Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Soner Sanioğlu.  VTE mekanofarmakolojik proflaksi  Cerrahi dışı hastalarda  Ortopedi dışı operasyonlarda  Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Soner Sanioğlu.  VTE mekanofarmakolojik proflaksi  Cerrahi dışı hastalarda  Ortopedi dışı operasyonlarda  Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Soner Sanioğlu

2

3  VTE mekanofarmakolojik proflaksi  Cerrahi dışı hastalarda  Ortopedi dışı operasyonlarda  Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda  VTE tedavisi

4  VTE riski yüksek olan hospitalize hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinler (LMWH) yada düşük doz (~5000 iü) unfraksiyone heparinler (günde iki yada 3 eşit doza bölünerek) yada fondaparinux kullanılmalıdır. (Grade 1B)  VTE için düşük risk saptanan hastalarda mekanofarmakolojik proflaksi yapmaya gerek yoktur. (Grade 1B)

5  Yüksek riskli hastaları belirlemek için geçerliliği ispatlanmış yaygın kabul gören bir skorlama yok.  Hekim tecrübesine ve hastanın kliniğine göre karar vermeli.  En sık kullanılanlarından biri Padua Prediction Score.

6

7  VTE riski yüksek fakat aynı zamanda kanaması olan yada kanama riski yüksek olan hastalarda kompresyon çorapları yada aralıklı pnömatik kompresyon gibi mekanik proflaksi yöntemlerinin nin optimal kullanımı (~18 saat/gün) önerilmektedir. (Grade 2C) Kanama riski azaldığında VTE riski hala yüksekse farmakolojik proflaksi mekanik proflaksi ile yer değiştirebilir. (Grade 2B)

8

9  Bu hastalarda uygulanacak proflaksinin süresi hastanın immobilizasyon ve hastanede kalış süresi ile yakından ilgilidir. Taburcu olan yada yeterince mobilize olabilen hastalarda proflaksinin uzatılması önerilmez. (Grade 2B)

10  Ayaktan tedavi olan kanser hastalarında ek risk faktörleri ( g eçirilmiş VTE, immobilization, hormon tedavisi, anjiogenez inhibitörleri, thalidomide, lenalidomide ) yoksa LMWH, unfraksiyona heparin (Grade 2B) yada warfarin ile proflaksi önerilmemektedir. (Grade 1B)

11  Ek risk faktörlerin olduğu solid tümörlü hastalarda kanama riski az ise LMWH yada unfraksiyone heparin ile proflaksi önerilir. (Grade 2B)  Kanserli hastalarda sadece kalıcı boyun yolu nedeniyle proflaksi önerilmez. (Grade 2B)

12  Uzun süreli yolculuk yapacak olanlarda VTE riski yüksek ise ( geçirilmiş VTE, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi yada travma, aktif kanser, hamilelik, östrojen kullanımı, ileri yaş, azalmış mobilite, ciddi obesite ve trombofilik hastalık ), 15-30 mmHg dizaltı varis çorabı, sık ambulasyon, baldır kası egzersizleri ve mümkünse koridor yanı koltukta yolculuk yapması önerilir. (Grade 2C)

13  VTE riskinin düşük olduğu yolcularda rutin varis çorabı kullanımı önerilmez. (Grade 2C)  Uzun süreli yolculuklarda aspirin yada antikoagülanlarla proflaksi önerilmez. (Grade 2C)

14  Daha önce VTE geçirmemiş asemptomatik trombofilili hastalarda uzun süreli günlük mekanofarmakolojik proflaksi önerilmez. (Grade 1C)  Yatağa bağımlı kronik hastalarda tromboproflaksinin rutin kullanımı önerilmez. (Grade 2C)

15  Uygun proflaksi seçimi için hastanın VTE riskinin belirlenmesi önemli.  Bu amaçla Rogers ve Caprini skorlama sistemleri kullanılıyor.

16

17  Genel veya abdomino-pelvik cerrahi uygulanan VTE riski çok düşük hastalarda ( <%0.5, Rogers score<7, Caprini score 0 ) erken ambulasyon yeterlidir, mekanofarmakolojik proflaksiye gerek yoktur. (Grade 1B)  Düşük riskli hastalarda (~%1.5, Rogers 7-10, Caprini 1-2 ) mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir. (Grade 2C)

18  Orta riskli hastalarda ( ~%3, Rogers >10, Caprini 3-4 ) major kanama riski yüksek değilse LMWH, düşük doz unfraksiyone heparin proflaksisi önerilir. (Grade 1B)  Orta riskli hastalarda major kanama riski yüksek ise mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir. (Grade 2C)

19  Yüksek riskli hastalarda ( ~%6, Caprini score ≥5 ) major kanama riski yüksek değilse LMWH yada düşük doz unfraksiyone heparin ile proflaksi önerilir. (Grade 1B) Kompresyon çorapları yada aralıklı pnömatik kompresyon farmakolojik proflaksiye eklenmelidir. (Grade 2C )  VTE riski yüksek hastalarda major kanama riski de yüksekse mekanik proflaksi yapılmalı, kanama riski azalır azalmaz farmakolojik proflaksiye geçilmelidir. (Grade 2C)

20  VTE riski yüksek hastalarda heparin kontrendike ise düşük doz aspirin (Grade 2C) yada fondaparinux (Grade 2C) kullanılabilir.  Genel yada abdominpelvik cerrahi uygulanacak hastalarda inferior vena cava (ICV) filtresi primer VTE proflaksisi için önerilmez. (Grade 2C)

21  Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif seyir olağan ise mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir, farmakolojik kompresyon önerilmez. (Grade 2C)  Nonhemorajik komplikasyonlar nedeni ile hospitalizasyon süresi uzarsa farmakolojik proflaksinin mekanik proflaksiye eklenmesi önerilir. (Grade 2C)

22  Torasik cerrahi uygulanan kanama riski düşük VTE riski orta hastalarda farmakolojik (Grade 2B) yada mekanik (Grade 2B) proflaksi önerilir.  Kanama riski olmayan yüksek riskli hastalarda farmakolojik (Grade 1B) ve mekanik proflaksi (Grade 2C) birlikte uygulanmalıdır.  Kanama riski yüksek olduğunda ise mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir. Kanama riski azalırsa farmakolojik proflaksiye başlanabilir. (Grade 2C)

23  Kranyotomi hastalarında mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir. (Grade 2C)  VTE riski yüksek hastalarda ( malinite operasyonları ) kanama riski azaldıktan sonra farmakolojik proflaksinin mekanik proflaksiye eklenmesi önerilir. (Grade 2C)

24  Spinal cerrahi hastalarında mekanik proflaksi tercihen aralıklı pnömatik kompresyon önerilir. (Grade 2C)  VTE riski yüksek olan hastalarda ( maliniteler ve ant- post. kombine yaklaşım ) kanama riski azaldığında farmakolojik proflaksi mekanik proflaksiye eklenmelidir. (Grade 2C)

25  Gebelerde LMWH birinci tercih antikoagülandır. (Grade 1B)  Sezeryan operasyonlarında rutin mekanofarmakolojik proflaksi önerilmez. (Grade 1B)  VTE riski yüksek olan hastalarda farmakolojik yada mekanik proflaksi uygulanmalıdır. (Grade 2B)

26  VTE riski çok yüksek olanlarda farmakolojik proflaksiye mekanik proflaksi eklenmelidir. (Grade 2C)  Gerekli görüldüğünde proflaksi doğum sonrası 6 haftaya kadar uzatılabilir. (Grade 2C)  Emziren annelerde proflakside warfarin kullanılabilir. (Grade 1A)

27  Total kalça (TKA) yada total diz artroplastisi (TDA) yapılacak hastalarda en az 10-14 gün LMWH, fondaparinux, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, düşük doz unfraksiyone heparin, warfarin yada optimal (~18 saat/gün) aralıklı pnömatik kompresyon ile proflaksi önerilir. (Grade 1B)

28  Kalça kırığı operasyonlarında en az 10-14 gün LMWH, fondaparinux, düşük doz unfraksiyone heparin, warfarin veya aralıklı pnömatik kompresyon kullanılabilir. (Grade 1B)  LMWH operasyondan 12 saat önce yada 12 saat sonra başlanması önerilmektedir. Operasyondan önceki 4 saat içinde yada sonraki 4 saat içinde başlanması önerilmez. (Grade 1B)

29  TKA, TDA yada kalça kırığı operasyonlarında aralıklı pnömatik kompresyon optimal olarak uygulansa bile farmakolojik proflaksi tavsiye edilmektedir. İlk tercih LMWH dir. (Grade 2B)

30  Major ortopedi operasyonlarında hospitalizasyon süresince farmakolojik proflaksinin yanında mekanik proflaksi de kullanılmalıdır. (Grade 2C)  Major operasyonlarda proflaksi süresinin 35 güne kadar çıkarılması önerilir. (Grade 2B)  Kanama riskinin yüksek olduğu hastalarda farmakolojik proflaksi önerilmez. Mekanik proflaksi tercih edilmelidir. (Grade 2c)

31  Hastanın günlük enjeksiyonu reddetmesi durumunda yada yeterince koopere olamayacağı düşünüldüğünde heparin yerine apixaban veya dabigatran (alternatif olarak rivaroxaban yada warfarin) kullanılabilir. (Grade 1B)

32  Mekanofarmakolojik proflaksinin kontrendike olduğu major ortopedi operasyonlarında IVC filtresinin primer proflaksi amacıyla kullanımı önerilmez. (Grade 2C)  Bacak immobilizasyonu gerektiren izole alt bacak yaralanmalarında proflaksi önerilmemektedir. (Grade 2C)  VTE öyküsü olmayanlarda yapılan diz artroskopisinde proflaksi gerekmez. (Grade 2B)

33  Akut VTE tedavisinde LMWH, fondaparinux, IV yada SC unfraksiyone heparin ile başlangıç tedavisini takiben warfarin kullanılabilir. (Grade 1B)  VTE olasılığının klinik olarak orta-yüksek olduğu olgularda kesin teşhis konuluncaya dek paranteral antikoagülanlar kullanılmalıdır. (Grade 2C)  VTE riski düşük ise ve 24 saat içinde diagnostik testler saptanacaksa tedaviye başlanmayabilir. (Grade 2C)

34

35

36  Bacakta akut izole distal DVT si olan hastalarda ciddi şikayet yoksa ve trombüsün extensiyon riski düşükse antikoagülasyona başlanmayıp iki hafta seri görüntüleme ile takip yapılabilir. (Grade 2C)  Ciddi şikayet ve trombüsün yayılma ihtimali olduğunda antikoagülasyona hemen başlanmalıdır. (Grade 2C)

37  Antikoagülasyon başlanan izole distal DVT li hastalar proksimal DVT gibi tedavi edilmelidirler. (Grade 1B)  İzleme alınan hastalarda ise trombüste yayılma görülmezse antikoagülasyon yapılmayabilir. (Grade 1B) ; Ancak distal venlerin içinde kalsa dahi yayılma tespit edilirse antikoagülasyon yapılmalıdır. (Grade 2C)

38  Warfarinin parenteral tedavi ile aynı gün başlanması, parenteral tedaviye en az 5 gün devam edilmesi ve en az iki gün INR ≥2 olduğu görüldükten sonra parenteral tedavinin kesilmesi önerilir. (Grade 1B)  Parenteral tedavide ilk tercih LMWH yada fondaparinuxtur. (Grade 2C)

39  Akut DVT tedavisinde günlük iki kez LMWH uygulaması yerine tek doz uygulama önerilir. (Grade 2C)  Hastanın sosyal ve ev ortamı uygun ise tedaviye hastane yerine evde başlanabilir. (Grade 1B)  Akut DVT tedavisinde katater aracılı trombolitik, sistemik trombolitik yada operatif trombektomi yerine tek başına antikoagülan tedavi önerilmektedir. (Grade 2C)

40  Trombolitik uygulanmış yada trombektomi yapılmış hastalara yapılmamış hastalarla aynı yoğunlukta ve sürede antikoagülan tedavi uygulanmalıdır. (Grade 1B)  Akut DVT tedavisinde IVC filtresinin antikoagülan tedaviye rutin eklenmesi önerilmez. (Grade 1B)  Akut proksimal DVT tedavisinde antikoagülan kullanımı kontrendike ise IVC filtresi önerilmektedir. (Grade 1B)

41  Antikoagülana alternatif olarak IVC filtresi takılmış hastalarda kanama riski azaldığı taktirde klasik antikoagülan protokolü uygulanması önerilir. (Grade 2B)  Akut DVT hastalarında başlangıç yatak istirahatı yerine erken ambulasyon önerilir. (Grade 2C)  Ağrı ve ödemin çok olduğu hastalarda erken ambulasyon geciktirilebilir.

42  Geçirilmiş cerrahi nedeniyle provoke olmuş yada cerrahi dışı ancak geçici risk faktörlerinin yol açtığı VTE hastalarında 3 aylık antikoagülan tedavi yeterlidir. Daha uzun süreli tedavilere ihtiyaç yoktur. (Grade 1B)  Prove edici bir faktör olmadan ortaya çıkmış ilk VTE de hastanın ciddi kanama riski yoksa uzun süreli antikoagülan tedavi önerilir. (Grade 2B)  Kanama riski yüksek ise 3 aylık tedavi yeterlidir. (Grade 1B)

43  Provoke eden bir faktör olmadan ortaya çıkan ilk izole distal DVT için 3 aylık tedavi yeterlidir. Uzun süreli tedaviye gerek yoktur. (Grade 1B)  Provoke eden bir faktör olmadan ortaya çıkan ikinci VTE atağında kanama riski yüksek değilse uzun süreli antikoagülan tedavi önerilir. Kanama riski yüksekse 3 aylık tedavi yeterlidir. (Grade 2B)

44  VTE ve aktif kanserli hastalarda kanama riski yüksek olsa da uzun süreli antikoagülan tedavi önerilir. (Grade 2B)  Uzun süreli antikoagülan tedavi ile her yıl tedavinin kar zarar getirisinin değerlendirildiği ve buna göre devamına karar verildiği 3 aydan uzun süreli tedaviler kastedilir.

45  Warfarin ile VTE tedavisinde INR hedefi 2.0-3.0 arasıdır. (Grade 1B)  Kanserli hastalar haricinde uzun süreli tedavide warfarinin LMWH e tercih edilmesi önerilir. Warfarin kullanılmayacak hastalarda dabigatran ve rivaroksabana oranla LMWH tedavisi önerilir (Grade 2C)  Kanserli hastalarda uzun süreli tedavide LMWH warfarine tercih edilir. LMWH kullanılmayacaksa dabigatran ve rivaroksabana oranla warfarin önerilir. (Grade 2B)

46  Akut DVT tedavisinde kompresyon çorablarının en az iki sene kullanılması önerilmektedir. Post- trombotik sendrom gelişen olgularda süre uzatılabilir. (Grade 2B)  Genellikle orta basınç ve ödemin proksimaline uzanan çorablar kullanılır.

47  Hipotansiyonun eşlik ettiği akut PE olgularında kanama riski yüksek değilse sistemik trombolitik tedavi önerilir. (Grade 2C)  Hipotansiyon yok ise sistemik trombolitik tedavi önerilmez. (Grade 1C)  Seçilmiş bazı olgularda hipotansiyon olmamasına rağmen olabileceği düşünülüyor ve kanama riski az bulunuyorsa trombolitik tedavi düşünülebilir. (Grade 2C)

48  Trombolitik tedavide kısa süreli infüzyonun (~2 saat) uzun süreli infüzyona tercih edilmesi, infüzyon yolu olarak periferik venlerin pulmoner arter kataterine tercih edilmesi önerilir. (Grade 2C)  Katater yardımcılı trombüs alınması ancak işlem yapılmadığı taktirde hastanın ölebileceği düşünülüyorsa önerilmektedir. (Grade 2C)

49  PE ve şok durumunda, tüm tedavi yöntemleri başarısız olmuş yada trombolitik tedavi kontrendike ise yada trombolitik tedavi sonucunu beklemek için hastanın zamanı yoksa cerrahi trombektomi önerilir. (Grade 2C)  Akut PE tedavisine IVC filtresi ancak antikoagülasyonun kontrendike olduğu durumlarda önerilir. (Grade 1B)

50

51  Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu (KTPH)hastalarda uzun süreli antikoagülan tedavi yapılmalıdır. (Grade 1B)  KTPH tedavisinde seçilmiş hastalarda ve özel merkezlerde pulmoner tromboendarterektomi operasyonun yapılması önerilir. (Grade 2C)

52  Alt extremite yüzeyel ven trombozlarında 5 cm ve daha uzun trombüs saptanması durumunda proflaktik doz fondaparinux yada LMWH ile 45 günlük tedavi önerilir. (Grade 2B)  Bu hastalarda 2.5 mg/gün fondaparinux un proflaktik doz LMWH e tercih edilmesi önerilir. (Grade 2C)

53  Akut üst ekstremite derin ven trombozunda (UEDVT) axiller ve daha proksimal venlerin tutulması durumunda parenteral antikoagülan tedavi uygulanmalıdır. (Grade 1B)  İlk tercih olarak LMWH yada fondaparinux önerilir. (Grade 2B)  Trombolitik tedavi rutin olarak önerilmez. (Grade 2C)  Antikoagülan tedavi trombolitik uygulanan hastalarda, uygulanmamış hastalarla aynı yoğunlukta ve sürede yapılmalıdır. (Grade 1B)

54  Katater ilişkili UEDVT da katater fonksiyonel ve gerekli ise çekilmemesi önerilmektedir. (Grade 2C)  UEDVT 3 aylık antikoagülan tedavi yeterlidir. (Grade 2B)  Kateter ilişkili UEDVT da hasta kanser olmasa bile en az 3 ay antikoagülan tedavi yapılmalı, katater durduğu sürece tedaviye devam edilmelidir. (Grade 1C)  UEDVT venoaktif druglar ve kompresyon tedavisi rutin önerilmez.


"Doç.Dr.Soner Sanioğlu.  VTE mekanofarmakolojik proflaksi  Cerrahi dışı hastalarda  Ortopedi dışı operasyonlarda  Ortopedik cerrahi uygulanacak hastalarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları