Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENTEGRE SİSTEM OLARAK TOPLUMSAL BÜTÜNÜN ANALİZİ Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi Metodolojik bireycilik yerine, tarihsel tekillik yaklaşımı Ekonomik,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENTEGRE SİSTEM OLARAK TOPLUMSAL BÜTÜNÜN ANALİZİ Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi Metodolojik bireycilik yerine, tarihsel tekillik yaklaşımı Ekonomik,"— Sunum transkripti:

1 ENTEGRE SİSTEM OLARAK TOPLUMSAL BÜTÜNÜN ANALİZİ Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi Metodolojik bireycilik yerine, tarihsel tekillik yaklaşımı Ekonomik, teknolojik, politik, sosyal ve kültürel alanlar Sosyo-ekonomik sistem, ekonomik yapı ve teknolojik gelişme arasındaki karşılıklı etkileşimler Teknolojik gelişmenin dinamik özelliği

2 EKONOMİK YAPI - Doğal altyapı (doğal kaynaklar) - Maddî altyapı (ulaşım ve iletişim sistemi) - Kurumsal altyapı - Personel altyapı (işgücü ve uzmanlaşma) - Sektörel yapı - Mekânsal yapı - Piyasa yapıları - Örgütsel yapılar - Teknolojik yapı TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ - Paradigmal sıçrama, sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açar - Teknolojik gelişme, öncelikle ekonomik alanı etkiler - Modern bilim, modern teknolojilerin temelini oluşturur

3 Unsurlar Ekonomik AlanPolitik AlanSosyal AlanKültürel AlanTeknolojik Alan Karar SistemiMülkiyet İktidar / Yasama Toplumsal Konum Normlar Bilimsel Odaklanma Koordinasyon Sistemi PiyasaBürokrasi Toplumsal İlişkiler İnançlar / Değerler Patent, Telif Enformasyon Sistemi FiyatSeçim Sosyal İletişim SembollerAr-Ge Kontrol SistemiRekabet Muhalefet / Yargı / Seçim Toplumsal Baskı GeleneklerBilimsel Deneyler Motivasyon Sistemi Kâr / Başarıİdeoloji / Güç Aidiyet Duygusu Manevî Tatmin Bilme Merakı / Kendini Kanıtlama Toplumsal Bütünün Sistem Unsurları

4 Unsurlar Ekonomik AlanPolitik AlanSosyal AlanKültürel AlanTeknolojik Alan Fonksiyonel Üretim, tüketim ve bölüşüm Yasama, yürütme ve yargı - Toplumsal gruplar arası etkileşim ilişkileri - Kültürel etkileşim - Değer kökenli yönlendirme - Üretim teknolojisi - Temel bilgi teknolojileri KurumsalPiyasa yapıları Partiler ve diğer politik yapılar Aile ve toplumsal grupların yapısı Cemaatler - Modern teknolojik zihniyetin yerleşmesi Örgütsel - İşletme büyüklüğü - İşletme şekli - Piyasa payları Devlet yapısı Sivil toplum örgütleri, sendikalar - Kültürel birliklerin yapısı - Eğitim Birimleri - Dini Örgütler - AR-GE kurumları - Üniversiteler - Teknoparklar Mekânsal -Ekonomik faaliyetlerin bölgesel yığılma / yoğunlaşma düzeyleri -Mekansal altyapı Merkezî ve yerel yönetimlerin payı - Yerleşim - Kentleşme Kültürel faaliyetlerin bölgesel dağılımı Araştırma kurumlarının bölgesel etkinliği Sektörel - Sektörel yapılanma -Girişimci tipi (kamu- özel) Desteklemeler -Sınıfsal yapı -Nüfusun sektörel farklılaşması Sınıfsal kültür farklılıkları Teknolojinin sektörel dağılımı Toplumsal Bütünün Yapısal Unsurları

5 Unsurlar Ekonomik AlanPolitik AlanSosyal AlanKültürel AlanTeknolojik Alan KATILIM Bireysel Düzey Tüketici / Üretici davranışı - Seçmen / Politikacı davranışı -Yönetici, yönetilen davranışı Bireysel insan ilişkileri Kişisel dünya görüşü: değer sistemlerine bağlı davranış -Nesne bazlı bakış açısı -Yaratıcı kişilik Örgütsel Düzeyİşletme faaliyetleri Hükümet / Parti/ Bürokrasi/ Baskı Grubu aktiviteleri -Aile / Dernek, okul ilişkileri -- İşyeri ilişkileri - Meslekî ilişkiler Örgüt kültürü Yenilikçi firma ve örgüt Kurumsal Düzey Piyasa-rekabet kurumları Yandaşların politik kararlara katılımı Sosyal iletişim aracı olarak dil Toplumsal değerler ve davranış kalıpları Bilgi ve teknolojide yenilenmeye uyum süreci Etkileşim Arz-talep / Çalışma ilişkileri - Seçme-seçilme -Yasal hakların kullanımı - Sosyal ilişki ve karşılıklı etkileşim - Sosyal öğrenme süreci -Ortak değerlerin tatmini ve aktarımı, öğrenimi ve korunması -Bilimsel bilginin paylaşımı -Bilimsel sinerji YönlendirmeFiyat / GelirOy -Sosyal yaşam kuralları - Sosyal konum - Sosyal rol Bireysel / Toplumsal değerler ve normlara uyum -Yenilikler Çıktıların PaylaşımıGelir dağılımıGüç dağılımı -Uzlaşma/Çatışma - Benimseme/ Dışlama - Sempati/Yakınlık Ortak değerleri paylaşma veya dışlama -Yeni teknoloji uygulama EtkinlikVerimlilikÖzgürlük -Dayanışma/Uyum - Bütünleşme/ Çözülme -Farklı Değerlere - Dışa açık/Esnek olmak Sürdürülebilir yenilik süreci Bütünün Temel Alanlarında Süreç Unsurları

6 ANALİZ DÜZEYİ TOPLUMSAL BÜTÜNÜN ALANLARI EKONOMİK POLİTİKSOSYALKÜLTÜRELTEKNOLOJİK SİSTEMLER YAPILAR SÜREÇLER TOPLUMSAL KURUMSAL ÖRGÜTSEL BİREYSEL Toplumsal Sistem Matrisi

7 Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet: Biyolojik farklılık Toplumsal Cinsiyet: Sosyal olarak inşa edilmiş, kültürel farklılıkları ifade eden cinsiyet tanımı. Sosyalleşme sürecinin ortaya çıkardığı durumdur. Toplumsal Cinsiyet Rolü: Toplumun, her iki cinsiyetin bireylerinden beklediği davranış ve etkinliklerdir. * Toplumsal cinsiyet rolleri, doğal veya genetik faktörlerden kaynaklanmaz. Biyolojik farklılıklara rağmen (ki bu farklılıklar her toplumda her zaman aynı kalmamıştır) sosyal roller toplumdan topluma değişir.

8 Kız ve kadınların tipik ve ideal karakteristikleri Sevimli, narin, kibar, nazik, duyarlı, şefkatli, şirin Utangaç, teslimiyetçi, sadık, bağımlı, kibirsiz Tatlı, güzel, zayıf, ince, bakımlı, temiz Özelde kadınsı; kamuda terbiyeli, edepli Süslü, makyajlı, şık Kuvvetli aile bağları Evde kalmış, cadaloz, dedikoducu, histerik, soğuk

9 Oğlan ve erkeklerin tipik ve ideal karakteristikleri Özgüvenli, zeki, emin, cesur, bağımsız, hovarda Güçlü, kaslı, yakışıklı, otoriter, iri, sportif, azgın, saldırgan İhtiraslı, kariyerist, başarılı, rekabetçi Eli işe yatkın, mantıklı, ağırbaşlı, soğukkanlı Pasif, utangaç, oynak, kız gibi

10 Cinsiyete Göre İş ve Meslek Ayrımı Erkek; aile reisi, tamir işleri, bahçe işleri, araba kullanmak Kadın; ev işleri (yemek, temizlik, ütü, bulaşık, çamaşır), çocuk bakımı Erkek; tıp, mühendislik, tasarım, akademisyen, siyasetçi, avcı, asker Kadın; sekreter, hemşire, öğretmen, yabancı dil uzmanı, turizm, tezgâhtar, sanat, edebiyet

11 Toplumsal Cinsiyet Rollerine Etki Eden Unsurlar 1.Aile 2.Eğitim Sistemi 3.Akran Grubu 4.Kitlesel iletişim (Medya)

12 Ebeveynler, toplumsal rolleri aktararak pekiştirirler. Çocuklar da ebeveynlerini gözlemleyip taklit ederler. Neyin ödüllendirilip neyin cezalandırıldığını anlayıp ana göre davranırlar. i)Oyunlar ii)Oyuncaklar iii)Kıyafetler iv)Özel Kurallar

13 Eğitim sistemi; müfredat, kitaplar, öğretmenlerin tutum ve davranışları sayesinde toplumsal cinsiyet rollerinin şekillenmesine önemli katkı sağlarlar. Akran grubu: Arkadaş gruplarında kabul görmenin yolu, basmakalıp cinsiyet rollerini göstermekten geçer. Genç erkeklerin ilgi alanları: Futbol, araba/motosiklet, bilgisayar oyunları, şiddet, kızlar Genç kadınların ilgi alanları: Moda, diyet, magazin, makyaj, dans, erkekler

14 Medyanın Etkisi: Filmler, Radyo, TV, Gazeteler, Reklamlar, Dergi, Kitap, Karikatür Sosyal Medya: Twitter, facebook, instagram vb. Evlilik programları, futbol, güzellik/şıklık yarışmaları, aile dramları, yemek pişirme programları, şiddet dizileri Tüketim kalıpları ve medya Suç ve medya (dayak, taciz, tecavüz, cinayet)

15 Cinsiyet Temelli İşbölümü Meslekler Çalışma süreleri Vardiya türü Çalışma rejimi (tam zamanlı, yarı zamanlı, parça başı, eve sipariş) Boş zamanın kullanımı Sektörler Eşit işe eşit ücret??? Ev içi emeği

16 Kadının Değişen Statüsü Yeni haklar, fırsat eşitliği Feminist hareket Boşanma ile ekonomik bağımsızlık ilişkisi Zorunlu eğitimin rolü Kreşler, anaokulları Ailelerin küçülmesi Yeni iş/meslek olanakları Ev teknolojilerinin gelişmesi Doğum ve kariyer arasındaki çelişki


"ENTEGRE SİSTEM OLARAK TOPLUMSAL BÜTÜNÜN ANALİZİ Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi Metodolojik bireycilik yerine, tarihsel tekillik yaklaşımı Ekonomik," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları