Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 BÜTÜNLEŞME Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Bu tanım, bağımsız birimler arasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " BÜTÜNLEŞME Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Bu tanım, bağımsız birimler arasındaki."— Sunum transkripti:

1  BÜTÜNLEŞME Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Bu tanım, bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesidir. Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Bu tanım, bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesidir.

2  Lawrence Ve Lorcsh ’ un bütünleşmeye bakış açısı, bölümler arsındaki farklılığın minimize edilmesi değildir. Bu kavram, işin doğası gereği farklı özelliklere sahip olan bölümlerin, bu farkları koordinasyonun sağlanmasında kullanmasıdır.  Plastik işletmesindeki çalışmalar, araştırma, üretim ve satış gibi temel fonksiyonlar arasındaki kesin farklılık hipotezini desteklemektedir.

3  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Uzun dönemli bakış açısına sahiptir ve ürün geliştirme ve yeni fikirler yaratılmasıyla ilgilidir. Dinamik bir çevrede faaliyet gösterir ve son derece az bürokratik bir yap›ya sahiptir. Uzun dönemli bakış açısına sahiptir ve ürün geliştirme ve yeni fikirler yaratılmasıyla ilgilidir. Dinamik bir çevrede faaliyet gösterir ve son derece az bürokratik bir yap›ya sahiptir.

4  ÜRETİM Şu andaki zamanla ilgilenir. Kalite kontrol ve son teslim saatlerinin karşılanmasıyla ilgilenmektedir. Oldukça durağan bir çevrede faaliyet göstermektedir ve bürokratik bir yap›ya sahiptir. Şu andaki zamanla ilgilenir. Kalite kontrol ve son teslim saatlerinin karşılanmasıyla ilgilenmektedir. Oldukça durağan bir çevrede faaliyet göstermektedir ve bürokratik bir yap›ya sahiptir.

5  SATIŞ Araştırma-geliştirme ve satışın arasında yer almaktadır. Ürünlerin satılmasıyla ilgilenir. Orta derecede durağan bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bütünleşme ve farklılaşma konusundaki hipotezler, konteyner ve yiyecek endüstrilerindeki işletmelerin incelenmesiyle desteklenmiştir. Çalışmanın bu parçasında, farklı çevrelerde çalışan hem yüksek hem de düşük performanslı işletmeler incelenmiştir. Araştırma-geliştirme ve satışın arasında yer almaktadır. Ürünlerin satılmasıyla ilgilenir. Orta derecede durağan bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bütünleşme ve farklılaşma konusundaki hipotezler, konteyner ve yiyecek endüstrilerindeki işletmelerin incelenmesiyle desteklenmiştir. Çalışmanın bu parçasında, farklı çevrelerde çalışan hem yüksek hem de düşük performanslı işletmeler incelenmiştir.

6 Amaç, farklı çevrelerde hangi organizasyon yapısının gerekli olduğunu ortaya koymaktır. Buna göre: Amaç, farklı çevrelerde hangi organizasyon yapısının gerekli olduğunu ortaya koymaktır. Buna göre: Çevre ne kadar dinamik ise o derece yüksek bütünleşme ve farklılaşma gerekmektedir. Çevre ne kadar dinamik ise o derece yüksek bütünleşme ve farklılaşma gerekmektedir. Çevre ne kadar durağan ise o kadar az farklılaşma, fakat o derece yüksek bütünleşme gerekmektedir. Çevre ne kadar durağan ise o kadar az farklılaşma, fakat o derece yüksek bütünleşme gerekmektedir.

7  DURUMSALLIK YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Durumsallık yaklaşımı, organizasyonun yapısında çeşitli etkiler yaratan durumsal faktörlere ağırlık vermektedir ve daha çok organizasyon arasındaki farklılıklarla ilgilenmektedir. Klasik yaklaşımın ve insan ilişkileri yaklaşımlarının “ en iyi yap› ” gibi bir çok varsayımını ret etmektedir. Durumsallık yaklaşımı, organizasyonun yapısında çeşitli etkiler yaratan durumsal faktörlere ağırlık vermektedir ve daha çok organizasyon arasındaki farklılıklarla ilgilenmektedir. Klasik yaklaşımın ve insan ilişkileri yaklaşımlarının “ en iyi yap› ” gibi bir çok varsayımını ret etmektedir.

8 Bununla birlikte durumsallık yaklaşımı, organizasyonun performansının, örgüt yapısının içinde faaliyet gösterilen çevrenin beklentilerine ne derece uygun olduğuna bağlı olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte durumsallık yaklaşımı, organizasyonun performansının, örgüt yapısının içinde faaliyet gösterilen çevrenin beklentilerine ne derece uygun olduğuna bağlı olduğunu kabul etmektedir. Diğer yaklaşımlarla birlikte durumsallık yaklaşımı, yönetime katkıları bakımından bir çok tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştur. Durumsallık yaklaşımı ile ilgili olarak eleştiriler, güçlükler, sınırlamalar şu konuları içermektedir. Diğer yaklaşımlarla birlikte durumsallık yaklaşımı, yönetime katkıları bakımından bir çok tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştur. Durumsallık yaklaşımı ile ilgili olarak eleştiriler, güçlükler, sınırlamalar şu konuları içermektedir.

9  NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Organizasyon ve performans arasındaki nedensellik ilişkisi tartışmaya açık bir konudur. Bir çok durumsallık modeline göre bağımsız değişken olarak örgütsel yapı ve bağımlı değişken olarak performans arasında bir nedensellik bağı olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yönetiminin ve personelin kişisel özellikleri ve ürün pazarındaki değişmeler de işletmenin performansını etkileyebilmektedir. Organizasyon ve performans arasındaki nedensellik ilişkisi tartışmaya açık bir konudur. Bir çok durumsallık modeline göre bağımsız değişken olarak örgütsel yapı ve bağımlı değişken olarak performans arasında bir nedensellik bağı olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yönetiminin ve personelin kişisel özellikleri ve ürün pazarındaki değişmeler de işletmenin performansını etkileyebilmektedir.

10  ÖRGÜTSEL PERFORMANS Durumsallık yaklaşımı, örgütsel performansı maksimize etmek amacıyla durumlar ve organizasyonun parçaları arasında uygunluğa önem vermektedir. Bununla birlikte, örgütsel performans çok yönlüdür ve performansın ölçümü, bir çok durumsallık yaklaşımında kusursuz değildir. Performans›n geliştirilmesinde etkili olacak tek bir kriter belirlemek oldukça güçtür. Durumsallık yaklaşımı, örgütsel performansı maksimize etmek amacıyla durumlar ve organizasyonun parçaları arasında uygunluğa önem vermektedir. Bununla birlikte, örgütsel performans çok yönlüdür ve performansın ölçümü, bir çok durumsallık yaklaşımında kusursuz değildir. Performans›n geliştirilmesinde etkili olacak tek bir kriter belirlemek oldukça güçtür.

11  PLANLI DEĞİŞİM Durumsallık modelleri, planlı değişiminde oybirliğiyle gerçekleştirilmesine odaklanılmasını vurgulanmakta yetersiz kalmıştır. Örneğin, sunulan yeni teknolojinin, organizasyonun çalışma stilinde ya da personel arasındaki etkileşime olan etkileri belirli faaliyetlerle ilişkilidir. Durumsallık modelleri, planlı değişiminde oybirliğiyle gerçekleştirilmesine odaklanılmasını vurgulanmakta yetersiz kalmıştır. Örneğin, sunulan yeni teknolojinin, organizasyonun çalışma stilinde ya da personel arasındaki etkileşime olan etkileri belirli faaliyetlerle ilişkilidir.

12 GÜÇ FAKTÖLERİ GÜÇ FAKTÖLERİ Örgüt yapısı, sadece durumsal faktörlerinin anlaşılmasında değil aynı zamanda “ güç faktörlerinin ” tanımlanmasında da gereklidir. Devlet kontrolü gibi dış denetimin baskısı ya da, çeşitli üyelerin güç istekleri ve yönetsel tercihleri gibi isteklerinin yarattığı baskı örgütün tasarımını etkilemektedir. Örgüt yapısı, sadece durumsal faktörlerinin anlaşılmasında değil aynı zamanda “ güç faktörlerinin ” tanımlanmasında da gereklidir. Devlet kontrolü gibi dış denetimin baskısı ya da, çeşitli üyelerin güç istekleri ve yönetsel tercihleri gibi isteklerinin yarattığı baskı örgütün tasarımını etkilemektedir.

13  ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN ZAMANLAMASI Bir çok organizasyon, sürekli değişen faaliyetlerin altında çalışmaktadır ve bu ise sık sık örgütsel değişimin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Örgütlerin geliştirilmesi, örgütün formal yapısını değiştirmeden gerçekleştirilemez. Bu değişikliğin kolay kolay olmaması, organizasyon cevap vermeden durumsal faktörlerde önemli bir değişiklik olmasına neden olmaktadır. Diğer bir deyişle, organizasyondaki değişiklik çevredeki değişikliğin gerisinde kalmaktadır. Bir çok organizasyon, sürekli değişen faaliyetlerin altında çalışmaktadır ve bu ise sık sık örgütsel değişimin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Örgütlerin geliştirilmesi, örgütün formal yapısını değiştirmeden gerçekleştirilemez. Bu değişikliğin kolay kolay olmaması, organizasyon cevap vermeden durumsal faktörlerde önemli bir değişiklik olmasına neden olmaktadır. Diğer bir deyişle, organizasyondaki değişiklik çevredeki değişikliğin gerisinde kalmaktadır.

14  ÇOKLU BELİRSİZLİK Durumsal faktörlerin farklı örnekleri, örgüt tasarımında önemli etkilere neden olmaktadır. Örgütler, bir çok belirsizliklerle karşı karşıyadır. Bu belirsizlikler, farklı yapı örnekleri gereksinmelerini ortaya çıkarmıştır. Durumsal faktörlerin farklı örnekleri, örgüt tasarımında önemli etkilere neden olmaktadır. Örgütler, bir çok belirsizliklerle karşı karşıyadır. Bu belirsizlikler, farklı yapı örnekleri gereksinmelerini ortaya çıkarmıştır.


" BÜTÜNLEŞME Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade etmektedir. Bu tanım, bağımsız birimler arasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları