Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ Doç.Dr. Miğraci TOSUN Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ Doç.Dr. Miğraci TOSUN Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D."— Sunum transkripti:

1 1/77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ Doç.Dr. Miğraci TOSUN Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D

2 2/77 SORUNLARIMIZ  Annedeki enfeksiyon asemptomatik olabilir  Etkilenmiş fetusların çoğunluğu ultrasonografide normal görünür  Ultrasonografide normal fetal anatomi güven verse de gebeliğin normal sonuçlanmasını garanti etmez  Bulgular geçen süreye bağlı olarak ortadan kaybolabilir veya karekter değiştirebilir

3 3/77 CMV

4 4/77 CMV  İntrauterin enfeksiyonun en sık nedenidir

5 5/77 CMV MATERNAL CMV ENFEKSİYONU FETUS %30 ASEMPTOMATİK %90 SEMPTOMATİK %10 HAYATTA KALAN %70 MAJÖR SEKEL %50 HAFİF VEYA SUBKLİNİK ENFEKSİYON %10 NORMAL %10 FETAL- NEONATAL ÖLÜM %30

6 6/77 CMV  İntrauterin CMV enfeksiyonu olan 73 vakadan 34’de USG bulgusu saptanmış, 34 olgunun 27’sinde santral sinir sistemi bulgusu tespit edilmiş* *Benoist G, Salomon LJ, Jacquemard F, et al. The prognostic value of ultrasound abnormalities and biological parameters in blood of fetuses infected with cytomegalovirus. Br J Obstet Gynaecol. 2008;115:823-829.

7 7/77 CMV PLASENTAMEGALİ

8 8/77 CMV SEREBRAL VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON

9 9/77 CMV İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON

10 10/77 CMV VENTRİKÜLER ADEZYON

11 11/77 CMV PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ

12 12/77 CMV SEREBELLAR HİPOPLAZİ VE KALSİFİKASYON SEREBELLAR HİPOPLAZİ LİSSENSEFALİ İLE BERABERSE CMV OLASILIĞI ARTAR

13 13/77 CMV MİKROSEFALİ

14 14/77 CMV SUBARAKNOİD BOŞLUKTA GENİŞLEME

15 15/77 CMV KARDİOMEGALİ VE PERİKARDİAL EFÜZYON

16 16/77 CMV HİPEREKOJEN BARSAK

17 17/77 CMV KARACİĞERDE KALSİFİKASYON

18 18/77 CMV HİDROPS

19 19/77 CMV HEPATOSPLENOMEGALİ

20 20/77 PARVOVİRUS

21 21/77 PARVOVİRUS  Parvovirus eritrosit öncü hücrelerine zarar verir  Fetusta anemi ve myokardite neden olur  Enfeksiyonun kendini sınırlama özelliği vardır  20. gebelik haftasının altındaki enfeksiyonlarda fetal ölüm riski fazladır  Fetus hayatta kaldığında sonraki gelişimleri normaldir

22 22/77 PARVOVİRUS  Epidemiyolojik çalışmalar parvovirus B19 ile konjenital malformasyonlar arasında bir ilişki kurmamıştır  Annede serokonversiyon tespit edildiğinde 10- 12 hafta boyunca hidrops gelişip gelişmediğini anlamak için USG yapılmalıdır

23 23/77 PARVOVİRUS  Fetal anemi tespiti için MCA Doppler yapılmalıdır

24 24/77 PARVOVİRUS MCA DOPPLER

25 25/77 PARVOVİRUS HİDROPS FETALİS

26 26/77 PARVOVİRUS KALINLAŞMIŞ PLASENTA

27 27/77 PARVOVİRUS HİPEREKOJEN BARSAK

28 28/77 PARVOVİRUS GEÇİCİ ASİT GEÇİCİ ASİTTE PARVOVİRUS DÜŞÜNÜLMELİDİR

29 29/77 RUBELLA

30 30/77 RUBELLA  Rubella enfeksiyonunun doğrulandığı 1016 vaka incelenmiş: – İlk trimesterde %80 – 13-16. gebelik haftaları arasında %54 – İkinci trimester sonunda %25 fetal enfeksiyon tespit edilmiş Miller E, Cradock-Watson JE, Pollock TM. Consequences of confirmed maternal rubella at successive stages of pregnancy. Lancet. 1998;2:781-784

31 31/77 RUBELLA  Enfeksiyon %25-50 olguda subkliniktir  Bu olgularda fetal etkilenme oranı azdır

32 32/77 RUBELLA  Beyin hasarı özellikle 16. gebelik haftasının altında oluşan fetal enfeksiyonlarda görülmektedir  Konjenital kalp hastalıkları 11. gebelik haftasının altında enfekte olan olguların %50’de görülür

33 33/77 RUBELLA  Göz (katarakt, mikroftalmi)  Kalp (patent duktus arteriozus, ASD, VSD, pulmoner arter stenozisi)  Nörolojik (sağırlık, mikrosefali, mental retardasyon)  Gelişme geriliği  Hepatosplenomegali

34 34/77 RUBELLA VENTRİKÜLOMEGALİ

35 35/77 RUBELLA KATARAKT NORMAL LENS

36 36/77 RUBELLA MİKROFTALMİ

37 37/77 VARİSELLA

38 38/77 VARİSELLA  Nonimmun gebe varisella ile karşılaşmışsa gebeye ilk 72 saat içerisinde varisella zoster immunglobulini uygulanmalıdır

39 39/77 VARİSELLA  Fetusa vertikal geçiş olguların %24’de görülür  Konjenital varisella sendromu riski 7-20. gebelik haftaları arasında en fazla olup %1-2 kadardır

40 40/77 VARİSELLA  Ekstremiteler özellikle etkilenen bölgelerdir –Hipoplazi –Fleksiyon kontraktürü –Club foot

41 41/77 VARİSELLA  Cilt lezyonları  Akciğer, kalp ve karaciğerde kalsifikasyonlar  Mikroftalmi, katarakt  Mikrosefali  Hidrops fetalis  Porensefali

42 42/77 VARİSELLA  Annede enfeksiyon geliştiğinde oluşabilecek bulgular açısından fetusa tekrarlayan ultrasonografiler yapılabilir  Fetal enfeksiyon ile bulguların gelişmesi arasında en az 5 hafta geçmesi gerekmektedir  Konjenital anomaliler geç gestasyonel haftalara kadar ortaya çıkmayabilir

43 43/77 VARİSELLA HİPOPLASTİK EKSTREMİTE

44 44/77 VARİSELLA EKSTREMİTEDE KONTRAKTÜR

45 45/77 VARİSELLA EKSTREMİTEDE ATROFİ VE CLUB FOOT

46 46/77 VARİSELLA İNTRAHEPATİK KALSİFİKASYON

47 47/77 VARİSELLA HİDROPS

48 48/77 HERPES SİMPLEKS

49 49/77 HERPES  Fetus genellikle doğum kanalından geçerken enfekte olur

50 50/77 HERPES  Fetal enfeksiyon maternal kan veya serviksten asendan yayılım yoluyla oluşur  Primer enfeksiyonda fetal bulaşım oranı reenfeksiyondan daha fazladır  Asendan bulaşım olduğunda infantta cilt ve mukoza lezyonları vardır

51 51/77 HERPES VENTRKÜLOMEGALİ

52 52/77 HERPES İNTRAKRANİAL HEMORAJİ

53 53/77 HERPES SEREBELLAR HİPOPLAZİ

54 54/77 HERPES UNİLATERAL MİKROFTALMİ

55 55/77 HERPES HİDROPS FETALİS

56 56/77 HERPES HİPEREKOJENİK BARSAK

57 57/77 TOXOPLAZMOSİS

58 58/77 TOKSOPLAZMOSİS MATERNAL ENFEKSİYON SONRASI FETAL ENFEKSİYON ORANLARI GESTASYONEL HAFTAENFEKSİYON ORANI <61 6-164-6 16-2820-40 ≥3660-80 MATERNAL TEDAVİ FETAL ENFEKSİYON ORANLARINI AZALTIR

59 59/77 TOKSOPLAZMOSİS  Sağlıklı gebelerde olguların %90’nı asemptomatiktir  Maternal ve fetal enfeksiyon arasındaki süre 4 ile 16 hafta arasında değişmektedir  Beyin ve göz majör hedef organlardır

60 60/77 TOKSOPLAZMOSİS  89 fetal toksoplazmosis olgusundan 32’de ultrasonografik anormallik tespit edilmiştir Hohlfeld P, MacAleese J, Capella-Pavlovski M, et al. Fetal toxoplasmosis: ultrasonographic signs. Ultrasound Obstet Gynecol1991; 1:241-244.

61 61/77 TOKSOPLAZMOSİS VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON VENTRİKÜLOMEGALİ EN SIK GÖRÜLEN USG BULGUSUDUR

62 62/77 TOKSOPLAZMOSİS İNTRAKRANİAL DANSİTELER

63 63/77 TOKSOPLAZMOSİS PERİVENTRİKÜLER EKOJENİK FOKUS

64 64/77 TOKSOPLAZMOSİS KATARAKT

65 65/77 TOKSOPLAZMOSİS İNTRAHEPATİK DANSİTELER

66 66/77 TOKSOPLAZMOSİS HİPEREKOJEN BARSAK

67 67/77 TOKSOPLAZMOSİS HİDROPS PLEVRAL EFÜZYON PERİKARDİAL EFÜZYON

68 68/77 SİFİLİS

69 69/77 SİFİLİS PLASENTADA KALINLAŞMA

70 70/77 SİFİLİS DİLATE BARSAKLAR

71 71/77 SİFİLİS HEPATOMEGALİ

72 72/77 SİFİLİS HİDROPS FETALİS

73 73/77 SİFİLİS UZUN KEMİKLERDE EĞİLME

74 74/77 ENFEKSİYON AJANLARI AKLA GELMELİDİR

75 75/77 ATATÜRK SAMSUN’A KAÇ YAŞINDA ÇIKMIŞTIR? 38

76 76/77

77 77/77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ Doç.Dr. Miğraci TOSUN OMU Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D


"1/77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ Doç.Dr. Miğraci TOSUN Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları