Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK."— Sunum transkripti:

1 KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

2 •Neden proje, nasıl proje ? •Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve sürdürülebilirlik •Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı •Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı, işbirliği, deneyim-özgüven kazanma •Projelerde ortaklık-işbirliği •Proje hedefleri ile KYF hedefleri •Proje konularının çeşitliliği •Kamu ilgisi, duyarlılığı •Ses getirme

3 UYGUNLUK :Projeler ile KYF uyumu………doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevrenin korunması, yerel katılım, doğal kaynaklardan doğal yararlanma  Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun analizi, sorun farkındalığı  Yararlanıcıların seçimi  İlgi grubu analizi  Proje öncesi araştırma  STK’ların kapasite oluşumu, gelişimi, güven kazanma

4 ETKİNLİK: Yönetim, koordinasyon, hedef kitleye erişim, yerel dinamikleri harekete geçirme, proje faaliyetlerinin yürütülmesi.  Bütçe yönetimi, etkenliği  Birey başına düşen bütçe kullanımı  KYF proje sorumlusu ile proje sorumluları arasında koordinasyon  Hedef kitleye erişim-analiz: yerel halkın beklentisi  Yerel dinamikler-kamu kurumlarının ilgisi, bilgilendirilmesi-toplumsal baskı  Proje yürütücüsü-proje alanı-iletişim/etkileşim

5 ETKİLİLİK: Hedef kitlenin projeden yararlanabilmesi, proje deneyimleri, proje başarısına etkide bulunan faktörler, güçlükler, güçlükleri aşabilme  Toplumsal cinsiyet dengesi  Farklı toplum kesimlerine, gruplarına açılım getirme  Proje uygulama- yürütme kültürünü kazanma  Hedefe ulaşma  Ortaya çıkan sorunlar: doğal, zamansal, maddi, kamusal, yönetsel, deneyim eksikliği, proje tasarımı  MAKRO ETKİLİLİK: özgüven, ses getirme, deneyim kazanma, proje yürütebilme, olumsuzluklardan ders çıkarma, yerel ile iletişim

6 ETKİ: Projelere yenilikçilik, kurumsal kapasite gelişimi, ortak çalışma kültürü, makro etki  Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik  Farkındalık yaratma  Örgütlenme yaklaşımı  Dışsal etkiler: tanınırlılık, güvenirlilik, saygınlık, adanmışlık  Kamu desteği sağlam  Ortaklık-işbirliği kültürü  Eksikliklerin farkındalığı  Yerel bilgi-ilgi, yerel katılım-yerel atılım  Haberler, toplantılar, alternatif gelir ve iş alanları  UNDP-BTC Co. imajı, tanınırlılığı

7 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  Örgütlenme  Yapısal değişimler  Yeni projeler edinme, edinme isteği, yetkinleşme  Yerelin sahiplenmesi, içselleştirmesi  Ekonomik yeterlilik/kurumsal yeterlilik

8 HEDEFLERE ULAŞMADA  İhtiyaç analizi  Proje teklifinin iyi tasarlanması  STK yeterliliği  Alan sınırlaması  Hedef gruplara erişebilme  Kamu kurumlarının ilgisi-desteği  Proje ortakları ve STK içinde uyum  Eş finansman sağlama  Zamanı etkin kullanma

9 ÇIKARILAN DERSLER  STK örgütlenmesi ile proje örgütlenmesi  Proje bütçesi-faaliyetler/hedefler  Proje süresi-zaman baskısı  Zamanlama-zaman kullanımı  Proje uygulama alanının genişliği  Konunun sınırları  Hedef kitlenin katılımı-proje tanıtımı  Hedef kitle analizi/ilgi grubu analizi/toplumsal kapasite  Kamu birimlerinin ilgisi, katılımı  STK kapasitesi, proje kapasitesi, STK’larda yönetişim  Toplumsal cinsiyet dengesi/gençler-çocuklar  Risk unsurları / risk tanımlamaları  İzleme&değerlendirme çalışmalarının önemi

10 SONUÇ-ETKİLER  Eksiklikler var-olacaktır, yetersizlikler var-olacaktır, çatışmalar var-olacaktır  Yaklaşım: toplumsal maliyet tabanlı olmalı, maliyet sadece nicel olarak ele alınmamalı, görünmeyen maliyetlerin etkisi dikkate alınmalı  Projeler ses getiriyor, medyada yer alıyor, TV’lere çıkıyor: heyecan, motivasyon, özgüven  Yeni projeler üretme  Çatışmaların üstesinden gelebilme-gelememe, öngörü  Bütçe-hedef-zaman-faaliyet uygunluğu ve yönetimi  Ortak çalışma kültürü  Materyal geliştirme

11 SONUÇ-ETKİLER  Kurumsal kapasite gelişimi ve donanımı  Deneyim paylaşımı/bilgi takası  Kamu kurumlarının dikkatini çekebilme  Beğenmişlik, yapılabilirlik, adanabilirlik  İlkler: Türkiye çapında ilk defa büyük ölçekli bir biyogaz reaktörü kurulması, Dünya Sulak Alanlar Günü-Arpaçay, Whitley ödülü, Cumhurbaşkanı kutlaması, yerel tüketim alışkanlığı değiştiriyor, yerel tohumlar güvence altına alınıyor………  Yararlanıcı: 11 yerleşim, yaklaşık 3000 yararlanıcı, 400.000 $ kaynak, kişi başına ?  İstihdam-iş yaratma

12 Teşekkürler. Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK


"KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları