Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 2014- 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 2014- 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1

2 NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 2014- 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

3 MODELİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

4 Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yayma Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

5 TEOG Sınavının uygulaması altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin ortak olarak bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesidir. Modelin Uygulanması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

6 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

7  Ortak değerlendirmeler, her dönem Üç sınavı olan dersler için ikinci sınav İki sınavı olan dersler için ilk sınav “ORTAK SINAV” şeklinde gerçekleşecek. DERSLERSINAV SAYISI MERKEZİ SINAV TÜRKÇE32. MATEMATİK32. FEN VE TEK.32. İNGİLİZCE32. TC İNK.TAR. ATATÜRKÇÜLÜK 21. DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL. 21. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

8 Sınavlar Ne Zaman Yapılacak? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

9 SINAV TARİHLERİ SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 201413-14 Aralık 2014Ocak 2015 8. sınıf II. Dönem Nisan ayının son haftası Mayıs 2015Haziran 2015

10 SINAV TARİHLERİ SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI (26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA) Ders AdıBaşlama SaatiSoru SayısıSüre Türkçe09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 20 40 DAKİKA Din Kült.Ah. Bil. 11.20 20 40 DAKİKA

11 SINAV TARİHLERİ SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI (27 KASIM 2014 PERŞEMBE) Ders AdıBaşlama SaatiSoru SayısıSüre Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA TC İnk.Tar. ve Atatürkçülük 10.10 20 40 DAKİKA Yabancı Dil (İngilizce) 11.20 20 40 DAKİKA

12  Sınav akademik takvime göre bakanlığımız tarafından belirlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak  Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak,  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek  Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Sorular Nasıl Olacak? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

13  Sınav yapılacak okullarda sınav günü ders yapılmayacak. 5.6.7. sınıflar tatil yapacaktır.  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek  Öğrenciler kendi okullarında belirlenen sınıflarda tekli oturma düzeninde sınava girecekler  Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir.  Sınavların yapılacağı sınıflarda 2 gözetmen öğretmen bulunacak  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

14  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler mazeret durumunu gösteren belgeyi sınavın yapıldığı gün okul müdürlüğüne bildirecektir. Öğrencilerin durumları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar MADDE 23 (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. maddesi gereğince mazeret durumları okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. Telafi Sınavına Kimler Girebilecek? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

15 Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

16 SINAVIN UYGULANMASI Ortak sınavlar birinci gün üç oturum ikinci gün üç oturum olmak üzere altı oturum şeklinde uygulanacaktır. Her oturum bir dersi içerecek ve her ders için çoktan seçmeli 20 soru ve 40 dakika zaman olacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına hiçbir elektronik cihaz getirmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı sınav kurallarını ihlal gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler belirlenmiş sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi gözetmen öğretmenlere aittir. Sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbaları öğrencilerin göz önünde açılarak soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıtları verilecektir. Sınava geç kalan öğrenciler sınava alınacak ek süre verilmeyecektir SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

17 SINAVIN UYGULANMASI Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türü ve cevap işaretlemeleri kurşun kalemle, öğrencinin imzası silinmeyen bir kalemle öğrenci tarafından atılarak yapılacaktır. Kopya çekildiği sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta bulunan öğrencilerin cevap kağıtları ikili/toplu kopya taramasından geçirilecektir. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili sınavları iptal edilecektir. Sınav bitiminde cevap kağıdı görevlilere teslim edilecek ve sınav yoklama tutanağı imzalanacaktır. Sınava ait evraklar öğrencilerin önünde sınav güvenlik torbalarına konularak kapatılacaktır Sınav kitapçıkları isteyen öğrencilere oturumlar tamamlandıktan sonra aynı gün verilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

18 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Her sorunun puan değeri eşittir. Doğru cevap sayısı esas alınarak puanlar bulunacaktır Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100 formülü ile hesaplanacaktır. Ör/ 17/20x100=85(SP) SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

19 Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

20  Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.  Ortak sınavlardan aldığı puanlar 8.sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

21

22 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına(18) bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

23 Ortak Sınavlarda Sınavı Yapılan Derslerin Ağırlık Katsayıları

24 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının Hesaplanması (TEOG SINAV PUANININ HESAPLANMASI) OSP= ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 540.5556 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778 + 540.5556 ) / 2 = 519.1667

25 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir.  Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

26 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

27 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek  Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

28 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

29 Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi  Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.  Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

30 SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ? Planlı çalışmalıyız. Derslere hazırlıklı gelmeliyiz. Ders esnasında aktif olmalı, derslere mümkün olduğunca katılmaya çalışmalıyız. Ünitelerde bize kazandırılmak istenen amaçları iyice kavramalıyız. Verilen ödevleri zamanında ve düzenli olarak yapmalıyız. Derslerden sonra günlük tekrarlarımızı mutlaka yapmalıyız. Anlamadığımız konuları öğretmenlerimize tekrar sormalıyız. Hafta sonlarında ve ay sonlarında mutlaka haftalık ve aylık tekrarlar yapmalıyız. Konularla alakalı bol bol soru çözmeliyiz. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

31 Sınavlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kurallar (Kılavuzlar); www.meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmaktadır Detaylı bilgi için rehberlik servisimize başvurabilirsiniz. www.meb.gov.troges.meb.gov.tr SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

32 Dinlediğiniz için


"NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 2014- 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları