Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)"— Sunum transkripti:

1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

2 Okul Örgütü ve Yönetimi
BÖLÜM-3 Okul Örgütü ve Yönetimi

3 Eğitim Örgütü nedir? Ortak amaçlar İşbirliği
Bireysel ihtiyaç ve güçlerin aşılmasından  Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için amaçlara yönelmek Örgütün var olabilmesi için temel öğeler: 1. iletişim içindeki bireyler 2. amacın gerçekleştirilmesi için katkı güdüsü 3. gerçekleştirilecek amaç (Bernard 1966)

4 Bir örgütün tipik özellikleri nelerdir?
Toplumsal varlıklar olmaları Amaç yönelimli olmaları Etkinlik ve ilişkilerinin sürekliliği (Aydın 2005)

5 Örgütlerin yapısal olarak ortak özellikleri nelerdir?
İşte uzmanlaşma esas Bölümlere ayrılma söz konusu Emir-kumanda zinciri var Yetki ve sorumluluklar belirlenmiş Yönetim kademesi var.

6 Örgütler nasıl sınıflanabilir?
Karşılıklı yarar sağlayan örgütler (sendikalar, kulüpler, siyasal partiler, odalar...vb) İşletmeler (banka, sigorta, mağaza..vb) Hizmet Örgütleri (hastahane, okul,...vb) Kamu yararına çalışan örgütler (polis, ordu,araştırma kuruluşları...vb)

7 Örgütlerin mülkiyetleri açısından sınıflandırılması
Özel mülkiyete sahip örgütler Kamu mülkiyetine sahip örgütler Karma mülkiyete sahip örgütler

8 Örgütlerin topluma sağladıkları hizmetler açısından türleri neler?
Ekonomik Örgütler Politik Örgütler Bütünleştirici Örgütler Sürdürümcü Örgütler

9 Toplumun gereksinimini karşılamak için kurulan örgütler neler?
Mal örgütleri (makina, gıda üretim vb) Hizmet örgütleri (???) Güvenlik örgütleri (ordu, polis vb) Meslek örgütleri (dernek, sendika vb) Aracı örgütler (depolama, pazarlama vb)

10 Okul ne tür bir örgüttür?
HİZMET ÖRGÜTÜ’ dür. Toplumun eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Sosyal bir sistemdir. Kitlesel eğitimi hedefler

11 Sosyal sistemlerin özellikleri nelerdir?
Belirli sınırlarının olması İnsanlardan oluşması Çevresi ile etkileşim içinde olması Belirli stadardlara sahip olması Sistemde yer alanlar için farklı roller ve bunlardan beklentilerin olması Sistemin öğeleri arasında karşılıklı bağlılık

12 Okulları diğer örgütlerden ayıran özellikler nelerdir?
Hammaddesi insan Çatışma halinde olan değerlerin mevcudiyeti Okul ürününün kalitesinin değerlendirmesi zor Özel bir çevresinin olması Okulun çevresindeki tüm biçimsel veya doğal örgütlerden etkilenir ve etkiler Çevredeki gruplar kendi yararları adına okulun düşünce bağımsızlığını sınırlama çabasında Okul kültür değişimini sağlayan temel örgüt Okul bürokratik bir kurum Okulun kendine özgü bir kişiliği var. (Bursalıoğlu 2002)

13 Kitaplarınızda S.93-104 arasında yer alan
Okula eleştirel yaklaşımlar Eğitim-okul-toplum ve ideoloji ilişkisi Egemen ideolojinin gizli kaynağı Bölümleri okuyunuz...

14 Okul eğitiminin görevleri/işlevleri nelerdir?
Sosyal-kültürel görev Politik görev Ekonomik görev Bireysel görev

15 Yönetim nedir? Örgütü belirlenen amaçlar doğrultusunda yaşatmak
Örgütün ihtiyaç duyduğu insan ve diğer kaynakları sağlama ve etkin kullanma Örgüt içi politika/kural/kararlara uyumu sağlama Örgüt çalışmalarını izleme, denetleme ve geliştirme

16 Okul Müdürünün Sorumlulukları
Okulun amaç ve felsefesini açıklamak Okulun politikasını saptamak ve tanıtma Okul etkinlik ve ihtiyaçlarını karşılamak Okulda katılımcı ve demokratik yötemi geliştirmek Okulda kişi ve gruplar arası ilişkiler kurmak Öğretim ve eğitim etkinlikleri planlamak Okul çevresi değerlerini incelemek ve destek almak Okul içi ve dışı öğelerle iletişim ve eşgüdüm Etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak Yapılan çalışmaları sürekli izlemek ve değerlendirmek

17 Okul Müdürünün yönetim süreçleri açısından Görevleri
Personel işleri Öğrenci işleri Öğretimle ilgili işler Eğitimle ilgili işler Okul işletmesiyle ilgili işler

18 Yönetici = Lider ??? Kitaplarınızda S.121-128 arasındaki
Okul Yöneticisi ve Liderlik Lider ve Yönetici Özet Kısımları okuyunuz ve bir sonraki derse “Hem yönetici hem lider olunabilir mi? Nasıl?” Sorusunun cevabını araştırarak, bu konuda bir kanaate varmış olarak geliniz.


"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları