Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelikte profilaktik-preventif medikasyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelikte profilaktik-preventif medikasyonlar"— Sunum transkripti:

1 Gebelikte profilaktik-preventif medikasyonlar
Prof. Dr. Mustafa Başbuğ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Profilaksi Profilaksi: Hastalıkların oluşumunu yada ilerlemesini önlemek amacıyla yapılan tedavi girişimleri. Primer: Hastalığın oluşumunu engellemek. Sekonder: Var olan hastalığın ilerlemesini engellemek.

3 Prevention Prevention: Önleme. Primer: Hastalık oluşumunu önlemek. Sekonder: Klinik hastalık öncesi hastalık ilerlemesini önlemek Tersiyer: Hastalığın neden olduğu komplikasyonların önlenmesi (Bu kısmen tedavi ile aynı)

4 Prevention ve Preeklampsi
Primer: Sperm faktörü Pateral faktör Yaş Obezite insülin rezistansı Sigara içimi

5 Prevention ve Preeklampsi
Sekonder: Prediction testleri (Uterin arterde notch, biyokimyasal markerlar ile riskli grubun belirlenmesi sonrası riskli gruba prevention (kalsiyum, aspirin, antioksidanlar, balık yağı) Tersiyer: Uygun antenatal bakım. Preeklamptik gebe kadının tedavisinin amacı komplikasyonların önlenmesidir.

6 Profilaksi- prevention farkı
Profilaksi: İlgili grupta tüm gebelere Prevention: Riskli grupta bulunduğu düşünülen gebelere

7 Gebe kadınlarda tedavi zorluğu
1. Fetus için: Fetal anomali riski Fetal gelişimin etkilenmesi (Diüretik) İntrauterin fetal ölüm riski 2. Gebe kadın için: Kan volümü değişikliği Üriner klirens değişikliği Metabolizma değişikliği Tromboz riski artışı

8 Gebe kadınlarda tedavi zorluğu
3. Tedavi ile hedeflenen, radikal tedavi değil patolojinin sonuçlarının kontrol edilmesidir. Obstetride çoğu patolojiden tek ajan değil multipl ajan sorumlu O zaman profilaksi önemli

9 Fetal profilaksi ve maternal ilaçla profilaksi için önemli noktalar
Plasenta geçiş Gebelik haftası Proteine bağlanıp bağlanmama Maternal etkili düzey ve etkili doz Maternal atılım yolu

10 Kim için profilaksi-prevention
Fetus için: Anomali riski azaltılması Anne için:Derin ven trombozu riski azaltılması, preeklampsi riski azaltılması Her ikisi için: Anne için olan tüm durumlar, enfeksiyon, preeklampsi, IUGR

11 Nedenler Gebeliğe bağlı olan Gebelik dışı sebepler

12 Gebeliğe bağlı olanlar
Fetal Maternal Nöral tüp defekti Kardiyak anomali ve diğer anomaliler B grubu stereptekok Toksoplazma Fetal akciğer maturasyonu Kötü obstetrik sonuç ve trombofili EMR’de antibiyotik profilaksisi Anemi Preterm doğum Post partum hemoraji Preeklampsi Tekrarlayan üriner enfeksi. Tromboemboli riski EMR’de antibiyotik profilaksisi C/S ile doğumda endometrit-enf. riski

13 Gebelik dışı sebepler Tbc profikasisi Sıtma profilaksisi
Migren profilaksisi Meningokok menenjit profilaksisi

14 Medikal profilaksi Kemoprofilaksi İmmünoprofilaksi

15 NTD Tüm gebelere 400 mikrogr /Gün (0.4 mg/gün)
Tek başına preparat veya multivit içinde Gebelik öncesi başlangıç İlk trimester süresince Önceden NTDli çocuk aile hikayesi (1 veya 2. derece) DM varsa 4 mg/gün (farmakolojik doz) Gebelik 3 ay öncesi başla İlk trimester süresince kullan % 71 rekürrens azalması

16 Kongenital kardiyak anomaliler
Folik asit ilave edilen multivitamin % 40 KKH azalması 6 mg folik asit tek başına koruyucu Üriner kanal anomalileri (Rand. Kontrollü çalışma) Kongenital pilorik stenoz(Toplanan veri havuzu)

17 Gebelerde vaginal B streptekok kolonizasyonu
Riskli gebelerde gebelik haftası kolonizasyon saptanması (alt vajen, rektum) İntrapartum profilaksi (Ampisilin) Doğum sonrası çocuğa profilaksi gerekli değil Erken enfeksiyon 1,7’den 0,6’ya (1000 doğumda) düşer. Etkili koruma için doğumdan en az 4 saat önce antibiyotik başlanmış olmalıdır.

18 Toksoplazmozis Maternal akut enfeksiyon
Fetal geçiş engellenmesi (Plasental geçiş) Spiramisin Primetamin + Sülfometaksazol

19 Fetal akciğer maturasyonu
34 hafta erken doğum riski (preterm eylem, EMR) Celeston amp(betametazon) Tek kür Süre dolmasa bile yararlı Akciğer dışı faydalar

20 Kötü Obstetrik sonuç ve trombofili (?)
Çocuk aspirini ( mg/gün) Düşük moleküler ağırlıklı heparin (4000 İÜ/gün veya daha yüksek) Folik asit (0,4 mg/gün, 4 mg/gün, 6 mg/ gün)

21 EMR’de antibiyotik profilaksisi
Anne ve fetus için verilir Koryoamnionitisi azaltır 48 saat içinde doğum azalır 7 gün içinde doğum azalır İnfant mobiditesi azalır Neonatal enfeksiyon azalır Majör serebral anormallikler azalır (YD’da) YD surfaktan tedavisi azalır Fakat antibiyotikler nekrozitan enterokoliti etkilemez.

22 Maternal anemi profilaksisi
Üçüncü trimesterde 60-80 mg/gün elementer demir Çoğul gebeliklerde daha yüksek doz

23 Preterm doğum önlenmesi (?) Kısa serviks
Tokolizden farklı Özellikle Progesteron (vaginal) (Tekil gebeliklerde) Çoğul gebeliklerde fayda (?) Vaginal progesterona karşı enjektabl karşılaştırması

24 Postpartum hemoraji önlenmesi (Riskli grupta)
Uterotonikler Cytotec kaldırıldı

25 Preeklampsi önlenmesi
Riskli grupta: Anamnez, prediction testleri, uterin arterde notch Antioksidanlar: C ve E vit Çocuk aspirini Balık yağı Kalsiyum Düşük moleküler ağırlıklı heparin

26 Tekrarlayan üriner enfeksiyon
Asemptomatik bakteriüri Progesteronun üriner dilatasyon etkisi Staz Altta taş, mekanik sebep yoksa profilaksi Nitrofurantoin, fosfomisin

27 C/S doğumda endometritis ve yara yeri enfeksiyon profilaksisi
Profilaksi yapılmazsa % 33’lere varan oranda enfeksiyon Tek doz sulbaktam+ampisilin veya sefalosporin profilaksisi

28 Tbc TBC’li kişi ile temas eden, BCG aşısı yapılmamış ve PPD (+)’lere,immün supreselere profilaksi Bir aktif Tbc tedavisi 14 yeni Tbc gelişimini önler INH profilaksisi (300 mg/gün, 6 ay) INH direnci varsa Rifampisin 600 mg/ gün, 1 yıl Profilaksi öncesi kural aktif Tbc olmaması

29 Sıtma Her yıl dünyada 350-500 milyon sıtma vakası görülür.
Her yıl 1 milyon üzeri kişi sıtmadan ölmektedir. Ölümlerin çoğu Afrikadadır. 125 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi kabul eden 100 üzerine ülkede yerel olarak yaygınlık göstermektedir. Her yıl üzeri yolcu bu ülkeleri ziyaret ederken hastalanmaktadır. Yolcu bu bölgeden ayrıldıktan 2-3 ay sonra görülen ateş acil durumdur ve araştırılması gerekir.

30 Sıtma Klorokin: Haftada 1 kez 300 mg(150 mg’den 2 adet) yolculuktan 1 hafta önce başlanmalıdır. Seyahat süresince ve döndükten sonra 4 hafta daha devam edilmelidir. Meflokin (ilk 3 ay kullanılmamalıdır): Haftada 1 kez 250 mg. Yolculıuktan 1 hafta önce başlanmalı. Seyahat süresi ve döndükten sonra 4 afta daha kullanılmalıdır. Doksisilin: Uygun değil

31 Gebelikte migren profilaksisi
Gebelikte östrojen artışı ile migren ağrıları artar. İlk aylarda daha sık. Son aylarda daha az. Şiddetli baş ağrısında nöroloji konsültasyonu Parasetamol etkisi (?) Magnezyum Metoprolol (B grubu) kullanılabilir.

32 Meningokok menenjit profilaksisi
Riskli kişilere 24 saat içinde başlanmalıdır. Rifampisin kullanılır. İmmün direnci bozuk olanlara yapılmalıdır (gebelik ?) Gebelerde seftriakson kullanılabilir.

33 Sonuç Gebelikte profilaksi ve prevention kadın doğum hekimlerinin sık kullandığı bir uygulamadır. Gebelik ve gebelik dışı nedenlerle geniş bir grubu içermektedir. Gelecekte bu uygulamaların artması ile fetus ve maternal akıbetler daha iyiye gidecektir.


"Gebelikte profilaktik-preventif medikasyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları