Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decap Ürün Analizi Hemodec.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decap Ürün Analizi Hemodec."— Sunum transkripti:

1 Decap Ürün Analizi Hemodec

2 Düşük kan akışı (300-400 ml/dk)
Decap® kavramı Decap, Kandan CO2’i ekstrakorporeal uzaklaştırmak için kullanılan mini invaziv teknikdir. Venö venöz dolaşım Düşük kan akışı ( ml/dk) Bir çift lümenli kateter yoluyla perkütan tek giriş (14F) 300 ml ekstrakorporeal kan hacmi Hemodec has chosen a Veno-venous extracorporeal blood circuit in order to have a very safety therapy. Hemodec çok güvenlik bir tedavi olması için Veno-venöz ekstrakorporeal kan devre seçti Low blood flow and low blood volume in extracorporeal circuit permits a very low hemodynamict impact on the patients and reduced systemic inflammatory response. Ekstrakorporeal devrede Düşük kan akışı ve düşük kan hacmi hastada çok düşük bir hemodynamict etki ve azaltılmış sistemik inflamatuvar tepkisine izin verir. Patient’s hematic access is obtained via a 14 F. percutaneous double lumen coaxial catheter Hastanın kanına erişimi 14 F. perkütanöz çift lümenli koaksiyel kateter vasıtasıyla elde edilir

3 Decap® Özellikleri ve Faydaları
Veno-Venous Dolaşım İSKEMİ Riski yok, Arteryal Kanülasyon ile ilgili Risk yok, daha fazla ölçülebilir sistem Perkütan Tek Girişim Mini-invaziv, Yatak başında işlem, Azaltılmış Enfeksiyon Riski Kullanım Kolaylığı Setleme işlemi için sadece 5 dakikaya ihtiyaç vardır. Düşük Kan Akışı ( ml/dk) ve Düşük ekstrakorporeal hacim Serbest olan sitokin ve kimyasal mediatörlerin azaltılması; kanama sorun yok Önemli Yan Etkileri Güvenli, Birçok olumlu sonuç vardır ve kayıtlı hiçbir yan etki tespit edilmemiştir. Hemodec akciğer ve böbrek fonksiyonlarını korumak için kanla parametrelerini korumak için son derece önemli olduğunu biliyor. Bu nedenle Hemodec yüksek bir invazif tedavi ile hastaya yüksek bir sistemik inflamatuvar tepki sağlamak açısından bir çelişki var düşünüyor . Stresli bir mekanik havalandırma nedeniyle Tedavi amacı kandan serbest olan sitokinler ve kimyasal mediatörler sayesinde gelen böbrek ve akciğer hasarı azaltmaktır. İSKEMİ: Vücutta bir bölgenin yerel kanlanma eksikliğidir. Kanlanma eksikliği olan dokularda oksijen ve besleyici maddeler azalır, böylece buradaki hücreler ölür. Damar daralması ve tıkanmasına bağlı iskemiler tromboz, embolizm, damar sertliği, spazm gibi durumlarda görülür. Damar daralmasına bağlı olmayan iskemilerin başlıca nedenleri kan ve kalp hastalıkları, zehirli gazlar, akciğer hastalıkları ve birdenbire olan tansiyon düşmeleridir. İskemiye Gn duyarlı organlar beyin, kalp ve böbrek hücreleridir. Kalp damarlarının tam tıkanmasıyla infarktüs oluşur, büyük bir alanda ise ölüme yol açar.

4 Kullanımı çok kolay ve setlemesi çok hızlıdır :
DecapSmart(Diapact) Cihaz ve Setleri Kullanımı çok kolay ve setlemesi çok hızlıdır : 1 Cihaz 1 A-V kan seti 1 Decapnizatör 1 Hemofilter ve seti The system is composed by an Equipment named Decapsmart and by a disposable set; this disposable set is composed by an arterial line, a venous line, an hemofilter and obviously by the decapneizator; 2 different disposable set are available : one with and the other without 14F double lumen catheter

5 Decap® mini invaziv, ekstrakorporeal teknik ile aşağıdakileri sağlar,
Decap® AMAÇ Decap® mini invaziv, ekstrakorporeal teknik ile aşağıdakileri sağlar, Hastanın pCO2 basıncını Normal değerlere geri getirir, Hastanın pH toplam basıncını kontrol eder Mekanik ventilatör parametrelerinin hiper koruyucu ayarları Hastaların mekanik ventilatör den ekstübasyonunu hızlandırır Decap® ultimate aim is to correct and maintain a stable pH value and to provide to blood normal level of pCO2 and PH with the aid, as less as possible, of Invasive Mechanical Ventilation; Decap ® nihai amacı, İnvazif Mekanik Ventilasyondan mümkün olduğunca daha az yardımı ile istikrarlı bir pH değeri korumak ve düzeltmek, kandanormal pCO2 düzeyi ve PH sağlamak tır. Decap® therapy results show the chance to set the parameters of Tidal Volume and Plateau pressure to levels even lower in comparison to the values of protective ventilation established by the protocol of the National Institute of Health (NIH). Decap ® tedavisi sonuçları gösterir ki; Tidal Hacim ve Yaylası basınç Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), protokol tarafından koruyucu ventilasyon değerlerine göre daha da düşük seviyelere parametrelerini ayarlamak için şans. Decap® is the system that provides in fact a new standard of mechanical ventilation setting parameters, called hyperprotective ventilation. Decap ® Aslında hyperprotective ventilasyon adı verilen mekanik ventilasyon ayar parametreleri yeni bir standart sağladığı sistemdir. Hyperprotective ventilation permits a premature weaning from mechanical ventilation and so a reduced stay in ICU Mekanik ventilasyon ve böylece Yoğun bakımda azaltılmış kalış

6 Hiper Koruyuculu Ventilasyon
Vt/Kg (PBW) ml/Kg PPLAT (cm H2O) PEEP (cm H2O) 6,8 28,8 13 25,6 5,0 This diagram puts in comparison the protective ventilation protocol parameters (Tidal Volume, Plateau pressure and Positive End Expiratory Pressure) established by the National Institute of Health (NIH) and the hyperprotective ventilation parameters that Decap therapy can provide Bu diyagram karşılaştırıldığında Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Decap tedavi sağlayabileceği hyperprotective ventilasyon parametreleri tarafından kurulan koruyucu ventilasyon protokol parametreleri (Tidal Hacim, Plato basınç ve pozitif ekspirasyon sonu basınç) koyar 10 Klinik vakalar gösterir ki, ARDS hastaları üzerinde DECAP tedavinin etkinliği, minimal solunum stres durumu elde edilmesi, pro- inflamatuar maddelerin azaltılması Karaciğer den ve Ph ın kontrol edilmesinden gelir.

7 ARDS Network Low VT Trial
Hayatta Kalma (%) Hiper Koruyucu (tahmini) Next coming studies, for ARDS and COPD patients, will prove that hyperprotective ventilation can increase dramatically survival rate Gelecek çalışmalarda ARDS ve KOAH hastaları için, hyperprotective ventilasyonun yaşam oranı artırabilir olduğunu ispat edecektir Koruma Geleneksel N Engl J Med: 2000; 342:1301

8 Decap® ve Invaziv Mekanik Ventilasyon
Invaziv Mekanik Ventilasyon (IMV) Vakaların % 30 unda VILI yi tetikler. VILI = Ventilator Induced Lung Injury = Ventilatör Kaynaklı Akciğer Hasarı Decap IMV ile oluşan istenmeyen etkileri önlemek ve hastayı cihazdan daha erken ayırmak için bir yol olarak görülebilir. Ne kadar küçük olursa olsun her bir Tidal Hacim, uysal alveoller in fazla şişmesi ile ( tidal hiperinflasyon) ARDS li akciğere zarar verme potansiyeline sahiptir, Ağır ve aşırı sıvı dolu terminal solunum yollarının devresel kapatılmasına (tidal alıma) izin vermektedir. Prof. Pesenti from Anesthesiology editorial October 2009 Mechanical ventilation, the main form of life support for patients with acute respiratory failure, can resolve the respiratory alterations in the large majority of patients with ARDS by restoring oxygenation and carbon dioxide removal to within physiological limits. Patients with ARDS are, therefore, admitted to the hospital with severe hypoxemia and connected to a ventilator that corrects their respiratory defects while awaiting resolution of the underlying cause of the respiratory failure; despite this, the mortality rate associated with ARDS remains high. The main reason for this high mortality is not the acute respiratory failure, but rather multiorgan failure (kidneys, heart, liver, etc.) caused by the spread of inflammatory processes from the lungs to peripheral organs through the systemic circulation. Experimental and clinical studies have shown that the diffusion of inflammation from the lungs to peripheral organs through the systemic circulation is caused by the artificial ventilation: over-distension of normal alveoli and the opening/closure of collapsed alveoli contribute to causing progressive pulmonary damage (ventilator-induced lung injury, VILI) which worsens the original ARDS inflammatory process and causes changes in the alveolar-endothelial barrier, with consequent loss of pulmonary compartmentalization and the diffusion of inflammatory factors from the lungs to the systemic circulation. Mekanik ventilasyon, akut solunum yetmezliği olan hastalarda yaşam desteğinin ana formu, fizyolojik sınırlar içinde üzere oksijenasyon ve karbondioksit çıkarılması restore ederek ARDS hastaların büyük çoğunluğunda solunum değişiklikleri çözebilirsiniz. ARDS hastaları, bu nedenle, ciddi hipoksemi ile hastaneye başvuran ve solunum yetmezliği altta yatan sebebin çözünürlük beklerken kendi solunum hataları düzelten bir ventilatöre bağlanmıştır; buna rağmen, ARDS ile ilişkili ölüm oranı hala yüksek. Bu yüksek mortalite için başlıca nedeni akut solunum yetersizliği değil, daha ziyade çoklu organ yetmezliği (böbrek, kalp, karaciğer, vb) akciğerlerden sistemik dolaşıma yoluyla periferal organların iltihabi süreçleri yayılmasına neden. Deneysel ve klinik çalışmalar akciğerlerden sistemik dolaşıma yoluyla periferal organlara iltihap difüzyon suni havalandırma neden olduğunu göstermiştir: normal alveollerin aşırı distansiyonu ve çökmüş alveollerin açılması / kapanması ilerleyici akciğer hasarı (ventilatör neden katkıdaorijinal ARDS enflamatuvar süreç kötüleşir ve sistemik dolaşıma akciğerlerden sonucu pulmoner kompartımanlara kaybı ve inflamatuar faktörlerin difüzyon ile, alveoler-endotel bariyer değişikliklere neden kaynaklı akciğer hasarı, VILI).

9 Plato Basınç ve Mortalite
Plato Basıncı: Plato basıncı soluk havasının hastaya verilmesinden hemen sonra ve eksprasyon başlamadan önce ölçülen basınçtır. Plato değeri, inspiryum sonunda solunumu tutmaya benzer. Solunumun durması sırasında alveol içindeki ve ağızdaki basınç eşittir yani gaz akımı yoktur. Fakat inspiratuar kasların gevşemesi ile akciğer dokusunun elastik geri çekilimi ekspanse olmuş akciğere bir güç olarak yansır. Bu bir pozitif basınç yaratır ve manometrede pozitif basınç olarak okunur. Plato basıncı bazen alveolar basınç veya intrapulmoner basınç olarak da kullanılır. Pplato, alveol içindeki gaz volümüne göğüs ve akciğer recoil'inin etkisini yansıtır Ventilator induced lung injury (VILI) occurs when the lung is directly damaged by the action of mechanical ventilation. Macroscopic injuries associated with the ventilation of patients with ARDS have been described for decades: pneumothorax, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, associated with alveolar rupture from overdistension. The term historically applied to this situation was “barotrauma”. This word expressed the tendency towards alveolar overdistension when high inspiratory pressures are applied. However the paradigm has shifted somewhat in recent years away from pressure induced to volume induced lung injury – “volutrauma”. This term recognizes that alveolar overdistension is more likely to occur as a result of excessive volume, than excessive pressure Akciğer doğrudan mekanik ventilasyon eylem tarafından bozuk olduğunda Vantilatör bağlı akciğer hasarı (VILI) oluşur. Pnömomediastinum, overdistension gelen alveol rüptürü ile ilişkili pnömoperitoneum,: ARDS hastalar ventilasyon ile ilişkili Makroskopik yaralanmalar yıllardır tarif edilmiştir. Tarihsel olarak bu durum uygulanan dönem "barotravma" idi. Yüksek inspiratuar basınç uygulandığında Bu kelime alveoler overdistension eğilimini dile getirdi. "Volutrauma" - Ancak paradigma uzak hacmi kaynaklı akciğer hasarına bağlı basınç son yıllarda biraz kaymıştır. Bu terim alveoler overdistension aşırı basınç fazla, aşırı hacminin bir sonucu olarak ortaya çıkması daha muhtemel olduğunu kabul

10 Decap, Non Invaziv Mekanik Ventilasyon için
Decap® ve Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon The use of noninvasive ventilation has markedly increased over the past two decades, and noninvasive ventilation has now become an integral tool in the management of both acute and chronic respiratory failure, in both the home setting and in the critical care unit. The aim of NIV includes not only the correction of alveolar hypoventilation, but also the unloading of inspiratory muscles. NIV reduces the work of breathing, allowing resting of respiratory muscles and recovery of muscle function, while mantaining the physiologic advantages of spontaneous respiration. NIMV is successful from 51 to 91% in patients with COPD. NIMV reduces length of stay in ICU and prevent all the major side effects provided by IMV. NIMV reduces weaning time. Noninvaziv ventilasyon kullanımı belirgin son yirmi yılda artmıştır ve noninvaziv ventilasyon artık ev ortamında hem de ve yoğun bakım ünitesinde, akut ve kronik solunum yetmezliği tedavisinde tamamlayıcı bir araç haline gelmiştir. NIV amacı hipoventilasyon düzeltilmesi, fakat, aynı zamanda solunum kaslarının boşaltma da içerir. NIV spontan solunumu fizyolojik avantajları mantaining iken, solunum kasları ve kas fonksiyonuna geri dinlenme sağlayarak, solunum iş yükünü azaltır. NİMV 51 KOAH'lı hastalarda% 91 başarılıdır. NİMV YBÜ kalmak ve IMV tarafından sağlanan tüm önemli yan etkileri önlemek uzunluğu azaltır. NİMV sütten kesme zamanı azaltır. Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) vakaların 50% yetersizdir Decap, Non Invaziv Mekanik Ventilasyon için bir yardım olarak görülebilir. Eğer Hiperkapni, ekstrakorporeal devrenin yetkin kullanımı yoluyla güvenli ve yararlı bir ölçüde tedavi edilebilir ise, O zaman neden bu hastalar için ventilasyon gerekir? Belki de, yakın gelecekte, ARDS yönetimi, minimal invaziv ekstrakorporeal karbon dioksit çıkarma devresi ve noninvaziv sürekli pozitif hava yolu basıncı içerecektir. Mekanik ventilasyonun Modern Felsefesini somutlaştırmak için; Trakeal tüpler önlemek Sedasyon en aza indirmek, VILI yi önlemek için ve Hastane enfeksiyonları önlemek için Prof. Pesenti from Anesthesiology editorial October 2009

11 Decap® Devresi Onaylanmış Heparin dozu en az her 50 saniyede bir aPTT dir. Beş Basınç Sensörü vardır. Bir hava dedektörü ve bir klemp sistemi Bir Kan Akış pompası , Replasman pompası ve UF Pompası vardır. Decap system has been improved by an additional plasmatic water recirculation that permits a lower viscosity of blood in decapneizator filter. This blood dilution is essential in order to reduce heparin dosage especially in patients suffering from heparin-induced thrombocytopenia. Decap sistemi decapneizator filtre kan daha düşük bir viskoziteye izin veren bir ek plazmatik su sirkülasyon tarafından geliştirilmiştir. Bu kan sulandırma özellikle heparin kaynaklı trombositopeni olan hastalarda heparin dozu azaltmak için şarttır. 11

12 10 % Kan içinde çözülmüş halde 60% Plazma da
Kanda ki CO2 nin varlığı 10 % Kan içinde çözülmüş halde 60% Plazma da 40% Kırmızı Kan Hücrelerinde 70% Bikarbonat formunda 60% Kırmızı Kan Hücrelerinde 40% Plazma da 20% Karbamatlar formunda (100% Kırmızı Kan Hücrelerinde ) İMKANSIZ CO2 Uzaklaştırma Kavramı This slide explain the normal CO2 distribution in blood.

13 (Akciğer) CO2+H2O = H2CO3 = HCO3 + H (Böbrek)
CO2 Uzaklaştırma Kavramı DECAP, kırmızı kan hücrelerinde karbonik Anidrasis leri patlatır, (formülün hareketine bağlı olarak) (Akciğer) CO2+H2O = H2CO3 = HCO3 + H (Böbrek) Sonuç olarak, Oksijenin mevcudiyetinde Karbonik Anidrasisler bu formülün sol tarafında yer alır ve Kanda çözünmüş halde ki CO2 i çözülmesine ve uzaklaştırmasına müsait hale getirirler. When blood is directing to human body tissues dokular, Carbonic Anidrasis transform CO2 in carbonic acid and then in bicarbonate and H+ ( reaction righward) The reverse ters effect is obtained elde edilen when the blood is directed to lungs (reaction leftward)

14 Decap® Çalışma Prensibi
1.35 m2 Polypropylene membran 8-10 Litre/dakika Oksijen Akışı ml/dakika Kan Akışı CO2 uzaklaştırmanın yanı sıra, DECAP Oksijen tedarikçisidir Decapnizatörün içinde ki oksijen bölmesi ve kan bölmesi arasındaki basınç farkları, CO2 ve O2 difüzyonlarının basınç eğimleri ile doğru orantılıdır These are Deecap therapy specifications in terms of decapneizator technical parameters and thepapy flows (blood, oxygen and ultrafiltration). The basic working principle comes from the gradient of gas pressure between the two compartment of decapneizator Bu decapneizator teknik parametreler ve thepapy akışları (kan, oksijen ve ultrafiltrasyon) açısından Deecap tedavi özellikleri vardır.Temel çalışma prensibi decapneizator iki bölmesi arasındaki gaz basıncının gradyanı gelen

15 Decap® Çalışma Prensibi
Oksijen molekülü yönü aşağıdaki difüzyon kavramı (Fick kanunu) ve kanda çözünen CO2 molekülü yönü aşağıdaki difüzyon kavramı (Fick kanunu) In Decap® therapy, CO2 removal depends from blood flow, Oxygen flow, patient pCO2 value and from blood hematocrit in decapneizator inlet port. Decap içinde ® terapisi, CO2 gideriminin kan akımı, oksijen akışı, hasta pCO2 değeri ve decapneizator giriş kapısına kan hematokrit dan gelen bağlıdır. The more patient pCO2 value will be, the more CO2 removal will be done. CO2 removal is in direct ratio with CO2 pressure gradient existing between decapneizator compartments. Daha sabırlı pCO2 değeri olacak, daha fazla CO2 gideriminin yapılacaktır. CO2 gideriminin decapneizator bölmeler arasında mevcut CO2 basınç farkı ile doğrudan oranıdır. Our bibliography tells us that we are able to treat patients with pCO2 value attested at more than 120 mmHg and to put it down to normal level in a couple of hours. Bizim bibliyografya biz pCO2 değeri olan hastalarda fazla 120 mmHg onaylanmış tedavi ve birkaç saat içinde normal seviyeye aşağı koymak mümkün olduğunu söyler Venöz Kan Akışı pO2 : 40 mmHg pCO2 : 70 mmHg Saf Oksijen Akışı pO2 : 760 mmHg Polypropylene membran

16 CO2 uzaklaştırma ile ilgili parametreler
Temelde arasında CO2 basınç eğilimi ile O2 akışı ve kan akımı Ama aynı zaman da: Hemoglobin değeri (g/dl) Oksijen akışı (Litre / dak.) Kandaki Oksijenin kısmi basıncı Decapneizator membranın maksimum etkinliğinde, Membranın kan girişinde 70 mmHg pCO2 basıncı ile 400 ml / dak kan akış hızında ve 9 gr / dl hemoglobin değeri ile 780 mmol / dk CO2 Uzaklaştırma Değeri tespit edilmiş ve onaylanmıştır. These are the parameters that determine the quantity of CO2 removal; obviously CO2 removal is mainly dependable by CO2 pressure gradient between blood flow and oxygen flow and generally is dependable by Fick law Bu CO2 kaldırma miktarını belirlemek parametreler; Açıkçası CO2 gideriminin kan akımı ve oksijen akışı arasında CO2 basınç farkı esas olarak güvenilir ve genellikle Fick kanunla güvenilirdir

17 O2 Beslemesi ve Desteği ile ilgili Parametreler
Temelde arasında O2 basınç eğilimi ile O2 akışı ve kan akımı Ama aynı zaman da: Hemoglobin değeri (g/dl) Oksijen akışı (Litre / dak.) Kandaki Oksijenin kısmi basıncı Decapneizator membranın maksimum etkinliğinde, Membranın kan çıkışında kanda pO2 basıncı 700 mmHg ile 9 gr / dl hemoglobin değeri ile tespit edilmiştir. These are the parameters that determine the quantity of Oxygen supply; obviously O2 supply is mainly dependable by O2 pressure gradient beetween blood flow and oxygen flow and generally is dependable by Fick law Bu Oksijen kaynağı sayısını belirlemek parametreler; Açıkçası O2 kaynağı kan akımı ve oksijen akışını O2 arasındaki basınç farkı esas olarak güvenilir ve genellikle Fick kanunla güvenilirdir

18 Decap® Pediatrik set 0,33 m2 polypropylene decapneizator
200 ml Extracorporeal kan hacmi Kan akımı ml/dk dan başlamaktadır. Herhangi homolog kan torbasına tekrarlama olmadan en az 10 Kg ağırlığındaki hastalarda tedaviye başlama şansı Gaslini Hastanesi (Genoa) akciğer nakli bekleyen ve Bronşiolitis Obliterans i olan yaşındaki bir çocuğa Non Invaziv Mekanik Ventilasyon (NİMV) ile beraber DECAP tedavisini başarı ile uygulamıştır. BRONCHİOLİTİS nedir? Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir Genoa’s Gaslini hospital published in Paediatric Critival care vol 11 – 2010 this case report about a child with bronchiolitis obliterans with refractory hypercapnic respiratory failure Refrakter hiperkapnik solunum yetmezliği olan BO'lu bir çocuk hakkında, bu olgu sunumu Cenova'nın Gaslini hastanede Pediatrik Critival bakım vol 11 yayınlandı

19 Decap® İndikasyonlar Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği olan ve pCO2 basıncı 55mmHg dan fazla olan hastalar VILIvakası olan tüm hastalar ALI/ARDS hastaları, özellikle Böbrek Yetmezliği olanlar (CRRT tedavisi) Orta ve Şiddetli (GOLD Standart III ve IV) KOAH hastalarında İnvaziv Mekanik Ventilasyon dan ayrılma sonrasında ki süreçte Akciğer nakli için Köprü Akut ağır astım krizi

20 Decap® ve ARDS : Turin University Deneyimleri
Decap, Tedavinin başlamasından 2 saat sonra pCO2 ve pH basınç değerlerini normal hale getirir, Tidal Hacimi 6 ml / Kg 'den düşük kullanıma olanak sağlar. Tedavinin 72. saat inden sonra Akciğer koruma morfolojik belirteçlerinde iyileşmeler ve pulmoner sitokinlerin konsantrasyonunda azalmalar görülmüştür. Decap, 7-8 gün hyperprotective ventilasyon uygulanmış hastalarda, konvansiyonel mekanik ventilasyon dan 1-2 gün daha fazla ventilatörsüz gün sayısını arttırmıştır. Hiçbir hastada kayıtlı komplikasyon meydana gelmemiştir. “Tidal Volume lower than 6ml/Kg enhances lung protection” – Anesthesiology – October 2009 Turin University published few months ago on Anaesthesiology this study on ARDS. They applied Decap system to patients in order to reduce Tidal Volume, from 6 to 4 ml/Kg increasing the extrinsic PEEP in order to contrast VILI and the formation of inflammatory mediators. Turin Üniversitesi ARDS üzerine Anesteziyoloji Bu çalışmaya birkaç ay önce yayınlandı. Bunlar 6-4 ml / kg kontrast VILI ve inflamatuar mediatörlerinin oluşumu için, dış PEEP artan gelen, Tidal Cilt azaltmak için hastalara uygulanan Decap sistemi.

21 Decap® ve KOAH : Vaka Kontrol Çalışması
Bu gözlemsel çalışma, ağır solunum yetmezliği ve hiperkapni geliştirilen son 5 yıl içinde tedavi edilen KOAH hastalarında oluşan kontrol grubu ile vaka grubu (Decap) karşılaştırmak amacıyla Torino Üniversitesi tarafından oluşturuldu Alınma kriterleri aşağıda kileri kapsamakadır. 1) NIMV i olan hastalar 2) IMV sonrası NIMV yetmezliği olan hastalar 3) Tracheostomized olan hastalar Çalışmaya katılan hastanelerden gelen önerileri dikkate alıp değiştirilebilir mevcut bir protokol zaten bulunmaktadır. Beside ARDS study, Turin University had the idea to apply Decap also to COPD patients. The concept is that decreasing Tidal Volume the increased CO2 level, called permissive hypercapnia, can be treated with Decap. Prof. Ranieri wanted to create an observational study; he wanted to compare two groups (one treated with Decap and the other with traditional therapy) in order to find out if there’s a decrease in endotracheal intubation or a decrease in Ventilator Associated Pneumonia and eventually mortality. A provisional protocol is already available as Prof. Ranieri is evaluating any suggestion coming from any centers interested in participate at this study. The first aim of this study is to prove that in patients with NIMV, Hemodec can treat any exacerbation keeping them extubated and avoiding the use of IMV. A registry will be presented in Turin University website; all the participants will able to enter in this registry and fill it, case by case, with patient’s parameters.

22 Decap ® ve KOAH: Bir Vaka-Kontrol Çalışması - bitiş noktaları
Bu çalışma daha önceden yapılmış olan birkaç vakanın raporlarını kanıtlamaktadır; Decap maksimum 48 saat içinde ki alelenmelerin tedavisinde etkilidir. NİMV li hastalarla sistem sadece Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon ile donatılmış ve hasta ekstübe yapılarak korunmaktadır. Birincil Bitiş Noktası endotrakeal entübasyon azalmasını kanıtlamaktadır. İkincil Bitiş Noktası: IMV ve NIMV göre daha fazla Ventilasyonsuz gün sağlar VAP ın sıklığında azalmalar meydana gelir. Yoğun Bakımda kalış süresi azalır Hayatta Kalım oranı artar

23 Sonraki Adım : ARDS Rastgele Yapılan Kontroller
Bu üyelerin oluşturduğu bir Yönlendirme Komitesi : Prof. Ranieri (Turin University) Prof. Pesenti (Milano Bicocca University) Prof. Antonelli (la Cattolica University – Rome) Prof. Zangrillo (San Raffaele Hospital – Milan) Prof. Artigas (Sabadell Hospital) Prof. Vincent (Brussels University) Prof. Quintel (Gottingen University) Prof. Thompson (Harvard University) Prof. Slutsky (Toronto university) ARDS tedavisi konulu bir protokol oluşturmak için karar verdi. Kan akışı < 500 ml/dk ve CO2 Uzaklaştırma > %30 gibi titiz spesifikasyonar ile sadece DECAP ile kabul edilen sonuçlar elde edildi. Hemodec has decided to conduct a randomized controlled study about ARDS syndrome. The main endpoint of this study will be the decrease of mortality that now is attested at 30-33% Hemodec think to involve 400 patients per group (total 800 patients) This experimental study has a steering committee formed by anesthesiology professors from several countries. An ARDS protocol will be created by them and will be used by all the hospitals that will decided to be involved. This study will be sponsored partially by Hemodec; Hemodec is thinking about an end user price lower than the normal one; it’ll be a spontaneous study anyway For Europe Hemodec is thinking to involve 30 centers (excluding Italy).

24 ARDS Rastgele Yapılan Kontroller
800 hasta bu çalışmaya katıldı, her falda 400 er hasta Tüm Avrupa çapında kabul görmüş 60 hastanede bu çalışma yapıldı Kesin Protokolü Eylül 2010 içinde verilmiştir Bu çalışma (2011 yılı boyunca) yaklaşık 1 yıl sürmüştür The study’s Steering Committee will provide 500 € per patient involved in the trials.

25 ARDS Rastgele Yapılan Kontroller : Bitiş Noktası
Birincil son nokta; Decap ölümleri azaltan bir tedavidir. İkincil son nokta; a) Decap 28 gün boyunca ventilatörsüz gün sayısını anında azaltır. b) Decap Mekanik Ventilasyona bağlı olarak 28 gün boyunca yatan hastalardaki tedavinin başarısızlık sayısını azaltır. c) Decap Ciddi Hipoksemi vakalarını yöneterek Kurtarma Tedavileri gereken hastaların sayısını azaltır. As primary endpoint it will be put mortality decreasing. As secondary endpoints there will be included cost effectiveness of Decap (in terms of money saving therapy due to a decreased number of ventilator free-days) the decreased number of treatment failure and the decreased number of patients requiring rescue therapies as ECMO


"Decap Ürün Analizi Hemodec." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları