Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER"— Sunum transkripti:

1 GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER
Dr. Baran ÖNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı

2 “Temel Venöz Erişim” Öğrenim Hedefleri
USG eşliğinde ilk girim Geçici kateter yerleştirilmesi Tünelli kateter yerleştirilmesi Port kateteri yerleştirilmesi Traditionally, placed by surgeons 4.6-25% initial failure with surgery

3 Santral venöz erişim; GR pratiğinin %20-40’ı
Klinisyenden hasta almak için dayanak olabilir.. Başlangıçta takılmış santral venöz kateterlerin komplikasyonları GR’nin işlevi iken günümüzde bu kateterlerin yerleştirilmesi GR’nin ana çalışma alanlarından birisi haline gelmiştir.

4 Santral Venöz Erişim – Cerrahi Yaklaşım
% başarısızlık +. Birden fazla bölge denemesi %13-18 Komplikasyonlar Ponksiyona bağlı: 4% İşleme bağlı: %10 Kateter malpozisyonu % 10 Traditionally, placed by surgeons % initial failure with surgery

5 Santral Venöz Erişim – GR
Teknik başarı oranı Hasta güvenliği Doğruluk İşlem zamanı Zor vakalarda diğer erişim bölgelerine uygun

6 Santral Venöz Erişim- Kontraendikasyonlar
Koagülopati? INR > 1.4 Trombosit < 50000 Sepsis ? Güvenli erişim yolu olmaması??

7 HANGİ YOLDAN? Sağ IJV en uygun
Erişim planı (? Fistül planı varsa o taraftan uzak dur!) Erişim yolu açıklığını teyit et (Önceki kateter hikayesi) Venin çapı; azalmış ise daha önceki katetere bağlıdır. Girişim noktasında değil ama daha santralde stenoz - oklüzyon olabilir.

8 Hasta Hazırlığı Venöz değerlendirme Tam cerrahi giyinme ve yıkanma
İşlem öncesi US ile değerlendirmeyi JEL kullanarak yapma! Tam cerrahi giyinme ve yıkanma Hastanın steril boyanması ve örtülmesi Antibiyotik tartışmalı 2. kuşak sefalosporin Full surgical dress 3-5 min surgical scrub

9 Kateterizasyon aşamaları
Lokal anestezi Ven ponksiyonu Kılavuz tel manipülasyonu Ven kateterizasyonu Tünel açılması Subkuten cep açılması ve port/ kat. yerleştirilmesi

10 USG Kılavuzluğunda İlk girim-TEKNİK

11 USG ile girim-TEKNİK Serbest el tekniği Bir elde prob, bir elde iğne
Her ikisi de bağımsız olarak pozisyonlandırılır.

12 USG ile girim-TEKNİK Serbest el tekniği ile venin anterior duvarına kadar iğne yönlendirilir. Anterior duvara ulaşıldığında, iğneye kontrollü bir basınç uygulanır, iğne duvarı iter (bazen karşı duvara kadar) ve lümene girilir. Lokal anestezi yaparken damar duvarına dokunma! Once the tip has reached the vein front-wall, you need to exercise "a controlled" pressure over the needle; the tip will push the wall down (sometimes until the opposite wall), until the elastic resistances are gained and it will enter into the lumen

13 USG ile girim-TEKNİK Prob paralel (uzun aks) tutulduğunda;
İğne; trasesi boyunca, anatomik yapılarla birlikte görüntülenir. İğne ucunun takibi için iğne ses demeti düzleminde tutulur. İğne girimi sırasında, açının değiştirilmesi diğer yapılardan sakınılmasını sağlar. Sagittal USG-igne görüntüsü KOY. The freehand technique requires the operator to manipulate the ultrasound probe with one hand and the biopsy needle with the other. Its chief advantage is its versatility. The probe and needle can be positioned independently to achieve the best image of the lesion and a needle path free of intervening structures. To monitor the needle tip on its course to the target, the operator must maintain the needle within the plane of the ultrasound beam. The biopsy-guide technique uses a needle guide fixed to the ultrasound probe. Its main advantage is that it keeps the needle within the plane of the sonographic image as it is advanced toward the biopsy target. However, the fixed relationship between the needle and probe reduces operator freedom in choosing a needle path. Thus, some people believe that the probe-guided technique cannot be used for more difficult biopsies. …during needle insertion, it could be useful changing the angle, in order to avoid some structures.

14 SUBKLAVYAN VEN PONKSİYONU

15 USG ile girim-TEKNİK Prob transvers (kısa aks) tutulduğunda;
- iğne trasesi takip edilemez, sadece ses demeti ile kesiştiği noktada görüntülenir. With the needle "incident" to the scansion plan it is not possible to follow its route; it will be detected only when it will cross the ultrasounds bundle

16 USG ile girim-TEKNİK Prob transvers tutulduğunda; Juguler vende; daha inferior ve lateralden girişim sağlanır. Bu tünelli kateterlerde açılanmayı ve kırıklığı önler. Geçici kateterden kalıcı katetere geçişte kolaylık sağlar.

17 JUGULER VEN PONKSİYONU

18 VEN PONKSİYONU Mikro girişim seti - Minimal invazif
- Düşük kalibreli damarda - Pediyatrik olgularda

19 Kılavuz Tel Manipülasyonu

20

21 Kılavuz Tel Manipülasyonu
Floroskopi eşliğinde yönlendirme Hidrofilik tel kullanımı Keskin iğne sıyırır…! Dilatatör yardımı

22

23 Geçici Kateter Yerleştirilmesi
Yetişkinde soldan 15 cm kateter takma!

24

25 GEÇİCİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

26 TÜNELLİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

27 PORT KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ

28 KOMPLİKASYONLAR 1. Akut İşleme bağlı 2. Sub-akut Enfeksiyon
3. Kronik Enfeksiyon Disfonksiyon

29 KOMPLİKASYONLAR: AKUT
1. Spazm Pneumotoraks 2. Giriş yapılamaması 5. Malpozisyon 3. Arterial giriş Hava embolisi

30

31

32 İatrojenik Vertebral Arter Yaralanması

33

34 Jostent 5x19 mm

35 AKUT KOMPLİKASYONLARIN ENGELLENMESİ
1. Micropuncture – 21G iğne, .018”klavuz tel 2. Görüntüleme - US, Fluoro, Kontrast, hidrofilik tel 3. Sağ internal jugular ven girişi 4. Masaya eğim verilmesi, Valsalva

36 KOMPLİKASYONLAR: KRONİK
1. Enfeksiyon 2. Disfonksiyon

37 Enfeksiyon

38 SUBKLAVYAN VEN KOMPLİKASYONLARI
STENOZ TROMBOZ PINCH OFF S. Subklavyan ven girişi internal jugüler vene göre daha komplikasyonludur.

39 SUBKLAVYAN VEN AKUT Senagore - % 10 arterial giriş
Mansfield -% 12.2 başarısız giriş KRONİK Cimchowski -% 50 stenoz SubV, % 10 İJV Shillinger - % 42 stenoz Sub V, % 10 İJV Uldall - % tromboz, %10-40 stenoz

40

41

42

43

44

45 NEDEN GR? Hasta Güvenliği Az komplikasyon Deneyim Doğruluk


"GEÇİCİ KATETERLER, TÜNELLİ KATETERLER, PORT KATETERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları