Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 2014- 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)
NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
MODELİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

3 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yayma Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

4 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Modelin Uygulanması TEOG Sınavının uygulaması altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin ortak olarak bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesidir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

5 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler
Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

6 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ortak değerlendirmeler, her dönem Üç sınavı olan dersler için ikinci sınav İki sınavı olan dersler için ilk sınav “ORTAK SINAV” şeklinde gerçekleşecek. DERSLER SINAV SAYISI MERKEZİ TÜRKÇE 3 2. MATEMATİK FEN VE TEK. İNGİLİZCE TC İNK.TAR. ATATÜRKÇÜLÜK 2 1. DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

7 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar Ne Zaman Yapılacak? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

8 SINAV TARİHLERİ ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem
Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 II. Dönem Nisan ayının son haftası Mayıs 2015 Haziran 2015 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

9 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI (26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA)
SINAV TARİHLERİ ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI (26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA) Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süre Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kült.Ah. Bil. 11.20 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

10 SINAV TARİHLERİ ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI (27 KASIM 2014 PERŞEMBE) Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süre Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA TC İnk.Tar. ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil (İngilizce) 11.20 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

11 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sorular Nasıl Olacak? Sınav akademik takvime göre bakanlığımız tarafından belirlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

12 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınav yapılacak okullarda sınav günü ders yapılmayacak sınıflar tatil yapacaktır. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Öğrenciler kendi okullarında belirlenen sınıflarda tekli oturma düzeninde sınava girecekler Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. Sınavların yapılacağı sınıflarda 2 gözetmen öğretmen bulunacak Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

13 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Telafi Sınavına Kimler Girebilecek? Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler mazeret durumunu gösteren belgeyi sınavın yapıldığı gün okul müdürlüğüne bildirecektir. Öğrencilerin durumları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar MADDE 23 (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. maddesi gereğince mazeret durumları okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

14 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

15 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI Ortak sınavlar birinci gün üç oturum ikinci gün üç oturum olmak üzere altı oturum şeklinde uygulanacaktır. Her oturum bir dersi içerecek ve her ders için çoktan seçmeli 20 soru ve 40 dakika zaman olacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına hiçbir elektronik cihaz getirmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı sınav kurallarını ihlal gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler belirlenmiş sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi gözetmen öğretmenlere aittir. Sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbaları öğrencilerin göz önünde açılarak soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıtları verilecektir. Sınava geç kalan öğrenciler sınava alınacak ek süre verilmeyecektir SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

16 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türü ve cevap işaretlemeleri kurşun kalemle, öğrencinin imzası silinmeyen bir kalemle öğrenci tarafından atılarak yapılacaktır. Kopya çekildiği sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta bulunan öğrencilerin cevap kağıtları ikili/toplu kopya taramasından geçirilecektir. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili sınavları iptal edilecektir. Sınav bitiminde cevap kağıdı görevlilere teslim edilecek ve sınav yoklama tutanağı imzalanacaktır. Sınava ait evraklar öğrencilerin önünde sınav güvenlik torbalarına konularak kapatılacaktır Sınav kitapçıkları isteyen öğrencilere oturumlar tamamlandıktan sonra aynı gün verilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

17 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her sorunun puan değeri eşittir. Doğru cevap sayısı esas alınarak puanlar bulunacaktır Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100 formülü ile hesaplanacaktır. Ör/ 17/20x100=85(SP) SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

18 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

19 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ortak sınavlardan aldığı puanlar 8.sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

20

21 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına(18) bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

22 Ortak Sınavlarda Sınavı Yapılan Derslerin Ağırlık Katsayıları

23 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının Hesaplanması (TEOG SINAV PUANININ HESAPLANMASI)
OSP= ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = ( ) / 2 =

24 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

25 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

26 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

27 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

28 Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

29 SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Planlı çalışmalıyız. Derslere hazırlıklı gelmeliyiz. Ders esnasında aktif olmalı, derslere mümkün olduğunca katılmaya çalışmalıyız. Ünitelerde bize kazandırılmak istenen amaçları iyice kavramalıyız. Verilen ödevleri zamanında ve düzenli olarak yapmalıyız. Derslerden sonra günlük tekrarlarımızı mutlaka yapmalıyız. Anlamadığımız konuları öğretmenlerimize tekrar sormalıyız. Hafta sonlarında ve ay sonlarında mutlaka haftalık ve aylık tekrarlar yapmalıyız. Konularla alakalı bol bol soru çözmeliyiz. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

30 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kurallar (Kılavuzlar); ve oges.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmaktadır   Detaylı bilgi için rehberlik servisimize başvurabilirsiniz. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

31 Dinlediğiniz için


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları