Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU www.semihacikgozoglu.com
Pazar Analizi Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU

2 SEKTÖR ve REKABET ANALİZİ

3 Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Küresel Gelişmelerin Analizi
Makro Değişkenlerin Analizi İç Çevre Analizi Sektör Analizi Rakip Analizi

4 Küresel Gelişmelerin Analizi
Hammaddeye yakınlık Para trafiği Küresel Gelişmeler Küreselleşmenin yarattığı fırsat ve tehditler

5 Makro Gelişmelerin Analizi
Makro Çevre: işletmeleri kuşatan faaliyette bulunmalarına sebep olan ve/veya faaliyetlerini düzenleyen demografik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, ekolojik, politik ve yasal unsurların tümünü ifade eder.

6 Fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
Süreklilik Analizi: Çevredeki değişime işletmenin zamanında tepki verebilmesi için gerekli olan sinyallere işletmenin açık olmasıyla ilgilidir. Öngörüleme ve Senaryo Geliştirme

7 Demografik Gelişmelerin Analizi
Nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı, hanehalkı sayısı, kentleşme oranı, gelir, eğitim düzeyi vb. Ani değişim göstermezler ve zamana yayılırlar.

8 Sosyo-Kültürel Gelişmelerin Analizi
Sosyo-kültürel faktörler, bir toplumdaki insanların tutumları, inançları, normları, gelenekleri ve yaşam tarzlarını içerir.

9 Ekonomik Gelişmelerin Analizi
Ekonomik çevrede meydana gelen değişmeler, pek çok alanda pazarlama kararlarını ve pazarla ilgili alınacak kararları derinden etkilemektedir.

10 Teknolojik Gelişmelerin Analizi
Teknolojik değişim mevcut pazarları tamamen ortadan kaldırabilirken, kimi pazarlarda ise köklü değişimler yapmaktadır.

11 Politik ve Yasal Gelişmelerin Analizi
İşletmeleri ve bireyleri etkileyen ve sınırlayan kanunlardan, hükümet düzenlemelerinden, siyasi partilerden, kamu kurumlarından ve baskı gruplarından oluşur.

12 Ekolojik Gelişmelerin Analizi
İklim, su, doğal kaynak vb. içermektedir. Hava durumu, hastalıklar gibi etmenler önemli unsurlardır.

13 Rekabet Analizi Belli bir sektördeki işletmelerin birbirleri arasındaki mücadelenin boyutunu veya bir işletmenin tüm rakiplerini veri alarak girişitiği mücadeleyi ifade eder. Bunlar sektör rekabeti ve işletmeler arası rekabettir.

14 Sektörel Analiz Pazar: benzer ihtiyaçları satın alan tüketici gruplarının yer aldığı mekanizmayı ifade eder. Sektör: ortak ürün ve teknolojileri kullanan organizasyonların yer aldığı mekanizmadır. Sektörel analiz: pazarın çekiciliğini ortaya koymak ve sektör açısından fırsat ve tehditleri belirlemektir.

15 Pazarların ve Sektörlerin Tanımlanması
Sektör ve Pazar tanımlamalarında en çok kullanılan gösterge fiyat belirleme gücüdür. Tam rekabetçi pazar Monopolistik rekabetçi pazar Oligopol pazar Monopol pazar

16 Pazar ve Sektördeki Değişimlerin İncelenmesi
Makro çevre faktörlerinin analizi Toplam Pazar Faktörleri Potansiyel Pazar Büyüklüğü Beklenilen Pazar Büyüklüğü Ürün Yaşam Eğrisindeki Aşamalar Ekonomik ve Mevsimsel Trendler

17 Rakip Analizi Rakiplerin davranışlarını faaliyetlerini ve tepkilerini analiz etmek ve öngörülerde bulunmak üzere kurgulanmıştır. Bireysel olarak rakipler incelenir, işletmeye rekabet avantajı yaratacak fırsatlar belirlenir.


"Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları