Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal Sosyoloji “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal Sosyoloji “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği."— Sunum transkripti:

1

2 KIRSAL SOSYOLOJİ

3 Kırsal Sosyoloji “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği Gelirle Sağlayan Kişilerin Tamamına Yakını Kırsal Alanda Yaşar”

4 Kırsal Sosyoloji Toplum : Belli bir coğrafya parçası üzerinde yaşayan, üyeleri arasında etkileşim ve işbölümü olan insan topluluğudur. Aile:En küçük sosyal birim.

5 Kırsal Sosyoloji Sosyoloji (Toplum Bilimi): Toplumun meydana gelişini, gelişmesini, toplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal olayları, sosyal kurumları, sosyal ilişkileri, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme eğilimlerini inceleyen bilim dalıdır.

6 Kırsal Sosyoloji Kültür: Toplumsal gelişme sürecinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlar bütünüdür. Medeniyet: Sosyal ve Kültürel Bütünleşme:

7 Kırsal Sosyoloji Kırsal alandaki toplumun yapısını, insan ilişkilerini, tutum ve davranışlarını, sorunları ve çözüm yollarını bütüncül bir açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Köy Sosyoloji olarak ta adlandırılır? KIRSAL SOSYOLOJİ

8 Kırsal Sosyoloji KIRSAL-KENT FARKLILIKLARI Doğal Ekonomik Kültürel Psikolojik Yasal,Yönetsel

9 Kırsal Sosyoloji Doğal Farklılıklar Kentlere göre daha dar bir alanı kapsar Yerleşim yeri, biçimi ve konut yapısı seçiminde doğal etkenlerin rolü büyüktür. Evler daha küçük, daha az katlı ve düzensiz görünümdedir. Konut yapımında daha çok çevrede bulunan yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Köyler doğal çevre ile bütünleşmiş durumdadır. Kentlerle doğal çevre arasındaki sınır köylere göre daha belirgindir.

10 Kırsal Sosyoloji Sosyo-Ekonomik Farklılıklar Nüfus yoğunluğu kentlere göre daha azdır. Mesleki yapı homojen olup, hakim meslek çiftçiliktir. Temel gelir kaynakları tarımsal üretimdir. Nüfus hareketliliğinin yönü köyden kente doğrudur.

11 Kırsal Sosyoloji Sosyo-Kültürel Farklılıklar Sosyal tabakalar, bir toplumda birbirine yakın geliri, tahsili ve hayat tarzı olan kişilerin oluşturduğu sınıfları ifade eder. Sosyal tabakalaşmaya bağlı olarak oluşan sınıflar kendi aralarında kent yaşamında belirgin bir şekilde ayrılmakta iken köy yaşamında böyle belirgin bir ayrımdan söz etmek mümkün değildir.

12 Kırsal Sosyoloji Sosyal Hareketlilik İnsanların yer, meslek, iş ve sosyal tabaka değiştirme şeklinde meydana gelen durum değişikliği SOSYAL HAREKETLİLİK olarak adlandırılır.

13 Kırsal Sosyoloji Coğrafi Hareketlilik Mesleki Hareketlilik Yatay Hareketlilik Dikey Hareketlilik İTİCİ ve ÇEKİCİ

14 Kırsal Sosyoloji Sosyo-Psikolojik Farklılıklar Muhafazakarlık Kadercilik Ailecilik Yörecilik Düşük Beklenti Düzeyi Şartlara Göre Sağlıklı ve Mutlu Olma İyi Vatandaşlık

15 Kırsal Sosyoloji Yasal ve Yönetsel Farklılıklar MUHTAR İHTİYAR MECLİSİ KÖY HALKI KÖY KORUYUCULARI K Ö Y 07/04/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu Cami, Okul, Otlak, ve Yaylak gibi ortak mallar Bağ, Bahçe ve Tarlalar

16 Kırsal Sosyoloji Sosyal Değişme (Sosyal yapı unsurlarının zaman içerisinde farklılık göstermesi) Biyolojik Faktörler Çevresel Faktörler Fiziki Çevre Sosyal Çevre

17 Kırsal Sosyoloji ÜLKEMİZDE KIRSAL ALANDA SOSYAL DEĞİŞME KASD Altyapı Modern Tarım Yöntemleri Yol Su Elektrik Kitle İletişim Coğrafi Hareketlilik Sosyo-Psikolojik Farklılıklar Çevre Sorunları

18 Kırsal Sosyoloji KIRSAL ALANDA YERLEŞME DÜZENLERİ Toplu Köy Dağınık Köy Hat Köy Daire Köy Kamu Hizmetleri Güvenlik Sosyal İlişki Ulaşım

19 Kırsal Sosyoloji ARAZİ KULLANIM SİSTEMLERİ Mülk Sahipleri OrtakçılarKiracılar Maraba Gündelikçi Mevsimlik İşçi Karma İşletmeler


"KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal Sosyoloji “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları