Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) CEVATPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) CEVATPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) CEVATPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin, merkezi olarak gerçekleştirileceği bir sistemdir.

3 TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 TEOG AMACI NEDİR ? Öğretmenin mesleki performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek.

5 TEOG HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK ?  TEOG bu yıl da sadece 8. sınıflarda yapılacak, 6. ve 7. sınıf öğrencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır.

6 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır? DERSLERKAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıfI. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 8. sınıfII. Dönem Nisan Ayının son haftası

8 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.302040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12.002040 DAKİKA

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji O9.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.302040 DAKİKA Yabancı Dil12.002040 DAKİKA

10 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 1. DÖNEMOCAK 2. DÖNEMHAZİRAN

11 BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c. 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

12 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

13 (TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

14 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG) Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

15 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG) Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler olağan üstü haller dışında sınavlara kendi okullarında girecekler Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

16 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

17 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir

18 YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI Not ile değerlendirilen tüm derslerin yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders sayısı ile çarpımının,haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puanı ifade eder.

19 YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR? DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU TÜRKÇE5955x95=475 MATEMATİK4854x85=340 FEN VE TEK.4804x80=230 SOSYAL BİL.3953x95=285 Y. DİL4904x90=360 DİN BİL.21002x100=200 GÖRSEL SAN.11001x100=100 MÜZİK1951x95=95 BEDEN EĞT.2902x90=180 TEKNOLOJİ TAS.2902x90=180 TOPLAM282535 YBP2535/28=90,53

20 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

21 DERLERİN KATSAYILARI DERS ADIAĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din K. ve Ah.2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata.2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

22 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

23 ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI 6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının %30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı %70

24 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait AOSP bulunur. Her iki dönem AOSP ‘nın aritmetik ortalaması; AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANININ oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

26 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA Tercih Önceliği Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

27 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

28 EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

29 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir

30 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

31 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

32 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

33 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Fen liseleri Özel Fen liseleri Sosyal Bilimler liseleri Anadolu Öğretmen liseleri Anadolu liseleri Özel Anadolu liseleri Anadolu İmam Hatip liseleri Anadolu Sağlık Meslek liseleri Teknik ve Endüstri Meslek liseleri Tapu ve Kadastro Meslek liseleri Ticaret Meslek Liseleri Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri Kız Teknik Ve Kız Meslek Liseleri

34 OKUL TÜRLERİ… Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi) Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan okullardır.Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden okullardır. Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

35 OKUL TÜRLERİ Sosyal Bilimler Liseleri Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.

36 OKUL TÜRLERİ Anadolu Liseleri Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. Anadolu Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur.

37 OKUL TÜRLERİ Anadolu Meslek Liseleri Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır.

38 OKUL TÜRLERİ Anadolu Teknik Liseleri Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlar. Anadolu Teknik Meslek Liselerinde Fen Bilimleri ağırlıklı program uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

39 OKUL TÜRLERİ Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri Sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alanda özel mesleki yeterlilik kazandırarak, öğrencileri sağlık alanına ve yükseköğretime hazırlar. Hemşirelik programından mezun olanlar ‘Hemşire’, Sağlık alanlarında mezun olanlar ‘Teknisyen’; Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olanlar ‘Tıbbi Sekreter’ unvanı ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Sağlık Meslek Liseleri’ nde eğitim 4 yıldır.

40 OKUL TÜRLERİ Adalet Meslek Liseleri Öğrencilere kişi ve toplum problemlerini tanıtarak, onları bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında yükseköğretime hazırlar. Bu okullarda Adalet alanı Zabit Katipliği ve İnfaz Koruma dalı programları uygulanmaktadır. Bu okul mezunları Adalet Bakanlığı’nın Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedir. Adalet Meslek Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır

41 OKUL TÜRLERİ Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencileri İmamlık ve Hatiplik alanlarında yükseköğretime hazırlar. Anadolu İmam Hatip Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır.

42 OKUL TÜRLERİ Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Öğrencileri, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini alanlarında yetiştirerek; tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek düzeyde hayata hazırlar. Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

43 OKUL TÜRLERİ Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri Öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile alanlarında yetiştirerek; ara kademelerde başarı ile çalışabilecek düzeyde mesleki ve teknik elemanlar olarak hazırlar. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri’ nin öğrenim süresi 4 yıldır.

44 OKUL TÜRLERİ Yabancı Özel Okullar Öğrencileri ilgi ve yetenekleri konusunda yükseköğretime hazırlar. Öğrenci kabulünde Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) kullanılacaktır.Özel Yabancı Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

45 OKUL TÜRLERİ Yabancı Özel Okullar Özel Alman Lisesi ST.Michel Fransız Lisesi İzmir St. Joseph Fransız Lisesi St. Pulcherie Fransız Lisesi Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız-Erkek) Notre Dame De Sion Fransız Lisesi Galileı Galilei İtalyan Lisesi St. Georg Avusturya Lisesi St.Georg Avusturya Tic. Lisesi St. Benoit Fransız Lisesi Amerikan Robert Lisesi (Kız – Erkek) İtalyan Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi İzmir Amerikan Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi

46 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; 1-Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları 2-Sağlık ile ilgili koşulları 3-Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

47 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama Okulu

48 OKUL TÜRLERİ Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri spor ve güzel sanatlar alanında ilgi ve yeteneklerine göre yükseköğretime hazırlayan okullardır. *Öğrenim süresi 4 yıldır.

49 TEŞEKKÜRLER...


"2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) CEVATPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları