi takip edilemez, sadece ses demeti ile kesiştiği noktada görüntülenir.

16 USG ile girim-TEKNİK Prob transvers tutulduğunda; Juguler vende; daha inferior ve lateralden girişim sağlanır. – Bu tünelli kateterlerde açılanmayı ve kırıklığı önler. – Geçici kateterden kalıcı katetere geçişte kolaylık sağlar.

17 JUGULER VEN PONKSİYONU

18 VEN PONKSİYONU Mikro girişim seti - Minimal invazif - Düşük kalibreli damarda - Pediyatrik olgularda

19 Kılavuz Tel Manipülasyonu

20

21 Floroskopi eşliğinde yönlendirme Hidrofilik tel kullanımı – Keskin iğne sıyırır…! Dilatatör yardımı

22

23 Geçici Kateter Yerleştirilmesi Yetişkinde soldan 15 cm kateter takma!

24

25 GEÇİCİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

26 TÜNELLİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

27 PORT KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ

28 KOMPLİKASYONLAR 1. Akut İşleme bağlı 2. Sub-akut Enfeksiyon 3. KronikEnfeksiyon Disfonksiyon

29 KOMPLİKASYONLAR: AKUT 1. Spazm 4. Pneumotoraks 2. Giriş yapılamaması 5. Malpozisyon 3. Arterial giriş 6. Hava embolisi

30

31

32 İatrojenik Vertebral Arter Yaralanması

33

34 Jostent 5x19 mm

35 AKUT KOMPLİKASYONLARIN ENGELLENMESİ 1. Micropuncture – 21G iğne,.018”klavuz tel 2. Görüntüleme - US, Fluoro, Kontrast, hidrofilik tel 3. Sağ internal jugular ven girişi 4. Masaya eğim verilmesi, Valsalva

36 KOMPLİKASYONLAR: KRONİK 1. Enfeksiyon 2. Disfonksiyon

37 Enfeksiyon

38 SUBKLAVYAN VEN KOMPLİKASYONLARI STENOZ TROMBOZ PINCH OFF S. Subklavyan ven girişi internal jugüler vene göre daha komplikasyonludur.

39 SUBKLAVYAN VEN AKUT Senagore - % 10 arterial giriş Mansfield -% 12.2 başarısız giriş KRONİK Cimchowski -% 50 stenoz SubV, % 10 İJV Shillinger - % 42 stenoz Sub V, % 10 İJV Uldall - % 10-30 tromboz, %10-40 stenoz

40

41

42

43

44

45 NEDEN GR? Hasta Güvenliği Az komplikasyon Deneyim Doğruluk


"GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER Dr. Baran ÖNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları