Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Bu sistemin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Bu sistemin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine."— Sunum transkripti:

1

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Bu sistemin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

3 TEOG UN AMAÇLARI  Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 TEOG UN AMAÇLARI  Öğretmenin meslekî performansını artırmak  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak  Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek  Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

5 TEOG UN AMAÇLARI  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak  Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

6 SİSTEMİN UYGULANMASI 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

7 SİSTEMİN UYGULANMASI  Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak  Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

8 SİSTEMİN UYGULANMASI  Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

9 YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

10 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

11 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) OSP = (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) NOT: Bu puanlama sistemi iki dönem için ayrı ayrı yapılır.

12 DERSLERHAFTALIK DERS SAATİAĞIRLIK KATSAYISI TÜRKÇE 54 MATEMATİK 44 FEN VE TEKNOLOJİ 44 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 22 YABANCI DİL 42 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 22

13 Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP), 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları %30 oranında, 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanları (TEOG sınavları) %70 oranında etkileyecek. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden, merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak; ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin toplamının 2 ye bölünmesiyle 500 üzerinden hesaplanacaktır.

14 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav tarihleri Mazeret Sınav Tarihleri Sonuçların ilanı 8. SınıfI. Dönem26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 8. SınıfII. dönem29-30 Nisan 2015 09-10 Mayıs 2015 Haziran 2015

15 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI Ders AdıBaşlama Saati Soru sayısıSüresi Türkçe09.002040 Dakika Matematik10.102040 Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.202040 Dakika

16 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI Ders AdıBaşlama Saati Soru sayısıSüresi Fen ve Teknoloji 09.002040 Dakika T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 Dakika Yabancı Dil11.202040 Dakika

17 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?  Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

18 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. 8. sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Tercih önceliği, 4. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

19 BU YIL TEOG’DA NELER DEĞİŞECEK?  Tercih sayısı 15’ten 25’e çıktı  A ve B grubu listeleri kalktı. Tek liste olacak.  Öğrenci 25 tercihinden birine yerleşemezse açık liseye kaydedilecek. Bu öğrenciler boş kontenjanlara nakil yapabilecek.  Özel okul kayıtları önceden yapılacak.  Boş kontenjana nakil başvurusu haftanın 4 günü alınacak, cuma günleri sonuçlar açıklanacak.  Nakil başvurusunda tek okul değil, 5 okul tercih edilebilecek.  Okullara en son giren öğrencinin puanı, taban puan olacak. Nakil isteyen öğrencilerde ‘taban puanın 20 puan altı’ şartı aranacak.  Nakil dönemi okullar açılmadan tamamlanacak.

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Bu sistemin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları