Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ"— Sunum transkripti:

1 KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

2 Neden proje, nasıl proje ?
Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve sürdürülebilirlik Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı, işbirliği, deneyim-özgüven kazanma Projelerde ortaklık-işbirliği Proje hedefleri ile KYF hedefleri Proje konularının çeşitliliği Kamu ilgisi, duyarlılığı Ses getirme

3 Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun analizi, sorun farkındalığı
UYGUNLUK :Projeler ile KYF uyumu………doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevrenin korunması, yerel katılım, doğal kaynaklardan doğal yararlanma Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun analizi, sorun farkındalığı Yararlanıcıların seçimi İlgi grubu analizi Proje öncesi araştırma STK’ların kapasite oluşumu, gelişimi, güven kazanma

4 ETKİNLİK: Yönetim, koordinasyon, hedef kitleye erişim, yerel dinamikleri harekete geçirme, proje faaliyetlerinin yürütülmesi. Bütçe yönetimi, etkenliği Birey başına düşen bütçe kullanımı KYF proje sorumlusu ile proje sorumluları arasında koordinasyon Hedef kitleye erişim-analiz: yerel halkın beklentisi Yerel dinamikler-kamu kurumlarının ilgisi, bilgilendirilmesi-toplumsal baskı Proje yürütücüsü-proje alanı-iletişim/etkileşim

5 Toplumsal cinsiyet dengesi
ETKİLİLİK: Hedef kitlenin projeden yararlanabilmesi, proje deneyimleri, proje başarısına etkide bulunan faktörler, güçlükler, güçlükleri aşabilme Toplumsal cinsiyet dengesi Farklı toplum kesimlerine, gruplarına açılım getirme Proje uygulama- yürütme kültürünü kazanma Hedefe ulaşma Ortaya çıkan sorunlar: doğal, zamansal, maddi, kamusal, yönetsel, deneyim eksikliği, proje tasarımı MAKRO ETKİLİLİK: özgüven, ses getirme, deneyim kazanma, proje yürütebilme, olumsuzluklardan ders çıkarma, yerel ile iletişim

6 Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik Farkındalık yaratma
ETKİ: Projelere yenilikçilik, kurumsal kapasite gelişimi, ortak çalışma kültürü, makro etki Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik Farkındalık yaratma Örgütlenme yaklaşımı Dışsal etkiler: tanınırlılık, güvenirlilik, saygınlık, adanmışlık Kamu desteği sağlam Ortaklık-işbirliği kültürü Eksikliklerin farkındalığı Yerel bilgi-ilgi, yerel katılım-yerel atılım Haberler, toplantılar, alternatif gelir ve iş alanları UNDP-BTC Co. imajı, tanınırlılığı

7 Yeni projeler edinme, edinme isteği, yetkinleşme
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Örgütlenme Yapısal değişimler Yeni projeler edinme, edinme isteği, yetkinleşme Yerelin sahiplenmesi, içselleştirmesi Ekonomik yeterlilik/kurumsal yeterlilik

8 HEDEFLERE ULAŞMADA İhtiyaç analizi Proje teklifinin iyi tasarlanması
STK yeterliliği Alan sınırlaması Hedef gruplara erişebilme Kamu kurumlarının ilgisi-desteği Proje ortakları ve STK içinde uyum Eş finansman sağlama Zamanı etkin kullanma

9 ÇIKARILAN DERSLER STK örgütlenmesi ile proje örgütlenmesi
Proje bütçesi-faaliyetler/hedefler Proje süresi-zaman baskısı Zamanlama-zaman kullanımı Proje uygulama alanının genişliği Konunun sınırları Hedef kitlenin katılımı-proje tanıtımı Hedef kitle analizi/ilgi grubu analizi/toplumsal kapasite Kamu birimlerinin ilgisi, katılımı STK kapasitesi, proje kapasitesi, STK’larda yönetişim Toplumsal cinsiyet dengesi/gençler-çocuklar Risk unsurları / risk tanımlamaları İzleme&değerlendirme çalışmalarının önemi

10 SONUÇ-ETKİLER Eksiklikler var-olacaktır, yetersizlikler var-olacaktır, çatışmalar var-olacaktır Yaklaşım: toplumsal maliyet tabanlı olmalı, maliyet sadece nicel olarak ele alınmamalı, görünmeyen maliyetlerin etkisi dikkate alınmalı Projeler ses getiriyor, medyada yer alıyor, TV’lere çıkıyor: heyecan, motivasyon, özgüven Yeni projeler üretme Çatışmaların üstesinden gelebilme-gelememe, öngörü Bütçe-hedef-zaman-faaliyet uygunluğu ve yönetimi Ortak çalışma kültürü Materyal geliştirme

11 SONUÇ-ETKİLER Kurumsal kapasite gelişimi ve donanımı
Deneyim paylaşımı/bilgi takası Kamu kurumlarının dikkatini çekebilme Beğenmişlik, yapılabilirlik, adanabilirlik İlkler: Türkiye çapında ilk defa büyük ölçekli bir biyogaz reaktörü kurulması, Dünya Sulak Alanlar Günü-Arpaçay, Whitley ödülü, Cumhurbaşkanı kutlaması, yerel tüketim alışkanlığı değiştiriyor, yerel tohumlar güvence altına alınıyor……… Yararlanıcı: 11 yerleşim, yaklaşık 3000 yararlanıcı, $ kaynak, kişi başına ? İstihdam-iş yaratma

12 Teşekkürler. Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK


"KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları