Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyasal Katılma 7. Hafta.  Siyasal katılma; toplumda yaşayanların (vatandaşların) siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyasal Katılma 7. Hafta.  Siyasal katılma; toplumda yaşayanların (vatandaşların) siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını."— Sunum transkripti:

1 Siyasal Katılma 7. Hafta

2  Siyasal katılma; toplumda yaşayanların (vatandaşların) siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen bir kavram  Basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanı

3  İlgi  Önemseme  Bilgi  Eylem  İlgi; siyasal olayları izleme  Önemseme; siyasal olaylara önem verme  Bilgi; olaylar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma  Eylem; siyasal olaylara aktif olarak karışma  Bu boyutlar arasında ilişki katılım derecesini etkilemekte

4  En alt kademe; seyirci faaliyetleri [gazete, dergi, radyo ve televizyon ile siyasal olayları izleme, mitinglere katılma, özel görüşmelerde siyasal olayları görüşme, oy verme, bir siyasal partinin rozetini taşıma] Bu kategoridekiler siyasal haber tüketicileri, siyasal sahnenin seyircileri  Orta kademe; açıkça vaziyet alarak eyleme geçme [gazetelere yazı yazmak, radyoda ve mitinglerde konuşmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak, siyasal liderlerle görüşerek onları etkilemeye çalışma, bir adaya/partiye yardımda bulunma]  İleri kademe; olayların içine karışma ve aktif rol alma [siyasal partiye üye olma, görev alma, seçilerek gelen kamu görevlerinde bulunmak, aday olmak, seçim kampanyalarında fiilen çalışmak] [Gladyatör eylemler]

5  Zora başvurma  Şiddet eylemleri  Terörizm  Silahlı ayaklanma  Darbe vb… Demokratik katılma sürecinin dışında

6  Sosyo-ekonomik, psikolojik, kültürel, çevresel faktörler ile siyasal katılma davranışları arasında sıkı ilişki  Gelir, eğitim ve meslek bakımından yüksek sosyo-ekonomik gruba dahil olanların katılma davranışlarının düzeyi yüksek  Etkinlik duygusunun yüksekliğine göre siyasal katılma davranışlarında bulunma düzeyi artmakta

7  Siyasal olmayan tabaka  Siyasal tabaka  İktidar peşinde koşanlar  İktidar sahipleri  Siyasal olmayan tabaka; apolitik kesim [siyasal olaylar hakkında ilgisi ve bilgisi olmayan ilgisizler…zaman zaman siyasal katılma davranışında bulunabilirler…  Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde halkın siyasete ilgisi azalmakta iddiası

8  Batılı toplumlarda görülen siyasete ilgisizleşme olayı [katılma oranlarının düşmesi, partiler arası keskin ayrılıkların azalması, siyasal çatışmaların eski şiddetini kaybetmesi, vb.]  Nedenler; genel yaşama düzeyinin yükselmesi başlıca neden hipotezlerde [insanlar daha iyi yaşama şartlarına ulaştıkça siyasetten uzaklaşmakta; diğer neden halkın karşısına çıkan nedenlerin gittikçe daha teknik ve karmaşık hal alması]

9  Seçimlere katılımda düşüş geçici ve kısa dönemli  Aslında katılma yollarında ve stillerinde değişme söz konusu [toplantı ve mitingler yerine TV programları, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütlerinde yayılan siyasete etki etme faaliyetleri]  Siyasal faaliyet alanı genişledi, karar ve etki alanları genişledi; politizasyon daha doğru bir tanımlama

10  Protesto hareketleri, sokak gösterileri, dev mitingler, büyük yürüyüşler  Yeni katılma kanalları olarak ortaya çıkışları  Depolitizasyon terimi; otoriter rejimlerde bilinçli olarak siyasete katılma yollarını sınırlama

11  Siyasal tercihler teorinin öngördüğü gibi bağımsız değil  Cinsiyet, gelir dağılımı, siyasal kültür kalıpları belirleyici oluyor  Siyasal partilerin aday belirleme yöntemlerinin tercihleri sınırlaması  Demokrasi; seçimle işbaşına getirdiklerini yine seçimle iktidardan alabilmesi çok önemli

12  Tüm kusurlara ve eksiklere rağmen demokrasi sorumlu iktidarların ortaya çıkışını sağlar  Demokrasilerde seçim, otoriter ve totaliter rejimlerle olan farkın temeli  Çeşitli katılma yolları demokrasilerde siyaseti etkileme imkanı verir; siyasal katılmayı anlamlı kılar [medyanın etkisi]

13  Demokrasilerde siyasal katılma bireysel tercihler odaklı; totaliter rejimlerde siyasal katılma halkın topluca seferber edilmesi söz konusu  İdeoloji yayma ve ideolojik destek katılma faaliyetlerinin amacı  Seçimler yönetici kadrolarda ve partilerde değişiklik doğurmuyor; halkın desteği çok yüksek rejime bağlılık göstergesi olarak bu sağlanıyor  Halk kitleleri kararların alınmasına değil, yürütülmesine katılıyor

14  Siyasetçilerin istihdamı  Hükümetlerin kurulması  Temsilin sağlanması  Politikaları etkileme  Seçmenleri eğitme  Meşruiyet zemini inşa etme  Elit grupları güçlendirme


"Siyasal Katılma 7. Hafta.  Siyasal katılma; toplumda yaşayanların (vatandaşların) siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları