Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOĞUL GEBELİKLER Doç. Dr. Oluş APİ. 2 İKİZ GEBELİK Tek ovum  Monozigotik ve identical (gerçek ikiz) Ayrı ovumlar  Dizigotik / Fraternal (yalancı ikiz)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOĞUL GEBELİKLER Doç. Dr. Oluş APİ. 2 İKİZ GEBELİK Tek ovum  Monozigotik ve identical (gerçek ikiz) Ayrı ovumlar  Dizigotik / Fraternal (yalancı ikiz)"— Sunum transkripti:

1 ÇOĞUL GEBELİKLER Doç. Dr. Oluş APİ

2 2 İKİZ GEBELİK Tek ovum  Monozigotik ve identical (gerçek ikiz) Ayrı ovumlar  Dizigotik / Fraternal (yalancı ikiz) Çoğul gebeliklerin 1/3’ü monozigotiktir, (tek fertilize ovumun bölünmesi)

3 3 Monozigotik İkizlik

4 4 Dizigotik İkizlik

5 5 İnsidans fraternal-dizigotik İkizlik  1:80 Üçüzlük  80 2 = 1:6400 Dördüzlük  1:80 3 = 1:512 000

6 Insidans Luke B. Clin Obstet Gynecol, 2004

7 7 PATOGENEZ; Monozigot ikizlik İnsidans; 1000 / 4’ tür, Maternal yaş, ırk veya pariteyle ilişkili değildir, Dizigot ikizlik (2 fertilize ovum) İnsidansı bazı ailelerde yüksektir, Asyalılarda nadir, siyah ırkta sıktır, Maternal yaş ve pariteyle artar, Dizigotik ikiz gebeği, takip eden gebeliğin ikiz olma ihtimali10 kat yüksektir.

8 8 Uzun süreli OKS kullanımı sonrası oluşan gebelik; yüksek Dizigotik ikizlik sıklığı, (Rebound yüksek gonadotropin salınımı) Ovulasyon indüksiyon tedavisi alan kadınlarda risk en yüksektir. Klomifen sonrası % 5-10, Gonadotropin sonrası % 10-30’dur. İkizlerin %75’i aynı sekse sahiptir. (%45 her ikisi erkek, % 30 dişi) PATOGENEZ

9 9 İkizlik tanı Daha büyük uterus Annede beklenenden fazla kilo artışı Artmış fetal kardiak aktivite Fetal kısımların fazlalığı Birden fazla fetal kalp atımı En az 2 fetal elektrokardiografik kompleks USG’ de iki veya daha fazla fetusun görülmesi ile desteklenir.

10 10 İkizliğe eşlik eden patolojik faktörler A) Maternal patolojiler Artmış demir ihtiyacı sonucu maternal anemi Artmış tidal volüme rağmen solunum sıkıntısı Anormal artan koryonik gonadotropinlere bağlı lutein kist ve asit oluşumu Placenta previa’ya yatkınlık

11 11 B)Fetal Patolojiler Embriyonik diskin büyümeye başlama zamanına bağlı olarak Monozigotik ikizlerin placenta ve membran şekillenmeleri; 1.Dikoryonik diamniotik - İlk 72 saat - Blastomer safhasında bölünme - İki placenta, iki amnion kesesi - Monozigot ikizliklerin 1/3’ü - İkizler birbirinden bağımsız büyür ve doğumda kilo farkı belirgindir.

12 12 2.Monokoryonik Diamniotik - 4-8. Günler - Blastula safhasında - Tek placenta, tek korion ve 2 amnion kesesi - Monozigotik ikizliklerin 2/3’ünden sorumlu Fetal Patolojiler

13 13 Fetal Patolojiler 3. Monokoryonik Monoamniotik - 8. günden sonrası, - Amnion plağı teşekkülü döneminde - Tek placenta, tek korion ve tek amnion kesesi - Nadir görülür, genelde bitişiktirler (Monster) - Ölüm oranı % 50-60

14 Embriyoloji DizigotikMonozigotik Dİ-Di 0-3 Mo-Di 3-8 Mo-Mo 8-15 Dİ-Di

15 15 En sık Monokaryonik Diamniotik tipi görülür. Dikaryonik ikizler tüm placenta tiplerinde en az mortaliteye sahiptir.(%8-9) %20 vakada, 12. haftadan önce bir veya daha fazla gebeliğin, spontan kaybolması; “VANISHING TWİN” Kalan ikiz için prognoz iyidir. Fetal Patolojiler

16 16 Monokoryonik ikizler daima düşük doğum ağırlığına sahiptirler.Mortaliteleri yüksektir. Konjenital anomali insidansı, çoğul gebeliklerde 3 kat artar. Abnormaliteler genellikle Monozigotik ikizlerde bulunur. Fetal Patolojiler

17 17 Fetal Patolojiler Bitişik (Siyam) ikizleri tek fertilize ovumun 8. ve 14. günler arasında inkomplet segmentasyonu, İnkomplet İkizlik (2 baş, tek vücut) 8-14. günlerden sonraki bölünmelerde oluşur.

18 18 Bitişik ikizler Tipi Birleşme Yeri Pygopagus Sakrum Thoracapogus Göğüs kafesi Craniopagus Baş Omphalopagus Karın duvarı  Cinsiyetleri genellikle XX

19 19 Siyam İkizleri (Toracopogus)

20 20 Fetus Papyraceus (Fetus Compresus); İyi gelişmiş bir yeni doğanla beraber, küçük blighted, mumifiye fetustur. 1/17 000-20 000 Fetus Akardiacus kalpsiz parazitik fetustur.

21 Akardiyak ikiz eşi “TRAP” sekansı1/35 000

22 22 Twin to Twin Transfusion Syndrome

23 23

24 24

25 25 Çoğul Gebelik Komplikasyonları Maternal komplikasyonlar Hiperemezis gravidarum Preterm doğum - Ters orantılı hamilelik süresi ve fetus sayısı, - Neonatal ölüm en sık 32 hafta öncesi ve 1500 gr altı doğum, PIH riski X3 Anemi,

26 Komplikasyonlar Fetal  Abortus/fetal kayıp  Malformasyonlar  Düşük doğum ağırlığı –Preterm Doğum –IUGG Obstetrik  Oligo/Polihidramnios  Plasental Anomaliler  Kord komplikasyonları  Postpartum hemoraji  Malprezentasyon  Yüksek sezaryen oranları Maternal –Anemi –Preeklampsi –Gestasyonel Diabet Maliyet Hospitalizasyon Yoğun bakım

27 Çoğul gebeliklerin akıbeti İkizÜçüzDördüz Doğum ağırlığı2,347 g1,687 g1,309 g Doğum GH35.3 hf32.2 hf29.9 hf IUGG %14-2550-60 Y. Bakım %2575100 Y. Bakım süresi18 gün30 gün58 gün Major handikap %-2050 Serebral palsi4x4x17x- 0-1 yaş ölüm7x7x20x-

28 28 Maternal Komplikasyonlar Vaginal kanama - Uterus atonisi, - Postpartum hemoraji, Preeklampsi Polihidramnioz - Özellikle monoamniotiklerde ve %90 Perinatal mortalite ile birlikte, Üriner sistem enfeksiyonları

29 29 Fetal Komplikasyonlar Abortus riski X2 Prematürite X10-12 IUGR riski X10 Konjenital anomaliler; - En sık monozigot ikizlerde, - Anensefali,hidrosefali,konjenital KVS hastalıkları sıktır, İntrapartum komplikasyonlar; - Malprezentasyon, kord prolapsusu, kordon dolanması, inkoordine uterus aksiyonu, fetal distres, Ölü fetus sendromu

30 30 İkizden ikize transfüzyon sendromunda; bir fetus diğerine devamlı kan verir, -Alıcı; hidrops,hiperventilasyon, -Verici; derin anemi ile sonuçlanır. Erken dönemlerde Vanishing Twin İlerleyen dönemlerde Fetus Papyreus Fetal Komplikasyonlar

31 31 Vanishing Twins

32 32 Fetus Papyreus

33 33 Yönetim Doğum; Çoğul gebelikler yüksek riskli oldukları için, doğum tersiyer medikal merkezlerde yapılmalıdır. Doğum şekline karar vermede fetusların prezentasyonları önemlidir. Vertex-vertex (%40): Vaginal doğum %70- 80’inde başarılıdır.

34 34 Yönetim Vertex-Nonvertex (%38): Vaginal doğumda yaptırılacaksa, ikinci ikize eksternal sefalik versiyon yaptırılmalıdır. İnfant ağırlıkları 1500- 2000 gr üzerinde ise vaginal doğum yaptırılabilir. Birinci ikizin non-vertex ve her iki ikizin nonvertex olduğu durumlar; sezeryan endikasyonudur.

35 35 Son Söz  Genel tedbirler; Gebelik esnasında optimal kiloyu sağlamak (11-13 Kg), Anemi, preeklampsi-eklampsi ve vaginal enfeksiyonlarla mücadele, Tanı sonrası azalmış aktivite ve uzamış istirahat dönemleri,  Komplikasyonların tedavisi; Maternal ve fetal komplikasyonlar ile mücadeleyi kapsar.


"ÇOĞUL GEBELİKLER Doç. Dr. Oluş APİ. 2 İKİZ GEBELİK Tek ovum  Monozigotik ve identical (gerçek ikiz) Ayrı ovumlar  Dizigotik / Fraternal (yalancı ikiz)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları