Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

2 İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe Kampüsü ANKARA/2015

3 Tarihçemiz Anabilim dalımız, 1998 yılında bir yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi ile çağdaş matematik eğitimi anlayışını benimseyen ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

4 Vizyonumuz Yetiştirdiği öğretmenler aracılığıyla çağdaş matematik eğitimi anlayışının yerleşmesinde öncü olmak, toplumda matematik okuryazarlığının artmasına katkı sağlamak anabilim dalımızın vizyonunu teşkil eder.

5 Misyonumuz Anabilim dalımızın misyonu ise matematik eğitimi alanında, ulusal ve uluslararası birikimleri izleyen, uygulayan; matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen; bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan; ortaokul öğrencilerinde matematiksel düşünme becerisini geliştirecek, matematiğin doğasına ve yapısına uygun olan bir matematik öğretimi sunacak öğretmenler yetiştirmektir.

6 Programımızın Amacı Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, ortaokullarda (5.-8. sınıflar) görev yapacak matematik öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmektir.

7 Lisans Öğretimi Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

8 Mezunlarımızın Çalışma Alanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı mezunları "Matematik Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Ortaokul Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen veya eğitim sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen mezunlar da gerekli şartları sağladıkları takdirde bu alanlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca ilköğretim matematik eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmektedirler.

9 Öğretim Elemanlarımız
Ana bilim dalımızın kuruluşundan itibaren sayıca artan ve zenginleşen eğitim kadrosu şu an itibarı ile 1 profesör 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 7 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.

10 Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler College Arteveldehogeschool (Belçika)  University College Lillebaelt (Danimarka) Kaunas University of Technology (Litvanya) Universidad de Almeria (İspanya) Erasmus + Öğrenim Hareketliliği kapsamında yazışmalar halen devam etmektedir.

11 Mevlana Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin ikili anlaşma imzaladığı ülkeler aşağıdadır: ABD Gürcistan Güney Kore Azerbaycan Japonya Malezya Rusya Pakistan Kırgızistan Makedonya Kazakistan Filistin Bosna-Hersek Avustralya

12 Farabi Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin Türkiye’ deki özel ve devlet üniversitelerinden toplam 91 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır.

13

14

15

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe Kampüsü ANKARA/2015

17 Vizyonumuz Okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için öncü nitelikli çalışmalar yapmak, Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışında tanıtmak, dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemize kazandırarak çağdaş eğitimden çocuklarımızın yararlanmasını sağlamak, geliştirilen programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirmek konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, okul öncesi dönem çocuklarının başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlamak ve erken çocukluk eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır.

18 Misyonumuz Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

19 Lisans Öğretimi Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 1.80 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

20 Karşılıklı Yan Dal Programı Yürütülen Anabilim Dalları / Bölümler
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

21 Öğretim Üyelerimiz / Öğretim Elemanlarımız
 4 Profesör 3 Doçent 2 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi 31 Araştırma Görevlisi 1 Uzman

22 Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Okullar ve Devlet Okulları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Belediyeler-Aile Yaşam Merkezleri Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Üniversitelerde Akademik Kadrolarda Çocuk Yayınlarının Hazırlanması, Oyuncak Tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler

23 Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Anabilim Dalımızın ikili anlaşma imzaladığı üniversiteler aşağıdadır: Arteveldehogeschool-BELÇİKA EvangelischeFachhochschule Freiburg-ALMANYA University College Lillebaelt- DANİMARKA University of Patras- YUNANİSTAN University of West Hungary- MACARİSTAN

24 Mevlana Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin ikili anlaşma imzaladığı ülkeler aşağıdadır: ABD Gürcistan Güney Kore Azerbaycan Japonya Malezya Rusya Pakistan Kırgızistan Makedonya Kazakistan Filistin Bosna-Hersek Avustralya

25 Farabi Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin Türkiye’ deki özel ve devlet üniversitelerinden toplam 91 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır.

26

27 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe Kampüsü ANKARA/2015

28 Tarihçemiz Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, eğitim- öğretim yılında sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuştur. Ancak eğitim fakültelerinin eğitim-öğretim yılında yeniden yapılandırılması ile İlköğretim Bölümü kurulmuştur ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı İlköğretim Bölümünün bünyesinde eğitim-öğretime devam etmiştir.

29 Vizyonumuz Vizyonumuz, Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.

30 Misyonumuz Misyonumuz, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

31 Programımızın Amacı Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı'nın genel amacı çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında, teknoloji ve sanatın etkin kullanıldığı hizmet öncesi eğitim ortamlarında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel…) ilkokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen, toplum ve çevre duyarlığı yüksek, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip sınıf öğretmenleri yetiştirmek ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgi üretmektir.

32 Lisans Öğretimi Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

33 Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Sınıf öğretmenliği programı mezunları "Sınıf Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sınıf Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

34 Öğretim Elemanlarımız
Ana bilim dalımızın kuruluşundan itibaren sayıca artan ve zenginleşen eğitim kadrosu şu an itibarı ile 5 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 5 Araştırma Görevlisi, 1 Okutman Doktor 1 Uzman olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.

35 Çift Anadal Programı Yürütülen Anabilim Dalları / Bölümler
Lisans öğrencilerimizin çift anadal yapabilmesi için aşağıdaki lisans programları ile çalışmalar devam etmektedir: Okul Öncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

36 Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Anabilim Dalımızın ikili anlaşma imzaladığı üniversiteler aşağıdadır: BELÇİKA: Artevelde University College Ghent İTALYA: Università degli Studi Roma Tre HOLLANDA: University of Applied Sciences iPabo.

37 Mevlana Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin ikili anlaşma imzaladığı ülkeler aşağıdadır: ABD Gürcistan Güney Kore Azerbaycan Japonya Malezya Rusya Pakistan Kırgızistan Makedonya Kazakistan Filistin Bosna-Hersek

38 Farabi Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin Türkiye’ deki özel ve devlet üniversitelerinden toplam 91 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır.

39

40

41

42

43

44 Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe Kampüsü ANKARA/2015

45 Tarihçemiz Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998– 1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe'dir.

46 Vizyonumuz Vizyonumuz, ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunun alanda en iyisi olma yolunda güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslar arası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve yansıtıcı, eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için çaba gösterir.

47 Misyonumuz Misyonumuz, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan - demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan - akademisyen ve fen öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslar arası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

48 Programımızın Amacı Gerek kişilik gerek mesleki alanda çok yönlü düşünüp karar verebilen mesleki yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmek, ayrıca: Geleceğin Fen ve Teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede çağdaş eğitim öğretim tekniklerini kullanmak Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin en iyi şekilde yetişebilmeleri için gerekli olan teknolojik altyapı ve donanımı temin etmek Öğrencilerimize başarılı ve aynı zamanda mutlu olacakları bir eğitim süreci sağlamak En çok tercih edilen Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştiren kurum olmak Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştirmede ve fen eğitiminde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini bilimsel olarak geliştirmek Eğitimle ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak Fen eğitimiyle ile ilgili araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademik personele uygun ve güçlü bir araştırma ortamı hazırlamak Fen ve teknolojik okuryazarlığının önemini her yaştaki vatandaş için vurgulamak Bolümdeki diğer anabilim dalları ile eğitim çalışmaları ve araştırmaları için işbirliği yapmak Anabilim Dalımız mezunlarıyla ilişkileri güçlendirmektir.

49 Lisans Öğrenimi Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

50 Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Fen Bilgisi öğretmenliği programı mezunları «Fen Bilgisi Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

51 Öğretim Elemanlarımız
Ana bilim dalımızın kuruluşundan itibaren sayıca artan ve zenginleşen eğitim kadrosu şu an itibarı ile 1 profesör 4 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.

52 Çift Anadal Programı Yürütülen Anabilim Dalları / Bölümler
Lisans öğrencilerimizin çift anadal yapabilmesi için aşağıdaki lisans programları ile çalışmalar devam etmektedir: Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

53 Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Anabilim Dalımızın ikili anlaşma imzaladığı üniversiteler aşağıdadır: Danimarka Kopenhag: University College Copenhagen İspanya Almeria: Universidad de Almeria Macaristan Pecs: Pecsi Tudomanyegyetem Makedonya Tetova: State University of Tetovo Portekiz Coimbra: Instituto Politecnica de Coimbra (ISCAC)

54 Mevlana Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin ikili anlaşma imzaladığı ülkeler aşağıdadır: ABD Gürcistan Güney Kore Azerbaycan Japonya Malezya Rusya Pakistan Kırgızistan Makedonya Kazakistan Filistin Bosna-Hersek Avustralya

55 Farabi Öğrenim Hareketliliği
Üniversitemizin Türkiye’ deki özel ve devlet üniversitelerinden toplam 91 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır.

56


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları