Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gestasyonel Diyabet için Riskli Hastaların Saptanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gestasyonel Diyabet için Riskli Hastaların Saptanması"— Sunum transkripti:

1 Gestasyonel Diyabet için Riskli Hastaların Saptanması
Gebeliğin Sık Karşılaşılan Problemleri Anemi, Diyabet ve Doğum Öncesi Bakım Adana / 13 Ocak 2013 Doç. Dr. Ebru Tarım Başkent Üniversitesi Perinatoloji Bilim dalı

2 Gestasyonel Diyabet insidansı % 1.4-13
% 1.9 %1.4 %4.3 %3.1 %5.1 %2.1 %6.9 % 12 % 13 %8.7 % 13 1143 GDM/44220 doğum: % 2.5 12 Merkez (2009) Gestasyonel Diyabet insidansı %

3 22-28 yıl içinde % 50 hasta Tip II DM geliştirir
Erken gebelik haftasında tanı alan GDM Etnisite Obesite

4 Aşikar Diyabet Açlık kan şekeri:126 mg/dl HbA1c: % 6.5
Metzger BE. Diabetes Care 2010.

5 V. Uluslararası Gestasyonel Diyabet Çalıştay Konferansı:
Gestasyonel Diyabet Saptamada Risk Değerlendirmesine Göre Önerilen Tarama Stratejisi 2007

6 Düşük Risk Aşağıda gösterilenlerin tamamı varsa, rutin olarak kan glikoz testlerine gerek yoktur. Düşük riskli ırksal veya etnik grup Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü olmayanlar < 25 yaş Gebelik öncesi ve gebelikte kilo alımı normal olanlar Anormal glikoz testi öyküsü olmayanlar Kötü obstetrik öykü bulunmayan olgular

7 Orta Risk 24 ile 28. haftalar arasında aşağıdakilerden biri kullanarak kan glikoz testleri uygulanmalıdır. İki basamaklı işlem: 50 gr oral glikoz yükleme testinden sonra, yükleme testinde eşik değer saptanırsa oral glikoz tolerans testi uygulanır. Tek basamaklı işlem: Tüm olgulara tanısal 100 gr oral glikoz tolerans testi yapılır.

8 Yüksek Risk Aşağıdakilerden bir veya daha fazlası olduğunda yukarıda tanımlanan işlemler kullanarak mümkün olan en kısa sürede kan glikoz testleri uygulanmalıdır. Belirgin obezite (BMI > 27 kg/m2) I. derece akrabalarında diyabet öyküsü Daha önceki gebeliğinde GDM, bozulmuş glikoz metabolizması veya glikozüri öyküsü

9 Yüksek Risk GDM tanısı yok ise, Gebelik sürecinde
Hiperglisemi semptom ve bulguları varsa hemen Semptom ve bulgu yoksa haftada testlerin tekrarı

10 Selektif tarama yapalım mı?
BMI>25 KG/M2 GDM öyküsü Makrozomi öyküsü Ailede DM öyküsü 18775 gebe Risk insidansı 2002-%58.5 2010-%65.3 GDM oranında değişiklik yok (%14.4) GDM’si olan 1/3 gebe atlanır Cosson E. Diabetes Care 2012

11 Selektif tarama yapalım mı?
GDM öyküsü (OR:4.35) Ailede DM öyküsü (OR:3.03) Yaş (OR:1.69) BMI (OR:1.50) Makrozomik doğum öyküsü (OR:1.64) % 60 hastaya tanı konulabilir. Ogonowski J.Acta Obstet Gynecol 2007

12 GDM öyküsü (OR:10.7) Maternal yaş (OR:7) BMI:35 kg/m2 (OR:6.1)

13 Önceki gebelikte GDM: % 42 rekürens

14 Gebeliğin daha erken dönemlerinde tarama yapılmalıdır.
PCOS İnfertilite %9.6 GDM % 26.9 Gebeliğin daha erken dönemlerinde tarama yapılmalıdır. Reyez E. Fertil Steril 2012

15 IVF 230/990 %23.2 Kontrol 68/1046 %6.5 35.5

16 ACOG 2011 Tüm gebeler risk faktörlerine bakılmaksızın taranmalıdır.
GDM’nin tanısı 100 gram OGTT ile konulur.

17 24-28 haftada genel tarama önerilmektedir.
50 gr 75 gr 100 gr HAPO

18 HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) çalışması-2008
LGA Neonatal hipoglisemi Fetal hiperinsülinemi 75 gr 25500 gebe 11 merkez Maternal ve perinatal sonuçlar Preterm Doğum Doğum travması NICU Hiperbilirubinemi Glikoz düzeyleri ile perinatal sonuçlar arasında yakın ilişki mevcuttur.

19 International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group-2010
GDM (%) AKŞ 92 mg/dl 8.3 1.saat 180 mg/dl 5.7 2.saat 153 mg/dl 2.1

20 % 5 % 16 Gözlemsel Hem tarama,hem tanı sağlar.
Tedavi maliyetlerini arttırır. Gereksiz işlemler artar. Hem tarama,hem tanı sağlar. 25000 katılımcı Gebelik sonuçları Hafif hiperglisemi tedavisi ile gebelik sonuçları düzelir. GDM’nin % 80’i diyetle tedavi

21 ACOG 2011 HAPO çalışması Artmış maliyet Artan tanı oranlarının maternal ve yenidoğan sonuçlarını iyileştirdiğine dair yeterli bilgi yoktur.

22 Teşekkürler…


"Gestasyonel Diyabet için Riskli Hastaların Saptanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları