Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 – 14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ (MUAYENESİ) NEREYE GİDİYOR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 – 14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ (MUAYENESİ) NEREYE GİDİYOR?"— Sunum transkripti:

1 11 – 14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ (MUAYENESİ) NEREYE GİDİYOR?
Prof Dr Ali Ergün GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanı

2 Down Histerisi 1:700

3 Uma M. Reddy et al. Clin Obs Gyn. 2007

4 NE ÇEKTİN BE 11-14 ULTRASYONUNDAN !!!
ACABA ? (15 yıl) NE ÇEKTİN BE ULTRASYONUNDAN !!!

5

6

7 Fetal ölüm & Handikap 2005 Fetal anomaliler Plasental/maternal
11-14 hf Fetal anom. 20-23 hf Fetal anomali Preterm doğum PET / FGR Fetal anomaliler Plasental/maternal Preterm doğum Doğum travmaları 10 20 30 40 50 60 70 Risk (%) Servikal uzunluk (mm) Preterm doğum Pre-eklampsi 80 90 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Ort. uterin arter PI

8 Gözlemsel (non-disclosure) fetal NT tarama
Bewley 1995 1,704 3.0 mm 6.0% 1 of 3 (33%) 8-13 wks 34% Kornman 1996 923 6.3% 2 of 4 (50%) 42% Haddow 1998 3,991 95th centile 5.0% 18 of 58 (31%) 9-15 wks 17% Crossley 2002 17,229 - 20 of 37 (54%) 10-14 wks 27% Wald 2003 47,053 ?29 of 101 6-16 wks 18% * Çalışma n NT cut-off FPR Detection Tr21 Gestasyon Ölçüm yok 1. CRL ölçümünden daha kısa süre 2. 3 dk US; %54 CRL<33mm 3. Mektupla öğrenim 4. Bir derste dinlemiş olmak 5. ? training; 6-16 hafta . 6 hf

9 Anöploidi Taraması Nazal Kemik Hipoplazisi
Anthropometric study of Tr 21 patients at 1-36 yrs (n=105) Olguların yaklaşık % 50 sinde anormal kısa nazal kök derinliği saptanmıştır. Farkas et al. J Craniofac Surg 2001;12: 373-9 Nazal kemik hipoplazisi veya yokluğu 2001 yılında Cicero ve ark. tarafından NT ölçümü sırasındayken gözlendi. Down sendromluların % 73 ünde, Normal gebeliklerin %0.1 inde NK yokluğu izlendi.

10 Anöploidi Taraması Duktus Venosus Reverse Akım
Anomalous fetal venous return associated with major chromosomopathies in the late first trimester of pregnancy 3 Olguda (Trizomi 21, 18 ve 13) anormal venöz dönüş saptanmış Matias A et al. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11: Trizomi 21 li fetusların % 70’inde Euploid fetusların % 5’inde Anormal DV doppler akımı izlenmiştir. Reverse a

11 Anöploidi Taraması Triküspit Regürjitasyonu
2002 yılında Huggon IC, NT 4 mm olan hastalarda CVS öncesi rutin fetal ekokardiografik incelemeye almışlar, 262 Fetustan 70 inde TR görülmüş. 70 TR fetusun 58 inde (% 83) anormal karyotip saptanmıştır.

12 Anöploidi Taraması Fronto-Maksillar Fasial Açı
Longdon Down orijinal olarak Trizomi 21 li fetusların fenotipini ‘Flat face’ olarak tanımlamıştır. Maxillary length at weeks of gestation in fetuses with trisomy 21 (n= 60) .Trizomi 21 li fetuslarda maksillar uzunluk anlamlı oranda daha kısadır. Cicero S et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;24: Three-dimensional evaluation of mid-facial hypoplasia in fetuses with trisomy 21 at to weeks of gestation. (n=80) Trizomi 21 li fetusların % 50 sinden fazlasında Midfasial hipoplazi bulunmaktadır. Dagklis T et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28:

13 Anöploidi Taraması Fronto-Maksillar Fasial Açı
Sonek J 2007 yılında maksilla lokalizasyonu ve boyutu ile ilgili bu değişikliklerden ve alnın öne çıkmasından yola çıkarak Fronto-maksillar fasiyal açıyı öne sürmüştür. Trizomi 21’li fetusların % 69 unda, Euploid fetusların % 5 inde FMF açı 85 derecenin üzerinde idi. Sonek J et al, Am J Obstet Gynecol, 2007

14 Anöploidi Yönetimde Kullanımı
NT Dışı Markerlar Anöploidi Yönetimde Kullanımı Trizomi 21 tahmini riski 1/50 ve üzeri Yüksek Risk Populasyonun % 2 si Down Sendromluların % 85’i 1/50 – 1/1.000 arası Orta Risk Populasyonun % 15 i Down Sendromluların % 14’ ü 1/1.000 ve aşağısı Düşük Risk Populasyonun % 83 ü Down Sendromluların % 1 i NK Yokluğu veya Anormal DV akımı veya Triküspit regürjitasyonu Var Yok CVS Popüasyonun % 3 ü Down Sendromluların ≥ % 90 sı İleri Tarama Gerekmez Maiz N et al., Ultrasound Obstet Gynecol, 2009 Fetal Medicine Foundation, week scan,

15 Trizomi 13 / Turner Sendromu
Diğer Anöploidi Markerları Fetal Kalp Hızı Trizomi 13 / Turner Sendromu 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Atım/dk 70 75 80 85 90 95 100 Gebelik yaşı (gün) CRL Trizomi 18 / Triploidi 30 40 50 60 70 80 90 100 75 85 95 Gebelik yaşı (gün) mm 20 CRL Growth Restriction Triploidi (8 gün) Trizomi 18 (6 gün) Trizomi 13 (3 gün) Nicolaides K, weeks Scan, 1996

16 Diğer Anöploidi Markerları
Eksomfalus Prevalans: 1/2,000 Trizomi 18 veya 13 (65%) LR=6 Megasistis Prevalans: 1/1,500 Trizomi 13 veya 18 (20%) LR=6 > 7mm

17 Fetal Defektlerin Erken Tanısı
Daima Saptanan n=150 (% 31) Euploid fetuslardaki majör defektler 488 / 44,859 Bazen saptanan n=209 (% 43) Saptanamayan n=129 (% 26)

18 Fetal Defektlerin Erken Tanısı
Euploid fetuslardaki Majör defektler 488 / 44,859 Daima Saptanan n=150 (% 31) Akrania Holoprozensefali Ekzomfalus Gastroşizis Megasistis Body stalk anomalisi

19

20

21 Screening for major structural abnormalities at the 11-14 week ultrasound scan (2006)

22 Fetal Defektlerin Erken Tanısı
Euploid fetuslardaki Majör defektler 488 / 44,859 6 5 Bazen saptanan n=209 (% 43) 4 Brain stem diameter (mm) 3 Spina bifida % Ventrikülomegali % Yarık Damak Dudak % Majör Kardiak Defekt % Diafragma Hernisi % Letal İskelet Displazisi % Ekstremite Yokluğu % 2 1 45 55 65 75 85 CRL (mm)

23

24 11-14 Hafta Açık Spina Bifida Tanısı
İntrakranial Translucency = 4 ncü ventrikül Normal Fetuslarda IT mm IT görülemiyorsa Spina Bifida ? 4 olgunun hiçbirinde IT izlenmedi. Chaouı R et al, Ultrasound Obstet Gynecol, 2009

25 11-14 Hafta Spina Bifida Tanısı
Açık Spina Bifida Tanısı 11-14 Hafta Spina Bifida Tanısı BS / BSOK oranı Normal Fetuslarda BS/BSOK BS/BSOK ≥ 1 Spina Bifida ? BS : Beyin Sapı BSOK: Beyin Sapı – Oksipital Kemik Arası Mesafe Lanchman R et al, Prenatal Diagnosis, 2010 Chaouı R et al, Ultrasound Obstet Gynecol, 2011

26 Kardiyak Anomalilerin Tanısı
Nuchal Translucency - Duktus Venosus Doppler Hikaye NT Detection rate (%) 10 20 30 40 M-95th 3 4 5 >5.5 Nuchal translucency (mm) Majör Kardiak Defekt (/1000) <M 127 64 35 18 9 50 100 150 Atzei et al 2005, n=6,921 5 10 15 20 25 30 35 40 3 4 6 DV normal X0.5 DV anormal x3 A priori risk NT (mm) Kardiak defekt riski (%)

27 Kardiyak Anomalilerin Tanısı
Triküspit Regürjitasyonu Closure of the valve Arterial flow 17/419 (4.1%) 15/39 (38.5%) 32/458 (7.0%) Toplam 12/125 (9.6%) 10/22 (45.5%) 22/147 (15%) ≥ 4.5 3/121 (2.5%) 3/9 (33.3%) 6/130 (4.6%) 3.5 – 4.4 2/173 (1.2%) 2/8 (25.0%) 4/181 (2.2%) < 3.5 TR –ve TR +ve Total Kardiak defekt NT (mm)

28 Fasial Defektlerin Tanısı
Retronasal Triangle

29 İkiz Gebelik – Koriyonisite 11-14 Hafta Ultrasonografi
Monokoryonik Örnek bir / her ikisi CVS Erken Tanı Erken Terminasyon Dikoryonik İki örnek CVS 12 hf veya Amnio 16 hf Embriyo redüksiyonu Lambda sign ile % 100 e yakın koryonisite tanısı konabilir. Sepulveda W et al, 1996 Dias T et al, Ultrasound Obstet Gynecol, 2011

30 Dikoryonik Gebelik – Selektif Terminasyon
<16 hf 5% 31% 6% 63% 0% > hf 14% 57% 6% 24% 12 hf Abortion % Doğum <33hf 6% 20 hf Abortion % Doğum <33hf % Abortion 37- 42 Doğum haftası Selektif Terminasyon için erken gebelik haftasında riskler 3 kat daha azdır. Evans et al 1994

31 Preeklampsi Prediksiyonu
Patofizyoloji Spiral arterlerde Trofoblastik İnvazyon Bozukluğu Plasental Hipoksi İnflamatuar Sitokinlerin Salınımı Platelet ve endotelial Hücre aktivasyonu ve hasar Preeklampsinin Klinik Semptomları

32 Preeklampsi Prediksiyonu
+ Maternal Öykü ve Biyokimya Uterin a. Doppler Detection rate (% 10 FPR) Detection rate (% 10 FPR) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 95% (90%) 81% 81% (70%) 64% 63% (50%) 54% 46% 38% 35% 46% 38% 35% Early-PE Middle-PE Late-PE Early-PE Middle-PE Late-PE

33 Preterm Doğum Prediksiyonu
Sensitivite ve PPD düşük Tek başına hafta Cx uzunluk ölçümünün PTD öngörüsünde sınırlı öneme sahiptir. Antsaklis P et al., The Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2011 Ozdemir I et al, Eur J Obstet Gynecol Rep Biol, 2006

34 Preterm Doğum Prediksiyonu
Preterm Doğum Hikayesi mevcut Cx uzunluk : 12, 16, 18, 20, 22, 24 hf Eğer cx <25 mm ise serklaj Progesterone 200mg / hf

35 Preterm Doğum Prediksiyonu
Preterm Doğum hikayesi yok Cx uzunluk taraması: 12 ve 22 hf Eğer cx <15 mm ise serklaj Progesterone 200mg / hf

36 Gebelik Bakım Piramidi
12w 20w 41w 12w 24w 28w 20w 16w 30w 32w 36w 34w 37w 38w 39w 40w 41w Uzman Bakımı 12-32w

37 NE ÇEKTİN BE KADIKÖY’DE FENER’İ YENECEM DİYE !!!
SONUÇ (15 senelik) NE ÇEKTİN BE KADIKÖY’DE FENER’İ YENECEM DİYE !!!

38 Teşekkürler……………. Prof.Dr. Ali Ergün
GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.


"11 – 14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ (MUAYENESİ) NEREYE GİDİYOR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları