Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ"— Sunum transkripti:

1 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ
Doç.Dr. Miğraci TOSUN Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D

2 SORUNLARIMIZ Annedeki enfeksiyon asemptomatik olabilir
Etkilenmiş fetusların çoğunluğu ultrasonografide normal görünür Ultrasonografide normal fetal anatomi güven verse de gebeliğin normal sonuçlanmasını garanti etmez Bulgular geçen süreye bağlı olarak ortadan kaybolabilir veya karekter değiştirebilir

3 CMV

4 CMV İntrauterin enfeksiyonun en sık nedenidir

5 MATERNAL CMV ENFEKSİYONU HAFİF VEYA SUBKLİNİK ENFEKSİYON %10
FETUS %30 ASEMPTOMATİK %90 SEMPTOMATİK %10 HAYATTA KALAN %70 MAJÖR SEKEL %50 HAFİF VEYA SUBKLİNİK ENFEKSİYON %10 NORMAL %10 FETAL-NEONATAL ÖLÜM %30

6 CMV İntrauterin CMV enfeksiyonu olan 73 vakadan 34’de USG bulgusu saptanmış, 34 olgunun 27’sinde santral sinir sistemi bulgusu tespit edilmiş* *Benoist G, Salomon LJ, Jacquemard F, et al. The prognostic value of ultrasound abnormalities and biological parameters in blood of fetuses infected with cytomegalovirus. Br J Obstet Gynaecol. 2008;115:

7 CMV PLASENTAMEGALİ

8 SEREBRAL VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON
CMV SEREBRAL VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON

9 İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON
CMV İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON

10 CMV VENTRİKÜLER ADEZYON

11 PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ
CMV PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ

12 SEREBELLAR HİPOPLAZİ VE KALSİFİKASYON
CMV SEREBELLAR HİPOPLAZİ VE KALSİFİKASYON SEREBELLAR HİPOPLAZİ LİSSENSEFALİ İLE BERABERSE CMV OLASILIĞI ARTAR

13 CMV MİKROSEFALİ

14 SUBARAKNOİD BOŞLUKTA GENİŞLEME
CMV SUBARAKNOİD BOŞLUKTA GENİŞLEME

15 KARDİOMEGALİ VE PERİKARDİAL EFÜZYON
CMV KARDİOMEGALİ VE PERİKARDİAL EFÜZYON

16 CMV HİPEREKOJEN BARSAK

17 KARACİĞERDE KALSİFİKASYON
CMV KARACİĞERDE KALSİFİKASYON

18 CMV HİDROPS

19 CMV HEPATOSPLENOMEGALİ

20 PARVOVİRUS

21 PARVOVİRUS Parvovirus eritrosit öncü hücrelerine zarar verir
Fetusta anemi ve myokardite neden olur Enfeksiyonun kendini sınırlama özelliği vardır 20. gebelik haftasının altındaki enfeksiyonlarda fetal ölüm riski fazladır Fetus hayatta kaldığında sonraki gelişimleri normaldir

22 PARVOVİRUS Epidemiyolojik çalışmalar parvovirus B19 ile konjenital malformasyonlar arasında bir ilişki kurmamıştır Annede serokonversiyon tespit edildiğinde hafta boyunca hidrops gelişip gelişmediğini anlamak için USG yapılmalıdır

23 PARVOVİRUS Fetal anemi tespiti için MCA Doppler yapılmalıdır

24 PARVOVİRUS MCA DOPPLER

25 PARVOVİRUS HİDROPS FETALİS

26 PARVOVİRUS KALINLAŞMIŞ PLASENTA

27 PARVOVİRUS HİPEREKOJEN BARSAK

28 PARVOVİRUS GEÇİCİ ASİT GEÇİCİ ASİTTE PARVOVİRUS DÜŞÜNÜLMELİDİR

29 RUBELLA

30 RUBELLA Rubella enfeksiyonunun doğrulandığı 1016 vaka incelenmiş:
İlk trimesterde %80 gebelik haftaları arasında %54 İkinci trimester sonunda %25 fetal enfeksiyon tespit edilmiş Miller E, Cradock-Watson JE, Pollock TM. Consequences of confirmed maternal rubella at successive stages of pregnancy. Lancet. 1998;2:

31 RUBELLA Enfeksiyon %25-50 olguda subkliniktir
Bu olgularda fetal etkilenme oranı azdır

32 RUBELLA Beyin hasarı özellikle 16. gebelik haftasının altında oluşan fetal enfeksiyonlarda görülmektedir Konjenital kalp hastalıkları 11. gebelik haftasının altında enfekte olan olguların %50’de görülür

33 RUBELLA Göz (katarakt, mikroftalmi)
Kalp (patent duktus arteriozus, ASD, VSD, pulmoner arter stenozisi) Nörolojik (sağırlık, mikrosefali, mental retardasyon) Gelişme geriliği Hepatosplenomegali

34 RUBELLA VENTRİKÜLOMEGALİ

35 RUBELLA KATARAKT NORMAL LENS

36 RUBELLA MİKROFTALMİ

37 VARİSELLA

38 VARİSELLA Nonimmun gebe varisella ile karşılaşmışsa gebeye ilk 72 saat içerisinde varisella zoster immunglobulini uygulanmalıdır

39 VARİSELLA Fetusa vertikal geçiş olguların %24’de görülür
Konjenital varisella sendromu riski gebelik haftaları arasında en fazla olup %1-2 kadardır

40 VARİSELLA Ekstremiteler özellikle etkilenen bölgelerdir Hipoplazi
Fleksiyon kontraktürü Club foot

41 VARİSELLA Cilt lezyonları
Akciğer, kalp ve karaciğerde kalsifikasyonlar Mikroftalmi, katarakt Mikrosefali Hidrops fetalis Porensefali

42 VARİSELLA Annede enfeksiyon geliştiğinde oluşabilecek bulgular açısından fetusa tekrarlayan ultrasonografiler yapılabilir Fetal enfeksiyon ile bulguların gelişmesi arasında en az 5 hafta geçmesi gerekmektedir Konjenital anomaliler geç gestasyonel haftalara kadar ortaya çıkmayabilir

43 HİPOPLASTİK EKSTREMİTE
VARİSELLA HİPOPLASTİK EKSTREMİTE

44 EKSTREMİTEDE KONTRAKTÜR
VARİSELLA EKSTREMİTEDE KONTRAKTÜR

45 EKSTREMİTEDE ATROFİ VE CLUB FOOT
VARİSELLA EKSTREMİTEDE ATROFİ VE CLUB FOOT

46 İNTRAHEPATİK KALSİFİKASYON
VARİSELLA İNTRAHEPATİK KALSİFİKASYON

47 VARİSELLA HİDROPS

48 HERPES SİMPLEKS

49 HERPES Fetus genellikle doğum kanalından geçerken enfekte olur

50 HERPES Fetal enfeksiyon maternal kan veya serviksten asendan yayılım yoluyla oluşur Primer enfeksiyonda fetal bulaşım oranı reenfeksiyondan daha fazladır Asendan bulaşım olduğunda infantta cilt ve mukoza lezyonları vardır

51 HERPES VENTRKÜLOMEGALİ

52 İNTRAKRANİAL HEMORAJİ
HERPES İNTRAKRANİAL HEMORAJİ

53 HERPES SEREBELLAR HİPOPLAZİ

54 UNİLATERAL MİKROFTALMİ
HERPES UNİLATERAL MİKROFTALMİ

55 HERPES HİDROPS FETALİS

56 HERPES HİPEREKOJENİK BARSAK

57 TOXOPLAZMOSİS

58 TOKSOPLAZMOSİS MATERNAL ENFEKSİYON SONRASI FETAL ENFEKSİYON ORANLARI
GESTASYONEL HAFTA ENFEKSİYON ORANI <6 1 6-16 4-6 16-28 20-40 ≥36 60-80 MATERNAL TEDAVİ FETAL ENFEKSİYON ORANLARINI AZALTIR

59 TOKSOPLAZMOSİS Sağlıklı gebelerde olguların %90’nı asemptomatiktir
Maternal ve fetal enfeksiyon arasındaki süre 4 ile 16 hafta arasında değişmektedir Beyin ve göz majör hedef organlardır

60 TOKSOPLAZMOSİS 89 fetal toksoplazmosis olgusundan 32’de ultrasonografik anormallik tespit edilmiştir Hohlfeld P, MacAleese J, Capella-Pavlovski M, et al. Fetal toxoplasmosis: ultrasonographic signs. Ultrasound Obstet Gynecol1991; 1:

61 TOKSOPLAZMOSİS VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON
VENTRİKÜLOMEGALİ EN SIK GÖRÜLEN USG BULGUSUDUR

62 İNTRAKRANİAL DANSİTELER
TOKSOPLAZMOSİS İNTRAKRANİAL DANSİTELER

63 PERİVENTRİKÜLER EKOJENİK FOKUS
TOKSOPLAZMOSİS PERİVENTRİKÜLER EKOJENİK FOKUS

64 TOKSOPLAZMOSİS KATARAKT

65 İNTRAHEPATİK DANSİTELER
TOKSOPLAZMOSİS İNTRAHEPATİK DANSİTELER

66 TOKSOPLAZMOSİS HİPEREKOJEN BARSAK

67 TOKSOPLAZMOSİS HİDROPS PLEVRAL EFÜZYON PERİKARDİAL EFÜZYON

68 SİFİLİS

69 PLASENTADA KALINLAŞMA
SİFİLİS PLASENTADA KALINLAŞMA

70 SİFİLİS DİLATE BARSAKLAR

71 SİFİLİS HEPATOMEGALİ

72 SİFİLİS HİDROPS FETALİS

73 UZUN KEMİKLERDE EĞİLME
SİFİLİS UZUN KEMİKLERDE EĞİLME

74 ENFEKSİYON AJANLARI AKLA GELMELİDİR

75 ATATÜRK SAMSUN’A KAÇ YAŞINDA ÇIKMIŞTIR?
38

76

77 PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ
Doç.Dr. Miğraci TOSUN OMU Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.D


"PERİNATAL ENFEKSİYONLARDA ULTRASONOGRAFİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları