Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özlem Pata Acıbadem üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Acıbadem Bakırköy Hastanesi Perinatoloji Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özlem Pata Acıbadem üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Acıbadem Bakırköy Hastanesi Perinatoloji Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Özlem Pata Acıbadem üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Acıbadem Bakırköy Hastanesi Perinatoloji Kliniği

2 o Tanının tam konulması o Beklemekten yarar görmeyecek olguları ortaya koymak o Uygun izlem yolları o Müdahale edilmesi gereken zamanı ortaya koymak

3 Genetik Büyüme Potansiyeli PlasentaFetusun Sağlığı Anne

4 o Sonografik tahmini ultrasonografik ağırlığın 10 persentil altında olması Saptama oranı düşük Önlemeye yönelik tedavi sınırlı Birçok ek morbidite Perinatal morbidite fazla Azalmış Entellektüel performans Uzun dönem etkiler

5 TJOD 2015 Francis, 2012 614.000 doğum, 1999-2008

6 TJOD 2015 McIntyre et al., NEJM, 1999

7 Gardosi et al., Lancet, 1992 Ettnik yapı Maternal kilo (gebelik öncesi), Maternal boy, Fetal cinsiyetl Parite Kişiye özel Eğriler Fetal biyometrinin yüksek riskli gebelikleri belirleme özelliğini arttırır. Yanlış negatiflik azalır SGA (<10.p) fetusların %28’i normal LGA (>90.p.) fetusların %22’ si normal Spesifite artar * GROW = Gestation Related Optimal Weight Gereksiz ileri bakım ve maternal anksiyeteyi azaltır

8 Kişiye Özel Büyüme Kartları Customized Growth Chart Mrs. Small Mrs. Large  

9 TJOD 2015 Placenta / umbilical Cord: Valemantious ins., Single Umblical Artery Perinatal infections: TORCH, Parvovirüs, Sifiliz Genetik: anöploidi, tek gen hastalığı Yapısal anomali: Kardiyak anomali, batın ön duvarı defekti

10 o Tüm değerlendirme testleri kullanılabilir Umbilikal arter Doppler o Preeklampsi ile birliktelik fazla o Önlenim ve tedavide durum ? Aspirin, heparin, antioksidan, ı.u tedavi, yatak istirahati, O2.... Doğum Zamanlaması (GRIT and TRUFFLE)

11 TJOD 2015 Antalya Baschat, UOG, 2011 4-6 Weeks

12 Uzun Dönem ve Adult Dönem Etkiler 2. Trimesterde Plasental yetmezlik- Erken Başlangıçlı FGR-Erken Doğum Doğum zamanı ? 1. Seçenek Erken neonatal mortalite - prematurite 2. Seçenek Bekle I.U.hipoksi, asidoz, ani bebek kaybı, asfiksi

13 ,TJOD 2015 Antenatal Tanı ile mortalitede Gardosi et al., BMJ, 2013 Perinatal Mortalitede Vashevnik et al., 2007

14 TJOD, 2015 Doğumların %96’sı

15 OR Multivariate multivariate FGR7 (3.3-15.7) Yaş>354.1 (1.0-16.5) VKİ >254.7( 1.1-10.2) Eğitim <10 yıl3.4( 1.2-9.6) FGR + VKİ >2571 (14-350) univariate Froen, Gardosi. Et al. 2004 Acta Obstet Gynecol Scan.

16 o Ani bebek ölümlerinin yarısı > 37 weeks o Açıklanamayan ölümlerin % 60-65’i (customized) FGR ve küçük plasenta o Tüm ani bebek kayıpların > %60 belirgin plasental ve kord patolojisi var

17 Fetal Büyüklük ve Büyüme, Acıbadem Günleri, 2014 × × × × × ×

18 Parra-Saavedra. et al Placenta 2013:34 1136-1141 SGAAGA Weight <3 percentile 54.2%9.9% i Histological abnormalities 78.2%25.4% Uteroplasental latent bir yetmezlik var Plasental hastalık için yeni belirteçler şart.

19 o Umblikal arterdeki anormal bulgular ancak plasental fonksiyon-kapasite %30-50 azalınca ortaya çıkıyor Erken gebelikte küçük bebekler %50 kapasite ile yaşayabiliyor Geç gebelikte ise adapte olamıyor. Umblikal arter Doppler bulgu vermeden etkilenme olabiliyor

20 TJOD 2015 1- Mutlak sayı bakımından perinatal mortaliteye katkısı fazladır Ultrasonla fetal ağırlık tahmini: Çoğunlukla +/-%15 hata, ancak uç ağırlıklarda doğruluk azalıyor Scioscia, 2008 2- Gelişme geriliğinin tanısı daha zor Klinik yöntemler güvenilir değil: Fundus pubis ölçümünün sensitivitesi %17, PPD %20 Sparks, 2011 Umbilikal arter Doppler: Hemen daima normal (erken gebelikte olduğu gibi “screening” için faydalı değil)

21 Populasyon bazlı büyüme eğrileri sistematik olarak FGR sıklığını olduğundan düşük gösterir 10. persantil = keyfi bir sınır; perinatal risk aralıksız bir bütün “Kişiye Özel”: o Bizi intrauterin büyüme eğrisi kullanmaya zorlar o Büyümeyi etkilen konsitüsyonel etkenleri dikkate almamızı sağlar o Obezlerde FGR’nin saptanmasını sağlar TJOD 2015

22 TJOD, 2015 × × Fetal adaptasyon: Gebeliğin ileri haftalarında büyümenin yavaşlaması ile orta serebral arter pulsatilite indeksi düşer (“brain sparing”) Bardien et al., 2012

23 AJOG 2013

24 Şiddetli SGA olan infantlarda CP 5-7 kat daha fazla Malnutrisyon ve fetal hipoksi kombinasyonu OR CI Erken preterm<340.80.4-1.4 Geç preterm34-371.10.4-3.4 Term>375.22.7-10.1 Jacobsson L BJOG 2008

25 Oros D P. UOG. 2014 Nörolojik Degerlendirme KontrolGeç Preterm SGA Abnormal Bender test 6.3%16.7%27.3 RNFL (μm) 9710089.7 Geç başlangıçlı SGA infantlar retinada aksonal kayıp riski Görme-motor güçlüğü. r 347 çocuk 6–13 yaşlarda,

26 TJOD 2015 McIntyre et al., NEJM, 1999

27 Llurba E, 2013 AJPerinatol

28 TJOD, 2015 MCA Doppler analizi olumsuz perinatal akıbet beklenen term SGA (<10. persantil) bebeklerin belirlenmesini sağlar. Murata et al., J Obstet Gynaecol Res., 2011 MCA kan akımı: adaptasyon çabası

29 TJOD, 2015 CPR,MCA-PI dan daha önce bozulur UtA ve UA Doppler bozulmadan 37 haftadan sonra CPR ve MCA’de artan bir değişim Oros et al., UOG, 2011 MCA PI Umbilikal arter PI CPR = %23 %14

30  Vaskular- plasental fonksiyon için daha direk ve fizyolojik ölçüm  UV kan akımının spektral Doppler ile analizi Geç FGR de kötüye giden fetal durum ve neonatal metabolik asidoz için daha iyi bir yöntem olabilir PARRA-SAAVEDRA Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42: 189–195

31

32  Birinci Trimester risk hesaplaması  30. gebelik haftasında uterin arter Doppler  Longitudinal büyüme izlemi  30 haftada büyüme <25 persentil o CPR o Umblikal vein o FHR akselerasyon kapasitesi

33 Eylem indüksiyonu ne neonatal outcome ne de enstrümental doğum – sezaryen oranını değiştirmiyor. Boers et al BMJ 2010 38 haftadan sonra doğumlarda yenidoğan ünitesine başvurma oranı düşüyor. Boers et al. AJOG 2012 İnductionExpectant Manegment N 321329 C/S 14%13.7% BW<3 per12.5%36,7% PN mortality-- Composite Morbidity 5.3%6.1%

34 TJOD, 2015

35

36 Populasyon bazlı büyüme eğrileri sistematik olarak IUGG sıklığını olduğundan düşük gösterir 10. persantil = keyfi bir sınır; perinatal risk aralıksız bir bütün “customisation”: o Bizi intrauterin büyüme eğrisi kullanmaya zorlar o Büyümeyi etkilen konsitüsyonel etkenleri dikkate almamızı sağlar o Obezlerde IUGG’nin saptanmasını sağlar Üçüncü trimesterde fetal büyümenin yavaşlaması – uteroplasental yetmezliğin bulgusu olabilir – açıklanamayan intrauterin ölümlerin önemli bir nedeni olabilir – Saptanabilmesi için intrauterin dataseti kullanılması gerekir (GROW) × × Düşük MCA PI; Serebroplasental oran <1 – Olumsuz perinatal akıbet beklenen term SGA fetuslar saptanabilir TJOD, 2015

37 En ufak Kuşku Varsa Doğum Kararı Al TJOD 2015

38 TJOD, 2015 Erken FGR Geç FGR Teşekkürler...


"Özlem Pata Acıbadem üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Acıbadem Bakırköy Hastanesi Perinatoloji Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları