Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon
Evrensel değerler ışığında, tıp, bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler ve insan sağlığını korumada ve hastalıkların tedavisinde en üst düzeyde katkı sağlayan cerrahlar yetiştirmek, araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
KOÜ Tıp Fakültesinin diğer birimlerinde çalışan öğretim elemanları anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağı konumundadır. Anabilim dalımız çalışanları; Üniversitemize bağlı tüm fakülteleri kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim verdiğimiz lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile araştırma yapan öğretim elemanları; Tübitak MAM, üniversitemize bağlı sağlık bilimleri enstitüsü, fakülteler, onlara bağlı bölüm ve anabilim dalları stratejik / temel ortağımız konumundadır.

4 Öğretim elemanı / öğretim üyesi bilgileri: 10
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Öğretim elemanı / öğretim üyesi bilgileri: 10 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı: 2 / Staj Ortalama öğrenci sayısı: 20 Araştırma Görevlisi: 13 Yardımcı Doçent: 1 Doçent: 2 Profesör: 6 tam zamanlı, 1 yarı zamanlı

5 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi
Yayınlar: 2001/2006 Tarihleri Arasındaki Yayınlar Esas Alınmıştır. (Web of Science internet ortamı) Öğretim üyeleri/görevlileri yayın sayısı: 58 Öğretim üyesi başına düşen SCI kapsamındaki yayın sayısı: 5.8 Öğretim üyesi başına düşen yıllık SCI kapsamındaki yayın sayısı: 0.96

6 Yayınlar konuları Klinik araştırmalar: Laparoskopik cerrahi girişimler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Yayınlar konuları Klinik araştırmalar: Laparoskopik cerrahi girişimler Tiroid cerrahisi Paratiroid cerrahisi Anorektal cerrahi Meme cerrahisi Fıtık cerrahisi Deneysel çalışmalar Sepsis Cerrahi enfeksiyonlar İskemi/reperfüzyon Tıkanma sarılığı Yara iyileşmesi

7 Yayınlar: (2001 – 2006) Kitap-Kitap Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Yayınlar: (2001 – 2006) Kitap-Kitap Bölümü Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı: 8 Ulusal kitap editörlüğü: 1 Ulusal / kitap bölüm çevirisi: 20

8 Mezunların iş bulma oranları: % 100 Üniversitesi Hastanesi: 0
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Mezunlar Mezun sayısı (1996 – 2007): 14 Mezunların iş bulma oranları: % 100 Üniversitesi Hastanesi: 0 Devlet Hastaneleri: 11 Özel Hastaneler: 3 İşsiz: 0

9 Öğretim Araç ve Gereçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Öğretim Araç ve Gereçleri Derslik sayısı: 1 Bilgisayar sayısı: Öğretim üyeleri : 10 Araştırma görevlileri : 3 İnternet bağlantılı bilgisayar sayısı: 13 Video projektör sayısı: 0 Tarayıcı sayısı: 0 Yazıcı sayısı: 2

10 Araştırma Projeleri (2001-2007) Araştırma Projeleri Sayısı: 24
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Araştırma Projeleri ( ) Araştırma Projeleri Sayısı: 24

11 Mezuniyet Öncesi Eğitim
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Mezuniyet Öncesi Eğitim Dönem 4 Haftalık teorik ders saati: 10 saat Dönem 4 Haftalık pratik ders saati 3 (saat) x 5 (gün) x 4 (staj) = 60 saat Yıllık toplam Teorik ders Dönem 3 : 8 saat x 2 = saat Dönem 4 : 10 (saat) x 6 (hafta) x 4 (staj) = 240 saat Pratik Dönem 4 : (saat) x 6 (hafta) x 4 (staj) = saat Toplam : 1696 saat Öğretim elemanı başına düşen yıllık eğitim yükü: 170 saat Öğretim elemanı başına düşen haftalık eğitim yükü: 3.2 saat

12 Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Mezuniyet Sonrası Eğitim Teorik eğitim: 2 saat/hafta Pratik eğitim: 28 saat/hafta Akreditasyon : Yok

13 Bilimsel Toplantılar (2001-2006)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Bilimsel Toplantılar ( ) Bilimsel toplantılara sunum ile katılım sayısı: 84

14 Ameliyatlar (2007) (Toplam Sayı: 1569)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Ameliyatlar (2007) (Toplam Sayı: 1569) n % A grubu ameliyat B grubu ameliyat C grubu ameliyat D grubu ameliyat

15 İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Yenilikçilik, yaratıcılık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Şeffaflık Hesap verebilirlik Adalet Liyakat Emeğe saygı İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Yenilikçilik, yaratıcılık Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü) Katılımcılık Mükemmeli aramak Estetik duyarlık, çevreye saygı Geleceğe inanmak Toplum yararı

16 Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle ilişkiler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz Değerlendirme: Güçlü Yanlar Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle ilişkiler Diğer anabilim dalları Dernekler Diğer eğitim kurumları Bilgisayar Süreli yayınların birçoğuna erişim

17 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Zayıf yanlar Genel : Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği Kurum içi işbirliği azlığı Dosya sisteminin yetersizliği Kayıt eksikliği Hastane içi dershane eksikliği Anabilim dalının fiziki koşullarının ve araç gereçlerin (bilgisayar-telefon) yetersizliği Hasta hizmetlerinde fiziksel ortam yetersizliği İş disiplini ile ilgili sorunlar Tıbbi sekreter eksikliği

18 Araştırma görevlileri:
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz Değerlendirme: Zayıf Yanlar Öğrenci: Fazla öğrenci sayısı Motivasyon kaybı Araştırma görevlileri: Poliklinik hastalarının daha az ameliyat edilebilirliği Öğretim üyesi: Aşırı hizmet yükü Klinik çalışma Altyapı eksikliği – veri toplama zorluğu

19 Genç bir eğitici kadrosu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Genç bir eğitici kadrosu Yabancı dil Üniversitemizin ortamı ve ulusal saygınlığı Hasta potansiyeli Ülke düzeyinde iyi bir durumda olan klinik bilimler

20 Toplumun gereksiniminden fazla hekim yetiştirilmesi,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz Değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Toplumun gereksiniminden fazla hekim yetiştirilmesi, Toplumun gereksiniminden fazla genel cerrah yetiştirilmesi, Bu koşulların getirdiği memnuniyetsizlik İstihdam sorunları Hekim saygınlığının kaybı S.B. performans uygulaması: Araştırma görevlilerinin tercihinin sağlık bakanlığına kayması Ülke sağlık politikalarıyla ilgili yasalar: malpraktis, yerel yönetim yasaları TUS Öğretim üyelerinin özlük haklarının durumu ve yarı zamanlı çalışmaya zorlanma Hizmetin ön plana çıkması Döner sermaye uygulamaları ile hasta profilinin değişmesi

21 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın vizyonu, Tıp Fakültesi bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim veren bir anabilim dalı olarak, bu bölümde eğitim almanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslararası ortamlarda verilen eğitim/öğretim ve sunduğu sağlık hizmeti ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalı olmayı hedeflemektedir. .

22 A.Eğitim ve Öğretim Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik Amaçlar A.Eğitim ve Öğretim Süreçleri Stratejik amaç: Öğrencilerimize kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etme, her tür kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma ve kendisininki de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilinci kazandırmak. Hedefler: Öğrencilere üst düzeyde eğitim verilmesi Çekirdek eğitim programı Öğrencilerin eğitim yönünden memnuniyetinin arttırılması Öğrenci – öğretim elemanı, öğrenci – öğrenci etkileşiminin ders dışı etkinliklerde de artırılması Performans ölçütü: Geri bildirim

23 Performans ölçütü: A.Eğitim ve Öğretim Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik Amaçlar A.Eğitim ve Öğretim Süreçleri 2. Stratejik amaç: En üst düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen ve uyum sağlayabilen genel cerrahi uzmanları yetiştirmek. Hedefler Araştırma görevlisi motivasyon ve memnuniyetinin arttırılması Çekirdek eğitim programı Asistan eğitim kılavuzunun geliştirilmesi Kongrelere katılımın desteklenmesi Ödüllendirme: toplantılara katılım, sınavlarda başarı Yeni eğitim modellerinin kullanılması (laboratuvarda ve sanal ortamda) Performans ölçütü: Geri bildirim

24 B. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik Amaçlar B. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri 1. Stratejik amaç: Genel cerrahi alanında yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirmek 2. Stratejik amaç: Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında üniversitemiz içinde diğer anabilim dalları ve bölümlerle işbirliği yapmak Hedefler Yurtdışındaki kurumlarla iletişimin ve yurtdışı yayın sayısının artırılması, sürekliliğinin sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yurt dışı yayın sayısının %10 arttırılması Ülke sağlık politikalarına katkıda bulunulması

25 C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik Amaçlar C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Stratejik amaç: Yıllık ameliyat sayısının %10 arttırılması ve poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi Hedefler Hasta memnuniyetini arttırmak Servis elemanlarının eğitimi Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi Belirlenen ilgi alanlarının geliştirilmesi ve poliklinik hizmetlerinin bu alanlarda verilmesi Performans ölçütü: Geri bildirim

26 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı 5 Yıllık Hedefler
Yurtdışındaki kurumlarla iletişimin ve yurtdışı yayın sayısının artırılması, sürekliliğinin sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yurt dışı yayın sayısının %10 arttırılması Mezunlarla iletişimin daha da güçlendirilmesi Alumni toplantıları Ülke sağlık politikalarına katkıda bulunmak Bilim insanı yetiştirmeye katkıda bulunmak Yılda 1 adet sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlemek Teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmalar Araştırma projelerinin sayısını %25 arttırılması Yıllık ameliyat sayısının %10 arttırılması Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi Kurumun kendisinin yetiştirdiği uzmanlardan eğitim kadrosunda yararlanmak


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları